Obnovit stránku

Naše pobočky jsou otevřeny pro výdej zboží. Při jejich návštěvě dbejte pokynů obsluhy.

Vyzkoušejte bezpečné doručení zboží do jednoho z našich 451 AlzaBoxů.

Služby reklamace a vrácení zboží fungují beze změny.

APLA jižní Morava


APLA Jihomoravského kraje nabízí rodičům dětí s poruchou autistického spektra (PAS) zejména poradenství, pro děti organizuje například volnočasové aktivity, osobní asistenci nebo jazykové kurzy. Systematicky se věnuje také dospělým, kterým pomáhá najít zaměstnání, zaměstnavatelům, kteří mají mezi svými zaměstnanci lidi s PAS, nabízí poradenství i asistenci. Dále pořádá další vzdělávání psychologů, pedagogů a zdravotnického personálu. Organizace je financována především z grantů Evropské unie, ministerstev nebo z kraje, neobejde se však bez podpory dalších lidí a organizací.
Pro cvičnou kuchyňku, ve které klienti trénují sebeobsluhu pořídila Alza elektrický sporák v hodnotě sedm tisíc Kč. 
 

Co víme o autismu?

Autismus patří mezi  vývojové poruchy. Nověji se užívá i termín poruchy autistického spektra (PAS). Jedná se o celoživotní neurovývojové postižení. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Nevyhodnocuje správně informace, které k němu směřují a reaguje někdy nezvykle na běžné podněty. Projevy autismu jsou velice rozmanité, nelze najít dva jedince s autismem, kteří by měli stejné projevy. I přes tuto rozmanitost se kvalitativní postižení projevuje především ve třech oblastech (triáda). Jsou to: komunikace, sociální chování -  interakce, představivost - imaginace (stereotypní okruh zájmů).
Jediným obecným a prokazatelně úspěšným způsobem jak pomoci dětem s autismem je speciální pedagogická péče. Pokud dítěti svým speciálním přístupem umožníme porozumět světu, který ho díky jeho handicapu chaoticky obklopuje, je stoprocentní šance, že u dítěte dojde ke zlepšení. Speciálně vyškolení pedagogové užívají nejčastěji metodiku Strukturovaného učení, která za prioritu považuje nácvik funkční komunikace a individuální přístup v psychoedukaci. Vizualizace, individualizace a strukturalizace jsou základními metodickými pilíři přístupu k lidem s autismem.Zdroj: 
Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s.

www.apla-jm.cz
 

WEB7