Obnovit stránku

Michal Novák – Lightning Network: Platby budoucnosti

Aktualizováno • Autor: Sifrant

Michal Novák se vynořil z neznáma a na ChainCamp 2022 donesl rukopis knihy o Lightning Network. Byla to publikace, která mu na trhu chyběla, tak ji sám napsal. Po dvou letech studia a práce chtěl znát názor předních českých bitcoinerů, zda má smysl jít se svým počinem na veřejnost. A místní experti byli uchváceni. Dominik Stroukal, Alex Pilař i Honza „Gorrdy” Dvořák, každý z jiného, sobě blízkého, pohledu. Všichni (a mnozí další) se ale shodli, že Michal přinesl nejen hotovou knihu, která nepotřebuje skoro žádné úpravy, ale že se jedná o titul světové úrovně.

Braiins Publishing

Michal Novák – Lightning Network: Platby budoucnosti – OBSAH

  1. Michal nemá konkurenci
  2. Knihy z dílny Braiins Publishing v češtině
  3. Platby budoucnosti na papíře
  4. Tři části
  5. Základní část – úvod do bitcoinu a lightningu
  6. Pokročilá část – teorie
  7. Pokročilá část – praxe
  8. Shrnutí všech superlativů

Michal nemá konkurenci

Na celosvětovém trhu existuje jediná publikace, která se může s Michalovou knihou srovnávat v šíři pokrytí popisovaného tématu. Je to „Mastering Lightning”, kterou napsal jeden z největších bitcoinových OGs Andreas Antonopoulos spolu se špičkovými lightning developery René Pickhardtem a Olaoluwou Osuntokunem. Jejich dílo je ale zaměřené převážně na vývojáře. Jedná se o technickou literaturu, která rozhodně není určena širokému publiku.

Michal Novák
Autor se zhmotněním své práce.

Michal dokázal celé téma zběsile se rozvíjející druhé bitcoinové vrstvy podat čtivým způsobem, stravitelným i pro laiky. Jeho kniha je tak opravdu jediná svého druhu na světě a její překlad do angličtiny je pouze otázkou času. Braiins Publishing tak od překladů zahraničních titulů do češtiny přes vydávání originálních tuzemských titulů přechází k šíření špičkové české bitcoinové literatury do světa. První vlaštovkou byla anglická verze „Odluky” od Josefa Tětka a Michalovy „Platby budoucnosti” budou následovat.

Knihy z dílny Braiins Publishing

Společnost Braiins se soustředí na vývoj firmwaru pro bitcoinová těžební zařízení a poskytuje komplexní řešení pro celou oblast těžby bitcoinu. Vedle svého hlavního zaměření také spustila aktivitu Braiins Publishing, kde primárně cílí na vzdělávání českých a slovenských čtenářů v bitcoinové problematice. Vydává jak překlady kvalitní zahraniční literatury, tak i díla českých autorů. Pilotním titulem českého původu byl Bitcoin: Odluka peněz od státu od ekonoma Josefa Tětka. Braiins také stojí za revidovaným českým překladem základního dokumentu této technologie, tedy bitcoinového whitepaperu. Ten najdete volně k přečtení zde nebo zde.

Jak o vzniku a počátcích Braiins Publishing vypráví duchovní otec tohoto projektu Kristian Csepcsar, marketingový ředitel Braiins, si můžete poslechnout v podcastu stackuj.cz, kde byl Kristian hostem v květnu 2022.

Knihy z dílny Braiins Publishing

Bitcoinový standard
Kniha, která zásadním způsobem vysvětluje peněžní podstatu bitcoinu, vychází v českém vydání s předmluvou od Lukáše Kovandy.Nakladatelství Braiins
Více
515 Kč

Platby budoucnosti na papíře

PDF verze „Lightning Network: Platby budoucnosti” vyšla už před koncem roku 2022. Elektronická kniha byla původním Michalovým záměrem. Bitcoinová komunita si však papírovou verzi na sociálních sítích i meetupech doslova vydupala a potvrdila to tím, že v crowdfundingové kampani vybrala 269 % cílové částky.

Michal Novák
Úžasná papírová kniha vznikla v bear marketu díky fantastické podpoře komunity!

