Obnovit stránku

Pomohli jsme v roce 2015

Nové auto pro Cestu domů

31.12.2015 - Díky Alze a jejím zaměstnancům jezdí tým Cesty domů za svými klienty novým automobilem. 

Jedličkův ústav

20.12.2015 - Zařízení založené již v roce 1913 poskytuje školské a sociální služby mladým lidem s tělesným postižením po dobu jejich školní docházky a během přípravy na budoucí povolání. 

Alza proti domácímu násilí

14.10.2015 - Občanského sdružení Acorus a centrum LOCIKA pomáhají osobám ohroženým domácím násilím. 

Počítačové vybavení pro Společnost DUHA

15.9.2015 - Společnost DUHA, z.  ú.  poskytuje služby dospělým lidem s mentálním znevýhodněním již 23 let. 

Centrum Paraple

1.9.2015 - Centrum Paraple pomáhá lidem s poškozením míchy najít cestu dál.

Obnova zchátralých památek Orlických hor zahájena díky Alze

8.8.2015 - V rámci projektu „Společně po nové cestě“, u jehož zrodu stál finanční dar od Alzy ve výši 250 tisíc korun, se dočkají oprav dva sousední krásné, ale zchátralé kostely, které navíc propojí naučná stezka podél Divoké Orlice. 

NADĚJE Zlín

5.8.2015 - NADĚJE Zlín pomáhá seniorům, nemocným demencí, lidem s mentálním handicapem, dětem  a mládeži.

Fokus Praha o. s.

3.8.2015 - Služby Fokusu Praha jsou určeny dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním, kteří potřebují dlouhodobou podporu nebo specializovanou pomoc.

Podpora terénního programu Drop In

2.8.2015 - Terénní program společnosti Drop In pomáhá uživatelům nelegálních návykových látek snižovat zdravotní a sociální rizika spojených s užíváním drog v Praze a motivovat ke změně životního stylu.

Ojedinělý projekt E-knihovny pomáhá nemocným dětem ve FN Motol

31.7.2015 - Půjčování klasických papírových knih hospitalizovaným dětem totiž není kvůli hygienickým předpisům možné. Vážně nemocné děti tak nyní díky čtečkám e-knih dostanou možnost krátit si čas čtením.

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

30.7.2015 - Podpora služeb pro osamělé a nemocné seniory v jejich domácím prostředí v pohraničním regionu Valašska.

Tichý svět

30.7.2015 - Společnost Tichý svět pomáhá zlepšovat život neslyšícím v České republice již 9 let.

Podpora osob s mentálním postižením - SPMP ČR

29.7.2015 -  Prostřednictvím projektu "Už vím!" podpořila Alza osoby s mentálním postižením ohrožené domácím násilím a sexuálním zneužíváním.

Podpora zrakově postižených studentů z Ústecka

24.7.2015 - Ústecká komunitní nadace je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.

Komunitní centrum Chánov

15.7.2015 - Komunitní centrum Chánov bylo založeno v roce 2001. Hlavní pracovní náplní „Centra“ je průběžný monitoring sociální situace a potřeb Romů, včetně jejich vzájemných vztahů. 

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

2.7.2015 - Organizace, kterou založili sami vozíčkáři poskytuje kompletní sociální služby vozíčkářům v Olomouci a jeho okolí. 

ERGO Aktiv, o. p. s.

24.6.2015 - Komplexní, specifická podpora a následná péče pro osoby po cévní mozkové příhodě či jiném získaném poškození mozku. 

Dům tří přání

10.6.2015 - Dům tří přání je nezisková organizace, která již přes deset let pomáhá ohroženým dětem a jejich rodinám. 

Občanské sdružení Baobab

9.6.2015 - Občanské sdružení Baobab nabízí své služby lidem s vážným duševním onemocněním již 17 let.

Podpora Akademie programování

25.5.2015 - Do roku 2020 bude v Evropské unii chybět na 825 000 ICT odborníků. Do prvního ročníku unikátního projektu Akademie podnikání se zapojilo 700 žáků a studentů.

Spolek neslyšících Plzeň

11.5.2015 - Spolek neslyšících Plzeň je nestátní nezisková organizace na podporu osob se sluchovým postižením.

Hospic Sv. Jiří

24.4.2015 - Hospic Sv. Jiří poskytuje služby nevyléčitelně nemocným umírajícím a jejich rodinám z Chebu a okolí.

Farní charita Litomyšl

20.4.2015 - Farní charita v Litomyšli byla založena v roce 1993. Cílem všech jejích služeb je podpora setrvání potřebných lidí v jejich domácím prostředí, zachování jejich sociálních vazeb, vlastního životního stylu i zvyklostí a předcházení všem formám sociálního vyloučení lidí, kteří z důvodu nemoci, věku či jiného handicapu přestávají být soběstační. 

