Obnovit stránku

GOPAS MS Office 2016 - 12 samostudijních výukových kurzů na 365 dní SK (elektronická licence)

2 399 Kč
1 983 Kč bez DPH

GOPAS MS Office 2016 - 12 samostudijních výukových kurzů na 365 dní SK (elektronická licence)

Potřebujete rozšířit své znalosti v naprosto klíčovém kancelářském balíku Microsoft Office 2016? Máme pro vás řešení, které vám během 1 roku zajistí přístup k rozsáhlým učebním materiálům. Ať už jste úplný začátečník, který s kancelářským balíkem MS Office teprve začíná pracovat, nebo zkušený pracant, jehož jen tak něco nezaskočí, s e-learningovými kurzy od společnosti Gopas bude zefektivnění práce hračkou.


Klíčové vlastnosti e-learningového školení MS Office 2016 SK

 • Kurz zaměřený na Word, Excel, PowerPoint a Outlook 2016
 • 3 úrovně náročnosti - začátečníci, středně pokročilí a pokročilí
 • Vše si vyzkoušíte v reálném prostředí během výkladu
 • Ke každé lekci je k dispozici test znalostí
 • Kurzy jsou plně lokalizované do slovenského jazyka
 • Zlepšovat své znalosti můžete kdykoliv máte volný čas
 • Předplatné na 1 rok

Naučte se pracovat rychle a dobře s MS Office

Pro vytvoření nejen dokonale vypadajícího, ale také uživatelsky správně fungujícího dokumentu je potřebná pokročilá znalost kancelářských programů. Standard v této oblasti určuje již dlouhou dobu balík Microsoft Office. S ním se setkáte nejen na úřadech, ale i kdekoli v soukromých firmách. Proto je jeho velmi dobrá znalost klíčová pro vaše pracovní uplatnění.Studujte kdekoli a kdykoli

Nezávislost je pravděpodobně nejznámější výhodou e-learningu. V zásadě se můžete učit, kde chcete. Pro studium kurzů potřebujete akorát internetové připojení. Díky funkci vyhledávání není nezbytné, abyste ovládli celou aplikaci. Kdykoliv potřebujete radu nebo najít řešení, například v práci, jednoduše si vyhledáte a nastudujete ty části kurzu, ve kterých je vysvětlena dotyčná problematika. Když se později rozhodnete začít se studiem kurzu znovu, není nutné začínat zase od začátku. Budete jednoduše pokračovat od té části, pro kterou byly již zaznamenány vaše výsledky. Seznam kurzů

