Obnovit stránku

10101 | Decentralizovaná futures burza využívající Lightning network

Aktualizováno • Autor: Juraj Bednár

V tomto článku přinášíme pohled na unikátní Lightning peněženku s integrovanou futures burzou. Kromě přijímání a posílání satoshi přes síť lightning network můžete držet i dolarovou hodnotu, nebo si vytvořit virtuální půjčku. A to celé zabezpečené sítí lightning a bitcoinem, tedy bez předání privátních klíčů třetí straně a bez potřeby důvěry v protistranu. Tato aplikace je třetí generací lightningových služeb, které jdou dále než základní posílání bitcoinů mezi uživateli. Na druhé straně je to poměrně nová aplikace a je v testovacím provozu. K čemu můžeme deriváty nad lightningem prakticky využít, si vysvětlíme na konkrétních příkladech.

10101

10101 – decentralizovaná futures burza využívající Lightning network – OBSAH

  1. Finanční deriváty
  2. Stabilizace hodnoty přes short
  3. Stabilizace hodnoty
  4. Půjčka přes deriváty
  5. Závěr

i

Upozornění

Nic v tomto textu není (ani dále nebude) investičním, daňovým, účetním, právním poradenstvím ani doporučením, co máte dělat se svými bitcoiny nebo fiat. Udělejte si vlastní průzkum, názor a poraďte se s odborníky, abyste chápali rizika a své povinnosti vůči daňovým orgánům. Doporučujeme se rovněž seznámit s Upozorněním ČNB na rizika alternativních investičních produktů.

Finanční deriváty

Finanční deriváty mají u veřejnosti často negativní reputaci. A to obzvláště u lidí, kteří jim nerozumí. Často je viníme za finanční krize a nestabilitu, i když ve skutečnosti mají většinou přesně opačné použití i efekt na ceny – ceny spíše stabilizují v čase.

Bitcoinové futures jsou určeny k nákupu a prodeji Bitcoinu v budoucnosti za předem zafixovaný kurz. Pokud nechceme prodat Bitcoiny, ale chceme si je užít, můžeme tak učinit například tak, že si koupíme future kontrakt s expirací později a dnes Bitcoiny prodáme. Cíl je mít na konci této operace (když „sami sobě“ půjčku splatíme) podobné množství Bitcoinů jako na začátku. Daňové důsledky této operace však nejsou až tak příjemné jako u skutečné půjčky (poraďte se se svým účetním).

Další možností použití futures je stabilizace ceny, jakési vytvoření „stablecoinu“. Pionýrem tohoto přístupu byla burza Bitmex, která přinesla "inverzní perpetual swapy" – to, co přesně to znamená si vysvětlíme později. Podle autora Bitmexu je právě kombinace držení Bitcoinu a short strany perpetual swapu nejlepší stablecoin. Většinu času přináší i přirozený dolarový výnos, který je způsoben tím, že po opačné straně – koupi Bitcoinu v budoucnosti a na páku, je větší poptávka než po shortování.

Dosud však problémem tohoto přístupu k udržení dolarové hodnoty byl fakt, že futures se obchodovaly buď na centralizovaných burzách (Bitmex, Binance, Deribit, Bybit…) nebo na alternativních chainech (Ethereum, Avalanche, Rootstock).

U centralizovaných burz sice máme dobrou likviditu, ale máme riziko – bitcoiny posíláme třetí straně, která může zkrachovat (jako například FTX) nebo být hacknutá. Kromě toho tam přicházejí i různá regulační rizika. Pokud Bitcoin používáme k ochraně před zmrazením, zabavením majetku nebo extrémním zdaněním, poslat jej na centralizovanou burzu okamžitě omezí toto jeho využití. Burzy postupně zaváděly KYC, i když vůbec nepřicházely do styku s fiatovým světem.

U alternativních chainů zase máme problém se zabalením Bitcoinu, případně nutnosti důvěřovat nějakým jiným tokenům (nativnímu tokenu, stablecoinu).