Fond ohrožených dětí Žatec

5.4.2015 - Fond ohrožených dětí je občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky.

Dětská psychiatrická nemocnice Louny

10.4.2015 - Dětská psychiatrická nemocnice v Lounech poskytuje lůžkovou i ambulantní péči dětem od 3 do 18 let věku. Je jednou ze tří psychiatrických nemocnic pro děti, které fungují v České republice.

APLA jižní Morava

17.3.2015 - APLA Jihomoravského kraje si klade za primární cíl zlepšit kvalitu života lidí s poruchou autistického spektra a jejich rodin. Tohoto cíle chce dosáhnout prostřednictvím podpory integrace. V souladu s tím poskytuje a rozvíjí systematickou a komplexní profesionální pomoc lidem s tímto postiženým a jejich rodinám. 

Mamma HELP

3.4.2015 - Mamma HELP je celostátní nezisková organizace, která pomáhá překonávat nesnáze spojené s rakovinou prsu a navrátit postižené zpět do normálního života.

Cesta domů, z. ú.

12.3.2015 - Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím lidem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Cesta domů je také výzva k boření tabu a překonání strachu, jimiž jsou smrt a umírání v naší společnosti opředeny. 

Sdružení TEREZA

15.3.2015 - Sdružení TEREZA se věnuje vzdělávání dětí, protože jsou otevřené novým pohledům a právě ony budou vytvářet budoucí podobu naší společnosti. 

Dětský domov Radost

11.3.2015 - Dětský domov Radost je nestátní dětský domov pro děti které bohužel nemohou vyrůstat ve své rodině. V DD Radost žije 16 dětí a mladých dospělých ve věku od 10 do 21 let.
 

Spolu dětem, o. p. s.

10.3.2015 - Nezisková organizace Spolu dětem pomáhá od roku 2006 dětem, které vyrůstají v dětských domovech a pěstounských rodinách. Zvyšuje jejich vzdělání a šanci úspěšně se postavit na vlastní nohy.

REMEDIUM Praha o. p. s.

20.2.2015 - Posláním obecně prospěšné společnosti REMEDIUM Praha je zvyšování kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených.

Středisko pro ranou péči Liberec, o. p. s.

18.2.2015 - Středisko pro ranou péči Liberec, o. p. s. je nezisková organizace, která poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým či jiným postižením nebo ohrožením vývoje v raném věku. 

Dobromysl o. p. s.

6.2.2015 - Berounská obecně prospěšná společnosti Dobromysl pečuje o osoby s fyzickým i mentálním handicapem. Poskytuje jim jak celodenní stacionář, tak spoustu aktivit, díky kterým se i lidé s postižením mohou zapojovat do "normálního" života.

Institut pro digitální ekonomiku, o. p. s.

21.1.2015 - Institut pro digitální ekonomiku, o. p. s. byl založen s cílem vést a propagovat odbornou diskusi v oblasti rozvoje digitální ekonomiky, internetu a kulturních a kreativních průmyslů.

Mobilní hospic Ondrášek o. p. s.

28.11.2014 - Obecně prospěšná společnost Mobilní hospic Ondrášek působí v Moravskoslezském kraji již deset let a poskytuje zdravotní, sociální, psychologickou a duchovní podporu nevyléčitelně nemocným osobám. Umožňuje jim zůstat v závěru svého života doma, v kruhu rodiny a přátel. 

Sdružení FILIA

24.11.2014 - Sdružení FILIA je nezisková organizace založená v roce 1994, poskytující sociální službu - sociálně terapeutická dílna uživatelům s duální diagnózou (primárně psychiatrická diagnóza, sekundárně většinou mentální postižení) ve věku 16 až 64 let. 

Dětský domov Dolní Počernice

19.11.2014 - Dětský domov v Dolních Počernicích se snaží vracet děti do rodin, pomoci jim zažít příjemnější dětství a připravit je co nejlépe do samostatného života.

Živá paměť, o. p. s.

14.11.2014 - Obecně prospěšná společnosti Živá paměť podporuje přeživší oběti holocaustu. Organizace poskytuje sociální a poradenské služby osobám pronásledovaným totalitními režimy, zejména pak obětem fašismu a nacionálního socialismu.

PORTIMO, o. p. s.

10.11.2014 - PORTIMO, o. p. s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální sužby dětem, rodinám, mládeži, dospělým lidem, seniorům i lidem s postižením. Sídlí v Novém Městě na Moravě, ale svojí činnost působí v širším regionu okresu Žďár nad Sázavou.

20 dalších...
P-DC1-WEB19