Obnovit stránku
Jak rychle doručujeme objednávky? Alza prodejny Alzaboxy AlzaExpres Expresní doručení Partnerská odběrná místa Doručení na adresu
0-2 dny 0-2 dny 1-2 dny 0-1 den 3 pracovní dny 3 pracovní dny

PRAVIDLA SOUTĚŽE
 „Kup outdoor kameru
a
vyhraj poukaz na nákup“


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1. Obchodní společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440, DIČ CZ27082440, sídlem Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, (dále jen „Alza“) organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 10. 02. 2019 do 23:59 hodin dne 28. 02. 2019 (dále jen „Doba konání“) soutěž nazvanou „Kup outdoor kameru a vyhraj poukaz na nákup“ (dále jen „Soutěž“), a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce https://www.alza.cz/zimnisoutez-podminky.


2. Alza upozorňuje na skutečnost, že i na tuto Soutěž se vztahují podmínky pro reklamní sdělení, které Alza uvádí na internetové stránce www.alza.cz/reklama.


2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

1. Zákazník z České republiky, (dále jen „Účastník“), pokud splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech v Době konání, může získat poukaz na nákup zboží na webových stránkách Alzy www.alza.cz v hodnotě 5 000 Kč (1. cena), 3 000 Kč (2. cena), 2 000 Kč (3. cena), zejména:

a) Má-li kompletně a pravdivě vyplněnou registraci na Alze (jí provozovaném e-shopu), tj. sdělí Alze své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, adresu včetně země, e-mail a mobilní telefon, a zároveň má povolené zasílání e-mailových pobídek;
b) V Době konání Soutěže nakoupí a uhradí jakoukoliv novou outdoorovu kameru z e-shopu Alza www.alza.cz (dále jen „Zboží“) a kód objednávky vloží do události na facebookových stránkách Alzy. Nevztahuje se tedy na nákup učiněný telefonicky a formou asistovaného prodeje;
c) Bude vylosován jakožto Výherce Soutěže.

2. Ze Soutěže budou vyloučeni ti, kteří:

a) Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
b) K platbě použijí kartu, které nejsou oprávnění držitelé;
c) Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;
d) Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace.
e) Jsou v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Alze, jakož i k osobám s Alzou personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

3. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

4. Alza výslovně zákazníky upozorňuje, že tato Soutěž není určena pro podnikatele, tedy v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami Alzy není určená mj. pro kupující, kteří mají ve své registraci vyplněné své identifikační číslo.

3. PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. Účastník se zúčastní Soutěže tím, že v Době konání zakoupí a uhradí jakoukoliv novou outdoorovu kameru na www.alza.cz a následně navštíví oficiální facebookové stránky Alzy, kde vyhledá událost vztahující se k této Soutěži a do komentářů v události vloží číslo své objednávky Zboží.

2. Každý Účastník, který splní podmínky Soutěže, bude automaticky zařazen do slosování. Vložením čísla objednávky Zboží do komentáře ve facebookové události Alzy, dává Účastník výslovný souhlas se svojí účastí v Soutěži.

3. Po skončení Soutěže proběhne losování výherce ze všech Účastníků, kteří v Době konání zakoupili Zboží a splnili podmínky Soutěže.

4. Výhry v Soutěži jsou následující:
a) 1. místo: Poukaz na nákup zboží na Alze v hodnotě 5.000,- Kč;
b) 2. místo: Poukaz na nákup zboží na Alze v hodnotě 3.000,- Kč;
c) 3. místo: Poukaz na nákup zboží na Alze v hodnotě 2.000,- Kč (vše dále jen jako „Výhra“).

5. Výhercem se stává Účastník, který bude Alzou vylosován prostřednictvím náhodného mechanismu, a to 14 dní po ukončení Soutěže.

6. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím e-mailové adresy, kterou Alze sdělili při zákaznické registraci. V e-mailu Účastník obdrží informace ohledně specifikace Výhry a jejím předání a době platnosti. Účastník obdrží Výhru nejpozději do 30 dnů ode dne vylosování výherců.

7. Do slosování o Výhru nebude zařazen Účastník, který ve lhůtě 14 dnů ode dne nákupu Zboží odstoupí od kupní smlouvy na toto Zboží.

8. Alza.cz výslovně uvádí, že Výhru není možné proplatit v hotovosti, není určena k dalšímu prodeji. Hodnotu poukazu lze vyčerpat pouze jednorázovým nákupem.

4. OSOBNÍ ÚDAJE

1. Správcem osobních údajů Účastníka je Alza. Kontakt na Alzu je na www.alza.cz/kontakt

2. Účelem zpracování osobních údajů Účastníka je řádná účast v Soutěži, a s tím související činnosti jako jsou např. vyhodnocení Účastníků, kontrola a vyhodnocení splnění podmínek Soutěže ze strany Účastníků, veřejné vyhlášení výherce Výhry (zejména na webových stránkách a sociálních sítích Alzy) a kontaktování výherce Výhry.

3. Právním základem zpracování je oprávněný zájem Alzy na tom, aby osobními údaji Účastníka za výše uvedenými účely disponovala, neboť každý Účastník se Soutěže účastní dobrovolně a pokud by Alza osobní údaje Účastníka nemohla za výše uvedenými způsoby zpracovávat, tak by Soutěž nevyhlašovala. Proti zpracování osobních údajů tímto způsobem je možné vznést námitku prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře (alza.cz/kontakt > ostatní > osobní údaje > vznesení námitky).

4. Další podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.alza.cz/privacy-policy

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Alza prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

2. Alza si vyhrazuje právo měnit podmínky Soutěže, nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající hodnotě, případně Soutěž zcela zrušit.

3. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Soutěži.

4. Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník svým zařazením do Soutěže vyjadřuje souhlas s těmito pravidly.

5. Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně Alza.


V Praze dne 10. 2. 2019

P-DC1-WEB14