 • MS Word 2016: Úvod - seznámíte se s prostředím programu Word 2016 a jeho ovládáním. Dozvíte se, jak správně zapsat text, jak zkontrolovat jeho správnost a naučíte se upravovat jeho vzhled nastavením vlastností písma a odstavce. Provedete také základní předtiskové úpravy, změníte vlastnosti dokumentu a nastavíte v něm záhlaví a zápatí. (Lekce: Úvod do práce s Wordem, Zobrazení dokumentů, Režim čtení, Tvorba nového dokumentu, Otevření dokumentu, Pohyb v dokumentu, Zápis a editace textu, Techniky pro výběr textu, Kopírování a přesun textu, Uložení dokumentu, Nastavení vzhledu stránky, Formátování textu, Rychlé formátování textu, Formátování odstavce, Číslované seznamy, Odrážkové seznamy, Ohraničení a stínování, Automatické opravy, Kontrola pravopisu a gramatiky, Jazyk dokumentu, Záhlaví a zápatí, Tisk dokumentů, Práce s nápovědou)
 • MS Word 2016: Středně pokročilí - v interaktivních lekcích se naučíte přizpůsobit prostředí programu svým potřebám a zvykům. Vyzkoušíte si efektivní formátování textu pomocí stylů a seznámíte se s používáním šablon. Pro snadné rozvržení obsahu dokumentu použijete tabulku a upravíte její vzhled a strukturu. Naučíte se, jak vložit do dokumentu různé grafické prvky jako obrázky, grafy, obrázky SmartArt a různé kreslené obrazce a vyzkoušíte si jejich úpravu. (Lekce: Základní nastavení Wordu, Panel nástrojů Rychlý přístup, Úprava pásu karet, Vlastní klávesové zkratky, Práce s více dokumenty, Aplikace stylů a jejich úprava, Tvorba stylů, Tvorba šablon, Úprava vícestránkového dokumentu, Pokročilejší techniky číslování odstavců, Řazení záznamů v dokumentech, Převod textu na tabulku, Tabulátory, Tvorba tabulek, Úprava rozložení tabulky, Úprava grafického vzhledu tabulek, Výpočty v tabulkách, Návrh nepravidelné tabulky, Tvorba grafů, Úprava grafů, Vkládání obrázků, Úprava obrázků, Vložení a formátování SmartArtů, Vložení a formátování obrazců, Vložení snímku obrazovky)
 • MS Word 2016: Pokročilí - je zaměřen na nástroje, které se používají hlavně při úpravě dlouhých dokumentů nebo při automatizaci práce s dokumentem. Seznámíte se s pojmem oddíl a naučíte se oddíly používat. Do dokumentu vložíte titulní stranu a využijete vodoznak. Z nadpisů textu dokumentu vytvoříte obsah, očíslujete vložené objekty a vytvoříte jejich seznam. Naučíte se používat pole, křížové odkazy, poznámky pod čarou a vysvětlivky. Seznámíte se také s nástroji, které se používají při kolektivní práci, například s komentáři, revizemi nebo vnořenými dokumenty.
  (Lekce: Oddíly dokumentu, Nastavení pozadí stránky, Vkládání iniciály a speciálních znaků, Vlastní titulní strana, Automatický text, Stránkování dokumentu, Vyhledávání v dokumentu, Nahrazení textu, Dělení slov, Sledování změn v dokumentu, Práce s komentáři, Pokročilé nastavení záhlaví a zápatí, Sloupcová sazba, Vytvoření osnovy dokumentu, Hlavní dokument s vnořenými dokumenty, Automatický obsah dokumentu, Vlastní obsah dokumentu, Seznam obrázků a tabulek a další přehledy, Práce s poli, Poznámky pod čarou a vysvětlivky Záložky, Křížové odkazy, Hypertextové odkazy, Překlad textu, Obálky a štítky, Hromadná korespondence)
 • MS Excel 2016: Úvod - seznámíte se s prostředím programu Excel 2016 a naučíte se jej ovládat. V jednotlivých lekcích se postupně naučíte vytvářet tabulky. Dozvíte se, jak správně zadat hodnoty do buněk, jak nastavit formát buněk včetně podmíněného formátu. Naučíte se manipulovat s jednotlivými buňkami i oblastmi buněk, vyzkoušíte si práci s listy i celými soubory. Vytvoříte graf a naučíte se vytvářet výpočty pomocí aritmetických vzorců.(Lekce: Seznámení se s programem Excel, Okno programu Excel, Pás karet, Seznámení se s pracovním sešitem, Vytvoření a uložení pracovního sešitu, Otevření pracovního sešitu, Práce s listy sešitu, Pohyb na listu, Výběr oblasti buněk, Úprava řádků a sloupců, Vkládání dat do buněk, Hodnoty v buňkách, Přesun a kopírování hodnot v buňkách, Kopírování a vkládání pomocí schránky, Formátování písma, Zarovnání a orientace, Orámování a výplň, Základní číselné formáty, Formát data, času a procenta, Styly buněk, Schránka Windows a formátování, Tabulka aplikace Excel, Podmíněné formátování, Základní aritmetické vzorce, Automatické sčítání
  Číselné a datumové řady, Textové řady a vlastní seznamy, Řazení, Doporučené grafy, Rychlá analýza údajů, Obrázek, Tisk, Základní nastavení programu, Nápověda v programu Excel)
