Obnovit stránku

TVŮRČÍ SOUTĚŽ
„NATOČ VIDEO GOPRO KAMEROU“

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Obchodní společnost Alza.cz a.s., IČ 27082440, sídlem Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, ČR, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, (dále jen „Alza“) organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 15. 11. 2015 do 23:59 hodin dne 1. 2. 2016 (dále jen „Doba konání“) tvůrčí soutěž zvanou „NATOČ VIDEO GOPRO KAMEROU“ (dále jen „Soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce www.alza.cz/gopro-soutez-pravidla-art15781.htm.
  2. Předmětem Soutěže je vytvoření audiovizuálního díla v Době konání, na níž bude zachycen showroom Alzy v Praze 7 Holešovicích (dále jen „Dílo“), jehož zveřejnění zajistí účastník Soutěže v Době konání na serveru www.youtube.com.
  3. Smyslem Soutěže je podpořit tvůrčí činnost účastníků Soutěže a zvýšit dovednosti při práci s GoPro kamerou a sdílením dat prostřednictvím sítě internet.
  4. Dílo jako takové musí být jedinečné, nezaměnitelné a jednoznačně rozlišitelné od jiných děl, která jsou zejména nikoliv však výlučně využívána soutěžiteli Alzy.
 2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
  1. Každý člověk z České republiky se může přihlásit do Soutěže (dále jen „Účastník“), pokud splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, zejména nikoliv však výlučně:
   1. Je plně svéprávný a je autorem Díla;
   2. Bude mít kompletně a pravdivě vyplněnou registraci na Alze (jí provozovaném eshopu), tj. sdělí Alze své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, datum narození, adresu včetně země, email a mobilní telefon;
   3. Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Alze, jakož i k osobám s Alzou personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
  2. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti, kteří:
   1. Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
   2. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;
   3. Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace.
  3. Účastník prohlašuje a potvrzuje tím, že se zúčastní této Soutěže, že:
   1. Dílo obsahuje znázornění showroomu Alzy v Praze 7 Holešovicích;
   2. Dílo je slušné, neporušuje dobré mravy a je v souladu s nejvyššími etickými standardy;
   3. Dílo nesnižuje důstojnost žádných osob a jejich vážnost ve společnosti a neobsahuje prvky nekalé soutěže ani jakékoliv zobrazení a odkazy na jiné soutěžitele Alzy;
   4. Dílo nenavádí a ani nemůže navádět k porušování obecně závazných právních předpisů a/nebo nemůže budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí;
   5. je autorem Díla, na Dílu neváznou žádné právní vady, žádná práva třetích osob, která by se mohla dotknout účasti Účastníka v Soutěži;
   6. Dílo bylo pořízeno se souhlasem případných fyzických osob na/v ní zobrazených, přičemž tyto osoby zároveň vyslovily souhlas se zveřejněním Díla, přičemž Účastník nese odpovědnost za obsah Díla i za jeho zveřejnění.
   7. se účastní Soutěže na základě svobodné a vážné, určité a srozumitelné vůle bez nátlaku a útisku a jeho účast je dobrovolná;
  4. Účastník jako autor Díla neposkytuje Alze oprávnění k užití Díla, a proto je autor Díla jedinou odpovědnou osobou za toto Dílo.
 3. PRAVIDLA ÚČASTI V KAMPANI
  1. Každý Účastník splňující podmínky a pravidla této Soutěže nahraje Dílo v elektronickém formátu na server www.youtube.com (dále jen „Server“) v Době konání s tím, že u Díla uvede i své jméno a příjmení jako autora Díla.
  2. Na pozdě nahraná Díla, tedy po uplynutí Doby konání, nebude brán zřetel.
  3. Po nahrání Díla na Server Účastník zašle Alze email na [email protected] s odkazem na své zveřejněné Dílo na Serveru elektronicky spolu se svým jménem a příjmením v souladu se svou registrací na Alze, nejpozději však v Době konání.
  4. Soutěžící nemají právo na náhradu vynaložených nákladů na účast v Soutěži a mají právo pouze na jednu (1) cenu s jedním Dílem.
 4. CENY V SOUTĚŽI
  1. Výherci soutěže mohou získat tyto ceny:
   • 1. cena - 1x GOPRO HERO4 Black Edition v hodnotě 13 490 Kč včetně DPH;
   • 2. cena - 1x GOPRO HERO4 Session v hodnotě 8 990 Kč včetně DPH
   • 3. cena – jedinečná a kreativní spolupráce s Alzou.
  2. Výhercem 1. ceny se stává Účastník, který splnil podmínky v těchto pravidlech a stal se tvůrcem nejoblíbenějšího Díla, tj. díla, které získalo nejvíce označení „To se mi líbí“ na Serveru v Době konání, za rozhodující se bere stav tzv. lajků při konci Doby konání, tj. v 23:59 dne 1. 2. 2016.
  3. Výhercem 2. ceny se stává Účastník, jehož Dílo bylo odbornou porotou Alzy vybráno jako nejlepší a nejkreativnější.
  4. Každý Účastník, který nevyhrál, bere na vědomí, že v Soutěži neuspěl, a souhlasí s tím, že mu Alza nemusí zasílat speciální informaci o tom, že nevyhrál.
  5. Alza vyhlásí výherce Soutěže do pěti (5) pracovních dnů po od uplynutí Doby konání.
  6. Alza bude výherce Soutěže kontaktovat telefonicky do tří (3) pracovních dnů od vyhlášení výherce Soutěže, a to na telefon, který má uvedený v registraci na Alze.
  7. Podmínkou předání první ceny je osobní vyzvednutí na pobočce Alzy s tím, že Účastník se nechá vyfotit pro marketingové účely Alzy.
  8. Podmínkou poskytnutí druhé ceny je dohoda Alzy a Účastníka na parametrech jedinečné a kreativní spolupráce, přičemž spolupráce může začít po uzavření písemné dohody.
  9. Nepřevzatá výhra, či výhra Účastníka, který nereaguje na zprávu Alzy o výhře, propadá Alze po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů od vyhlášení konkrétní výhry.
  10. Alza neposkytuje na první cenu žádnou záruku, nicméně v případě poškození předmětné kamery přímo z výroby provede její výměnu.
 5. OSOBNÍ ÚDAJE
  1. Zasláním odpovědi na Otázku dává Účastník Alze ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Alze a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.
  2. Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Alzy včetně zasílání obchodních sdělení a Alza může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to na období tří (3) let od počátku Soutěže.
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tato Soutěž je vyhlášena ve smyslu ust. § 1772 a násl. zákona České republiky č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  2. Alza prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
  3. Alza si vyhrazuje právo měnit podmínky Soutěže a nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě, případně Soutěž zrušit.
  4. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Soutěži.
  5. Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník zasláním emailu na [email protected] s odkazem na své zveřejněné Dílo na Serveru vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

V Praze, dne 16. 10. 2015

Na vašem soukromí nám záleží

My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.

Více informací
Rozumím Podrobné nastavení
P-DC1-WEB19