Obnovit stránku

Pomohli jsme v roce 2017

Charitativní kasička na showroomu v Holešovicích

22.1.2018 - Alza.cz již druhým rokem umístila charitativní kasičku na svůj showroom a přispívá na dobrou věc spolu s Vámi.

Hospic Milosrdných sestier

27.11.2017 - Hospic Milosrdných sestier pohámá, aby NEVYLIEČITEĽNE chorí ľudia prežili posledné chvíle života bez neznesiteľnej BOLESTI, DÔSTOJNE a v prostredí hospicu dýchajúceho DOMOVOM.

Oblastní charita Jičín

22.11.2017 - Posláním Oblastní charity Jičín je pomoc lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání.

Klinika adiktologie VFN a LF UK

20.11.2017 - Klinika adiktologie je odborné pracoviště 1. LF UK v Praze a VFN v Praze. Jde o pracoviště zahrnujících jak lékařskou, tak nelékařskou část profesí pohybujících se v tomto nově se konstituujícím oboru.

Movember 2017

15.11.2017 - Movember pořádá Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Jejich strategii péče o mužské zdraví postavili na třech tradičních pilířích: poznej – předejdi - pomoz.

Elegance bez bariér, 5. ročník

15.11.2017 - Módní přehlídku vozíčkářů Elegance bez bariér, konanou v Rychnově nad Kněžnou, podpořila Alza.cz již podruhé. Letos se konal již 5. ročník.

TŘI, o.p.s. (Hospic dobrého pastýře)

22.11.2017 - Posláním obecně prospěšné společnosti TŘI je vytvoření prostoru, kde se mohou posilovat mezilidské vztahy, ať již při doprovázení v těžkých životních situacích nebo ve chvílích radosti.

FOKUS Vysočina

22.11.2017 - FOKUS Vysočina, z.ú. se již od roku 1992 zabývá poskytováním sociální pomoci duševně nemocným. 

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU)

22.11.2017 - OPU již 25 let pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice.

Černí koně, z. s.

13.11.2017 - Černé koně založil v roce 2008 Tomáš Pouch jako neziskovou organizaci, která vyrábí handbike kola pro postižené děti. V současné době jsou jediným výrobcem kol tohoto typu v České republice a s největší pravděpodobností i v Evropě.

Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.

15.11.2017 - Posláním Klubu je zlepšování kvality života nemocných cystickou fibrózou a dále zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto onemocnění.

Centrum pro dítě s diabetem, z.s.

15.11.2017 - Centrum pro dítě s diabetem vzniklo z iniciativy rodičů žijících v Moravskoslezském kraji, jejichž děti onemocněly nevyléčitelnou nemocí diabetes mellitu.

Centrum LOCIKA

15.11.2017 - Centrum LOCIKA poskytuje komplexní pomoc a podporu při vyrovnávání se s dopady domácího násilí na psychosociální vývoj dítěte a celý rodinný systém.

Nadace LEONTINKA

15.11.2017 - Nadace Leontinka pomáhá zrakově postiženým, především dětem a mladým lidem. Posláním Nadace Leontinka je umožnit těmto lidem integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit, rozděluje finanční prostředky a nefinanční dary prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem.

Cesta integrace, Říčany

8.11.2017 - Cesta integrace je obecně prospěšnou společnost, jejíž obecným cílem je přispívat k rozvoji nových a netradičních metod sociální práce. Prostřednictvím komunitní práce pomáhá ohroženým skupinám obyvatel k aktivní seberealizaci.

Centrum sanace rodin s dětmi

6.11.2017 - Posláním Centra je poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny jako celku. Jedná se o činnosti směřující k odvrácení možnosti odebrání dítěte mimo rodinu. Rodina je podporována v její samostatnosti a funkčnosti.

Sdružení Neratov

8.11.2017 - Sdružení Neratov vzniklo v roce 1992 ve vysídlené pohraniční vsi. Jeho cílem je navrátit život vysídlené obci a obnovit poničené poutní místo smíření v Neratově, jehož poutní tradice sahá až do 17. století. Alza.cz podporuje Sdružení Neratov již několik let. 

Centrum Anabell, z.ú.

17.10.2017 - Organizace poskytující poradenské a terapeutické služby lidem s poruchou příjmu potravy a jejich blízkým osobám. V tomto směru působí již 15 let.

Nadační fond Seňorina

31.10.2017 - Pomáhá lidem s Alzheimerovou chorobou prožít ještě radostný život.

JAHODA, o.p.s.

27.10.2017 - JAHODA, o.p.s. je nezisková organizace, která nabízí své aktivity dětem, mladým lidem, rodinám i veřejnosti žijící v Praze. JAHODA poskytuje sociální služby pro děti a mladé lidi, provozuje rodinné centrum, mateřskou školku, jesle a odpolední klub pro děti z prvního stupně základních škol.

20 dalších...
P-DC1-WEB19