Obnovit stránku

Během svátků 5.7. a 6.7. mají všechny naše pobočky otevřeno.

Získejte doručení ZDARMA na rok pouze za 25 Kč měsíčně! Více informací

Podmínky Alza Premium

 Zjednodušená verze pro neprávníky

Tyto podmínky upravují fungování a poskytování služby Alza Premium.

Tyto podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je obchodní společnost Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, se sídlem Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 8573, jako poskytovatel služby Alza Premium (dále jen „Alza“) a na straně druhé zákazník – fyzická osoba, spotřebitel, který si pořídí službu Alza Premium, jako objednatel (dále jen „Člen“). Tyto podmínky upravují fungování a poskytování služby Alza Premium (dále jen „Podmínky“).

Podnikatelé, kteří jsou zároveň Členy, mohou zboží od Alzy nakupovat pouze za ceny, jež jsou na webu Alza.cz zobrazeny neregistrovaným uživatelům. Pro podnikatele, kteří jsou zároveň Členy, tedy neplatí žádná cenová zvýhodnění. Za podnikatele se pro účely těchto podmínek nad rámec vymezení dle ust. §§ 420 a násl. občanského zákoníku považuje i zákazník Alzy, resp. Člen, který v objednávce uvede své identifikační číslo osoby (IČO). Členové dle tohoto odstavce: nesmí zboží zakoupené od Alzy nabízet ani prodávat třetím osobám a nemají nárok na to, aby se stali Členem bezúplatně. Pokud se však přesto Členem bezúplatně stanou, mohou být Alzou zařazeni do skupiny B2B zákazníků, nebo může být jejich členství změněno na placené členství. B2B zákazníci se Členy stát nemohou; pokud se Členy přesto stanou (např. v důsledku chyby Alzy), vyhrazuje si Alza právo jejich členství zrušit.

Pokud není některá otázka řešena Podmínkami, pak se užijí Všeobecné obchodní podmínky.

I. Balíček služeb, které přináší Alza Premium

V případě, že se zákazník stane Členem služby Alza Premium, má možnost čerpat následující výhody:

Ať už budete zboží vyzvedávat v našich prodejnách, Alza Boxech nebo si jej necháte doručit na adresu, budete mít od nás po celou dobu členství dopravu zdarma. V košíku Vám při nákupu přímo ukážeme, které způsoby dopravy jsou takto zvýhodněné. Doprava zdarma se vztahuje na samotné dopravné, případné doplňkové služby k dopravě jsou i nadále placené.

1.      Doprava zdarma na vše

Člen má nárok na dopravu zboží zakoupeného na e-shopu Alza zdarma v rámci České republiky. Dopravou se rozumí doručení na adresu zvolenou Členem, na pobočku Alza, do AlzaBoxu, nebo vyzvednutí prostřednictvím AlzaDrive, jedno z možných míst doručení zvolí Člen. Způsob dopravy zboží na místo doručení však volí Alza dle svých aktuálních kapacit a možností.

Při doručení na adresu nemá tedy Člen možnost výběru specifických typů dopravy s garancí doby dodání, např. konkrétní dopravní služby, nebo AlzaExpres. Pokud je však chce i přesto využít, může si tuto možnost zvolit, bude však hradit platnou cenu specifického způsobu dopravy.

Doprava zdarma se nevztahuje na dopravu Českou poštou. Dále na expresní, kurýrní či jinou formu nadstandardního doručení. 

Unikátní slevy pouze pro členy Alza Premium. Akce se v průběhu času mění, takže by si zde každý měl najít to své. 

Slevu využijete tak (pokud nejsou podmínky výjimečně jiné), že slevový kód uvedený na příslušeném banneru zkopírujete do pole "Využít slevový / dárkový poukaz" po vložení zboží z přislušné kategori do košíku. 

2.      Exkluzivní Premium Deals

Člen má přístup k exkluzivním slevovým či jiným akcím (Premium Deals) určeným pouze pro Členy Alza Premium. Nabídka Premium Deals bude Členovi dostupná pouze poté, co se přihlásí do svého uživatelského účtu na Alza.cz. Člen však nemá na nabídku Premium Deals žádný nárok. Nabídka Premium Deals neplatí pro Členy, kteří využívají 30denní zkušební verzi.