Díky tomu vznikla nádherná publikace, za jejíž grafickou podobou nestojí nikdo jiný než Jiří Chlebus. Ten je autorem většiny obálek ostatních knih Braiins Publishing, zde měl však pod palcem kompletně celou grafickou úpravu. Knize dal jednotný styl, včetně všech obrázků a náčrtků, a vdechnul jí svůj osobitý rukopis. Jedná se tedy o drahokam nejen obsahový, ale stejnou měrou i vizuální.

Michal Novák
Jiří Chlebus – grafický mág, stojící za brandem Braiins i výslednou podobou tištěné knihy.

Tři části

Tématicky se kniha dělí do tří částí. Ta úvodní je určena všem. Obsahuje úvod nejen do lightningu, ale i do bitcoinu samotného. Dozvíte se, jak to přibližně funguje pod pokličkou a proč jsou tyto technologie tím, co stojí za pozornost. Prostřední díl s pokročilou teorií je nejhutnější a je pro ty, kteří se chtějí chtějí do lightningu ponořit až po uši a zároveň se dozvědět i o nejnovějším vývoji, trendech a návrzích. Závěrečná část se potom na lightning dívá z praktického hlediska – jak provozovat vlastní uzel, co je k tomu zapotřebí, jaké nástroje tuto činnost usnadní.

Michal Novák
Úvod předmluvy Dominika Stroukala.

Základní část – úvod do bitcoinu a lightningu

První část knihy nabízí neocenitelný úvod do světa bitcoinu a jeho nejnovější revoluční technologie – lightning network. Autor se věnuje důkladnému popisu základních principů bitcoinu, jako jsou účty, odesílání bitcoinů, poplatky, těžba a blockchain. Přináší tak nezbytný kontext pro pochopení významu a potenciálu lightningové sítě. Způsobů a pokusů o vysvětlení základních principů bitcoinu existuje nespočet, Michal však přináší svěží a dosud nepoužitá přirovnání a činí tak celou problematiku pro širokou veřejnost výrazně pochopitelnější.

Michal Novák
Bitcoinová transakce je po odeslání do sítě zařazena do mempoolu.

Hlavním důvodem, proč je lightningová síť tak důležitá, je její schopnost řešit škálovatelnost bitcoinu. V situaci, kdy se běžné bitcoinové transakce stávají drahými a obtížně proveditelnými, vstupuje do hry lightning network jako efektivní a rychlá vrstva nad bitcoinovým blockchainem, která umožňuje provádět mikrotransakce off-chain s minimálními poplatky a okamžitě. Jak využívat výhod druhé bitcoinové vrstvy v praxi ukazuje autor přehledem nejpoužívanějších lightningových peněženek, jako jsou Wallet of Satoshi, Phoenix nebo Breez.

Michal Novák Michal Novák Michal Novák
UI peněženky Phoenix.

Základní část zakončuje Michal zamyšlením nad budoucností. Ať už co se týče adopce samotné lightningové sítě, tak i mnohem obecněji tím, kam směřuje a může dospět klasický finanční systém. Úvod knihy je nenahraditelným průvodcem pro každého, kdo se zajímá o budoucnost plateb pomocí těchto revolučních technologií a chce porozumět, jak lightning network může posunout bitcoinový ekosystém na novou úroveň efektivity a uživatelské přívětivosti.

Michal Novák
Princip fungování lightningového kanálu vysvětlený přirovnáním s otevřeným účtem v hospodě.

Pokročilá část – teorie

Za úvodem se základy následuje pokročilá část knihy. Ta je rozdělena na dva díly. První z nich je hlubokou studií samotného jádra lightning network. Autor se zabývá teoretickými aspekty této technologie a vysvětluje zásadní koncepty, jako je platební kanál a jeho konstrukce. Jasným a systematickým přístupem ukazuje, jak lze prostřednictvím lightning network posílat platby rychle a efektivně, přičemž je zajištěna bezpečnost, diskrétnost a minimalizace rizika podvodů.

Michal Novák
Vysvětlení odejmutí unlock skriptu z TXID při upgradu na SegWit.

