Obnovit stránku

Pomohli jsme v roce 2018

ALZA.CZ DAROVALA 1 000 000 KČ NADAČNÍMU FONDU PRO PŘEDČASNĚ NAROZENÉ DĚTI A JEJICH RODINY

Jistě se všichni shodneme, že to nejcennější, co člověk v životě má, je zdraví a rodina. Někteří však nemají start v životě lehký, ať už z jakýchkoli příčin – narodí se ve válce, ve složitých politických, kulturních, sociálních či etnických podmínkách. Někteří se nenarodí zdraví, ale v termínu a jiné děti se naopak narodí o mnoho dříve, než by měly. Péče o předčasně narozené děti vyžaduje vždy extrémně náročnou péči zdravotnického personálu i jejich rodin.

Spoločnosť Alza.sk s.r.o. podporila fakultnú nemocnicu s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici

6.12.2018 - FNsP F.D. Roosevelta je ako jediná na Slovensku aktívna v Transplantačnom programe pre transplantáciu pečene. Každý pracovný deň vykonávajú 3 až 4 rozsiahle operačné výkony, pri ktorých je nutné disponovať najmodernejšou technikou.

Nadační fond Seňorina

7.11.2018 - Pomáhá lidem s Alzheimerovou chorobou prožít ještě radostný čas

Svobodná škola Praha, z.ú.

25.10.2018 - Svobodná škola Praha byla založena v roce 2016 jako nezisková organizace, jejímž cílem je podporovat rodiny a děti v sebeřízeném vzdělávání. Vychází z toho, že dětem lze důvěřovat a že jsou plně kompetentní k tomu, aby rozhodovaly o svých životních cílech a řídily sebe i své své vzdělávání a že rodiče jsou plně kompetentní k tomu rozhodovat o způsobu výchovy svých dětí.

Spolek Ichtyóza

18.9.2018 - Podporuje nemocné Ichtyózou sbírkami krémů, sdílením informací a vzájemnou podporou.

Společnost Alza.cz podpořila DETOX Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

3.7.2018 - Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze je jediným zdravotnickým zařízením v České republice, které provozuje lůžkové oddělení pro děti a dorost do 18 let závislé na návykových látkách.

Alza.cz v roce 2018 partnerem pro nové klienty Klubu nemocných cystickou fibrózou

30.11.2018 - Posláním Klubu je zlepšování kvality života nemocných cystickou fibrózou a dále zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto onemocnění.

Černí koně

19.4.2018 - Nezisková společnost Černí koně, z. s. již desátým rokem zapojuje handicapované do společnosti prostřednictvím sportu a volnočasových aktivit. Předně se věnuje rozvoji cyklistiky handicapovaných. 

FC České Meziříčí, z.s.

23.10.2018 - Alza.cz podpořila malé fotbalisty darováním teplákových souprav na jejich tréninky a zápasy.

FOD, Klokánek Litoměřice

1.10.2018 - Klokánek v Litoměřících byl otevřen v dubnu 2007. Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče.

Centrum LOCIKA, z.ú

3.10.2018 - Centrum LOCIKA poskytuje komplexní pomoc a podporu při vyrovnávání se s dopady domácího násilí na psychosociální vývoj dítěte a celý rodinný systém.

NF Seňorina, charitativní výstava Všechno je normální

16.10.2018 - Přinášíme vám od 16.10. do 6.11. v Arkády Pankrác již druhou osvětovou výstavu fotografií známých českých osobností, které se nechaly vyfotit do charitativního kalendáře Všechno je normální pro rok 2018 a 2019, v situacích, nad kterými se většina z nás pozastaví, ale s jistou nadsázkou představují projevy Alzheimerovy choroby.

ParaCENTRUM Fenix

7.10.2018 - Pomáhá lidem po úrazu míchy žít dle svých představ a navzdory hendikepu nezávisle na pomoci okolí.

Cesta domů

27.9.2018 - Cestu domů, která provozuje hospic a poskytuje odbornou péči a poradenství umírajícím a jejich blízkým, Alza.cz opakovaně a pravidelně podporuje. 

Hospic DOBRÉHO PASTÝŘE

19.9.2018 - Posláním organizace TŘI, o.p.s., provozovatele Hospice, je poskytovat pomoc a péči těm, kteří pomoc potřebují, a budovat prostor, kde se mohou potřební setkávat s těmi, kteří pomoc mohou, chtějí a umějí poskytnout.

Česká společnost AIDS pomoc

7.10.2018 - Poskytuje informace o prevenci a testování HIV. 

Andělé Stromu života

19.9.2018 - Strom života je domácí hospic, který poskytuje své služby v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji pacientům v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelných nemocí. 

Centrum Amelie Liberec

26.9.2018 - Amelie - psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké.

Rosa - centrum pro ženy

5.10.2018 -  ROSA – centrum pro ženy, z.s. je nezisková organizace poskytující sociální službu odborné sociální poradenství a azylové ubytování. ROSA usiluje o zlepšení systému pomoci ženám - obětem domácího násilí a jejich dětem. 

Běh pro MIMINKA DO DLANĚ

9.9.2018 - Spolek Nedoklubko se v neděli 9. září 2018 za krásného letního počasí sešel v areálu Sportovního centra Koráb na Praze 8 s nadšenci a dobrovolníky a rodinami i jednotlivci, aby společně podpořili neonatologické oddělení nemocnice Na Bulovce. Alza.cz tým běžel s ním.

20 dalších...
P-DC1-WEB12