Obnovit stránku

Marketingová kampaň
"Doručení zdarma"

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Obchodní společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440, DIČ CZ27082440, sídlem Praha 7, Jankovcova 1522/23, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, (dále jen „Alza“) organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 26. 12. 2018 do 23:59 hodin dne 24. 12. 2019 (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň zvanou „DORUČENÍ ZDARMA“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, které jsou k dispozici na internetové stránce www.alza.cz/marketingova-kampan-doprava-zdarma.

  2. Alza upozorňuje na skutečnost, že i na tuto Kampaň se vztahují podmínky pro reklamní sdělení, které Alza uvádí na internetové stránce www.alza.cz/reklama.

 2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY KAMPANĚ

  1. Vybraný zákazník z České republiky, fyzická osoba starší 18 let (dále jen „Účastník“), spotřebitel, pokud splní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech v Době konání, může získat dopravu zdarma na své zboží zakoupené na Alze, zejména:

   1. Má kompletně a pravdivě vyplněnou registraci na Alze (jí provozovaném e-shopu www.alza.cz), tj. sdělí Alze své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, adresu včetně země, email a mobilní telefon;

   2. V Době konání nakoupí a uhradí jakýkoliv fyzický produkt (tj. netýká se licencí a/nebo služeb ani dárkových poukazů) z e-shopu Alzy v minimální hodnotě 4000 Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) vč. DPH. Do minimální hodnoty nákupu se nezapočítává cena dopravy.

  2. Z Kampaně budou vyloučeni ti, kteří:

   1. Nesplní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech;

   2. K platbě použijí kartu, které nejsou oprávnění držitelé;

   3. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s Kampaní;

   4. Uvedou v Kampani nepravdivé nebo neúplné informace.

  3. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

 3. DALŠÍ PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SLEVY

  1. Účastníci Kampaně mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech získat dopravu zboží zakoupeného na Alze zdarma a to prostřednictvím všech nabízených způsobů dopravy (dále jen „Sleva“).

  2. Slevu obdrží Účastník, který splnil podmínky v těchto pravidlech a v Době konání nakoupí a uhradí jakýkoliv fyzický produkt označený dle podmínek Kampaně z eshopu Alzy v minimální hodnotě 4000 Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) vč. DPH. Sleva nebude poskytnuta za nákup dárkových poukazů.

  3. Slevu Účastník získá automaticky při splnění podmínek v těchto pravidlech a to po vložení slevového kódu do virtuálního nákupního košíku. Slevový kód Účastník nalezne na stránce www.alza.cz/doprava-zdarma. Sleva se nevztahuje na doručení kurýrní službou po Praze, na doručení nadrozměrného zboží a doručení formou dropshipmentu. Zda se na Účastníkův nákup vztahuje Sleva či nikoliv se Účastník dozví ještě před odesláním objednávky.Platnost dopravy zdarma na vámi vybrané produkty snadno zkontrolujete vložením zboží do košíku.

  4. Alza výslovně uvádí, že Slevu není možné proplatit v hotovosti a to ani při případném vrácení zakoupeného zboží, na jehož doručení byla Sleva použita. Alza takovému Účastníkovi, který vrátí zboží, na jehož doručení Slevu získal, neposkytne žádnou náhradu.

  5. Na poskytnutí Slevy nemá Účastník garantovaný nárok.

 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Alza prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

  2. Alza si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně a případně Kampaň zrušit.

  3. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Kampani.

  4. Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.

V Praze, dne 26. 12. 2018 ve znění pozdějších úprav

P-DC1-WEB24