Obnovit stránku

Pomohli jsme v roce 2012

<span>17.5.2013</span>&nbsp;-&nbsp;OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PREVENT

OS PREVENT působí v Jihočeském kraji od roku 1999. Poskytuje služby v oblasti drogových sociálních služeb, a to ve velmi širokém spektru. Zastřešuje jednotlivá zařízení poskytující odlišné služby pro různou klientelu, jako jsou aktnivní uživatelé drog, abstinenti, rodinní příslušníci apod.

ALADIN – občanské sdružení

Občanské sdružení Aladin se již řadu let věnuje nepřetržité péči o těžce tělesně postižené děti a dospělé. Sídlí v bezbariérovém domě v Kladně a zajišťuje pro ně řadu činností pro jejich běžný život, jako je organizování kurzů, seminářů, přednášek a školení.

<span>21.11.2012</span>&nbsp;-&nbsp;Centrum Amelie

Občanské sdružení Amelie poskytuje psychologickou pomoc a poradenství onkologicky nemocným pacientům a jejich blízkým. V září 2012 otevřela svou pobočku také v Olomouci.

<span>21.11.2012</span>&nbsp;-&nbsp;Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově

DÚSP v Tloskově je centrem služeb s celostátní působností. Nabízí pomocnou ruku všem, kteří se díky svému zdravotnímu stavu, zejména mentálnímu postižení, ocitli v nepříznivé situaci.

<span>15.11.2012</span>&nbsp;-&nbsp;Spolek TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc

Hlavním cílem Spolku Trend vozíčkářů Olomouc je pomáhat zdratovně postiženým občanům začlenit se do společnosti a umožnit jim prožít co nejkvalitnější život.

<span>15.11.2012</span>&nbsp;-&nbsp;Občanská poradna Nymburk, o.s.

Poradna v Nymburce poskytuje bezplatné rady, informace a pomoc všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace.

<span>12.9.2012</span>&nbsp;-&nbsp;Důchodci od Dědiny o.s.

Občanské sdružení Důchodci od Dědiny bylo zaregistrováno v březnu 2011 a je nástupcem bývalého aktivního Klubu důchodců České Meziříčí. Posláním a cílem sdružení je podpora kulturních, uměleckých, vzdělávacích a pohybových aktivit seniorů v obcích a regionu Českomeziříčska, a tím přispění ke zlepšení kvality života a porozumění mezi lidmi.

<span>9.8.2012</span>&nbsp;-&nbsp;Sdružení Linka bezpečí

Linka bezpečí je bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé. Je v provozu 24 hodin denně po celý rok a je dostupná z celé České republiky.

Linka bezpečí ZDARMA: 116 111

<span>7.8.2012</span>&nbsp;-&nbsp;Dětský domov Tisá

Dětský domov Tisá se nachází asi 15 km od metropole severních Čech - Ústí nad Labem. Žije zde společenství 32 dětí a 22 dospělých. Děti zde žijí v rodinách s tetami.

<span>13.6.2012</span>&nbsp;-&nbsp;Albertinum, Odborný léčebný ústav v Žamberku

Albertinum provozuje tzv. sociální lůžka. Ty slouží pro pobyt 20 klientů s chronickými nemoceni, celkovou nemohoucností, špatnou nebo žádnou pohyblivostí, neschopnostní péče o sebe sama a pro ty, kteří doma nemají takové podmínky, které by jim umožnili pobyt za pomoci svých blízkých nebo domácí péče.

<span>12.6.2012</span>&nbsp;-&nbsp;CanisTherapy, o.s.

CanisTherapy  - léčba lidské duše psí láskou

P-DC1-WEB27