Obnovit stránku

Od 10.5. jsou pro vás všechny  naše pobočky opět otevřeny. Máme pro vás tisíce produktů skladem a ihned k odběru, rychle a bezpečně.

Farní charita Česká Lípa

Jakou částkou chcete přispět?
Můžete nastavit libovolnou částku zaokrouhlenou na celé stokoruny. Jak to funguje?
-
+
Do košíku se vloží 1 charitativní poukaz v hodnotě 100 Kč

Farní charita Česká Lípa

Posláním Farní charity Česká Lípa je pomoc lidem v tísni, ohrožení a nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství nebo státní a politickou příslušnost. A to skrze charitativní, sociální služby a humanitární pomoc.

Farní charita Česká Lípa realizuje dlouhodobě tyto projekty:
- registrované sociální služby: Azylové domy pro matky nebo otce s dětmi, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
- další sociální služby: Sociální automobil, Charitní šatníky, Sociální ubytovna,
- další aktivity: Centrum pro pěstounské rodiny, Sociální podnik, Dobrovolnické centrum.

Veškerý výtěžek bude použit pro potřeby dvou azylových domů. Do azylových domů přichází ženy, matky s dětmi, které se ocitly v životní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami. Z velké části se jedná o ženy z domácího násilí, které musí opustit většinou ze dne na den svoje bydliště a přichází na ADJ v utajení se základními věcmi. Dále se jedná o ženy, které vyrůstaly v dětském domově a nemají žádné nebo nefungující rodinné zázemí. Vzhledem k tomu, že žily v ústavní péči, neumí fungovat samostatně, řešit i běžné životní situace a pohybovat se v běžné společnosti. Dále se jedná o ženy, které mají nízké příjmy, že nedosáhnou na jiné než azylové bydlení. Příjmy je těžké si navýšit vzhledem k péči o malé děti nebo kvůli jejich zdravotnímu stavu. Často se jedná i o maminky s velmi nízkým intelektem, až na hranici mentální retardace. Někdy se jedná i o maminky negramotné.  Poslední významnou skupinou jsou ženy, které nevyrůstaly v podnětném prostředí, naopak vyrůstaly s rodiči, které sami měli problémy s návykovými látkami nebo alkoholem a tyto ženy prožily hrozné dětství.

Hlavním cílem azylového domu jsou samostatní klienti směřující k integraci do společnosti.

Projekty organizace Farní charita Česká Lípa

Parametry a specifikace

Cíl projektu

Cílová skupina děti , dospělí , ženy , rodiny

Lokalita pomoci

Kraj ČR, kde pomáháme Liberecký
Kontinent, kde pomáháme Evropa

Obor pomoci

Obor pomoci sociální služby

Charita

Charita Charita
Kód:  NEZI0083
P-DC1-WEB18