Obnovit stránku

MARKETINGOVÁ KAMPAŇ
„SLEVOVÁ HLÍDKA“

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Obchodní společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440, DIČ CZ27082440, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, (dále jen „Alza“) organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 2. 9. 2019 do 23:59 hodin dne 30. 9. 2019 (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň zvanou „SLEVOVÁ HLÍDKA“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, které jsou k dispozici na internetové stránce http://www.alza.cz/marketingova-kampan-slevova-hlidka.

  2. Alza upozorňuje na skutečnost, že i na tuto Kampaň se vztahují podmínky pro reklamní sdělení, které Alza uvádí na internetové stránce www.alza.cz/reklama.

 2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY KAMPANĚ

  1. Zákazník z České republiky, fyzická osoba starší 18 let, spotřebitel (dále jen „Účastník“), pokud splní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech v Době konání, může se zapojit do Kampaně:

   1. Má-li kompletně a pravdivě vyplněnou registraci na Alze (jí provozovaném e-shopu), tj. sdělí Alze své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, adresu včetně země, e-mail a mobilní telefon;

   2. V Době konání vstoupí do mobilní aplikace Alza.cz, která je dostupná pro operační systémy Android a iOS, kde se přihlásí, čímž získá přístup k časově omezenému slevovému kódu na vybrané zboží či produktovou kategorii (dále jen „Slevový kód“);

  2. Z Kampaně budou vyloučeni ti, kteří:

   1. Nesplní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech;

   2. K platbě použijí platební kartu, které nejsou oprávněnými držiteli;

   3. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s Kampaní;

   4. Uvedou v Kampani nepravdivé nebo neúplné informace;

   5. Vrátí Zboží nebo jeho část ve 14denní zákonné lhůtě.

  3. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

  4. Alza výslovně zákazníky upozorňuje, že tato Kampaň není určena pro podnikatele, tedy v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami Alzy není určená mj. pro kupující, kteří mají ve své registraci vyplněné své identifikační číslo.

  5. Alza dále upozorňuje, že tato Kampaň není určena pro zaměstnance společnosti Alza.

 3. DALŠÍ PODMÍNKY KAMPANĚ

  1. Účastníci Kampaně, kteří splní podmínky uvedené v těchto pravidlech a mají zájem se Kampaně zúčastnit, se musí přihlásit do mobilní aplikace Alza.cz, která je dostupná pro operační systémy Android a iOS.

  2. V mobilní aplikaci se Účastníkovi zobrazí zelený pruh s informací o právě aktivním Slevovém kódu. Účastník klikne na zelený pruh, čímž se dostane na stránku s informacemi o právě aktivním Slevovém kódu, který musí uplatnit ve virtuálním nákupním košíku.

  3. Každý Slevový kód má omezenou platnost, která není předem stanovena, nejdéle však 48 hodin. Během Doby konání Kampaně bude v mobilní aplikaci Alza.cz k dispozici celkem 29 Slevových kódů.

  4. Každý Účastník se může zapojit po Dobu konání Kampaně pouze jedenkrát pro každý Slevový kód a může nakoupit pouze 1 kus daného zboží.

  5. Každý Slevový kód lze využít pouze na vybrané zboží, které Účastník nalezne v mobilní aplikaci Alza.cz na stránce http://www.alza.cz/slevova-hlidka po kliknutí na tlačítko Zkopírovat kód a následně kliknutí na tlačítko Zobrazit produkty.

  6. Slevový kód nelze kombinovat s jinými výhodnými nabídkami, pro které je také potřeba vložit do virtuálního košíku slevový kód.

  7. Na poskytnutí Slevového kódu nemá Účastník garantovaný nárok.

 4. OSOBNÍ ÚDAJE

  1. Správcem osobních údajů Účastníka je Alza. Kontakt na Alzu je na www.alza.cz/kontakt.

  2. Účelem zpracování osobních údajů Účastníka je řádná účast v Kampani a s tím související činnosti jako jsou např. vyhodnocení Účastníků, kontrola a vyhodnocení splnění podmínek Kampaně ze strany Účastníků, veřejné vyhlášení výherce Výhry (zejména na webových stránkách a sociálních sítích Alzy) a kontaktování výherce Výhry.

  3. Právním základem zpracování je oprávněný zájem Alzy na tom, aby osobními údaji Účastníka za výše uvedenými účely disponovala, neboť každý Účastník se Kampaně účastní dobrovolně a pokud by Alza osobní údaje Účastníka nemohla za výše uvedenými způsoby zpracovávat, tak by Kampaň nevyhlašovala. Proti zpracování osobních údajů tímto způsobem je možné vznést námitku prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře (alza.cz/kontakt > ostatní > osobní údaje > vznesení námitky).

  4. Další podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.alza.cz/privacy-policy.

 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Alza prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

  2. Alza si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně, nahradit zboží v Kampani za zboží podobného typu nebo odpovídající hodnotě, případně Kampaň zcela zrušit.

  3. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Kampani.

  4. Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník svým zařazením do Kampaně vyjadřuje souhlas s těmito pravidly.

  5. Veškeré případné spory, které vyplývají z této Kampaně nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně Alza.

V Praze, dne 20. 8. 2019

WEB18