Premium Deals lze uplatnit pouze tak, že Člen použije kód uvedený na příslušném elektronickém voucheru Premium Deals v rámci nákupního procesu na www.alza.cz v souladu s podmínkami daného voucheru (viz možnost „využít slevový/dárkový poukaz“ v košíku po vložení vybraného zboží).

Každý kód uvedený na voucheru Premium Deals je vygenerován unikátně a pouze pro potřeby daného Člena. Tento kód proto nesmí být sdělen ani jinak zpřístupněn jiné osobě. Člen je povinen zabezpečit, aby kódy na elektronických voucherech nebyly zpřístupněny žádné další osobě; pakliže Člen tuto povinnost poruší, a to jak svým aktivním konáním, tak i pouhým nedopatřením či nedbalostí, vyhrazuje si Alza právo zrušit takovému Členovi členství v Alza Premium, popř. mu zablokovat jeho přístup ke službě Premium Deals. Každý kód lze použít pouze jednou na jeden nákup pro daného Člena a v době jeho platnosti.

Výhodu z Premium Deals lze využít pouze pro segment zboží, který se Členovi zobrazí po kliknutí na příslušný voucher Premium Deals.

Premium Deals jsou časově omezené. Není-li na voucheru příslušné Premium Deals stanovena jiná doba, je platnost voucheru 30 dní od data jeho zveřejnění.

Člen bere na vědomí, že nabídky Premium Deals se mohou v průběhu času měnit. Alza dále upozorňuje Členy, že Premium Deals nemusí platit pro všechny regiony České republiky, což bude také uvedeno na elektronickém voucheru předmětné Premium Deals.

Na voucheru Premium Deals mohou být uvedeny odlišné, popř. další podmínky pro jeho uplatnění (např. požadavek, že Člen musí mít aktivní a řádně uhrazené roční členství v Alza Premium). Podmínky uvedené na jednotlivých voucherech Premium Deals mají přednost před těmito podmínkami.

Zákon udává, že na vyřízení reklamace je lhůta 30 dní. Při poruše do 90 dnů od zakoupení členům Alza Premium reklamovaný výrobek vyměníme za nový okamžitě. Tuto službu není nutné nijak objednávat.

3.      Prioritní vyřízení reklamací

Po dobu 90-dnů od převzetí zboží budou reklamace vyřizovány bezodkladně, a to bude-li to možné s ohledem například na disponibilitu dané provozovny a budou-li splněny reklamační podmínky. Po celou tuto dobu nesmí být členství Člena přerušeno; v opačném případě Člen právo na prioritní vyřízení reklamací nemá.

Bude-li možné zboží vyměnit a nebude-li obdobné zboží na příslušné prodejně Alzy skladem, může si Člen zvolit jednu z těchto variant:

 1. aby mu bylo zboží ze strany Alzy zdarma dodáno do 48 hodin dopravcem; v takovém případě bude způsobem dopravy Nejvýhodnější doručení až domů (více zde); Alza upozorňuje, že může zaručit pouze to, že zboží bude dopravci v uvedené lhůtě 48 hodin předáno nebo
 2. aby bylo zboží vyměněno za zboží stejné, avšak rozbalené, zánovní či použité; v tomto případě je Členův výběr omezen nabídkou/nabídkami, které mu Alza učiní nebo
 3. aby bylo zboží vyměněno za zboží stejného typu, které je však technologicky vyspělejší; v tomto případě je Členův výběr omezen nabídkou/nabídkami, které mu Alza učiní.

Výjimky

Bude-li reklamace vyžadovat odborného posouzení autorizovaným servisem, popřípadě bude-li tu jiný závažný důvod na straně Alzy, bezodkladná lhůta se přiměřeně prodlouží.

Bude-li ze strany Alzy zjištěno jakékoliv porušení reklamačních podmínek daného zboží, nese náklady spojené s opravou zboží Člen.

Po zkušební době členství si užijete také rychlejší odbavení v případě vyzvedávání zboží na našich pobočkách. Šetřete svůj čas, zboží vám předáme přednostně. A přípravujeme pro vás další výhody v rámci přednostního přístupu.

4. Přednostní přístup

Členům je zboží vydáváno na pobočkách a showroomech Alzy přednostně oproti běžným zákazníkům Alzy. Člen pro přednostní výdej zboží využije výdejní místo, které je označené logem Alza Premium.

