Obnovit stránku

Od 10.5. jsou pro vás všechny  naše pobočky opět otevřeny. Máme pro vás tisíce produktů skladem a ihned k odběru, rychle a bezpečně.

Pomohli jsme v roce 2018

ALZA.CZ DAROVALA 1 000 000 KČ NADAČNÍMU FONDU PRO PŘEDČASNĚ NAROZENÉ DĚTI A JEJICH RODINY

Jistě se všichni shodneme, že to nejcennější, co člověk v životě má, je zdraví a rodina. Někteří však nemají start v životě lehký, ať už z jakýchkoli příčin – narodí se ve válce, ve složitých politických, kulturních, sociálních či etnických podmínkách. Někteří se nenarodí zdraví, ale v termínu a jiné děti se naopak narodí o mnoho dříve, než by měly. Péče o předčasně narozené děti vyžaduje vždy extrémně náročnou péči zdravotnického personálu i jejich rodin.

Spoločnosť Alza.sk s.r.o. podporila fakultnú nemocnicu s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici

6.12.2018 - FNsP F.D. Roosevelta je ako jediná na Slovensku aktívna v Transplantačnom programe pre transplantáciu pečene. Každý pracovný deň vykonávajú 3 až 4 rozsiahle operačné výkony, pri ktorých je nutné disponovať najmodernejšou technikou.

Nadační fond Seňorina

7.11.2018 - Pomáhá lidem s Alzheimerovou chorobou prožít ještě radostný čas

Svobodná škola Praha, z.ú.

25.10.2018 - Svobodná škola Praha byla založena v roce 2016 jako nezisková organizace, jejímž cílem je podporovat rodiny a děti v sebeřízeném vzdělávání. Vychází z toho, že dětem lze důvěřovat a že jsou plně kompetentní k tomu, aby rozhodovaly o svých životních cílech a řídily sebe i své své vzdělávání a že rodiče jsou plně kompetentní k tomu rozhodovat o způsobu výchovy svých dětí.

Spolek Ichtyóza

18.9.2018 - Podporuje nemocné Ichtyózou sbírkami krémů, sdílením informací a vzájemnou podporou.

Společnost Alza.cz podpořila DETOX Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

3.7.2018 - Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze je jediným zdravotnickým zařízením v České republice, které provozuje lůžkové oddělení pro děti a dorost do 18 let závislé na návykových látkách.

Alza.cz v roce 2018 partnerem pro nové klienty Klubu nemocných cystickou fibrózou

30.11.2018 - Posláním Klubu je zlepšování kvality života nemocných cystickou fibrózou a dále zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto onemocnění.

Černí koně

19.4.2018 - Nezisková společnost Černí koně, z. s. již desátým rokem zapojuje handicapované do společnosti prostřednictvím sportu a volnočasových aktivit. Předně se věnuje rozvoji cyklistiky handicapovaných. 

FC České Meziříčí, z.s.

23.10.2018 - Alza.cz podpořila malé fotbalisty darováním teplákových souprav na jejich tréninky a zápasy.

FOD, Klokánek Litoměřice

1.10.2018 - Klokánek v Litoměřících byl otevřen v dubnu 2007. Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče.

Centrum LOCIKA, z.ú

3.10.2018 - Centrum LOCIKA poskytuje komplexní pomoc a podporu při vyrovnávání se s dopady domácího násilí na psychosociální vývoj dítěte a celý rodinný systém.

NF Seňorina, charitativní výstava Všechno je normální

16.10.2018 - Přinášíme vám od 16.10. do 6.11. v Arkády Pankrác již druhou osvětovou výstavu fotografií známých českých osobností, které se nechaly vyfotit do charitativního kalendáře Všechno je normální pro rok 2018 a 2019, v situacích, nad kterými se většina z nás pozastaví, ale s jistou nadsázkou představují projevy Alzheimerovy choroby.

ParaCENTRUM Fenix

7.10.2018 - Pomáhá lidem po úrazu míchy žít dle svých představ a navzdory hendikepu nezávisle na pomoci okolí.

Cesta domů

27.9.2018 - Cestu domů, která provozuje hospic a poskytuje odbornou péči a poradenství umírajícím a jejich blízkým, Alza.cz opakovaně a pravidelně podporuje. 

Hospic DOBRÉHO PASTÝŘE

19.9.2018 - Posláním organizace TŘI, o.p.s., provozovatele Hospice, je poskytovat pomoc a péči těm, kteří pomoc potřebují, a budovat prostor, kde se mohou potřební setkávat s těmi, kteří pomoc mohou, chtějí a umějí poskytnout.

Česká společnost AIDS pomoc

7.10.2018 - Poskytuje informace o prevenci a testování HIV. 

Andělé Stromu života

19.9.2018 - Strom života je domácí hospic, který poskytuje své služby v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji pacientům v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelných nemocí. 

Centrum Amelie Liberec

26.9.2018 - Amelie - psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké.

Rosa - centrum pro ženy

5.10.2018 -  ROSA – centrum pro ženy, z.s. je nezisková organizace poskytující sociální službu odborné sociální poradenství a azylové ubytování. ROSA usiluje o zlepšení systému pomoci ženám - obětem domácího násilí a jejich dětem. 

