Obnovit stránku

Phoenix – Lightning Network v kapse, snadno a přehledně (NÁVOD)

Aktualizováno

Platební síť známá jako Lightning Network, jež funguje jako druhá vrstva bitcoinového protokolu, je tu s námi již více než dva roky. Jenže jak to obecně s vývojem složitých a robustních systémů bývá, trvá delší dobu, než se vydají tou správnou cestou, a to se týká nejen technických řešení, ale i uživatelské přívětivosti. Společnost ACINQ je jedním z předních inovátorů v této oblasti a na konci roku 2019 se rozhodla dát světu dárek v podobě peněženky Phoenix – LN peněženky druhé generace.

Phoenix – Lightning Network v kapse, snadno a přehledně – OBSAH

  1. Proč peněženka druhé generace?
  2. Vlastnosti – výhody, nevýhody a kompromisy
  3. Jednoduše již od prvního otevření
  4. Přijímám a platím, jak chci
  5. Peněženka pro nenáročné uživatele

Proč peněženka druhé generace?

Jak to již u nových protokolů bývá, je ze začátku velmi složité je používat a dlouhodobě spravovat. Stejné to bylo i s Lightning Network a peněženkami na něm postavenými. Uživatelé museli manuálně spravovat vytváření i uzavírání platebních kanálů, likviditu v těchto kanálech, zálohování stavu kanálů, k jakým uzlům jsou uživatelé připojeni, a posílání transakcí nebylo vůbec spolehlivé.

i

Lightning Network je tzv. druhou vrstvou nad bitcoinovým protokolem. Jejím cílem je hlavně umožnění drobných, levných a rychlých plateb, ale bez potřeby každou drobnou platbu zapisovat do blockchainu. Více o Lightning Network si můžete přečíst v našem článku zde.

I když se technologicky stav stále zlepšoval, uživatelský prožitek (UX) zaostával. Toto se týkalo i první mobilní LN peněženky Eclair od společnosti ACINQ, která, ač na svou dobu byla dobrá, nedokázala uživatele odstínit od těchto technikálií.

Netrvalo dlouho a vývojářům došlo, že chtějí-li co nejlepší UX, nemusí znovu vynalézat kolo – stačí se podívat na existující Bitcoin peněženky (na které jsou uživatelé zvyklí) a vzít si z nich to, co funguje. Není potřeba zatěžovat uživatele zbytečnými technickými záležitostmi, pokud může aplikace udělat práci za něj. A tak vznikla LN peněženka druhé generace. Zrodil se Phoenix.

Bitcoinová peněženka z budoucnosti? Na to se tedy podíváme.

Vlastnosti – výhody, nevýhody a kompromisy

Zklamáním pro některé čtenáře nejspíš bude, že Phoenix je aktuálně dostupná pouze pro zařízení se systémem Android. Není však třeba dlouho zoufat, vývojáři pilně pracují na verzi pro iOS, která by tak měla být dostupná v roce 2021.

První a základní vlastností každé bitcoinové peněženky by mělo být to, že je tzv. non-custodial, tedy že uživatel má plně pod kontrolou privátní klíče a ty neopouštějí jeho zařízení (leda by je někomu sám předal). Všechny bitcoiny ve vaší Phoenix peněžence jsou tedy skutečně vaše, i kdyby ACINQ nebo celý Lightning Network zmizely přes noc.

Peněženka používá k záloze dvanáctislovný seed dle standardu BIP39, nicméně jelikož se jedná o LN peněženku, vývojáři varují před importováním seedu do několika peněženek najednou, to by totiž mohlo způsobit problémy.

Phoenix; Lightning Network; Bitcoin
Je důležité mít své finance v bezpečí. Peněženka vás z důvodu bezpečnosti bude žádat o odemčení – je možné odemykat peněženku PIN kódem nebo pomocí čtečky otisku prstu.

Kromě anglického jazyka podporuje Phoenix dalších sedm jazyků včetně češtiny, nevýhodou ovšem je, že jazyk se nedá přepnout manuálně, ale je nastaven dle jazyka systému. Co se ovšem dá změnit, je nastavení zobrazených měn – můžeme tedy zobrazit bitcoin či jeho různé denominace (satoshi, milibitcoin) a pro přepočet na národní měny máme na výběr několik možností, včetně té české. Pokud je někdo obzvláště opatrný, aby okolní oči nespatřily zůstatek na displeji telefonu, může zobrazování zůstatku na hlavní stránce vypnout.

Phoenix; Lightning Network; Bitcoin
Nastavení peněženky je přehledné a běžný uživatel by neměl mít problém si změnit zobrazené měny nebo barevné schéma.

