Obnovit stránku

Od 10.5. jsou pro vás všechny  naše pobočky opět otevřeny. Máme pro vás tisíce produktů skladem a ihned k odběru, rychle a bezpečně.

Pomohli jsme v roce 2021

ALZA.CZ PODPOŘILA NADAČNÍ FOND PRO PŘEDČASNĚ NAROZENÉ DĚTI A JEJICH RODINY ČÁSTKOU 1 500 000 KČ

10.12.2020 - Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny byl založen v prosinci roku 2013 Hanou Píšovou a Markétou Stránskou. Nadační fond vznikl na základě osobní zkušenosti s příchodem předčasně narozených dvojčat na svět. Cílem fondu je pomáhat rodinám předčasně narozených dětí, které se ocitly v tíživé finanční a psychické situaci. Nadační fond pomáhá vždy konkrétní rodině a jejich konkrétní potřebě spojené s předčasně narozeným dítětem. Alza.cz dosud pomohla 85 rodinám a další budou následovat.

Cesta domů

7.5.2021 - Alza.cz podporuje Cestu domů již několik let. Nyní jsme jim darovali 100 l dezinfekce Stop Covid v hodnotě 9 500 Kč.

Život 90

7.5.2021 - Podporuje seniory v nezávislém životě, v samostatném rozhodování a účasti na společenském životě podle své vůle a preferencí.

Centrum Fialka, Oblastní charita Jičín

6.5.2021 - Centrum Fialka Oblastní charity Jičín bylo založeno 1. ledna 2017. Kontaktní pracoviště se nachází v Lomnici nad Popelkou. Centrum pomáhá naplňovat základní potřeby dětí a podporuje rodiny v jejich fungování. Nabízí pomoc a podporu rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci a nedokáží nebo neumí si pomoci vlastními silami. 

Sananim z.ú.

6.5.2021 - SANANIM je nestátní neziskovou organizací, která od svého založení v r. 1990 působí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace. 

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.

6.5.2021 - Posláním R–R je zlepšovat postavení sexuálních pracovnic/ků, předcházet rizikům spojeným s prací v sexbyznysu a snižovat je. Preventivním působením přispívá k ochraně veřejného zdraví v ČR.

Nadační fond Domácí anděl

6.5.2021 - Domácí anděl letos pořádá 2 turnusy tábora pro celkem 22 dětí se SMA (spinální musklární atrofie) a se svalovými dystrofiemi. Tento tábor je zaměřen na aktivní odpočinek dětí pro zlepšení jejich psychického a fyzického stavu. Tábory jsou zároveň odlehčovacím pobytem pro ošetřující rodiče, aby si mohli jediný týden v roce trochu odpočinout. Alza.cz dětem (především dívkám) poskytla drobné dárky v podobě kosmetiky.

Dětský diagnostický ústav v Bohumíně

6.5.2021 - DDÚ v Bohumíně podpořila Alza.cz již opakovaně. Nyní jsme zaměstnancům darovali potřebnou tiskárnu a dětem druhý ovladač k hrací konzoli, a to v celkové hodnotě 5 721 Kč.

Spolek Hašle z.s.

6.5.2021 - Spolek Hašle vznikl v roce 2013. Zabývá se pomocí rodinám s malými dětmi, které jsou zdravotně a tělesně postižené. V posledních letech se věnuje především dětem s dětskou mozkovou obrnou. Pro tyto rodiny (převážně matky samoživitelky) zajišťuje finanční prostředky na nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek, na úhradu rehabilitace, lázní a osobní asistenci. Dále pořádá kulturní akce, výlety, poradenství a setkání jednotlivých rodin k výměně zkušeností s vlastní léčbou.

Život bez bariér, z.ú.

6.5.2021 - Občanské sdružení Život bez bariér bylo založeno v roce 2004 a od této doby pomáhá zdravotně postiženým a seniorům odhalit jejich potenciál a znovu se začlenit do společnosti. Cílem občanského sdružení je napomáhat integraci zdravotně postižených a seniorů do společnosti. Tato snaha vychází z individuálních možností, představ a přání jednotlivých klientů. Sdružení usiluje o to, aby se každý, kdo jej osloví s žádostí o radu či pomoc, setkal s odpovídající odezvou, aby mu bylo umožněno identifikovat a dále rozvíjet jeho potenciál a zároveň, aby obdržel veškerou pomoc potřebnou ke kompenzaci jeho zdravotního omezení.  

