Obnovit stránku

Od 10.5. jsou pro vás všechny  naše pobočky opět otevřeny. Máme pro vás tisíce produktů skladem a ihned k odběru, rychle a bezpečně.

Pomohli jsme v roce 2016

REMEDIUM Praha o.p.s.

13.4.2016 - REMEDIUM Praha o.p.s. je organizace, která se věnuje vzdělávání, podpoře a pomoci v psychosociální oblasti. Provozuje občanskou poradnu, na niž se mohou bezplatně obracet občané v sociální nouzi a také organizuje sociálně-aktivizační, pohybové a vzdělávací služby pro seniory (např. trénink paměti, počítačové kurzy, jazykové kurzy apod.). 

Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích

20.12.2016 - Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích je malým domovem rodinného typu pro 30 seniorů. Svým stylem vyhovuje především lidem se vztahem k přírodě a těm, kteří preferují menší rodinný kolektiv.

Hospic knížete Václava, o.p.s.

16.11.2016 - Hospic knížete Václava, o.p.s. je poskytovatelem komplexní hospicové péče, která je určena nevyléčitelně nemocným a umírajícím. Hospic poskytuje péči na teritoriu 6 okresů západní části Středočeského kraje. 

Klub nemocných cystickou fibrozou, z.s.

6.12.2016 - Posláním Klubu je zlepšování kvality života nemocných cystickou fibrózou a dále zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto onemocnění.

Pestrá společnost o.p.s.

7.11.2016 - Pestrá společnost se zabývá kvalitním bezkotcovým výcvikem pro děti a dospělé se všemi druhy postižení. Provádí výcvik vodicích, signálních, asistenčních a canisterapeutických psů pro děti i dospělé se zrakovým, sluchovým, tělesným a kombinovaným postižením. 

Fokus Praha o.s. - CEDRA

7.11.2016 - Centrum denních rehabilitačních aktivit - CEDRA Fokusu Praha pomohá lidem s dlouhodobým duševním onemocněním získat či obnovit základní pracovní dovednosti potřebné pro vstup na chráněný či otevřený trh práce, rozvíjet jejich zájmy a schopnosti a podporovat je při vytváření a udržování mezilidských vztahů a sociálních kontaktů.

Národní centrum bezpečnějšího internetu - Projekt Senioři bezpečně online

30.11.2016 - Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) je neziskové nevládní sdružení, založené v roce 2007. Jeho posláním je přispívat ke zvýšení bezpečnosti užívání internetu, moderních informačních a komunikačních technologií, zvyšovat povědomí uživatelů o jejich kladech a možných nebezpečích, přispívat k osvojování etických norem v online prostředí, napomáhat předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním.

Česká společnost AIDS pomoc - Dům světla

23.11.2016 - Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP) vznikla koncem roku 1989 jako iniciativa ze strany blízkých, známých a rodin HIV pozitivních občanů, s cílem jim prakticky pomáhat při řešení každodenních komplikací, které infekce HIV přinášela. 

Alzheimer nadační fond

21.11.2016 - Alzheimer nadační fond byl založen v roce 2011 na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku, které vedou k poruchám kognitivních funkcí a demenci. Dalším účelem je zlepšení kvality péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování podmínek, za kterých je poskytována.

Elegance bez bariér

15.11.2016 - Hlavní myšlenka celého projektu je následující - uskutečnit galavečer, kde se na přehlídkovém mole předvedou krásné modelky a modelové na vozíku či bez něj. Celá akce je provázena nabitým programem a bohatou tombolou. Cílem události je ukázat lidem, že i lidé na vozíku dokáží žít plnohodnotný život.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.

8.11.2016 - Posláním Asociace veřejně prospěšných organizací ČR je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru.

Dětská psychiatrická nemocnice Louny

10.10.2016 - Dětská psychiatrická nemocnice Louny je jednou ze tří dětských psychiatrických nemocnic v České republice. Je státní příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je samostatným právním subjektem.

 

Charita Česká republika

25.10.2016 - Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

 

Pestrá společnost, o.p.s.