Phoenix obsahuje i možnost přepnutí barevného schématu na světlou či tmavou verzi nebo dle nastavení systému – toto uleví vašim očím, pokud rádi platíte v přítmí či v noci nedočkavě kontrolujete svůj zůstatek.

Nakonec má Phoenix pro uživatele i možnost připojovat se výhradně pomocí sítě Tor, což skryje jeho skutečnou IP adresu a zlepšuje tak uživatelovu anonymitu. Je také možné připojit Phoenix k vlastnímu Electrum serveru (i přes Tor) a nespoléhat se tak na servery třetích stran.

Phoenix; Lightning Network; Bitcoin
Pokud aktivujete připojení přes Tor, Phoenix bude komunikovat výhradně skrze něj.

Toto vše je téměř na jedničku, ale vývojáři museli udělat pár kompromisů, aby Phoenix peněženka mohla mít tak dobré UX. Tyto kompromisy se týkaly zejména soukromí a potřeby důvěřovat společnosti ACINQ. Jelikož se vaše Phoenix peněženka připojuje pouze k ACINQ uzlům, má tato společnost informace o platbách, které posíláte.

Phoenix; Lightning Network; Bitcoin
ACINQ je transparentní ohledně kompromisů, které byli vývojáři nuceni udělat, aby mohli dosáhnout tak dobré uživatelské přívětivosti. Pro detailní popis doporučujeme přečíst si jejich blogový článek představující Phoenix.

ACINQ je naštěstí plně transparentní ohledně těchto kompromisů a hodlá je minimalizovat tak, aby do budoucna představovaly ještě menší riziko (viz přidání připojení přes Tor). Možnost připojit se k vlastnímu LN uzlu ovšem nečekejte.

Jednoduše již od prvního otevření

Sami tvůrci tvrdí, že Phoenix má stejné UX jako standardní bitcoinová peněženka. I když toto tvrzení může někomu připadat pošetilé, třeba z důvodu, že UX klasických bitcoinových peněženek se mu nemusí zdát ideální, je to stále velký krok.

Phoenix, stejně jako ostatní peněženky, funguje tak, že po prvním spuštění vyzve uživatele k vytvoření nové peněženky nebo obnovení ze zálohy. Zároveň umožňuje již při startu zapnout připojení přes Tor a připojit se k vlastnímu Electrum serveru, aby už při vytváření peněženky nebylo potřeba spoléhat se na cizí uzly.

Vytvoření i obnova peněženky je jednoduchý úkon a trvá jen pár vteřin. Uživatel může ihned začít peněženku používat.

Vytvoření nové peněženky trvá jen několik sekund, poté je uživatel ihned převeden na hlavní stránku, kde je pro něj zobrazeno důležité upozornění, aby si zazálohoval svoji peněženku (pomocí dvanáctislovného seedu) a případně nastavil PIN kvůli bezpečnosti. Kromě zamykání pomocí PIN kódu Phoenix podporuje i biometrický zámek, tedy čtečku otisku prstu.

Dále již můžeme měnit nastavení a přijímat i odesílat platby jak on-chain, tak i přes Lightning Network.

Phoenix; Lightning Network; Bitcoin
Hlavní obrazovka zobrazuje zůstatek, existující příchozí a odchozí platby a několik základních akcí – více netřeba.

Přijímám a platím, jak chci

Výrazným rozdílem oproti jiným LN peněženkám je, že ve Phoenix peněžence se nerozlišuje mezi tzv. on-chain a off-chain zůstatkem, respektive žádný on-chain zůstatek ani neobsahuje. Všechny bitcoiny, které ve Phoenixu máte, jsou uzamčeny v Lightning Network kanálech.

i

Výrazy „on-chain“ a „off-chain“ odlišují transakce, jež se zapisují do blockchainu. Typickou bitcoinovou transakci, kterou mineři musí tzv. vytěžit, aby ji zařadili do blockchainu, označujeme jako on-chain. Off-chain transakce jsou takové, které se do blockchainu nezapisují – může to být například tak, že jeden člověk prodá druhému svoje privátní klíče výměnou za hotovost.

Jelikož i transakce v Lightning Network se nezapisují do blockchainu (přestože jsou to platné bitcoinové transakce), označujeme je jako off-chain.

Abychom mohli platit, je třeba nejdříve nějaké bitcoiny přijmout. To lze udělat zcela jednoduše pomocí tlačítka „Přijmout“. Peněženka vygeneruje Lightning Network požadavek na přijetí platby, u kterého lze nastavit požadovaný obnos a popisek stejně jako v jiných LN peněženkách.

Možná vás napadá otázka: „Jak přijmu platbu přes Lightning Network, když nemám otevřené žádné kanály?“ Je to jednoduché, Phoenix umí automaticky vytvořit nový kanál tzv. za letu. Není tedy potřeba řešit příchozí nebo odchozí likviditu a nastavování kanálů – Phoenix se o vše postará sám. Z příchozí částky je 0,1 % použito jako poplatek ACINQ za tuto službu.