Na vybraných showroomech může člen svůj příchod navíc Alze oznámit prostřednictvím mobilní aplikace Alzy a bude vyvolán a zboží mu vydáno přednostně.

Tato služba není Členům dostupná v rámci zkušební doby členství.

Zaplaťte pouze třetinu zboží nyní a zbývající 2/3 do tří měsíců od nákupu. 

Lze využít u zboží, kde to Alza.cz umožní (u produktů, u kterých uvidíte tlačítko Koupit na třetinku) a nemohou využít všichni zákazníci. 

5.      Nákup na třetinku

Každý Člen (pouze fyzická osoba, ne podnikatel) s aktivním a řádně uhrazeným alespoň měsíčním členstvím v Alza Premium má právo využívat službu Třetinka.

Službu Třetinka nelze využít ve vztahu ke všemu zboží, které je na Alza.cz nabízeno, ale pouze ve vztahu k tomu zboží, u kterého to Alza Členovi umožní. Skutečnost, zda lze konkrétní zboží nakoupit „na Třetinku“ zjistí pouze Člen s aktivním a řádně uhrazeným alespoň měsíčním členstvím v Alza Premium, a to po zhlédnutí detailu (popisku) jednotlivého zboží dostupného z internetového obchodu www.alza.cz

Zboží, ohledně kterého může Člen využít službu Třetinka, Alza průběžně mění.

Ve zbytku se nákup „na Třetinku“ řídí těmito podmínkami

6. Vrácení zboží do 30 dnů

Člen má právo odstoupit od kupní smlouvy na zboží v prodloužené lhůtě 30 dní od převzetí zboží. V ostatním se na Člena vztahují stejná pravidla jako při zákonném odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech.

Můžete se těšit i na další výhody. Aktuálně je to například předplatné vybraných časopisů zdarma či předplatné MF Dnes a LN na 6 měsíců zdarma.

7. Možnost dalších výhod

Pro naše členy vymýšlíme další i drobné výhody, které vám zpříjemní den. Plánujeme například dřívější zpřístupnění slevových akcí apod.

Člen je oprávněn využívat dalších výhod např. dřívější přístup k vybraným slevovým akcím apod. Aktuální seznam výhod je vždy na stránkách Alza. Minimální rozsah výhod je uvedený v těchto podmínkách.

Člen bere na vědomí, že seznam výhod se může měnit a některé výhody nemusí platit pro vybrané regiony, pobočky či akce (např. z kapacitních důvodů), což bude také uvedeno na stránkách Alza.

Alza nenese odpovědnost za případné změny reklamních či jiných akcích, které byly předem avizovány, přičemž se zavazuje vyvinout maximální možnou snahu, aby bylo takovýmto změnám předcházeno.

II. Časový rozsah služeb

Výhody členství můžete využívat bez časového omezení. Výjimkou mohou být dočasná omezení kvůli údržbě systému či výpadku, za která neneseme zodpovědnost. Není možné v souvislosti s nimi žádat kompenzaci či ponížení členského poplatku.

Služby v rámci Alza Premium je možné využívat 24 hodin denně a 7 dní v týdnů, nevyplývá-li z dané služby něco jiného (např. přednostní odbavení jen v provozní době dané pobočky).

Člen však bere  na vědomí, že Alza nenese odpovědnost za technické problémy mimo sféru Alza (např. nastavení sítí, nebo problémy s internetovým připojením Člena, nebo problémy s limitem objemu přenesených dat na straně Člena), které mohou vést k dočasnému přerušení nebo snížení kvality poskytované služby.

Kromě toho má Alza právo bez předchozího oznámení nebo náhrady dočasně a na nejkratší možnou dobu znepřístupnit část služby z důvodu údržby služby a/nebo update a/nebo upgrade služby.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Alza nenese odpovědnost za zhoršení kvality či omezení poskytované služby.

O výpadcích poskytovaných služeb bude Alza Členy informovat bez zbytečného odkladu, kdy se o takovémto výpadku dozví, a to buď prostřednictvím vyskakovacího (pop-up) okna po přihlášení do zákaznického účtu Moje Alza, nebo e-mailem, nebo jiným vhodným způsobem.

