Obnovit stránku

Naše pobočky jsou otevřeny pro výdej zboží. Při jejich návštěvě dbejte pokynů obsluhy.

Vyzkoušejte bezpečné doručení zboží do jednoho z našich 451 AlzaBoxů.

Služby reklamace a vrácení zboží fungují beze změny.

Nové energetické štítky od března 2021: Jaké změny nás čekají?

Aktualizováno

V březnu 2021 mají vejít v platnost nové energetické štítky, jejichž konečný formát a vizualizaci v roce 2019 schválila Evropská komise. Neustálý technologický vývoj, a především zmatečný význam znamének „plus” si vyžádaly návrat ke třídám A až G bez přidaných znamének. Ale změn a opatření je více. Jak budou nové energetické štítky vypadat a jaké změny nás čekají? Co si EU od nových nařízení o Ekodesignu slibuje a co přinese novelizace energetických štítků běžnému spotřebiteli? Připravili jsme pro vás přehled toho nejdůležitějšího, co můžete očekávat.

Nové energetické štítky od března 2021

Nové energetické štítky od března 2021 – OBSAH

 1. Proč dochází ke změně energetických štítků
 2. Od kdy platí nové energetické štítky a jakých spotřebičů se týkají 
 3. Jak budou nové energetické štítky vypadat?
 4. Jednotlivé fáze přechodu na nové štítky
 5. Nové požadavky na opravitelnost a recyklovatelnost spotřebičů
 6. Obrázkový přehled jednotlivých kategorií původních a nových energetických štítků
 7. Jaký bude přínos nových energetických štítků a nařízení Ekodesignu
 8. Je třeba se v souvislosti s novými energetickými štítky obávat zdražení spotřebičů?

Proč dochází ke změně energetických štítků

Energetické štítky informují o tom, do jaké kategorie energetické účinnosti se daný spotřebič řadí. Jedná se o komplexní systém platný v celé EU, který pomáhá spotřebitelům lépe se orientovat při nákupu elektrického spotřebiče a snadno rozpoznat ten nejúčinnější. Zároveň výrobce motivuje k inovacím prospěšným jak pro spotřebitele, tak pro životní prostředí.

Systém energetických štítků byl zaveden v roce 1995 a velmi se osvědčil. Avšak v současnosti používané třídy A+, A++ a A+++, které přinesla aktualizace z roku 2010, se staly postupem času nepřehledné a matoucí. Většina nových výrobků se totiž ocitla v těch nejvyšších kategoriích (A+, A++ a A+++), zatímco v těch nejnižších se nevyskytoval žádný produkt. Spotřebitele to může vést k domnění, že při koupi spotřebiče v třídě A+ si pořizuje jeden z nejúčinnějších výrobků na trhu, ovšem skutečností je, že kategorie A+ je momentálně v úspornosti až na třetím místě. Kromě toho neustále se zdokonalující technologie by si brzo žádaly přidání dokonce čtvrtého znaménka. Změna systému štítkování byla tedy nevyhnutelná.

i Pro konkrétní představu, finanční rozdíl mezi dvěma třídami podle nového hodnoticího systému (např. mezi třídou C a E) může čítat až 1 750 Kč v průběhu 10 let.
Nové energetické štítky od března 2021
Budova Berlaymont, sídlo Evropské komise

Od kdy platí nové energetické štítky a jakých spotřebičů se týkají

S cílem o větší srozumitelnost a přehlednost energetických štítků a s ohledem na neustálý technologický vývoj ohlásila tedy EU aktualizaci energetických štítků.

Evropská komise schválila nové energetické štítky pro 6 skupin spotřebičů (pět skupin domácích spotřebičů, které čeká změna původního štítkování a šestá, nová skupina výrobků označovaných štítky).

 1. Myčky nádobí
 2. Pračky a kombinované pračky se sušičkou
 3. Chladničky, mrazničky a vinotéky
 4. Svítidla
 5. Elektronické displeje (displeje televizorů, monitorů a digitálních informačních displejů)
 6. Komerční chladicí zařízení s přímou prodejní funkcí, tj. komerční chladničky používané v prodejnách a prodejních automatech

A od kdy nové energetické štítky uvidíte v prodejnách a na internetu? Nové energetické štítky budou platit od 1. března 2021. Na světelných zdrojích se nové štítky objeví od 1. září 2021.

Pro někoho může být překvapením, že ve výčtu spotřebičů chybí vedle praček a praček se sušičkou také samotné sušičky prádla. Nejen že sušička rovněž spadá do kategorie praní, ale mnohdy si ji spotřebitelé kupují zároveň s pračkou a rozdílné označení na energetickém štítku může být pro ně matoucí. Nicméně u ostatních skupin elektrických spotřebičů, jako jsou právě i bubnové sušičky, dále pak trouby, kotle a klimatizace, se současný energetický štítek měnit nebude. Změna ho čeká až v následujících letech.

i Nové energetické štítky vejdou v platnost dne 1. 3. 2021 a budou platit pro myčky nádobí, pračky a pračky se sušičkou, chladničky, elektronické displeje a komerční chladničky.

