Obnovit stránku

Arpalit Neo pěna 150 ml

159 Kč
149 Kč
123 Kč bez DPH

Arpalit Neo pěna 150 ml

Ektoparazitický přípravek s ovicidním a larvicidním účinkem ve formě pěny, která je šetrná k pokožce a vhodná pro omytí obličejové části nebo pro velmi citlivá zvířata. Přípravek určený pro jemnou a citlivou aplikaci v obličejové části psů, pro jedince s citlivou pokožkou. Pěna je ektoparazitický přípravek s ovicidním a larvicidním účinkem.

Léčivé látky

 • Permethrinum 25:75 (cis:trans): 4,8 mg
 • Fenoxycarbum 1,2 mg

Charakteristika přípravku

Mléčně bílá tekutina s lehkou parfemací ve formě pěny s hnacím plynem. Arpalit Neo 4,8/1,2 mg/g kožní pěna je ektoparazitický přípravek s ovicidním a larvicidním účinkem.
 

Cílový druh zvířat

 • Psi

Indikace

Léčba a prevence ektoparazitóz u psů. Působí proti blechám (Ctenocephalides spp., klíšťatům (Ixodes spp., Dermacentor spp., Haemaphysalis spp.), vším (Haematopinus spp.), všenkám (Mallophaga spp.), roztočům (Acari spp.) a jejich vývojovým stádiím. Forma pěny je vhodná zejména pro psi hůře snášející přípravek ve formě spreje a pro ošetření obličejové části.

Kontraindikace

 • Nepoužívat u nemocných zvířat
 • Nepoužívat u koček. Zamezte možnému styku koček se psy po ošetření
 • Nepoužívat při známé přecitlivělosti na některou z obsažených látek
 • Nepoužívat u mláďat do 2 měsíců věku a v době laktace

Nežádoucí účinky

Pouze ojediněle může u přecitlivělých jedinců dojít k projevům intoxikace (zhoršení kvality až ztráta srsti, zvracení, záchvěvy, třes, křeče, zpomalené dýchání). V případě výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí vyhledejte  veterinárního lékaře.

Hlavně nenudit

 • Před upotřebením protřepat. Nádobku je nutné při aplikaci držet dnem vzhůru
 • Velikost dávky se odvíjí od velikosti ošetřovaného zvířete. Na ruku ošetřujícího v rukavici nebo přímo na povrch těla zvířete se aplikuje pěna velikosti tenisového míčku. Stejnoměrně se rozetře po povrchu těla zvířete, pročeše se hřebenem, kartáčem  nebo se rukou v rukavici promne, aby přípravek prostoupil až na kůži. Ošetření se provádí jen do lehkého zvlhčení kůže nebo srsti přípravkem po celém povrchu těla zvířete Při ošetření obličejové části se postupuje opatrně, aby nedošlo k  zasažení otvorů
 • Po ošetření je nutné zvíře po dobu 48 hodin nekoupat
 • Ošetření je možné po 1 týdnu opakovat
 • Po aplikaci přípravku zabraňte olizování ošetřené srsti
 • V případě  potřeby se obraťte na veterinárního lékaře
 • Zároveň s ošetřením zvířete je vhodné ošetřit desinfekčním přípravkem i jeho příbytek

Zvláštní upozornění

 • Při práci používejte ochranné rukavice
 • Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně
 • Po práci si pečlivě umyjte ruce vodou a mýdlem
 • Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte   exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody. V případě zasažení očí vypláchněte velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví příznaky podráždění (vyrážka), alergická reakce či systémové účinky, vyhledejte lékařskou pomoc
 • Lidé se známou přecitlivělostí na permethrin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem
 • Přípravek se nesmí dostat do přímého kontaktu s potravinami, pitnou vodou, dětskými hračkami.
 • Neaplikovat do akvárií a rybníků – pro vodní organizmy a včely je přípravek toxický
 • Zvláštní pozornost je nutné věnovat i nakládání s nepoužitým veterinárním léčivým přípravkem nebo odpadem, který pochází z tohoto přípravku
 • Zabraňte kontaktu dětí s ošetřeným zvířetem po dobu 24 hodin
 • Nepoužívat u koček
 • Přípravek je extrémně jedovatý pro kočky
 • Přípravek může být pro kočky nebezpečný i po kontaktu s ošetřeným psem

Parametry a specifikace

Mazlíček

Velikost zvířete Všechna plemena
Zvíře Pes

Typ produktu

Typ produktu Pěna

Vlastnosti

Repelentní účinek Bez repelentního účinku
Voděodolnost Není voděodolný

Prevence a léčba

Prevence Blechy , Klíšťata , Bodavé mouchy , Všenky , Vši
Léčba Blechy , Klíšťata , Bodavé mouchy , Všenky , Vši

Omezení

Omezení Nepoužívat u mláďat do 2 měsíců věku
Kód:  VETrk0036
Prod. číslo:  8594013700627
Odkazy: Stránky výrobce
P-DC1-WEB27