To vše by mohla změnit nová platforma 10101. Je to zatím experimentální lightning peněženka s integrovanou futures burzou, která nabízí perpetual swap obnovovaný jednou týdně. Je ideální pro to, abyste si tento přístup k půjčkám a stabilizaci dolarové hodnoty vyzkoušeli. Jedná se o peněženku, která je založena na technologii Discreet Log Contracts integrovaných v Lightning kanálu. Nevýhodou je, že je to poměrně nový projekt v beta verzi.

10101
Definice futures kontraktu v závislosti na vývoji dolarové ceny Bitcoinu. Uživatelé (long a short strana) otevřeli kontrakt při ceně 30000 USD/BTC.

V 10101 je vše reprezentováno Bitcoiny, které si nabijeme přes síť Lightning network. Tím se otevře přes poskytovatele likvidity přímý lightning kanál mezi námi a platformou. Na rozdíl od jiných půjčkových platforem tedy nepoužíváme žádné tokeny a ani fiat měny. Vše je reprezentováno Bitcoinem a pouze Bitcoinem. Zároveň na rozdíl od centralizovaných derivátových burz neposíláme Bitcoiny třetí straně, ale zůstávají v lightning kanálu, ke kterému máme privátní klíče. Snižuje se tak počet třetích stran, kterým musíme důvěřovat. Uživatelské rozhraní má však stále ještě mezery, jelikož je to nový projekt.

Po instalaci aplikace máme dvě základní možnosti – Fund Wallet (dobít peněženku) a Backup Wallet (odzálohovat peněženku).

10101
Úvodní obrazovka nově vytvořené peněženky 10101.

Samozřejmě je dobré odzálohovat peněženku. Po kliknutí na Backup Wallet dostanete klasických 12 slov, jako u jakékoli jiné peněženky, která je třeba si zapsat. Zde bych však dodal, že se jedná o DLC Lightning peněženku, takže tento seed neobnovíte v jiné peněžence a záloha není dle žádného standardu, jelikož pro jejich použití potřebujete vědět i stav kanálu, který zatím neumí obnovit žádná jiná peněženka.

Pojďme si nyní dobít peněženku. Po kliknutí na Fund Wallet zadáme částku v satoshi:

10101
Volba částky na dobití peněženky 10101 a zároveň volba otevřeného kanálu od liquidity providera.

Pomocí částky si vybíráme také velikost kanálu, což určí, jaké pozice můžeme otevírat. Mezi možnostmi vidíme, kolik musíme minimálně do 10101 peněženky poslat, do jakých částek můžeme otevírat pozice a jaký je poplatek. Předpokládám, že časem se tato nabídka bude měnit.

Na další stránce uvidíme Lightning invoice ve formě QR kódu, také jej můžeme zkopírovat nebo vysdílet jako text.

10101
Lightning invoice, kterým si dobijeme peněženku a otevřeme kanál.

Tento Lightning invoice můžeme zaplatit pomocí libovolné Lightning peněženky. Po zaplacení máme klasickou Lightning peněženku, ve které můžeme odesílat a přijímat platby. Co nás však bude zajímat víc, je záložka Trade, ve které můžeme vstupovat do futures pozic:

10101
Záložka „trade“, ve které můžeme vstoupit do futures pozice.

Stabilizace hodnoty přes short

Ještě předtím, než si ukážeme futures obchod, vyzkoušejme si záložku „USDP“. V ní si můžeme zastabilizovat náš zůstatek v dolarové hodnotě. Představte si to podobně, jako kdybyste si koupili stablecoiny a měli v jedné lightning peněžence stablecoin i normální satoshi. Peněženka vám opravdu ukáže více zůstatků – Lightning zůstatek, on-chain zůstatek i dolary.

Neznamená to ovšem, že bychom použili nějakou technologii na tokeny nad Lightningem. Co se ve skutečnosti na pozadí stane, je otevření tzv. krytého shortu. Pojďme si vysvětlit narychlo terminologii a poté si zastabilizujeme nějaké satoshi do dolarové hodnoty.

Long pozici (nákup, buy) si můžeme představit tak, že když vstoupíme do long pozice, „vyděláváme“, když to, co si koupíme roste. Pokud si koupíme Bitcoiny, tak když Bitcoiny rostou, vyděláváme. Podobně je to i se short kontraktem. Pokud Bitcoin padne, tak proděláváme. Pokud vlastníme Bitcoin, tak jsme implicitně v long pozici, neboť při vlastnictví bitcoinu vyděláváme podle toho, jak bitcoin stoupá, a proděláváme podle toho, jak klesá.

