Obnovit stránku

Naše pobočky jsou otevřeny pro výdej zboží. Při jejich návštěvě dbejte pokynů obsluhy.

Vyzkoušejte bezpečné doručení zboží do jednoho z našich 451 AlzaBoxů.

Služby reklamace a vrácení zboží fungují beze změny.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.
SPMP ČR, o. s.
vzniklo již v roce 1969. Je členem Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a České rady humanitárních organizací. Na mezinárodní úrovni spolupracuje s Inclusion Europe a Inclusion International. 

S cílem zlepšit podmínky života občanů s mentálním postižením žijících v rodinách i v péči sociálních a ?vzdělávacích zařízení SPMP ČR:

  • seznamuje veřejnost s problematikou mentálního postižení a snaží se odstraňovat předsudky a nesprávné představy o lidech s postižením,
  • poskytuje sociální služby různého druhu,
  • podporuje transformaci ústavní péče na komunitní služby,
  • organizuje celoživotní vzdělávání a společenské akce pro lidi s mentálním postižením, rodiče, profesionály a veřejnost,
  • převádí důležité informace do podoby srozumitelné pro lidi s mentálním postižením tak, aby k nim měli přístup,
  • podporuje rozvoj hnutí sebeobhájců (lidi s mentálním postižením mluvící sami za sebe),
  • připomínkuje zákony ovlivňující život lidí s mentálním postižením,
  • prosazuje naplňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením z roku 2006 (například změnu systému opatrovnictví, právo na inkluzivní vzdělávání atd.).

     

Alza.cz podpořila činnost organizace finančním darem ve výši 200.000 Kč.

"Rok 2014 je zlomový z hlediska práv lidi s mentálním postižením, protože zákon zásadním způsobem mění pohled na svéprávnost lidí s mentálním postižením. Z tohoto důvodu vydáváme publikaci o opatrovnictví a podpůrcovství, která je určena v první řadě rodičům a blízkým, pečujícím o lidi s mentálním postižením a zároveň obsahuje informace ve snadno srozumitelném jazyce pro mentálně postižené. Publikace je určena pro několik tisíc rodin, ve kterých žije člověk potřebující podporu v rozhodování o svých záležitostech. Díky podpoře Alza.cz můžeme dál rozvíjet naši činnost a vydávat i tak důležité publikace, jako je tato," Camille Latimier, ředitelka SPMP ČR


 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s.

spmpcr.cz

P-DC1-WEB29