25.10.2016 - ...aby život nebyl pod psa. Pestrá společnost, o.p.s. se zabývá kvalitním výsvikem asistenčních psů pro lidi se všemi druhy postižení.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

26.9.2016 - Posláním FN Motol je léčit nemocné na podkladě současných poznatků lékařské vědy a zajišťovat svým klientům komplexní a kvalitní vysoce specializovanou péči pro všechny fáze lidského života. FN Motol slouží generacím a pomůžeme dětem, s čím jiní nemohou.

Záchrana kostelů sv. Máří Magdalény v Bartošovicích a sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici

26.9.2016 - Projekt "Společně po nové cestě" se zaměřuje na oživení obce Bartošovice v Orlických horách a na vytvoření nových míst, které by jednak nabídly příjemné trávení volného času turistům a návštěvníkům těchto míst, ale zároveň by je přirozenou formou seznámily s pohnutou historií tohoto místa a s kulturním a historickým významem zde zachovaných památek.

Nadační fond Dětský úsměv

12.9.2016 - Posláním a cílem Nadačního fondu je všestranná pomoc dětem umístěných v Dětském centru v Praze 4 – Krči.

Sdílení o.p.s.

12.9.2016 - Sdílení o. p. s., Telč je komplexním průvodcem na cestě stářím a nemocemi. Pomáhá starým nebo vážně nemocným lidem radou, podporou, zdravotními a sociálními službami zůstat doma až do konce v sepětí s rodinou.

Sdružení Neratov, o.s.

7.9.2016 - Sdružení Neratov, o. s., vzniklo v roce 1992 ve vysídlené pohraniční vsi. Jeho cílem je navrátit život vysídlené obci a obnovit poničené poutní místo smíření v Neratově, jehož poutní tradice sahá až do 17. století. Za léta svého působení dosáhlo Sdružení Neratov již mnoha úspěchů.

Mobilní hospic Ondrášek o.p.s.

1.9.2016 - Posláním Mobilního hospice Ondrášek, obecně prospěšné společnosti, je umožnit pacientům s vážným onemocněním, u kterých již není nutná nemocniční péče, důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života.

EDA cz, z.ú.

16.8.2016 - EDA je oporou rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým a dalším postižením. Poskytuje profesionální sociální službu rané péče, a to už více než 25 let. Působí ve 4 regionech České republiky a aktuálně pomáhá ve 216 rodinách. 

Nadační fond Šťastná hvězda

2.8.2016 - Nadační fond Šťastná hvězda byl založen v roce 2014. Impulzem k založení fondu byly setkání rodičů onkologicky léčených dětí s podobným osudem. Na Vysočině neexistoval identický subjekt, který by svojí činností pomohl adresně právě těmto rodinám. Současně zastřešil i pomoc dětským pacientům s obdobnými složitými diagnózami.

Centrum sanace rodin s dětmi

1.8.2016 - Cílem Centra sanace rodin s dětmi je spokojená a fungující rodina, rozvoj rodičovských kompetencí pro samostatný život. Posláním je poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny jako celku. 

Spolek Jokes&Games, Šumperk

28.7.2016 - Spolek Jokes&Games je šumperskou neziskovou organizací, která již několik let pořádá zábavné akce a projekty, soutěže nebo hry pro děti základních škol.

Zlatá rybka, z.ú.

28.7.2016 - Zlatá rybka je tu pro to, aby nemocné děti alespoň na chvíli vytrhla ze stereotypu péče o tělesné potřeby a umožnila jim, společně s jejich nejbližšími, prožít chvíle štěstí a radosti. Protože každý má své přání...

Ústecká komunitní nadace

20.7.2016 - Ústecká komunitní nadace je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.
 

ERGO Aktiv, o.p.s.

19.7.2016 - Centrum moderní rehabilitace ERGO Aktiv, o.p.s. poskytuje podporu lidem po prodělané cévní mozkové příhodě či jiném získaném poškození mozku. Pomáhá při návratu do aktivního života, zvýšení soběstačnosti, návratu do zaměstnání nebo jeho udržení a při řešení celkové nepříznivé sociální a životní situace.

