Obnovit stránku

Pomohli jsme v roce 2016

REMEDIUM Praha o.p.s.

13.4.2016 - REMEDIUM Praha o.p.s. je organizace, která se věnuje vzdělávání, podpoře a pomoci v psychosociální oblasti. Provozuje občanskou poradnu, na niž se mohou bezplatně obracet občané v sociální nouzi a také organizuje sociálně-aktivizační, pohybové a vzdělávací služby pro seniory (např. trénink paměti, počítačové kurzy, jazykové kurzy apod.). 

Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích

20.12.2016 - Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích je malým domovem rodinného typu pro 30 seniorů. Svým stylem vyhovuje především lidem se vztahem k přírodě a těm, kteří preferují menší rodinný kolektiv.

Hospic knížete Václava, o.p.s.

16.11.2016 - Hospic knížete Václava, o.p.s. je poskytovatelem komplexní hospicové péče, která je určena nevyléčitelně nemocným a umírajícím. Hospic poskytuje péči na teritoriu 6 okresů západní části Středočeského kraje. 

Klub nemocných cystickou fibrozou, z.s.

6.12.2016 - Posláním Klubu je zlepšování kvality života nemocných cystickou fibrózou a dále zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto onemocnění.

Pestrá společnost o.p.s.

7.11.2016 - Pestrá společnost se zabývá kvalitním bezkotcovým výcvikem pro děti a dospělé se všemi druhy postižení. Provádí výcvik vodicích, signálních, asistenčních a canisterapeutických psů pro děti i dospělé se zrakovým, sluchovým, tělesným a kombinovaným postižením. 

Fokus Praha o.s. - CEDRA

7.11.2016 - Centrum denních rehabilitačních aktivit - CEDRA Fokusu Praha pomohá lidem s dlouhodobým duševním onemocněním získat či obnovit základní pracovní dovednosti potřebné pro vstup na chráněný či otevřený trh práce, rozvíjet jejich zájmy a schopnosti a podporovat je při vytváření a udržování mezilidských vztahů a sociálních kontaktů.

Národní centrum bezpečnějšího internetu - Projekt Senioři bezpečně online

30.11.2016 - Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) je neziskové nevládní sdružení, založené v roce 2007. Jeho posláním je přispívat ke zvýšení bezpečnosti užívání internetu, moderních informačních a komunikačních technologií, zvyšovat povědomí uživatelů o jejich kladech a možných nebezpečích, přispívat k osvojování etických norem v online prostředí, napomáhat předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním.

Česká společnost AIDS pomoc - Dům světla

23.11.2016 - Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP) vznikla koncem roku 1989 jako iniciativa ze strany blízkých, známých a rodin HIV pozitivních občanů, s cílem jim prakticky pomáhat při řešení každodenních komplikací, které infekce HIV přinášela. 

Alzheimer nadační fond

21.11.2016 - Alzheimer nadační fond byl založen v roce 2011 na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku, které vedou k poruchám kognitivních funkcí a demenci. Dalším účelem je zlepšení kvality péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování podmínek, za kterých je poskytována.

Elegance bez bariér

15.11.2016 - Hlavní myšlenka celého projektu je následující - uskutečnit galavečer, kde se na přehlídkovém mole předvedou krásné modelky a modelové na vozíku či bez něj. Celá akce je provázena nabitým programem a bohatou tombolou. Cílem události je ukázat lidem, že i lidé na vozíku dokáží žít plnohodnotný život.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.

8.11.2016 - Posláním Asociace veřejně prospěšných organizací ČR je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru.

Dětská psychiatrická nemocnice Louny

10.10.2016 - Dětská psychiatrická nemocnice Louny je jednou ze tří dětských psychiatrických nemocnic v České republice. Je státní příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je samostatným právním subjektem.

 

Charita Česká republika

25.10.2016 - Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

 

Pestrá společnost, o.p.s.

25.10.2016 - ...aby život nebyl pod psa. Pestrá společnost, o.p.s. se zabývá kvalitním výsvikem asistenčních psů pro lidi se všemi druhy postižení.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

26.9.2016 - Posláním FN Motol je léčit nemocné na podkladě současných poznatků lékařské vědy a zajišťovat svým klientům komplexní a kvalitní vysoce specializovanou péči pro všechny fáze lidského života. FN Motol slouží generacím a pomůžeme dětem, s čím jiní nemohou.

Záchrana kostelů sv. Máří Magdalény v Bartošovicích a sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici

26.9.2016 - Projekt "Společně po nové cestě" se zaměřuje na oživení obce Bartošovice v Orlických horách a na vytvoření nových míst, které by jednak nabídly příjemné trávení volného času turistům a návštěvníkům těchto míst, ale zároveň by je přirozenou formou seznámily s pohnutou historií tohoto místa a s kulturním a historickým významem zde zachovaných památek.

Nadační fond Dětský úsměv

12.9.2016 - Posláním a cílem Nadačního fondu je všestranná pomoc dětem umístěných v Dětském centru v Praze 4 – Krči.

Sdílení o.p.s.

12.9.2016 - Sdílení o. p. s., Telč je komplexním průvodcem na cestě stářím a nemocemi. Pomáhá starým nebo vážně nemocným lidem radou, podporou, zdravotními a sociálními službami zůstat doma až do konce v sepětí s rodinou.

Sdružení Neratov, o.s.

7.9.2016 - Sdružení Neratov, o. s., vzniklo v roce 1992 ve vysídlené pohraniční vsi. Jeho cílem je navrátit život vysídlené obci a obnovit poničené poutní místo smíření v Neratově, jehož poutní tradice sahá až do 17. století. Za léta svého působení dosáhlo Sdružení Neratov již mnoha úspěchů.

Mobilní hospic Ondrášek o.p.s.

1.9.2016 - Posláním Mobilního hospice Ondrášek, obecně prospěšné společnosti, je umožnit pacientům s vážným onemocněním, u kterých již není nutná nemocniční péče, důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života.

20 dalších...
P-DC1-WEB02