III. Získání členství v Alza Premium

Členství je určené pro naše zákazníky. V praxi to znamená, že pod Vaším zaregistrovaným účtem máte alespoň jeden úspěšný nákup, u kterého nedošlo k odstoupení od kupní smlouvy v průběhu 14 dní od nákupu.

Alza Premium získáte objednáním služby přímo na našich stránkách, při kterém vyplníte údaje z vaší platební karty podporovaného typu. Tyto údaje zůstanou uloženy pro případ prodloužení členství, nemáme k nim však přístup. V prvních 30 dnech budete využívat účet ve zkušební, neplacené verzi, budete mít dostatek času na vyzkoušení.

Členství v Alza Premium má čtyři varianty:

 • zkušební členství na dobu 30 dnů,
 • standardní placené členství bez omezení na dobu 1 měsíce,
 • zvýhodněné placené členství bez omezení na dobu 12 měsíců,
 • bezplatné členství na základě útraty dosahující výše alespoň 121 000 Kč vč. DPH v průběhu po sobě jdoucích 12 kalendářních měsíců, přičemž toto neplatí pro zaměstnance Alzy.

Získat členství Alza Premium lze na stránkách Alza uhrazením poplatku za členství. Získat členství může každý registrovaný zákazník Alzy, který alespoň jednou uzavřel kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu Alzy a tato smlouva nebyla ze strany zákazníka předčasně ukončena.

Při získání členství Alza Premium je Člen povinen aktualizovat své osobní údaje na svém zákaznickém účtu v sekci Moje Alza a udržovat je aktualizované, pravdivé a úplné.

Podmínkou pro získání členství Alza Premium je platba podporovanou platební kartou a uložení čísla platební karty pro případné další nákupy a případné prodloužení členství.

Alza zdůrazňuje, že sama nemá k dispozici údaje o platební kartě, tyto údaje spravuje jen příslušná finanční instituce, která procesuje platbu či zprostředkovatel těchto služeb.

Alza upozorňuje, že majitel platební karty a osoba zaregistrovaná na daném zákaznickém účtu by měly být osoby totožné. 

Členství Alza Premium lze získat i na zkušební dobu v trvání 30 dnů, Člen nemá v rámci zkušební doby členství přístup ke službě přednostního odbavení a ke službě Předplatné časopisů, Předplatné novin a Nákup na třetinku. Podmínky pro získání členství na zkušební období jsou ovšem identické jako pro standardní členství, s výjimkou úhrady členství.

Měsíční členství v plné verzi Alza Premium lze získat také bezplatně a to na základě útraty dosahující výše alespoň 121 000 Kč vč. DPH v průběhu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci jedné registrace na Alza.cz, přičemž toto neplatí pro zaměstnance Alzy. Do uvedené částky se však nezapočítává nákup Alza Kreditu ani nákup zboží, které bylo z jakéhokoliv důvodu vráceno Alze a následně alespoň částečně kompenzováno (např. zboží, ohledně kterého bylo odstoupeno od smlouvy).

IV. Doba trvání a zrušení členství v Alza Premium

Členství je uzavírané na dobu 12 měsíců a prodlužuje se vždy o tuto dobu, dokud nezrušíte automatické prodlužování.

Pro zrušení v rámci zkušební doby stačí provést změnu ve Vaší registraci, po uplynutí zkušební doby se program jednoduše zruší. Výhodu zkušebního období můžete získat pouze jednou.

V případě již placené části programu provedete zrušení přímo ve své registraci vypnutím automatického obnovování. Ať už hradíte členský poplatek ročně nebo měsíčně, členství bude aktivní do konce aktuálního ročního období.

Můžete si být jisti, že Vám dáme včas emailem vědět, že se blíží konec 30 denního období na bezplatné vyzkoušení služby. Mějte své kontaktní údaje stále aktuální, ať vám zpráva neuteče.

Standardní doba trvání členství je 1 měsíc. Členství bude v takovém případě automaticky prodlužováno na dobu trvání dalšího 1 měsíce, až dokud jej Člen nezruší, respektive nesdělí Alze, že si již další automatické prodlužování členství nepřeje.