Short strana (prodej, sell) dělá opak. Tady je analogie však trošku těžší, neboť když něco prodáme klasicky na spotu, tak to nemáme, a tudíž se nemůže dít opačná strana. Mechaniku klasického short obchodu nebudu vysvětlovat, co je důležité, je to, že pokud jsme short Bitcoin, tak proděláváme, když Bitcoin stoupá, a vyděláváme, když klesá.

Co je „krytý short“? V podstatě jsme long a short zároveň – i když ne na úplně stejné věci. Jelikož máme Bitcoiny, které jsme si nabili do peněženky, tak jsme implicitně long bitcoin. Pokud zároveň vstoupíme do short strany futures kontraktu na BTC/USD, tak jsme short na Bitcoinovou cenu v USD v budoucnosti. Čili jsme „long spotový Bitcoin“ (vlastnictví) a short future (vzali jsme short stranu future kontraktu).

Pokud se vám právě zamotala hlava, můžete si to buď přečíst ještě jednou, nebo použijeme takovou heuristiku – pokud mám satoshi v hodnotě 100 dolarů (jsme long) a vstoupíme do short kontraktu na stejné množství bitcoinů ve stejnou dobu, tak když hodnota našich bitcoinů stoupne o 20 dolarů, tak stejné množství dolarů předělá náš short. Čili původní Bitcoiny sice mají hodnotu 120 dolarů, ale long straně kontraktu jsme (bez potřeby důvěry ve třetí strany) poslali bitcoiny v hodnotě 20 dolarů. V lightning kanálu tedy máme Bitcoiny v hodnotě 100 dolarů – v tomto případě jich je méně.

Pokud by Bitcoin klesl ze sto dolarů o 20 dolarů na 80 dolarů, tak by nám naopak long strana poslala bitcoiny v hodnotě 20 dolarů (jelikož jsme short, měli bychom vydělat bitcoiny při poklesu), a tedy máme znovu Bitcoiny v hodnotě 100 dolarů – konkrétně vyšší bitcoinovou částku.

10101
Přístupů k tvorbě stablecoinů je několik. Taproot assets, RGB a jiné technologie vytvářejí tokeny, které mají různé stabilizační mechanismy a posílají se samotné tokeny. Stabilizace může probíhat buď dolarovým aktivem, kterým je stablecoin krytý (Tether, USDC), nebo overcollateralizací pomocí jiné kryptoměny (DAI, LUSD). Při způsobu, který využívá 10101 není nutný externí stabilizační mechanismus, je to přímo kontrakt navázaný na hodnotu dolaru. Mezi uživateli tedy neposíláte tokeny, ale přímo sats. A v peněžence si určujete, jaké části vašeho zůstatku chcete stabilizovat hodnotu v dolarech. Je to tedy více peer to peer nástroj než tokeny.

Takto teda funguje stabilizace.

Před otevřením pozice si ještě dešifrujme pojem „inverzní perpetual swap“.

  • Swap je ta výměna satoshi mezi long a short stranou na základě kontraktu. Tu vynucuje technologie discreet log contract. Pokud by protistrana nespolupracovala, můžeme zavřít kanál, a když oracle publikuje cenu bitcoinu, tak si můžeme vzít satoshi, které nám přímo patří. Kontrakt tedy „swapuje“ coiny mezi long a short stranou.
  • Perpetual – standardní kontrakty na koupi nebo prodej Bitcoinu v budoucnosti mají expiraci – jsou uzavřeny na konkrétní dobu. Chceme-li si například zafixovat dolarovou hodnotu na neurčito, je to pro nás zbytečná práce. Perpetual swap je na dobu neurčitou. Konkrétně v případě platformy 10101 se obnovuje jednou týdně v neděli – a je k tomu třeba otevřít aplikaci, aby se vytvořil nový discreet log contract. Na to vás appka upozorní pomocí notifikace.
  • Inverzní – standardně se swapy vyrovnávají v účetní jednotce, ve které se otevírají. V případě 10101 je účetní jednotka jeden dolar (1 contract = 1 USD). Jelikož však máme magickou celosvětovou platební síť bez cenzury, nedává smysl, abychom si kvůli swapu posílali dolary. Je to trochu nestandardní přístup s ohledem na svět tradičních financí (jako kdybyste pohyb ceny hovězího masa dopláceli namísto dolarů ve steacích), ale u Bitcoinu dává smysl.