Ústecká komunitní nadace

6.5.2021 - Alza.cz podporuje Ústeckou komunitní nadaci opakovaně. Nyní jsme spolu s nadací podpořili 3 žáky Fakultní základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická, kteří neměli své vlastní notebooky pro distanční výuku. 

Ústav hematologie a krevní transfúze

6.5.2021 - Ústave se zabývá vysoce specializovanou péčí v oblasti hematologických nádorů a zejména leukémií, výzkumu v oblasti poruch krvetvorby i transplantacemi kostní dřeně.

Hospic sv. Kleofáše

31.3.2021 -  Hospici jsme darovali lednici do nových prostor půjčovny kompenzačních pomůcek. 

Alza přidává k darovaným notebookům desítky počítačů pro děti samoživitelů

25.3.2021- Alza se dlouhodobě zaměřuje na podporu vzdělávání, také proto po vypuknutí pandemie věnovala iniciativě Nory Fridrichové 50 notebooků, aby se děti samoživitelů mohly zapojit do distanční výuky. Na stovky dalších firma poskytla výraznou slevu, aby prostředky ze sbírky byly vynaloženy co nejefektivněji. Celkem tak k dětem už putovalo přes 750 notebooků. Nyní firma navíc daruje desítky stolních počítačů.  

Podpora studentů v soutěži EBEC Brno 2021

25.3.2021 - EBEC (European BEST Engineering Competition) je největší mezinárodní technická soutěž ve střední Evropě určená pro čtyřčlenné týmy studentů vysokých škol. Soutěž probíhá celkem na  třech úrovních a ve dvou samostatných kategoriích. Na první úrovni jsou lokální kola organizovaná v režii jednotlivých poboček BESTu na 57 technických univerzitách. Vítězové lokálních kol postupují na regionální úroveň a následně potom do celoevropského finále, které se letos uskuteční v Madridu.

Podpora lékařů a sestřiček FN Bulovka

25.3.2021 - Alza.cz podpořila odd. septické ortopedie a spondylochirurgie (ORT2) Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka, kde se sestřičky mimo svých pacientů starají ještě o ty z traumatologického oddělění a o pacienty covidové. Darovali jsme jim kávovar s AlzaCafé kávou a televizor na JIP pokoj v celkové hodnotě 29 188 Kč.

Nedoklubko a kampaň 12 sil pomáhá

25.3.2021 - Nedoklubko je nestátní nezisková organizace podporující rodiče předčasně narozených dětí a neonatologická oddělení v České republice. Celoroční kampaní s názvem Dvanáct sil podporuje neonatologická oddělení v celé České republice vybavením jako jsou například pelíšky, polohovací pomůcky a dečky do inkubátorů a postýlek, monitory hluku, přehozy přes inkubátor, odsávačky nebo ohřívačky mléka, kojenecké váhy a podobně.

Můj byt organizace Nadání a dovednosti

14.3.2021 - Projekt je určen pro mladé lidi, které brzy čeká odchod z dětského domova, nebo z něj už odešli. Organizace Nadání a dovednosti jim pomáhá se základním vybavením nového domova, finanční gramotností a samostatností. Od roku 2021 se partnerem projektu stala Alza.cz, a tak můžeme společně podporovat mladé lidi z dětských domovů a pomáhat jim vybavit jejich první samostatné bydlení domácími spotřebiči.  

Neodkládej to, z.s. bojuje proti domácímu násilí

12.3.2021 - Každý dobrý projekt má svůj cíl. Cílem tohoto projektu je seznámit veřejnost s více formami domácího násilí a odbourat tak mýtus, že je nutné „čekat na facku“. Je přirozené, že újma způsobená dlouhodobým psychickým násilím může mít na osobnost oběti mnohem závažnější důsledky, než facka. Projekt Neodkládej to chce poukázat na to, co není normální a běžné a nemělo by se ve společném životě objevovat.

