Obnovit stránku

Osvěžte se letní slevou na vše! 😎💥 Nakupte nad 2000 Kč, v košíku zadejte kód LETNIDVOUSTOVKA a objednávku vám zlevníme o 200 Kč. Akce platí jen do neděle!

Hydroxid sodný čistič odpadů 2× 1 kg

Doručujeme i o víkendu. K vám domů i na prodejny
129 Kč
107 Kč bez DPH

Hydroxid sodný čistič odpadů 2× 1 kg

Základní chemická surovina hydroxid sodný vám pomůže účinně vyčistit odpadní sifony, které špatně odtékají. Poradí si s odpady umyvadel, kuchyňských dřezů, sprchových koutů, van, toalet, pisoárů, bidetů, domovních kanálů apod. Odstraní z nich nepříjemné pachy i velmi odolné nečistoty jako např. vlasy, chlupy, nehty, zbytky jídel, tuky, zvířecí srst či toaletní papír. Hydroxid sodný má mikroperličkovou strukturu, díky níž se snadno a rychle rozpustí. Tento čistič nelze používat na hliníkové potrubí. 

Klíčové vlastnosti čističe odpadů Hydroxid sodný, mikrogranule

  • Účinný čistič s mikroperličkovou strukturou
  • Čistič odpadů Hydroxid sodný odstraní nepříjemné pachy i velmi odolné nečistoty
  • Snadno se rozpouští, odstraní vlasy, chlupy, nehty, zbytky jídel, tuky, zvířecí srst či toaletní papír
  • Vyčistí špatně odtékající odpadní sifony v koupelně, kuchyni, na WC apod.
  • Čistič odpadů Hydroxid sodný nelze používat na hliníkové potrubí

Návod k použití:
Pro dosažení co nejúčinnějšího efektu doporučujeme vsypat 2 – 3 vnitřní uzávěry (60–90 g) hydroxidu sodného a zalít 0,5 – 1l vroucí vody. Opatrně, může vyprsknout! Necháme působit 30 minut a pak propláchneme. V případě, že aplikace nedosáhne správného efektu, doporučujeme celý postup opakovat. Po každém použití obal pečlivě uzavřete a následně překontrolujte, zda je bezpečnostní uzávěr řádně utažen!

Bezpečnostní upozornění

GHS05 - korozivní a žíravé látky
Obsah nebezpečných látek: hydroxid sodný.
Signální slovo: Nebezpečí
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 - Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….
P280 - Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte.
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P405 - Skladujte uzamčené.
Kontakt na TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

Skladovací podmínky:
Skladujte a manipulujte ve shodě se všemi běžnými nařízeními a standardy platnými pro žíraviny. V místě zacházení zajistěte zdroj pitné vody, popř. zásobu pitné vody v minimálním množství 10 litrů na osobu. V místě zacházení musí být umístěna lékárnička. Měla by být k dispozici oční sprcha. 

Parametry a specifikace

Obsah chloru

Obsah chloru S chlorem

Vlastnosti

Obsah chloru S chlorem

Funkce

Funkce Na odpady

Vlastnosti

Obsah chloru S chlorem

Nejčastěji dohromady zakoupené zboží a příslušenství

DOMESTOS Extended Power Pine 750 ml - Čisticí prostředek
DOMESTOS Extended Power Pine 750 ml
54,- 33,-
Přidat
Přidáno do košíku
ZEWA Deluxe Delicate Care (16 ks) - Toaletní papír
146×
ZEWA Deluxe Delicate Care (16 ks)
154,-
Přidat
Přidáno do košíku
STURA FACILE Hydroxid sodný 30%, 1 l - Čisticí prostředek
STURA FACILE Hydroxid sodný 30%, 1 l
129,- 119,-
Přidat
Přidáno do košíku
DOMESTOS čistič odpadů 500 ml - Čisticí prostředek
DOMESTOS čistič odpadů 500 ml
94,- 85,-
Přidat
Přidáno do košíku
CIF Cream Lemon 500 ml - Čisticí prostředek
CIF Cream Lemon 500 ml
64,- 45,-
Přidat
Přidáno do košíku
FINISH Quantum Max 60 ks - Tablety do myčky
23×
FINISH Quantum Max 60 ks
314,-
Přidat
Přidáno do košíku
VANISH Šampón na koberce Ruční 500 ml - Čistič na koberce
VANISH Šampón na koberce Ruční 500 ml
99,-
Přidat
Přidáno do košíku
PULIRAPID Splendi 500 ml - Čisticí prostředek
PULIRAPID Splendi 500 ml
69,-
Přidat
Přidáno do košíku
MR. MUSCLE Čistič odpadů 1l - Čisticí prostředek
MR. MUSCLE Čistič odpadů 1l
89,-
Přidat
Přidáno do košíku
LINTEO Satin Bílý (16 ks) - Toaletní papír
10×
LINTEO Satin Bílý (16 ks)
119,-
Přidat
Přidáno do košíku
Kód:  CIS841
Záruka: 24 měsíců
Prod. číslo:  8594069813586
P-DC1-WEB29