Stabilizace hodnoty

Pojďme to tedy vyzkoušet – zvolme záložku USDP a zvolme Stabilize.

10101
Nemáme zatím žádnou stabilizovanou pozici, můžeme si ji ale tlačítkem Stabilize vytvořit.

Zobrazí se nám okno, kde se nás peněženka ptá, kolik dolarů chceme zastabilizovat.

10101
Zastabilizování 10 dolarů. Vidíme, že nás to bude stát 29404 satoshi z našeho zůstatku. Kontrakt expiruje 29. 10. 2023 v 16:00 a zaplatíme 88 satoshi na poplatcích.

Po potvrzení se nám ukáže zůstatek v USDP záložce a potvrzení transakce.

10101
Potvrzení transakce. Na pozadí vidíme naši dolarovou pozici.

Podíváme-li se zpět do záložky wallet a rozbalíme zůstatek, vidíme „rozpad zůstatku“ na jednotlivé složky:

10101
Jelikož jsme peněženku nabili lightningem, nemáme on-chain zůstatek. Naše sats v Lightningu máme ve dvou podobách – máme 159777 sats jako zůstatek v Bitcoinu a zároveň máme další satoshi v hodnotě 10 USD – to, kolik je to satoshi, se mění v čase tak, aby byla konstantní hodnota 10 USD.

Pokud chceme z této pozice vystoupit, půjdeme do záložky USDP a klikneme na tlačítko Bitcoinize. Zobrazí se nám další okno:

10101
Přeměna stabilní dolarové hodnoty zpět na sats.

Zde si všimněte, že nelze měnit částku. Nemůžeme tedy přeměnit na satoshi například pouze 5 USD. Musíme zkonvertovat všechny a potom můžeme otevřít novou pozici. To je bohužel současná nevýhoda této verze platformy. Čili pokud bychom chtěli zmenšit pozici z 10 USD na 5 USD, tak musíme pomocí Bitcoinize všechny dolary přeměnit na satoshi a poté zvolit Stabilize a zadat 5 USD.

10101
Potvrzení operace Bitcoinize.

Půjčka přes deriváty

Pomocí short strany jsme tedy vytvářeli jakýsi virtuální stablecoin, krytý dolary. Stejně tak si můžeme udělat virtuální půjčku.

Cílem půjčky je půjčit si fiat takovým způsobem, abychom po vrácení fiatu měli stejné množství Bitcoinů. To, co si však ukážeme účetně (a daňově), není půjčka, i když je to matematicky totéž. Dejme tomu, že si chceme půjčit 10 USD. Uděláme to tak, že prodáme Bitcoiny v hodnotě 10 USD (například přes veksláka) a ve stejném momentě otevřeme long pozici (kontrakt na koupi Bitcoinů v budoucnosti za současnou cenu) ve výši 10 kontraktů čili 10 dolarů.

Když půjčku splatíme, koupíme od veksláka Bitcoiny za 10 dolarů, nabijeme si je do peněženky a zavřeme pozici. Měli bychom skončit se stejným množstvím Bitcoinů, minus poplatky a „úroky“ (zvané také funding rate nebo rozdíl v ceně mezi spot a futures).

Pojďme si to vyzkoušet a vezměme si půjčku 10 USD. Zadáme Market order na Buy (zelené tlačítko) ve výši 10 USD. Vidíme různé „páky“ (Leverage, od 1x až po 5x). Ty hovoří jen o tom, kdy bude naše pozice zlikvidována a kolik „marginu“ (collateralu) potřebujeme.