Využije-li Člen možnost uhradit své členství formou úhrady 1 ročně za zvýhodněnou cenu, bude Členství automaticky prodlužováno na dobu trvání dalších 12 měsíců, až dokud jej Člen nezruší, respektive nesdělí Alze, že si již automatické prodlužování členství nepřeje.

Informaci o stavu členství nalezne Člen vždy na svém zákaznickém účtu v sekci Moje Alza, podsekce Alza Premium.

Zrušit členství v Alza Premium lze kdykoliv na stránkách Alza, a to prostřednictvím kontaktního formuláře. Účinnost zrušení členství nastává až k poslednímu dni trvání doby určité, na kterou bylo členství sjednáno (např. 12 měsíců u standardní doby), Členovi tedy nevzniká nárok na vrácení již uhrazeného poplatku za členství, ani její části a má až do ukončení členství přístup ke všem výhodám členství.

Bude-li Člen chtít opět využívat výhod Alza Premium, musí znovu získat členství jeho zakoupením za aktuálně platné ceny.

Zkušební členství na dobu 30 dnů může každý zákazník Alzy získat pouze jednou, nehledě na počet aktivovaných zákaznických účtů. V případě porušení či obcházení podmínky dle předchozí věty si Alza vyhrazuje právo vyhledat takového zákazníka v systémech Alzy (např. podle jeho e-mailu, tel. čísla, adresy bydliště/doručovací adresy) a členství v Alza Premium mu zrušit, popř. mu i zablokovat možnost získání služby Alza Premium v budoucnu. Po dobu trvání zkušebního členství je Člen oprávněn členství kdykoliv ukončit. Pokud Člen členství ukončí a chce následně získat opětovně členství, pak již nelze využít nabídky zkušebního členství.

Po uplynutí zkušební doby členství je Členovi automaticky zpřístupněno plnohodnotné placené členství se standardní dobou trvání 1 měsíce a stržen poplatek za členství ve službě Alza Premium, pokud Člen neodmítne automatickou změnu členství, což Alze sdělí před uplynutím zkušební doby členství v sekci Moje Alza, podsekce Alza Premium, označením příslušného políčka. Na tuto skutečnost je Člen v rámci zkušební doby členství několikrát upozorněn, zejména formou e-mailu. Neodmítne-li tedy Člen automatickou změnu zkušebního členství na standardní placené členství včas, stává se Členem služby Alza Premium alespoň na 1 měsíc.

Člen objednáním služby Alza Premium souhlasí s poskytnutím této služby před uplynutím zákonné 14 denní lhůty k odstoupení.

V. Poplatek za členství v Alza Premium

V prvních 30 dnech programu získáváte od nás členství zdarma v rámci zkušebního období. Pro účely ověření platební karty se vám dočasně zablokuje na kartě 1 Kč, po 30 dnech ji znovu uvolníme.

Po uplynutí zkušebního období dojde k automatickému strhávání členského poplatku podle toho, zda jste si zvolili roční nebo měsíční platby. Roční poplatek ve výši 2490 Kč je pro vás finančně výhodnější, měsíční členské poplatky ve výši 249 Kč naproti tomu rozmělní platbu do pravidelných nízkých částek. Záleží jen na vás, která varianta vám bude více vyhovovat.

Členský poplatek se bude hradit automaticky z uložené platební karty, o nic se nemusíte starat.

Zkušební členství na dobu 30 dnů získává Člen Alza Premium zdarma. Alza však upozorňuje Člena, že pro potřeby ověření platební karty Člena poskytovatelem finančních služeb nebo zprostředkovatelem těchto služeb, bude Členovi na jeho účtu vážícímu se k zadané platební kartě deponována 1,- Kč po dobu až 30 dnů. Jakmile poskytovatel finančních služeb nebo zprostředkovatel těchto služeb existenci a platnost platební karty ověří, deponace bude automaticky zrušena.

Alza upozorňuje, že takto zadané údaje o platební kartě Člena budou příslušnou institucí uchovávány po celou dobu trvání členství a není možné tyto odstranit dříve, a to za účelem zajištění plnění povinností Člena vyplývajících z těchto Podmínek a členství. Člen pouze může v sekci Moje Alza, podsekce Osobní údaje, zadat údaje o nové platební kartě, která nahradí původně zadanou platební kartu, po jejím ověření ze strany poskytovatele finančních služeb nebo zprostředkovatele těchto služeb.

