Obnovit stránku
Aktuální rychlost doručení Alza prodejny Alzaboxy AlzaExpres Expresní doručení Partnerská odběrná místa Doručení na adresu
0-1 den 0-1 den 1-3 dny 0-1 den 2-3 dny 2-3 dny

SAVO čistič pračky 250 ml

74 Kč
61 Kč bez DPH

SAVO čistič pračky 250 ml

Pravidelné čištění pračky je nezbytné pro její optimální fungování a dlouhou životnost. Tradiční česká značka SAVO představuje tekutý čistič pračky, s jehož pomocí bude vaše pračka zářit čistotou a bude příjemně provoněná. Přípravek odstraňuje zbytky pracího prášku, nečistoty, vodní kámen a další usazeniny. Zbavuje pračku zápachu a příjemně ji provoní. Pro optimální výsledky používejte čistič SAVO minimálně 1× měsíčně. 

Klíčové vlastnosti přípravku SAVO čistič pračky

  • Tekutý přípravek na čištění pračky
  • SAVO čistič pračky odstraňuje zbytky pracího prášku, nečistoty, vodní kámen a další usazeniny
  • Zbavuje pračku zápachu
  • Zanechává pračku čistou a příjemně provoněnou
  • Pravidelné používání čističe SAVO prodlužuje životnost pračky a přispívá k jejímu optimálnímu fungování
  • Vyroben v České republice

Použití:
Smíchejte v nádobě 35-40 ml přípravku s 3 litry teplé vody. Do této lázně ponořte zásobník na prací přípravky a nechte působit minimálně 30 minut. Zásobník poté omyjte a vložte zpět. Pomocí hadříku vymyjte tímto roztokem také vnitřní prostor pro zásobník pracích přípravků a vnitřní část dvířek. Pečlivě omyjte gumové těsnění okolo dvířek včetně všech jeho záhybů. Zbylý obsah přípravku vlijte do zásobníku na prací přípravek a spusťte prací program bez předpírky s minimální teplotou 60 stupňů Celsia. Používejte dle potřeby min. 1× měsíčně. 

Složení:
<5 % neiontové povrchové aktivní látky, amfoterní povrchové aktivní látky, parfum, směs 2-methylisothiazol-3(2H)-on a 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on; d-limonene, hexyl cinnamal a linalool

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži vodou.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 +P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

Parametry a specifikace

Určení

Určení Do koupelny

Vlastnosti

Dle konzistence Tekuté

Objem

Objem 250 ml
Kód:  CIS628
Záruka: 24 měsíců
Prod. číslo:  8710522828243
P-DC1-WEB12