10101
Efekt různých pák na likvidační cenu a velikost potřebného zajištění.

U páky „x1“ se pozice zlikviduje, pokud Bitcoin padne na 14789,25 USD, a potřebujeme jistotu ve výši 33808 sats, při páce x2 při ceně 1971 USD, margin ve výši 16904 sats a při páce x3 se pozice zavře při ceně 22183.88 USD a potřebujeme margin pouze 11269 sats. Zde si tedy volíme velikost potřebného zajištění vs. kdy se musíme o „půjčku“ postarat – na jakou cenu musí Bitcoin padnout, abychom museli přidat dodatečné zajištění.

Pákou tedy volíme akorát to, kdy musíme doplnit collateral, respektive při jaké ceně burza naši objednávku zavře. Ve skutečnosti neděláme ale „pákový obchod“, jak jej známe – po vrácení 10 USD (tedy koupi Bitcoinu za 10 USD při aktuální ceně a zavření pozice) získáme stejné množství BTC jako dříve minus poplatky a úroky.

Možná jste si všimli, že likvidační cena klesá pomaleji než potřebný collateral. To je dáno tím, že v tomto případě máme collateral v Bitcoinu, jehož hodnota klesá spolu s cenou Bitcoinu. Pokles se tedy kumuluje. Pokud Bitcoin padne na polovinu, tak na polovinu padne i hodnota collateralu (který je v Bitcoinu). Toto je dobré mít na paměti při plánování svých pozic, které jsou collateralizované v Bitcoinu.

Po nastavení Leverage, tedy kliknutím na „Buy“, vstoupíme do long pozice, na kterou se můžeme dívat jako na formu půjčky. Pozice vypadá v rozhraní pak takto (vybral jsem páku x2):

10101
Pozice v záložce Trade.

Vidíme znovu likvidační cenu (19685.33 USD), průměrnou nástupní cenu a marži. Tato pozice expiruje 22. 10. 2023 v 17:00, což je neděle. Pokud chceme pozici prodloužit, musíme to udělat o víkendu, otevřením aplikace. O tomto by nám aplikace měla poslat i notifikaci.

Pokud chceme tuto pozici využít jako půjčku, měli bychom ještě prodat na trhu Bitcoiny ve výši 10USD – ty jsou půjčená fiatová částka.

Když půjčku chceme „vrátit“, koupíme si Bitcoiny za 10 USD (bez ohledu na současnou cenu Bitcoinu) a stiskneme tlačítko „Close Position“. Zůstatek z pozice a nově zakoupené Bitcoiny budou v součtu původní množství Bitcoinů (mínus poplatky a úroky):

10101
Vystoupení z pozice.

Závěr

10101 je experimentální, decentralizovaná lightning peněženka a futures burza bez KYC. Momentálně je v beta verzi, takže doporučuji hlavně k pochopení bitcoinových futures a ke hraní. Přináší decentralizovanou verzi přístupu ke stablecoinům pomocí inverzních perpetual swapů do sítě lightning network. Jedná se o peer-to-peer přístup ke stabilizaci hodnoty a zároveň ke kolateralizovaným půjčkám.

Půjčka, respektive futures kontrakt, je základní stavební krok finančního systému. Tímto přístupem lze přinést jakákoli aktiva z tradičního finančního systému na síť lightning network.

10101 je první projekt, který je založen opravdu na Bitcoinu, a dokonce i na lightningu, nevyžaduje KYC a umožňuje otevírání futures pozic. Ty lze použít ke stabilizaci dolarové hodnoty nebo na bitcoinem zajištěnou půjčku.

Juraj Bednar

Juraj Bednár

Jsem cypherpunker, mám rád svobodu, soukromí, peer to peer technologie a terminálová okna. Zkoumám chaotický svět, volatilitu a nejistotu, bojuji proti entropii - zakládám firmy a neziskové projekty, dělám kurzy a píšu knihy. Jsem spoluzakladatel Paralelní Polis, hackerspace Progressbar a bug bounty platformy Hacktrophy. Vystudoval jsem obor umělá inteligence a ta se vrátila tak, jako bych o ni nikdy ani neslyšel. O všech těchto zkušenostech píšu blog.

Na vašem soukromí nám záleží

My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.

Více informací
Rozumím Podrobné nastavení Odmítnout vše
P-DC1-WEB14