Po ukončení zkušebního členství, nevyužije-li Člen nabídku zkušebního členství, či nebude-li moci ji opětovně využít, počíná běžet standardní doba trvání členství, tj. 1 měsíc, přičemž prvním dnem následujícím po ukončení zkušebního členství bude Členovi stržen měsíční poplatek za standardní měsíční členství ve výši 249,- Kč vč. DPH. Tento měsíční poplatek ve výši 249,- Kč vč. DPH bude Členovi strháván pravidelně vždy ve stejný den každého kalendářního měsíce trvání členství na úhradu měsíce následujícího.

Nevyužije-li Člen nabídku zkušebního členství, či nebude-li moci ji opětovně využít, pak standardní doba trvání členství je 12 měsíců, přičemž prvním dnem trvání členství bude Členovi stržen měsíční poplatek za standardní členství ve výši 249,- Kč vč. DPH. Tento měsíční poplatek ve výši 249,- Kč vč. DPH bude Členovi strháván pravidelně vždy ve stejný den každého kalendářního měsíce trvání členství na úhradu měsíce následujícího.

V případě měsíčního hrazení členského poplatku tak Člen na službu Alza Premium uhradí celkem částku ve výši 2.988,- Kč vč. DPH za 12 měsíců trvání členství.

Člen může Alzu požádat o změnu systému hrazení svého členství, a to z měsíčního hrazení na úhradu členství 1 ročně, případně naopak. Člen může o změnu požádat na stránkách Alza v rámci zkušebního období členství, případně při objednávce Alza Premium.

Požádá-li Člen o změnu systému hrazení členství v průběhu trvání standardního členství, je tato změna účinná vždy až od prvního dne následujícího po uplynutí aktuálně běžícího standardního ročního členství, tj. v průběhu trvání standardního ročního členství nelze měnit podmínky úhrad členství.

Využije-li Člen možnost uhradit své členství formou jednorázové úhrady 1 ročně, pak poplatek za 12 měsíční standardní členství činí 2.490,- Kč vč. DPH. Členovi je tento poplatek strháván každý kalendářní rok, vždy ve výročí první úhrady standardního členství.

Člen může Alzu požádat o změnu systému hrazení svého členství, a to z měsíčního hrazení na úhradu členství 1 ročně, případně naopak. Člen může o změnu požádat na stránkách Alzy v rámci zkušebního období členství, případně při objednávce Alza Premium.

Požádá-li Člen o změnu systému hrazení členství v průběhu trvání zvýhodněného členství, je tato změna účinná vždy až od prvního dne následujícího po uplynutí aktuálně běžícího zvýhodněného ročního členství, tj. v průběhu trvání zvýhodněného ročního členství nelze měnit podmínky úhrad členství.

Poplatek za členství Alza Premium bude Členovi automaticky stržen z uložené platební karty. Pokud bude karta neplatná, nebo platba kartou neúspěšná, bude Člen vyzván k zadání nové karty nebo opakování platby. Pokud nebude platba provedena ani do jednoho týdne po prvním pokusu o stržení poplatku, bude Členovi členství blokováno s okamžitou platností. Užíval-li Člen Alza Premium bezplatně, bere tímto na vědomí, že Alza má právo na uhrazení alikvótní části poplatku za toto období.

Aktuální výše poplatku za členství v Alza Premium je uvedena na stránkách Alzy. Alza si vyhrazuje právo měnit poplatek členství v případě, že:

 • dojde k prodloužení členství (vč. automatického prodloužení);
 • dojde ke změně zkušebního členství na placené (standardní nebo zvýhodněné) členství;
 • dojde ke změně standardního placeného členství na zvýhodněné roční členství a naopak;
 • zákazník se stane Členem Alza Premium.

O změně výše poplatku Alza informuje všechny zákazníky prostřednictvím svých internetových stránek a stávající Členy informuje formou e-mailu. Případné zvýšení poplatku pro stávající Členy nabývá platnosti při obnovování členství.

Alza výslovně uvádí, že i stávající Členové mají možnost zažádat v rámci svého zkušebního období o následné hrazení ročního členství měsíčními splátkami v souladu s těmito podmínkami.