Nadační fond PRO ŽIVOT

12.3.2021 - Nadační fond PRO ŽIVOT je tu pro rodiče, kteří zůstali na všechno sami a hledají způsob, jak dětem vytvořit fungující zázemí. Jak pracovat a při tom se postarat o děti. Jak zaplatit kroužky nebo pomůcky do školy, když všechny peníze stačí sotva na bydlení a jídlo. Jak se postavit na vlastní nohy po odchodu z azylového domu, nebo kam vůbec jít. Pomáhá seniorům, kteří nechtějí zažívat samotu, pocity zbytečnosti a nemohoucnosti. Je tu pro všechny seniory, kteří touží po společnosti, naplnění a začlenění do života v rámci svých možností.

Alza opět daruje poškozené zboží ze skladů potřebným v Česku i na Slovensku

2.3.2021 - Alza.cz pravidelně daruje poškozené zboží ze skladů, které ale stále pomůže potřebným. Tentokrát jsme podpořili organizace Jako doma, Dejme dětem šanci a Súkromné liečebno – výchovné sanatórium Senec na Slovensku. 

Partnerství se Sdružením Neratov

1.3.2021 - Nezisková organizace Sdružení Neratov v horské vesnici Neratov v Orlických horách pomáhá lidem s postižením a společně s nimi se podílí na obnově poutního místa a návratu života do kdysi vysídlené vesnice. Tentokrát Alza.cz podpořila chod tamní prádelny darem v podobě parní pračky v hodnotě 13 431 Kč.

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

1.3.2021 - Od 1. března bude zpřístupněna registrace k očkování proti Covid-19 pro lidi starší 70 let. Dosud se mohli registrovat pouze senioři nad 80 let. TOTEMové call centrum určené pro pomoc s registrací lidem, kteří si neví rady a nemá jim kdo jiný pomoci, funguje zároveň pro obě věkové skupiny v Plzeňském kraji. 

Nízkoprahový klub Milovice

1.3.2021 - Nezisková organizace Maminky dětem z.s. provozuje dva nízkoprahové kluby pro děti od 6 do 26 let a pomáhá potřebným dětem i s online výukou. 

Paralelní Polis a kavárna Decentruck

1.3.2021 - Alza.cz darovala orgnizaci Paralelní Polis 150 kg AlzaCacé pro jejich Decentruck, který zásobuje kávou vyčerpané zdravotníky v českých nemocnicích. Z FN Bulovka se přestěhoval do Oblastní nemocnice Náchod. 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

1.3.2021 - Posláním organizace SONS je jednak sdružovat nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany a hájit jejich zájmy, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Alza.cz darovala do masérny slabozrakých nebo nevidomých masérů retro rádio.

Aliance žen s rakovinou prsu

1.3.2021 - Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. slouží jako informační a edukační centrum pro veřejnost, onkologicky nemocné a jejich rodiny. Zároveň poskytuje metodickou pomoc organizacím onkologicky nemocných, vytváří projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby nádorového onemocnění prsu, sjednocuje snahy pacientských organizací i jednotlivců o prosazování práv a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci žen s nádorovým onemocněním prsu a zastupuje české onkologické pacientky v mezinárodních strukturách.

Slezská diakonie Brno

1.3.2021 - Alza.cz poskytla Slezské diakonii v Brně multifunkční tiskárnu pro účely administrativního zázemí pro poskytované služby postiženým a předčasně narozeným dětem a jejich rodinám v Jihomoravském kraji. Dar byl poskytnut ve výši 6 291 Kč.

Alza.cz podpořila projekt Tablety ze šuplíku

11.2.2021 - Několik neziskových organizací spojilo síly dohromady (Metaculture z.s., MIROSA, z.s.) a vytvořily projekt Tablety ze šuplíku. V tomto projektu vyzývají ty, kteří mají doma starší nepotřebný tablet, aby jej darovali a následně je votí do domovů pro seniory. Alza.cz poskytla dar v podobě 10 ks tabletů v hodndotě 45 000 Kč, které budou distribuovány do vytypovaných domovů pro seniory v Jihomoravském kraji.

Alza.cz pokračuje v partnerství s Klubem nemocných cystickou fibrózou

11.2.2021 - Ročně je diagnostikováno cca 20 nových paciantů a Alza.cz již je již několik let partnerem nově diagnostikovaných dětí s cystickou fibrozou. Každému novému pacientovi darujeme balíček drobných dárků. 