Jak budou nové energetické štítky vypadat?

Spotřebitele zcela jistě nejvíce zajímá, jak budou nové energetické štítky vypadat a jakých rozdílů se oproti původním štítků dočkáme.

Změna stupnice

Hlavní změnou je opuštění tříd A+, A++ a A+++ a návrat ke stupnici v rozsahu A-G. Takže nově bude nejúspornější výrobek označen třídou „A” a nejméně šetrný bude označen třídou „G”. Změny ve stupnici i nová nařízení ve způsobu měření povedou k tomu, že nejúspornější výrobky pyšnící se v současnosti třídou A+, A++ nebo A+++ se po zavedení změn objeví ve třídě B až D. Nový systém tak poskytne dostatečný prostor pro další technologický vývoj a možnost postupu spotřebičů do vyšších, ještě úspornějších tříd po mnoho let.

Větší informovanost

Energetické štítky budou v závislosti na výrobku uvádět nejen spotřebu elektřiny, ale i další energetické a neenergetické informace, například informace o spotřebě vody na každý mycí nebo prací cyklus, o skladovací kapacitě, o vydávaném hluku atd. Intuitivní grafické znaky mají posloužit ještě k lepšímu porovnání výrobků a informovanějšímu výběru zboží. U chladicí techniky se nově dočteme informace o objemu chladničky či mrazáku, u vinoték bude objem uváděn ne v litrech jako doposud, ale v počtu lahví vín o objemu 0,75 litrů.

Úprava metodiky měření

Nová metodika měření se týká myček, praček i kombinovaných praček se sušičkou. U těchto spotřebičů se místo roční spotřeby počítané z ročního průměru, který se často neslučoval s reálným používáním, počítá spotřeba na 100 pracích/mycích/sušicích cyklů, což činí tento údaj přehlednější a pro spotřebitele pochopitelnější. Roční spotřeba udávaná v kWh zůstává u chladniček, mrazáků a vinoték, jelikož tyto spotřebiče jsou v provozu 365 dní v roce. Přesto se údaje na starém a novém štítku mohou lišit, jelikož i zde došlo ke změně metodiky měření, která je nyní přesnější.

Eco režim jako nový společný ukazatel

Další inovací je zapojení režimu Eco jako ukazatele, ve kterém je měřena spotřeba vody, délka programu, hlučnost a další parametry pro pračky, myčky a také pračky se sušičkami. Právě režim Eco byl zvolen u těchto spotřebičů jako společný ukazatel, podle kterého může spotřebitel přehledně porovnat podstatné hodnoty jednotlivých spotřebičů.

Nové energetické štítky od března 2021 Nové energetické štítky od března 2021 Nové energetické štítky od března 2021
Návrh nových energetických štítků pro myčky nádobí, pračky a pračky se sušičkou

Ještě více informací o výrobku prostřednictvím QR kódu

Určitě vítanou novinkou je možnost vstupu veřejnosti do databáze pro registraci výrobků nazvané EPREL, což spotřebiteli umožní ještě přesnější a podrobnější srovnání jednotlivých výrobků. O co jde? EPREL je online databáze EU, kam mají výrobci povinnost zaregistrovat své výrobky uvedené na trh od 1. srpna 2017, včetně podrobné technické dokumentace nezbytné pro kontrolu dodržovaní předpisů. Databáze EPREL tak umožňuje vyšší transparentnost a snazší dohled nad dodržováním předpisů.

A jakým způsobem se spotřebitel k těmto informacím dostane? Slouží k tomu QR kód, který nově naleznete na novém energetickém štítku. Po sejmutí tohoto QR kódu chytrým telefonem nebo tabletem získáte další nekomerční informace o daném produktu. Dostupné budou i nejrůznější aplikace, které pomohou spotřebiteli při rozhodování se o koupi (například výpočet návratnosti nebo porovnávání jednotlivých modelů).

i Novým prvkem energetických štítků bude i QR kód, po jehož načtení chytrým telefonem nebo tabletem se vám zobrazí podrobnější (nekomerční) informace k danému výrobku. 

Jednotlivé fáze přechodu na nové štítky

Změna ve štítkovacím systému je pro spotřebitele poměrně významná, ale nemusíte se obávat, že přijde nepozorovaně ráz naráz. Celý proces přeštítkování bude mít několik fází a bude ho doprovázet i mediální kampaň zaměřena na občany, která bude zahájena začátkem roku 2021, tj. ještě před oficiálním zavedením nových štítků. Tato celounijní kampaň by měla spotřebitelům vysvětlit vše potřebné ohledně změn ve štítkování.

Přechod ze starého na nové štítkování

 1. V první fázi, tj. od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021 budou výrobci do balení dotčených výrobků přikládat oba energetické štítky – štítek současný a štítek nový. Od 1. 3. 2021 budou tyto elektrospotřebiče od výrobců odcházet již jen s jedním, a tedy novým energetickým štítkem.
 2. Druhá fáze je vyhrazená na přeštítkování v kamenných a internetových obchodech a bude trvat 14 pracovních dní, tj. od 1. 3. 2021 do 18. 3. 2021. Po tuto přechodnou dobu smí být výrobek označen pouze jedním typem štítku, buď ještě starým nebo již novým.