Nadační fond Zlatý oříšek

19.7.2016 - Nadační fond Zlatý oříšek se zaměřuje na vyhledávání a všestrannou podporu mimořádně nadaných a úspěšných dětí České republiky.

Dům tří přání

18.7.2016 - Dům tří přání je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se ocitly v krizové situaci, s cílem umožnit jim bezpečný vývoj v jejich původní rodině. Je místem, kde mohou svá přání vyslovit děti, kterých se na jejich přání nikdy nikdo nezeptal.

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.

18.7.2016 - TEREZA je nezisková organizace, která působí v České republice již od roku 1979, kdy se parta vysokoškoláků začala podílet na ochraně Prokopského údolí v Praze. Založili zde svoji TERÉnní ZÁkladnu - TEREZU. 

JAHODA, o.p.s.

14.7.2016 - JAHODA, o.p.s. je nezisková organizace, která pomáhá, baví a vzdělává. Nabízí nízkoprahové kluby a terénní program pro děti a mladé lidi žijící na Černém Mostě v Praze. Provozuje také rodinné centrum a mateřskou školu.

Nadační fond Petra Koukala a STK pro chlapy

2.6.2016 - Nadační fond vznikl v roce 2013 s cílem zviditelnit problematiku "mužského zdraví" jako společenského tématu, které se dotýká bezprostředně každého muže, ale i jejich blízkých a rodiny, a to s důrazem na závažná onemocnění mužů. 

Základní škola České Meziříčí

31.5.2016 - Návrh zřídit v Českém Meziříčí měšťanskou školu padl již v roce 1906, ale zřejmě z finančních důvodů byl odložen. Až v roce 1920 byla zřízena chlapecká škola s dívčí koedukací, avšak v souladu s obecnými tendencemi společné výchovy za První republiky byla v srpnu 1924 přeměněna na smíšenou měšťanskou školu.

Gymnázium Dobruška

30.5.2016 - Gymnázim Dobruška bylo otevřeno v roce 1945 jako státní reálné gymnázim. Svým studentům poskytuje jak čtyřleté, tak především víceleté studium.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Základní organizace neslyšících Most

25.5.2016 - SNN v ČR, z.s. je největší nezisková organizace pracující pro osoby se sluchovým postižením v České republice. Posláním SNN v ČR je ochrana a obhajoba potřeb, práv a zájmů osob se sluchovým postižením.

Tichý svět, o.p.s.

24.5.2016 - V obecně prospěšné společnosti Tichý svět (dříve APPN - Agentura pro neslyšící) pomáhají neslyšícím vyjít z izolace. Usilují o jejich rovnoprávné postavení zejména na trhu práce a ve vzdělávání. Snaí se prostřednictvím svých služeb odstaňovat komunikační bariéry. 

Tyfloservis, o.p.s.

24.5.2016 - Obecně prospěšná společnost Tyfloservis nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Působí též na společnost, aby dokázala k jejich samostatnosti přispívat a pomohla tam, kde je potřeba.

Život 90, z.ú.

21.4.2016 - Život 90 byl založen v roce 1990 s cílem umožnit seniorům žít plnohodnotný život tam, kde to mají rádi - doma. 

Centrum LOCIKA

12.4.2016 - Terapeutické centrum LOCIKA bylo otevřeno v květnu 2015 pro děti, které zažívají domácí násilí, ať jako svědci či přímé oběti. Centrum navazuje na dlouholetou práci a zkušenosti v oblasti odmácího násilí sdružení ACORUS, které je jeho zřizovatelem. 

Studio OÁZA - kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením

6.4.2016 - Studio OÁZA - kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením je nezisková organizace založená r. 1992. Nabízí kulturní, vzdělávací a umělecké aktivity pro lidi s mentálním postižením a poskytuje kvalitní náplň volného času, kde umožňuje těmto lidem rozvinout své schopnosti, najít smysl své práce a integrovat se do společnosti.

20 dalších...
P-DC1-WEB27