Kávovar pro řidiče Fakultní nemocnice Ostrava

11.2.2021 - Alza.cz opakovaně podpořila FN Ostrava a podpořila práci řidičů darem v podobě kávovaru a AlzaCafé v hodnotě 8 500 Kč.

Alza daruje poškozené zboží ze skladů potřebným na Slovensku

28.1.2021 - Alza.cz poskytla poškozené zboží ze svého skladu potřebným na Slovensku, konkrétně Slovenské katolické charitě a Domovu pro seniory Svätá Terézia z Lisieux, a to v celkové hodnotě 132 700 Kč.

Nadace rozvoje občanské společnosti

28.1.2021 - Nadace rozvoje občanské společnosti jako jedna z nejstabilnějších nadací existuje od roku 1993 a patří mezi nejstarší a největší neziskové organizace v České republice. Dlouhodobým posláním NROS je poskytování pomoci tam, kde je pomoc potřeba. 

Alza.cz partnerem soutěže Zlatý banán 2020

27.1.2021 - „Zlatý banán“ je soutěž pro veřejně prospěšné organizace, které jsou držitelem značky spolehlivosti. Oceňuje organizace za konkrétní příběhy jejich klientů nebo pracovníků, kteří dennodenně naplňují poslání svých organizací a pomáhají potřebným. Za pořádáním soutěže stojí Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.

Alza podpořila potřebné i v Maďarsku

31.12.2020 - Alza.cz spolu s Alza.hu podpořila potřebné v Budapešti. Darovala 10 notebooků dětem ze základní školy Hunyadi iskoláért Alapítvány a televizor pro farnost Szigetszentmiklós, vše v celkové hodnotě 2 909 132 HUF.

Ježíškova vnoučata, projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu

16.11.2020 - Letos budou Ježíškova vnoučata (4. ročník) zásadní, ale také komplikovaná. Vnoučata/dárci nebudou moct do domovů pro seniory s dárky chodit a trávit se seniory čas (vloni takto předali dárci 16 tisíc dárků a zážitků seniorům). Proto se NF Českého rozhlasu dohodl se dvěma kurýrními firmami, které budou zdarma dárky doručovat a místo osobního setkání jsme pro všechny domovy pro seniory (momentálně cca 500 domovů) zřídili zdarma účty v aplikaci Oscar Senior (unikátní aplikace pro poskytování distanční služby pečovatelů pro seniory a dlouhodobě nemocné). Dárce/vnouče či rodinný příslušník se tak bude moct se seniorem propojit videohovorem prostřednictvím této aplikace na tabletu. Alza.cz zapůjčila pro projekt Ježískova vnoučata 15 potřebných tabletů.

Alza.sk darovala notebooky pre študentov na Slovensku

11.11.2020 - Nakoľko od 12. októbra zostalo na Slovensku veľké množstvo študentov stredných škôl doma a neskôr sa k nim pridali ešte aj všetci žiaci 2. stupňa základných škôl, zostalo veľké množstvo žiakov bez prístupu k vyučovaniu. Veľa z nich nemá k dispozícii počítač, telefón alebo ani pripojenie k internetu. Nasledovali sme teda prácu našich kolegov z Alza.cz a rozhodli sme sa podporiť organizáciu Úsmev ako dar a prostredníctvom ich pomoci sme darovali 20 notebookov v hodnote 4 776,00 EUR rodinám, ktoré sa ocitli v núdzi a nemajú potrebné technické vybavenie pre dištančnú výučbu.

Alza.cz se stala partnerem projektu Můj byt organizace Nadání a dovednosti

8.12.2020 - Projekt MŮJ BYT  je určen pro mladé lidi, které brzy čeká odchod z dětského domova, nebo z něj už odešli. Pomáhá jim se základním vybavením nového domova, finanční gramotností a samostatností. Podle individuálních potřeb zprostředková spotřebiče pro běžný život nebo technologie ke studiu. Od roku 2021 se hlavním partnerem projektu stává společnost Alza.cz, díky které může projekt podporovat mladé lidi z dětských domovů a pomáhat jim vybavit jejich první samostatné bydlení domácími spotřebiči.  

P-DC1-WEB02