Alza pouze upozorňuje, že náklady spojené s přenosem dat si hradí každý Člen samostatně, dle tarifu svého poskytovatele internetu.

VI. Povinnosti Člena Alza Premium

V případě programu Alza Premium platí, že slouží výhradně pro soukromé využití konkrétního člena. V praxi to zejména znamená, že zakupované zboží nebude dále přeprodávané či pronajímané.

Některé služby, kvůli licenčním podmínkám, mohou být dostupné pouze v rámci České a Slovenské republiky, v některých případech jen v jedné ze zemí, či mohou být podmíněny placeným, či ročním členstvím.

1.      Možná omezení

Alza Premium je určena výhradně pro soukromé využití. Je zakázáno nakupovat produkty nebo služby za účelem dalšího prodeje, pronájmu, pro své zákazníky a/nebo členy, případně pro potenciální zákazníky a/nebo potencionální členy, či za jakýmkoliv jiným komerčním účelem.

Některé služby mohou být lokalizovány pouze na území České republiky a Slovenské republiky, v konkrétních případech může dojít k omezení pouze na jednotlivou zemi, a to s ohledem na daná licenční oprávnění. Oprávnění pro jednotlivé země se může kdykoliv změnit.

Člen bere na vědomí, že mohou nastat situace, kdy některé zařízení Člena nebude plně kompatibilní s Alza Premium (např. zařízení s velmi starou verzí operačního systému Windows 98 nebo Android 2.X apod.). Služba Alza Premium může být taktéž omezena v případě, kdy zařízení není nastaveno v souladu s tovární konfigurací doporučenou výrobcem či poskytovatelem dané licence.

Aktuální seznam kompatibilních zařízení / operačních systémů je k nalezení na stránkách Alza a/anebo v příslušném rozhraní pro stažení aplikací (např. Google Play nebo App Store).

V některých případech může vlastník autorských práv zakázat či omezit využívání elektronického obsahu v určitém typu zařízení, v určité zemi nebo případně zákazníkům, kteří čerpají nabídku zkušebního členství. V takovém případě bude Člen, kterého se to týká, na toto omezení upozorněn hlášením při pokusu o využití konkrétního elektronického obsahu.

Stejně jako pro celý program, tak i využívání elektronického obsahu slouží výhradně k soukromým účelům. V rámci členství vám zpřístupníme díla, na která se váží autorská práva a není dovoleno jejich zaznamenávání, ukládání či šíření.

2.      Autorská práva k  elektronickému obsahu a jejich soukromé využití

Využívání elektronického obsahu je omezeno výhradně na soukromé použití. Je zakázáno jakékoliv komerční využití a také jakákoliv veřejná produkce.

Alza v rámci Alza Premium zpřístupňuje Členům díla chráněná autorským právem. Je přísně zakázáno jakékoliv jiné využití děl kromě sledování v soukromí, zejména trvalé nebo dočasné stahování nebo pokus o stahování, jakýkoli přenos nebo pokus o přenos na paměťové zařízení (např. harddisk počítače) nebo na jakékoli jiné zařízení, jakékoli vypalování nebo pokus o vypalování na CD/DVD nebo na jakékoli jiné nosiče. Jakýkoli prodej, pronajímání nebo výměna těchto souborů (i bezúplatná) jsou také zakázány.

Při využívání Alza Premium nesmí Člen utajovat či maskovat svou geografickou polohu (např. maskovat svou IP adresu, využívat zahraniční proxy). Toto opatření je nutné proto, že díla zpřístupněná v rámci Alza Premium jsou na základě licenčních oprávnění přístupná jen na území České republiky a Slovenské republiky, případně pouze na území jedné z těchto zemí.

Členství v programu Alza Premium je jen vaše, není možné jej převést nebo předat někomu jinému.

3.      Členství nelze převést

Člen nemůže postoupit či převést své členství, nebo jakékoliv práva či závazky z něj vyplývající, na třetí osobu, a to ani bezúplatně.