 • MS Excel 2016: Středně pokročilí - interaktivní lekce se zaměřují hlavně na výpočty pomocí vzorců. Svou znalost vytváření aritmetických vzorců rozšíříte o vzorce logické a textové. Naučíte se vkládat funkce různých kategorií a při kopírování vložených výpočtů používat různé typy adres buněk. Seznámíte se také s nástroji, které se používají při správě dlouhých seznamů, s řazením a filtrováním dat či s vytvářením průřezů. Vyzkoušíte si také rozdělení textu do sloupce a funkci dynamického doplnění. (Lekce: Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup, Přizpůsobení pásu karet, Pokročilá práce s listy více sešitů, Možnosti vložení, Kopírování několika položek, Vložení externích údajů do aplikace Excel, Pokročilé číselné formáty, Vlastní formát čísla, Zabezpečení listu, Pokročilá práce s tabulkami Excelu, Použití odkazů ve vzorcích, Porovnávání a propojování hodnot pomocí operátorů, Relativní a absolutní odkazy, Pravidla podmíněného formátování, Podmíněné formátování na základě vzorce, Knihovna funkcí,Textové funkce, Pokročilejší textové funkce, Matematické funkce, Statistické funkce, Funkce pro datum a čas, Logické funkce a podmíněný výpočet, Vnořování funkcí, Chyby v buňkách a jejich vyhodnocování, Pojmenovaní rozsahu buněk, Ověření údajů, Pokročilé vyplňování řad, Pokročilejší řazení, Automatický filtr, Filtrování dat pomocí průřezů, Hledání a záměna specifických hodnot, Odstranění duplicit, Rozdělování textu na sloupce, Dynamické doplňování, Přehled)
 • MS Excel 2016: Pokročilí - je zaměřen hlavně na práci s grafy a automatizací práce pomocí maker. Mimo nástrojů určených k vytváření a úpravě grafů si vyzkoušíte také doplnění obsahu listu o různé vložené prvky jako obrázky SmartArt nebo kreslené tvary. Připravíte list sešitu a tabulku pro následný tisk a seznámíte se s možnostmi zabezpečení a sdílení sešitu. Nahrajete makro a prohlédnete si možnosti jeho následné úpravy a spuštění. (Lekce : Minigrafy, Tvorba grafů, Návrh grafů, Formátování grafu, Snímek obrazovky a výřez obrazovky, Obrazce
  SmartArt, Motivy, Kontrola pravopisu, Sledování změn, Komentáře, Uspořádání oken,  Rozdělení sešitu pomocí příček, Zobrazení sešitu, Záhlaví a zápatí, Nastavení strany, Účet Microsoft, Vlastnosti sešitu, Zabezpečení sešitu, Kontrola sešitu, Správa verzí, Použití šablon, Kompatibilita, Sdílení sešitu, Úvod do maker, Záznam makra, Úprava makra, Zabezpečení maker, Digitální podpis maker)
 • MS PowerPoint 2016: Úvod - seznámíte se s prostředím programu a vyzkoušíte si různá zobrazení prezentace. Vytvoříte vlastní prezentaci a na jednotlivé snímky vložíte texty i grafické prvky jako obrázky, kreslené obrazce, symboly, rovnice nebo třeba WordArt. Všechny vložené prvky se naučíte na snímku upravovat a přesně umísťovat. Při vytváření nových snímků zvolíte vhodné rozložení snímku. Zároveň si vyzkoušíte změnu rozložení i obnovu rozložení po nežádoucích změnách. (Lekce: Základní orientace v okně programu PowerPoint, Možnosti zobrazení prezentace, Pohyb v prezentaci, Práce s nápovědou, Nová prezentace, Práce s textovými poli, Nový snímek a rozložení snímku, Úroveň odstavce, Tabulátory, Formát odstavců, Vložení obrázků, Práce s obrázky, Další úpravy obrázků, Efekty obrázků, Obrazce, Kombinování tvarů, WordArt, Symboly, Rovnice)
 • MS PowerPoint 2016: Středně pokročilí - naučíte se vkládat na snímky prezentace složitější objekty jako jsou videa, tabulky, grafy nebo obrázky SmartArt a upravovat je. Naučíte se měnit pořadí snímků prezentace, snímky zkopírujete a odstraníte. Seznámíte se i s možností importu snímků. Zaměníte použitý motiv za jiný a změníte jeho vlastnosti. Do snímků doplníte zápatí, snímky rozdělíte do oddílů a naučíte se pracovat s předlohou snímků. Vyzkoušíte si také porovnání prezentací a práci s komentáři. (Lekce: Vložení tabulky na snímek prezentace, Tabulky z jiných aplikací, Úprava tabulek, Vytvoření a úprava obrázků SmartArt, Další typy obrázků SmartArt, Vložení grafu na snímek, Úprava grafu, Zvuk v prezentacích, Vložení videa do prezentace, Zápatí snímků, Motivy, Pozadí snímků, Práce se snímky, Import externích dat, Oddíly v prezentaci, Úprava předlohy snímku, Automatické opravy, Kontrola pravopisu, Komentáře, Porovnání dvou verzí prezentace, Hledání a náhrady textu a písma)
