Obnovit stránku

Pomohli jsme v roce 2013

Česká společnost AIDS pomoc

29.12.2013 - Občanské sdružení Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP) poskytuje přímou pomoc osobám infikovaným HIV a postiženým onemocněním AIDS. Je provozovatelem sociálně zdravotnického, azylového a preventivního centra Domu světla. Působí v oblasti prevence a osvěty problematiky HIV/AIDS.

Občanské sdružení PREVENT

28.12.2013 - Občanské sdružení PREVENT působí v Jihočeském kraji již od roku 1999 a to zejména v rámci práce s dětmi a mládeží, v oboru adiktologie a vzdělávacích aktivit. Od roku 2013 rozšířilo své služby o podporu pěstounských rodin.

Integrační centrum ZAHRADA

30.12.2013 - Integrační centrum ZAHRADA je denní stacionář, který navštěvují děti a mladí dospělí s kombinovaným postižením ve věku 5 - 20 let. Toto závažné mentální i pohybové postižení vyžaduje každodenní individuální pedagogickou a rehabilitační péči. Služby IC Zahrada směřují k pomoci rozšíření možností pohybu, kontaktu, vyjádření potřeb a prozkoumání okolního světa. 

Dětský domov Klánovice

16.12.2013 - "Domov je to, co nedokážete popsat ani tisíci slovy, ale srdce je pozná v jedné vteřině..." Dětský domov Klánovice.

Neziskovky.cz

9.12.2013 - Neziskovky.cz trvale podporují rozvoj a profesionalizaci neziskového sektoru prostřednictvím poskytování služeb neziskovým organizacím v ČR.

Stanice Pavlov, o. p. s.

29.11.2013 - Obecně prospěšná společnost Stanice Pavlov působí v celém kraji Vysočina a jejím hlavním posláním je záchrana živočichů v nouzi. Stará se například o opuštěná mláďata volně žijících živočichů nebo zvířata, která mají různá poranění v důsledku činnosti člověka.

Podpora paliativní péče v Karlovarském kraji

25.11.2013 - Hospic Sv. Jiří, o. p. s. bude od roku 2014 provozovat domácí péči s hospicovou složkou a odborné sociální poradenství v oblasti paliativní péče v Karlovarském kraji.

Spolupráce s Nadací Charty 77

22.11.2013 - Stěžejní projekt Nadace Charty 77, Konto BARIÉRY, je první a dosud jediná kontinuální sbírka, které se již dvacet let účastní desetitisíce dárců. Z aktuálních potřeb osob s handicapem vychází Konto BARIÉRY i při formování nových projektů, které souvisejí se vzděláním, pracovním uplatněním a plnohodnotným životem lidí s handicapem.

Sdružení Linka bezpečí

18.11.2013 - LINKA BEZPEČÍ je největší a nejstarší dětská krizová linka v České republice. Poskytuje telefonickou krizovou pomoc a poradenství dětem a mladistvým, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci. Kromě telefonního kontaktu lze využít také on-line služby a speciální služby Linka vzkaz domů pro děti na útěku.

P-Centrum Olomouc

11.11.2013 - Nezisková organizace P-CENTRUM Olomouc poskytuje služby v oblasti prevence, péče o rodinu s dětmi, poradenství, léčby a doléčování závislostí. 

Dobromysl o. p. s.

10.11.2013 - Obecně prospěšná společnost Dobromysl o. p. s. poskytuje profesionální sociální služby dětem, mladistvým i dospělým osobám se zdravotním postižením, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob. 

Hospicové sdružení Cesta domů

30.10.2013 - Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím lidem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi. 

Pomáháme po červnových povodních 2013

10.9.2013 - V červnu 2013 zasáhly Českou republiku rozsáhlé povodně, při kterých bylo zasaženo téměr tisíc obcí, a to včetně velkých měst, jako je Praha, Děčín, Ústí nad Labem, Plzeň nebo České Budějovice. Vláda ČR dokonce v neděli 2.6.2013 vyhlásila nouzový stav pro hlavní město Prahu a pro kraje Liberecký, Jihočeský, Plzeňský, Královéhradecký, Středočeský a Ústecký. Armáda zůstala v pohotovosti až do poloviny července.

<span>5.9.2013</span>&nbsp;-&nbsp;Stabilita Olomouc

Nekuřácko - abstinenční kavárna je součást neziskové organizace P-centrum, které od roku 1993 pracuje s lidmi se závislostí, zejména v jejich doléčování po absolvované léčbě v zařízení, jako je psychiatrická léčebna nebo komunita.

<span>14.8.2013</span>&nbsp;-&nbsp;TyfloCentrum Plzeň o.p.s.

Centrum poskytuje sociální služby s cílem podpořit samostatnost, nezávislost a společenské uplatnění zrakově postižených osob. Nabízí průvodcovské služby, předčitatelské, sociální rehabilitaci, sociálně aktivační služby či obdorné sociální poradenství.

<span>19.7.2013</span>&nbsp;-&nbsp;ARMÁDA SPÁSY v ČR – Centrum sociálních služeb B. Bureše

Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše v Praze poskytuje obecně své sociální služby osobám bez přístřeší. Jednotlivé služby centra reagují na potřeby osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a bez možnosti jiného vhodného bydlení.

<span>16.7.2013</span>&nbsp;-&nbsp;Fríští koně pro Kapku naděje

Kapka naděje byla založena s cílem trvale a kontinuálně podporovat transplantační centrum a hematologické oddělení na II. dětské klinice FN Motol.

<span>7.6.2013</span>&nbsp;-&nbsp;Dům Naděje Otrokovice

Posláním "Domu Naděje, chráněného bydlení" je poskytovat péči a zázemí lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

<span>5.3.2013</span>&nbsp;-&nbsp;Fond ohrožených dětí

Fond ohrožených dětí je občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem s působností na celém území České republiky. Jeho nejznámějším projektem je Klokánek, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči.

Centrum Terapie Autismu

Posláním cenra je poskytování intenzivní terapeutické pomoci dětem s autismem i jejich rodinám. Cílem je spokojené dítě jako součást spokojené rodiny, kde je edukovaný rodič nezatížený předsudky a je schopný vnímat potřeby svého dítětě. Centrum tohoto typu je v ČR ojedinělé.

20 dalších...
P-DC1-WEB03