Program Alza Premium může být využíván pouze v souladu s podmínkami a zároveň platnými zákony. V případě porušení bude členství ihned a bez náhrady ukončeno. K tomu může dojít například v situaci, kdy získáme odůvodnění podezření, že členství je používáno v rozporu s platnými zákony či dobrými mravy; získáme odůvodněné podezření ze zneužití platební karty nebo využívání programu jinou osobou, než je registrovaný člen; využíváním poskytovaných výhod pro jiné než soukromé účely; v případě, že dojde ke zneužívání, blokování či pokusu o narušení stability internetových stránek či aplikací Alzy nebo porušení povinností stanovené v podmínkách programu.

4.      Dodržování podmínek a zákonů

Alza je oprávněna ihned a bez náhrady ukončit Členovi členství v případě, že:

 1. má důvodné podezření, že Člen používá Alza Premium v rozporu s platnými zákony a/nebo dobrými mravy, nebo pro porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti;
 2. Alza má důvodné podezření, že Člen zneužil platební kartu, jejíž číslo má být poskytnuto v rámci registrace k Alza Premium;
 3. Člen zneužívá, blokuje, pokouší se narušit stabilitu nebo modifikuje jakoukoliv součást internetových stránek/aplikací Alza;
 4. Alza má důvodné podezření, že skutečným uživatelem Alza Premium je jiná osoba než registrovaný Člen;
 5. Člen poruší povinnosti stanovené v Podmínkách;
 6. Člen nevyužívá služeb poskytovaných v rámci Alza Premium výhradně pro soukromou potřebu.

5.      Odpovědnost za své přístupové údaje

Člen je výhradně odpovědný za ochranu a utajení svých přístupových údajů k zákaznickému účtu Moje Alza (zejména hesla) a souhlasí s tím, že své heslo nikdy nesdělí nikomu jinému a také nebude používat účet, jméno nebo heslo žádného jiného Člena. Alza nenese žádným způsobem odpovědnost za užití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou. Ve vztahu k Alza je Člen zavázán i z jednání provedených za použití jeho přihlašovacího jména a hesla třetí osobou.

V rámci bezpečnostních opatření Alza Členům důrazně doporučuje dodržovat zásady bezpečnosti na internetu.

VII. Všeobecná ustanovení

Tyto Podmínky a vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

V případě, že kterékoli ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, potom neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost takového ustanovení nemá a nebude mít vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení, nestanoví-li zákon jinak.

Alza si vyhrazuje právo na změnu Podmínek, a jejich změna je účinná ode dne zveřejnění na Alza, není-li v Podmínkách stanoveno jinak.

Člen bere na vědomí, že nepodstatná změna těchto Podmínek nemusí být Členům oznámena formou emailu, stačí její zveřejnění na stránkách Alza.

O podstatných změnách Podmínek, které jsou v neprospěch Člena (např. změna výše poplatku pro další období), Alza informuje Člena vhodným způsobem nejpozději 30 dní před takto plánovanou změnou. Pokud se Člen ve lhůtě 15 dnů od upozornění dle předchozí věty nevyjádří, že se změnou nesouhlasí, má se za to, že se změněným zněním Podmínek vyslovil souhlas. V případě nesouhlasu Člena se změněným zněním Podmínek dojde ke zrušení členství k poslednímu dni standardní doby a nebude automaticky prodlouženo, po tuto dobu pro Člena platí stávající Podmínky.

Pokud dojde ze strany Alzy k úplnému ukončení Alza Premium, má Člen, který hradí své standardní členství jednou úhradou za rok trvání členství, nárok na vrácení alikvotní části uhrazeného členského poplatku s ohledem na počet měsíců, kdy služba byla poskytována, resp. kdy služba poskytována nebude.

Pokud dojde ze strany Alzy k úplnému ukončení Alza Premium, má Člen, který hradí své standardní členství v pravidelných měsíčních úhradách, nárok na vrácení alikvotní části uhrazeného měsíčního poplatku za měsíc, ve kterém bylo Alza Premium ukončeno, tedy Alza vrátí Členovi alikvotní část členského poplatku za počet dnů, po které služba nebude poskytována v daném měsíci. Žádné další měsíční úhrady ze strany Člena pochopitelně nebudou vyžadovány.

Člen ve zkušebním období nemá nárok na žádnou kompenzaci v případě, kdy bude Alza Premium ukončeno ze strany Alzy.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 27. 06. 2022.

Na vašem soukromí nám záleží

My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.

Více informací
Rozumím Podrobné nastavení Odmítnout vše
P-DC1-WEB12