 • MS PowerPoint 2016: Pokročilí - budete provádět poslední úpravy prezentace před jejím předváděním. Naučíte se nastavovat přechody snímků a přiřadíte animace jednotlivým částem snímků. Upravíte vlastnosti animací a nastavíte časování prezentace. Nastavíte také vlastnosti promítané prezentace a prezentaci doplníte poznámkami lektora. Vyzkoušíte si možnosti ovládání prezentace při jejím předvádění a prohlédnete si zobrazení lektora. Vytvoříte vlastní šablonu a naučíte se prezentace tisknout. Prezentaci uložíte v různých formátech. (Lekce: Poznámky lektora, Přechod snímků, Animační efekty, Pokročilé animační efekty, Nastavení akcí objektům snímku, Hypertextové odkazy, Časování prezentace, Vlastní prezentace, Nastavení prezentace, Ovládání předvádění prezentace, Zobrazení lektora, Nastavení tisku, Ukládání prezentace v různých formátech, Pokročilé možnosti uložení prezentace, Vytvoření šablony a motivu, Použití vlastních šablon a motivů, Vlastní nastavení programu)
 • MS Outlook 2016: Úvod - seznámíte se s prostředím programu a naučíte se v něm posílat, přijímat, tisknout a organizovat zprávy. Naučíte se pracovat s přílohami, vytvoříte automatickou odpověď a pravidla pro automatické zpracování přijímaných a odesílaných zpráv. Pošlete zprávu s hlasovacími tlačítky. Seznámíte se s celou řadou dalších nástrojů, které Vám práci s elektronickou poštou zjednoduší a zpříjemní. (Lekce: Seznámení s programem Outlook, Možnosti zobrazení v programu Outlook, Práce s nápovědou v programu Outlook, Rozložení okna programu Outlook, Rychlé náhledy, Prohlížení doručených zpráv, Vytvoření nové zprávy, Úprava obsahu e-mailové zprávy, Kontrola pravopisu v e-mailech, Práce s přílohami, Odpověď na zprávu a přeposlání zprávy, Uložení a tisk zpráv, Vytváření podpisů, Složky pošty, Nevyžádaná pošta, Nastavení příznaků zpráv pro jejich zpracování, Sledování zpráv, Vyhledávání zpráv, Organizace zpráv do podsložek a kategorií, Uspořádání seznamu zpráv, Zobrazení zpráv v konverzacích, Rychlé kroky, Automatické odpovědi, Správa e-mailů prostřednictvím pravidel, Nastavení pošty)
 • MS Outlook 2016: Středně pokročilí - naučíte se k plánování různých událostí využívat složku Kalendář. Složku Úkoly využijete k záznamu úkolů. Do složky Deník zaznamenáte detaily události, která již proběhla nebo která právě probíhá, a složku Poznámky využijete k uložení různých poznámek. Naučíte se spravovat své kontakty a uložený kontakt použijete pro vytvoření nové zprávy. Budete také pracovat s adresářem. Naučíte se různé položky tisknout. (Lekce: Zobrazení Lidé, Vytvoření a tisk kontaktů, Organizace kontaktů, Připojení kontaktů ke zprávě, Adresář, Skupina kontaktů, Kalendář, Vytváření celodenních událostí, Opakované události, Úprava událostí v kalendáři, Správa položek kalendáře, Sdílení kalendáře, Úkoly Správa úkolů, Deník, Práce s deníkem, Poznámky)
 • MS Outlook 2016: Pokročilí - naučíte se využívat nástroje složky Kalendář k organizování schůzek. V úkolech přiřadíte úkol jiné osobě a budete sledovat její plnění. Vyzkoušíte si import a export položek programu MS Outlook. Budete se věnovat delegování a sdílení informací. Seznámíte se s datovými soubory a pro vytváření nových položek programu Outlook vytvoříte vlastní formuláře. (Lekce: Plánování schůzek, Přijetí pozvánky na schůzku, Návrh nového času schůzky, Zrušení schůzky a možnosti kalendáře, Přiřazení úkolů kolegům, Zobrazení kalendářů vašich kolegů, Sdílení informací z Outlooku s dalšími uživateli, Oprávnění delegáta, Práce offline, Offline složky programu Outlook, Import a export dat, Datový soubor aplikace Outlook, Nastavení e-mailového účtu, Vytvoření vlastního formuláře, Odesílání vlastních formulářů dalším uživatelům, Pokročilá práce s vlastními formuláři)

Systémové požadavky:

 • CPU 1 GHz
 • 2 GB RAM
 • Rozlišení monitoru 1 280 × 1 024 bodů
 • Zvuková karta s reproduktory nebo sluchátky
 • Windows XP a novější, Mac OS, Android, iOS
 • Internetový prohlížeč – IE 10, Edge, Chrome, Firefox, Opera, Safari 8, Android Browser

Parametry a specifikace

Základní parametry

Určení Pro domácnosti, Pro firmy, Pro školy, Pro státní správu
Druh SW Kancelářská aplikace, Výukové programy
Produkt GOPAS Microsoft Office
Doručení licenčního klíče Alza - Knihovna

Typ licence

Typ licence Ke stažení

Licence

Způsob licencování Předplatné
Počet zařízení 1
Délka předplatného 12 měsíců
Přenositelnost licence Přenositelná

Kompatibilita

Operační systém Windows , macOS , Android , iOS
Způsob instalace Ke stažení (elektronicky)

Jazyková verze

Jazyková verze slovenština
Kód:  WZ990SK
Záruka: 24 měsíců
Prod. číslo:  Office2016-365SK
Odkazy: Stránky výrobce
P-DC1-WEB22