Běh pro MIMINKA DO DLANĚ

9.9.2018 - Spolek Nedoklubko se v neděli 9. září 2018 za krásného letního počasí sešel v areálu Sportovního centra Koráb na Praze 8 s nadšenci a dobrovolníky a rodinami i jednotlivci, aby společně podpořili neonatologické oddělení nemocnice Na Bulovce. Alza.cz tým běžel s ním.

STK pro chlapy

18.8.2018 - "Až se muži začnou starat o své zdraví jako o auta, budeme mít vyhráno!"

Úklid v Klokánku Štěrboholy

18.7.2018 - Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, který tvoří alternativu k systému ústavní výchovy. Poskytuje dětem rodinnou péči na nezbytně nutnou dobu, a to dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, případně do doby, než je jim nalezen nový náhradní domov.

ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s.

19.6.2018 - R-R není líbivý projekt, ale při práci v terénu a v poradenských centrech je denně vidět, že je jeho činnost potřebná a žádaná. Posláním R–R je zlepšovat postavení sexuálních pracovnic, předcházet rizikům spojeným s prací v sexbyznysu a snižovat je.

Na kole dětem, Nadační fond Josefa Zimovčáka

17.7.2018 - Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných dětí vznikl v roce 2010 jako benefiční součást sportovního projektu Na kole dětem. Cílenými aktivitami se snaží rozšířit možnosti solidarity, tolik potřebné finanční pomoci a podpory dětí v boji proti zákeřnému onemocnění.

Nadační fond Moje velké přání

18.6.2018 - Plní přání formou zážitků dlouhodobě nemocným seniorům.

Tichý svět

5.7.2018 - Od roku 2006 propojuje svět slyšících a neslyšících. Poskytuje neslyšícím všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti. Nabízí sociální rehabilitaci, odborné sociální poradenství a tlumočnické služby.

Nadání a dovednosti

21.6.2018 - Pomáhá dětem z dětských domovů a pěstounských rodin ve věku 14-26 let se správným výběrem studia a se vstupem na trh práce. Připravuje je na to, aby po odchodu z dětského domova plynule navázaly na běžný, samostatný život a nekončily závislé na podpoře státu nebo v nejhorších případech na ulici.

V jedné vteřině, z.s.

11.6.2018 - Pomáhá lidem s handicapem, jejich rozvoji a psím parťákům, kteří pomáhají lidem s postižením. Zároveň pořádá osvětové akce pro děti a veřejnost.

Tyflocentrum Olomouc

13.6.2018 - Tyflocentrum Olomouc se regionálně stará o cca 300 lidí se zrakovým handicapem. Má pobočky v Přerově, Šumperku, Prostějově a svou hlavní v Olomouci.

Klokánek Štěrboholy a Klokánek Hostivice

14.6.2018 - Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).

Azylový dům Rosa

28.6.2018 - Služba ROSA – azylový dům s utajenou  adresou  pro ženy oběti domácího násilí v nepříznivé sociální situaci aktuálně ohroženým domácím násilím umožňuje ženám a jejich dětem zajistit formou pobytové služby bezpečí před násilným partnerem.

EDA cz, z.ú.

3.7.2018 - Specialisté na péči o děti se zrakovými a kombinovanými vadami. Poskytují služby rané péče v podobě poradenství svým klientským rodinám.

NF Šťastná hvězda

19.6.2018 - Hlavní vizí fondu je především materiální pomoc dětským pacientům, jejich rodinám a zdravotně handicapovaným mladistvým.

Mobilní hospic Ondrášek, Ostrava

10.6.2018 - Pomáhá nevyléčitelně nemocným dospělým i dětem strávit poslední dny v životě důstojně a DOMA. 

NF Seňorina

18.6.2018 - Pomáhá lidem s Alzheimerovou chorobou prožít ještě radostný život. Podporuje pilotní projekt Centrum Seňorina, které uplatňuje Montessori principy a ukazuje, že sociální služby jdou dělat i jinak. 

Dokumentární cyklus Život za zdí autora Jeronýma Janíčka

1.6.2018 - 30 dílný edukativní cyklus Život za zdí detailně představuje projevy i terapii deprese a úzkostí, seznamuje zájemce s psychiatrií jako s plnohodnotným medicínským oborem a vede tak ty, kteří o své nemoci mnoho nevědí, k pochopení důležitosti včasného vyhledání odborné péče.

FOKUS České Budějovice

27.6.2018 - Podpora lidí s duševním onemocněním na jejich cestě k zotavení.

Domácí hospic Nablízku, Lysá nad Labem

25.6.2018 - Hlavním cílem hospicové péče je, aby nemocný netrpěl nesnesitelnou bolestí, v posledních chvílích nezůstal osamocen a aby za každých okolností zůstala zachována jeho lidská důstojnost.

Pečovatelská služba - SOS z.s. Plzeň

27.6.2018 - Pečovatelská služba - SOS z.s., poskytuje terénní sociální služby imobilním a zdravotně handicapovaným obyvatelům ve městě Plzeň. 

Dětský dům Zábrdovice

22.6.2018 - Dětský dům Zábrdovice je nízkoprahový klub, určený pro děti a mládež ve věku 6-18 let, kteří žijí v sociálně vyloučené lokalitě města Brna. Kvůli prostředí, ze kterého pocházejí, mají ztížený start do života. 

20 dalších...
P-DC1-WEB12