Michal se také zaměřuje na další prvky protokolu, jako jsou revokační klíče a nutnost rozdílných commitment transakcí. Vysvětluje, jak se stav kanálu upravuje a jak je uzavřen, ať už společnou dohodou nebo v případě pokusu o podvod. Podrobně popisuje proces routování plateb v síti. Dále představuje různé typy kanálů a rozebírá jejich vlastnosti a využití. Autor se také zabývá možnostmi plateb, jako jsou faktury či LNURL a tuto část uzavírá přehledem dalších vylepšení, na nichž se v rámci vývoje pracuje nebo jsou dokonce teprve ve fázi teoretických návrhů.

Michal Novák
Znázornění routování plateb lightningovou sítí.

Druhá část knihy „Lightning Network: Platby budoucnosti" je hlubokým ponorem do teorie fungování lightning network. Michal Novák vysvětluje klíčové aspekty a vnitřní mechanismy této technologie vskutku přesně a detailně. Část čtenářů zřejmě dospěje do bodu, kdy informace zde poskytované přesáhnou hranici jejich pochopení a budou se cítit zahlceni. Autor však sám předmluvu pokročilé části zakončuje takto: „Pokud by vám teoretická část (obzvlášť ke konci) přišla příliš složitá, zkuste přeskočit na praktickou část a k samotné teorii se můžete vrátit později.”

Pokročilá část – praxe

V poslední části „Plateb budoucnosti” se čtenářům otevírá fascinující svět provozování vlastního uzlu v lightningové síti. Michal vysvětluje, proč je provoz vlastního uzlu tak důležitý a jaké jsou jeho výhody. Vedle podpory sítě a vlastní zvědavosti může být jednou z motivací i možnost výdělku, který přináší provozovateli uzlu poplatky za směrování plateb.

Michal Novák
RaspberryPi – asi nejčastější hardware pro vlastní uzel.

Dále se Michal věnuje technickým aspektům provozu vlastního uzlu. Popisuje optimální fyzické umístění uzlu a architekturu, která zajišťuje jeho spolehlivý provoz. Dále se zaměřuje na výběr implementace lightning network a představuje různé platformy, které provoz uzlu umožňují. Autor diskutuje o výhodách a nevýhodách použití Toru ve srovnání s „clearnetem" a dává čtenáři doporučení pro správnou konfiguraci uzlu.

Michal Novák
Tento Pacman ukazuje odhad zastoupení jednotlivých lightning implementací v roce 2021.

V závěru knihy se také objevuje důležité téma likvidity a poplatků. Autor přináší hloubkovou analýzu problematiky příchozí likvidity a vysvětluje techniky pro optimalizaci uzlu a vyvážení likvidity mezi různými kanály. Představuje také populární nástroje a platformy, které umožňují uživatelům spravovat a analyzovat své uzly snadno a spolehlivě. Poslední část knihy je vstupní branou pro ty, kteří se chtějí stát součástí vzrušujícího světa provozování vlastního uzlu lightningové sítě. Knihu zakončuje tučný seznam použitých zdrojů.

Michal Novák
Odchozí a příchozí likvidita a s ní spojené rebalancování kanálů.

Shrnutí všech superlativů

Je to publikace pro všechny. Začátečníci ocení trefná a snadno pochopitelná přirovnání popisující fungování bitcoinové a lightningové sítě v úvodní části. Pokročilí se zanoří do nejhlubších zákoutí lightningové králičí nory v prostřední teoretické části. A každý, kdo se chce sám do lightningového dobrodružství přímo pustit, ocení praktického průvodce na konci. A to včetně nepřeberného seznamu použitých zdrojů k dalšímu studiu. K tomu všemu je navíc Lightning Network: Platby budoucnosti dosud jednoznačně nejkrásnější kniha Braiins Publishing, která bude bez debaty ozdobou každé knihovny skutečného bitcoinera.

Podívejte se na video ze křtu knihy v Paralelní Polis.
Sifrant

Sifrant

Zastánce laissez-faire a open source řešení, toxický ignorant shitcoinismu, Vysočíňan. Těžím ze šumu bitcoinový signál a konvertuji jej do češtiny.

Na vašem soukromí nám záleží

My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.

Více informací
Rozumím Podrobné nastavení Odmítnout vše
P-DC1-WEB06