Z výše uvedeného postupu přeštítkování vyplývá, že do 28. 2. 2021 můžete najít u nových elektrospotřebičů dva energetické štítky. Ovšem nejedná se o chybu, nýbrž o promyšlený krok, který má usnadnit celý proces přeštítkování na prodejnách a internetových obchodech.

i Od 1. listopadu 2020 budou výrobci přikládat do balení výrobku jak současný energetický štítek, platný do 28. února 2021, tak nový platný od 1. března 2021.

Nové požadavky na opravitelnost a recyklovatelnost spotřebičů

Účinnost využívání zdrojů, snížení spotřeby energie a omezení jejího plýtvání má v EU stále větší význam. Proto systém energetických štítků doplňují také nové nařízení o Ekodesignu.

Začátkem července 2019 by měla Evropská komise přijmout soubor 11 nařízení týkajících se Ekodesignu, které zahrnují stejný počet skupin výrobků – 6 skupin výrobků s pozměněnými a novými štítky (myčky nádobí, pračky, pračky se sušičkou, chladničky, svítidla, elektronické displeje, komerční chladničky) a 5 skupin výrobků, u nichž se používání štítků neplánuje (elektromotory, vnější napájecí zdroje, výkonové transformátory, servery, datová úložiště a svářecí zařízení).

Nová nařízení o ekodesignu mají vést k podpoře oběhového hospodářství a k ještě větší úspoře energie. Důraz je tedy kladen především na opravitelnost výrobků, jejich snadnou rozebíratelnost, dostupnost náhradních dílů, možnost modernizace a samozřejmě recyklaci.

Nové energetické štítky od března 2021 Nové energetické štítky od března 2021
Návrh nových energetických štítků pro chladničky a vinotéky

Obrázkový přehled jednotlivých kategorií původních a nových energetických štítků

Přinášíme designové zpracování původních a nových energetických štítků platných od 1. března 2021 s detailním popisem a vysvětlením jednotlivých symbolů.

Nové energetické štítky od března 2021 Nové energetické štítky od března 2021
Rozdíl mezi původním a novým energetickým štítkem pro chladničky a myčky nádobí.
Nové energetické štítky od března 2021 Nové energetické štítky od března 2021
Rozdíl mezi původním a novým energetickým štítkem pro pračky a pračky se sušičkou.
Nové energetické štítky od března 2021 Nové energetické štítky od března 2021 Nové energetické štítky od března 2021
Rozdíl mezi původním a novým energetickým štítkem pro svítidla, televize, monitory, displeje a vinotéky.

Jaký bude přínos nových energetických štítků a nařízení Ekodesignu

Nové energetické štítky budou srozumitelnější a přehlednější. Spotřebiteli poskytnou jasnější a lépe srovnatelné informace, což mu pomůže lépe se rozhodnout při nákupu nového spotřebiče. Dalším přínosem je, že nový způsob štítkování bude moci držet krok s technologickým pokrokem, protože poskytuje dostatečnou rezervu ve zlepšování a zdokonalování energetické účinnosti spotřebičů.

V neposlední řadě soubor předpisů o energetických štítcích by měl podstatně přispět k dlouhodobým cílům EU v oblasti energetiky a klimatu. Interní odhady Evropské komise předpokládají, že nové štítky by měly zajistit celkovou roční úsporu energie do roku 2030 na 38 TWh, což odpovídá roční spotřebě elektrické energie v Maďarsku. Ve spojení s balíčkem 11 nařízení o Ekodesignu se očekává, že tato opatření přinesou do roku 2030 dodatečné celkové roční úspory energie ve výši 94 TWh, což je více než roční spotřeba elektrické energie v Belgii a Lucembursku.

Nové energetické štítky od března 2021 Nové energetické štítky od března 2021
Návrh nových energetických štítků pro svítidla a elektronické displeje
i Začátkem roku 2021 bude zahájena informační, mediální kampaň pro občany EU, která jim objasní vše potřebné ohledně změn ve štítkovacím systému. 

Je třeba se v souvislosti s novými energetickými štítky obávat zdražení spotřebičů?

Je nutné si uvědomit, že každá inovace se výsledku promítne v koncové ceně spotřebiče. Jde však o záležitost, o které odborníci prohlašují, že je v zájmu celého trhu. Koupi spotřebiče bychom proto měli brát jako investici do vlastní domácnosti a pokud možno raději zaplatit více za spotřebič s nízkou energetickou spotřebou a dlouholetou zárukou opravitelnosti než za spotřebič, za který sice zaplatíme třetinu ceny, avšak tato nízká cena se automaticky projeví v délce jeho životnosti a nákladech na provoz.

i V AlzaMagazínu pro vás máme i další články:

Uvažujete-li o nákupu nové pračky, sušičky, lednice, televize či jiného spotřebiče již teď, zcela jistě si vyberete v naší nejširší nabídce, doplněné špičkovým zákaznickým servisem a užitečnými recenzemi spotřebitelů.

P-DC1-WEB18