Obnovit stránku

Naše pobočky jsou otevřeny pro výdej zboží. Při jejich návštěvě dbejte pokynů obsluhy.

Vyzkoušejte bezpečné doručení zboží do jednoho z našich 451 AlzaBoxů.

Služby reklamace a vrácení zboží fungují beze změny.

MARKETINGOVÁ KAMPAŇ
„Kup LEGO Technic a vyhraj LEGO Extrémní teréňák“

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Obchodní společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440, DIČ CZ27082440, sídlem Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, (dále jen „Alza“) organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 2. 9. 2019 do 23:59 hodin dne 15. 9. 2019 (dále jen „Doba konání“) marketingovou soutěž zvanou „Kup LEGO Technic a vyhraj LEGO Extrémní teréňák“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce.

  2. Alza upozorňuje na skutečnost, že i na tuto Soutěž se vztahují podmínky pro reklamní sdělení, které Alza uvádí na internetové stránce www.alza.cz/reklama.

 2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY KAMPANĚ

  1. Vybraný zákazník z České republiky, fyzická osoba starší 18 let, spotřebitel (dále jen „Účastník“), pokud splní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech v Době konání, může získat výhru:

   1. Má-li kompletně a pravdivě vyplněnou registraci na Alze (jí provozovaném e-shopu), tj. sdělí Alze své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, adresu včetně země, e-mail a mobilní telefon;

   2. V Době konání nakoupí a uhradí zboží z e-shopu dostupného z wwww.alza.cz, kdy v rámci jedné objednávky bude nakoupeno a uhrazeno libovolné zboží - stavebnice značky LEGO z řady Technic v jakékoliv hodnotě (dále jen „Zboží“). Nevztahuje se tedy na nákup učiněný telefonicky a formou asistovaného prodeje.

  2. Z Kampaně budou vyloučeni ti, kteří:

   1. Nesplní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech;

   2. K platbě použijí kartu, které nejsou oprávnění držitelé;

   3. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s Kampaní;

   4. Uvedou v Kampani nepravdivé nebo neúplné informace.

   5. Jsou v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Alze, jakož i k osobám s Alzou personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

  3. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

  4. Alza výslovně zákazníky upozorňuje, že tato Kampaň není určena pro podnikatele, tedy v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami Alzy není určená mj. pro kupující, kteří mají ve své registraci vyplněné své identifikační číslo.

 3. PODROBNÉ PODMÍNKY ÚČASTI V KAMPANI

  1. Účastník, který splní podmínky pro účast v Kampani uvedené v těchto pravidlech, se automaticky zařadí do slosování o výhru. V případě, že Účastník nemá zájem být zařazen do slosování, může Alzu kontaktovat na telefonním čísle 225 340 111 a požádat o vyřazení z Kampaně.

  2. Účastník, který odstoupí od kupní smlouvy na Zboží, nebude zařazen do slosování o výhru.

  3. Každý Účastník se může do Kampaně zapojit po Dobu trvání i vícekrát.

  4. Výběr výherce proběhne prostřednictvím náhodného losu, a to vždy 14 dní po skončení soutěžního týdne. První losování tedy proběhne 23. 9. 2019.

  5. Účastník, který se stane Výhercem, bude o této skutečnosti neprodleně informován na emailové adrese, kterou uvedl při zákaznické registraci na Alza.cz.

  6. Pokud se nepodaří Výherce zastihnout do 7 dnů od okamžiku, co mu byla odeslána zpráva o výhře, bude vybrán náhradní výherce.

 4. VÝHRA V SOUTĚŽI

  1. Předmětem výhry v soutěži je stavebnice LEGO Technic 42099 RC Extrémní teréňák 4×4 (dále jen "Výhra") v hodnotě 5 999 Kč (doporučená MOC). Každý týden bude vylosován 1 výherce, který získá 1 ks této stavebnice. Celkem se tedy hraje o 2 ks.

  2. Výhru není možné vyměnit za peníze, a zároveň Výhra není určena k dalšímu prodeji.

  3. Na poskytnutí Výhry nemá Účastník garantovaný nárok.

  4. Předání Výhry bude uskutečněno na kterékoliv kamenné prodejně Alza.cz, kterou si Výherce sám vybere. Seznam prodejen naleznete zde: https://www.alza.cz/seznam-prodejen-a-alzaboxu

 5. OSOBNÍ ÚDAJE

  1. Správcem osobních údajů Účastníka je Alza. Kontakt na Alzu je na www.alza.cz/kontakt.

  2. Účelem zpracování osobních údajů Účastníka je řádná účast v Kampani a s tím související činnosti jako jsou např. vyhodnocení Účastníků, kontrola a vyhodnocení splnění podmínek Kampaně ze strany Účastníků, veřejné vyhlášení výherce Výhry (zejména na webových stránkách a sociálních sítích Alzy) a kontaktování výherce Výhry.

  3. Právním základem zpracování je oprávněný zájem Alzy na tom, aby osobními údaji Účastníka za výše uvedenými účely disponovala, neboť každý Účastník se Kampaně účastní dobrovolně a pokud by Alza osobní údaje Účastníka nemohla za výše uvedenými způsoby zpracovávat, tak by Kampaň nevyhlašovala. Proti zpracování osobních údajů tímto způsobem je možné vznést námitku prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře (alza.cz/kontakt > ostatní > osobní údaje > vznesení námitky).

  4. Další podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.alza.cz/privacy-policy.

 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Alza prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

  2. Alza si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně, nahradit Výhry v Kampani za Výhry podobného typu nebo odpovídající hodnotě, případně Kampaň zcela zrušit.

  3. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Kampani.

  4. Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník svým zařazením do Kampaně vyjadřuje souhlas s těmito pravidly.

  5. Veškeré případné spory, které vyplývají z této Kampaně nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně Alza.

V Praze, dne 2. 9. 2019

P-DC1-WEB12