Phoenix; Lightning Network; Bitcoin
Při přechodu na obrazovku pro přijetí platby se automaticky vytvoří platební požadavek, který lze naskenovat nebo sdílet. Existuje i možnost použít LNURL odkaz.

Stejná jednoduchost se týká i příchozích on-chain plateb. Na obrazovce pro přijetí stačí použít tlačítko „Zobrazit bitcoinovou adresu“ a peněženka vygeneruje standardní adresu ve formátu bech32. Když protistrana pošle na tuto adresu bitcoiny, Phoenix automaticky vytvoří nový LN kanál. Tato operace, jež zamění příchozí on-chain za off-chain bitcoiny, se nazývá swap-in a ACINQ si za ni opět bere drobný poplatek (0,1 % z částky).

Phoenix; Lightning Network; Bitcoin
Přijímání on-chain plateb je stejně jednoduché jako přijímání LN plateb, stačí jen zobrazit adresu.

Perfektní, již umíme přijímat on-chain i off-chain platby bez jakýchkoliv starostí, jak tedy platit? Phoenix umí automaticky detekovat, zda skenuje platební požadavek Lightning Network nebo prostou bitcoinovou adresu, a podle toho jedná. V případě LN požadavku požádá uživatele o potvrzení platby a platbu okamžitě odešle. V případě posílání na bitcoinovou adresu je možné změnit odesílané množství a Phoenix následně udělá tzv. swap-out, tedy odešle LN platbu ACINQ uzlu, který udělá on-chain platbu za něj. Vše opět trvá jen pár sekund.

Výhoda Phoenixu je tedy hlavně ta, že je plnohodnotnou LN peněženkou. Ovšem všechnu těžkou práci odvedou uzly ACINQu, na které je naše peněženka napojená. ACINQ si za to bere drobné poplatky z vytváření kanálů.

Phoenix; Lightning Network; Bitcoin Phoenix; Lightning Network; Bitcoin/>
Naskenování QR kódu nebo vložení platebního požadavku je uživatelsky přívětivé a v rámci Lightning Network je platba dokončena během několika sekund.

Příchozí i odchozí platby je možné zpětně prohlížet a případně u nich editovat popisky. V nastavení peněženky lze také kontrolovat stav jednotlivých LN kanálů, tedy hlavně jejich likvidity. V nastavení taktéž nalezneme možnost uzavřít všechny kanály a poslat zbývající zůstatek na bitcoinovou adresu mimo peněženku Phoenix. Tato možnost poslouží zejména uživatelům, kteří už Phoenix nechtějí nadále využívat nebo chtějí zresetovat stav svých kanálů.

Peněženka pro nenáročné uživatele

Jak jsme již naznačili na předešlých řádcích, Phoenix se snaží být hlavně peněženkou, která bude svým uživatelům co nejvíce usnadňovat přijímání i odesílání bitcoinových plateb – nehledě na to, zda on-chain, či přes Lightning Network. Toho se dá ovšem dosáhnout, jen když uživatel nebude mít možnost všelicos měnit a přenastavovat.

Phoenix; Lightning Network; Bitcoin
Uživatel může zpětně prohlížet již proběhlé platby, případně i přidat popisek.

Můžeme tedy říci, že Phoenix cílí hlavně na uživatele, kteří prostě jen chtějí bitcoinem platit, ale už nechtějí znát technické pozadí nebo si nepotřebují určité věci nastavovat po svém. Dalo by se to skoro přirovnat k ProtonMailu či podobným mailovým klientům – není potřeba provozovat vlastní mail server, když to někdo dělá dobře za mě a poskytuje mi to jako službu.

Do cílové skupiny Phoenix skoro určitě nebudou patřit uživatelé, kteří extrémně prahnou po transakčním soukromí a anonymitě. Lidé, kteří nechtějí používat Lightning Network a on-chain platby jsou pro ně dostačující, jsou taktéž nejspíš mimo hru. Ale všem ostatním, kteří chtějí platit bez větších starostí a zároveň netouží provozovat vlastní LN uzel, lze vzkázat: Phoenix je tu pro vás!

Phoenix od společnosti ACINQ je peněženka s pravděpodobně nejlépe promyšleným uživatelským rozhraním na trhu. I když toho co do nastavení, soukromí nebo suverenity nenabízí tolik jako ostatní Lightning Network peněženky, v použitelnosti je všechny předežene.


Na vašem soukromí nám záleží

My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.

Více informací
Rozumím Podrobné nastavení Odmítnout vše
P-DC1-WEB02