Obnovit stránku

Pomohli jsme v roce 2021

ALZA.CZ PODPOŘILA NADAČNÍ FOND PRO PŘEDČASNĚ NAROZENÉ DĚTI A JEJICH RODINY ČÁSTKOU 1 500 000 KČ

10.12.2020 - Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny byl založen v prosinci roku 2013 Hanou Píšovou a Markétou Stránskou. Nadační fond vznikl na základě osobní zkušenosti s příchodem předčasně narozených dvojčat na svět. Cílem fondu je pomáhat rodinám předčasně narozených dětí, které se ocitly v tíživé finanční a psychické situaci. Nadační fond pomáhá vždy konkrétní rodině a jejich konkrétní potřebě spojené s předčasně narozeným dítětem. Alza.cz dosud pomohla 85 rodinám a další budou následovat.

Hospic sv. Kleofáše

31.3.2021 -  Hospici jsme darovali lednici do nových prostor půjčovny kompenzačních pomůcek. 

Alza přidává k darovaným notebookům desítky počítačů pro děti samoživitelů

25.3.2021- Alza se dlouhodobě zaměřuje na podporu vzdělávání, také proto po vypuknutí pandemie věnovala iniciativě Nory Fridrichové 50 notebooků, aby se děti samoživitelů mohly zapojit do distanční výuky. Na stovky dalších firma poskytla výraznou slevu, aby prostředky ze sbírky byly vynaloženy co nejefektivněji. Celkem tak k dětem už putovalo přes 750 notebooků. Nyní firma navíc daruje desítky stolních počítačů.  

Podpora studentů v soutěži EBEC Brno 2021

25.3.2021 - EBEC (European BEST Engineering Competition) je největší mezinárodní technická soutěž ve střední Evropě určená pro čtyřčlenné týmy studentů vysokých škol. Soutěž probíhá celkem na  třech úrovních a ve dvou samostatných kategoriích. Na první úrovni jsou lokální kola organizovaná v režii jednotlivých poboček BESTu na 57 technických univerzitách. Vítězové lokálních kol postupují na regionální úroveň a následně potom do celoevropského finále, které se letos uskuteční v Madridu.

Podpora lékařů a sestřiček FN Bulovka

25.3.2021 - Alza.cz podpořila odd. septické ortopedie a spondylochirurgie (ORT2) Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka, kde se sestřičky mimo svých pacientů starají ještě o ty z traumatologického oddělění a o pacienty covidové. Darovali jsme jim kávovar s AlzaCafé kávou a televizor na JIP pokoj v celkové hodnotě 29 188 Kč.

Nedoklubko a kampaň 12 sil pomáhá

25.3.2021 - Nedoklubko je nestátní nezisková organizace podporující rodiče předčasně narozených dětí a neonatologická oddělení v České republice. Celoroční kampaní s názvem Dvanáct sil podporuje neonatologická oddělení v celé České republice vybavením jako jsou například pelíšky, polohovací pomůcky a dečky do inkubátorů a postýlek, monitory hluku, přehozy přes inkubátor, odsávačky nebo ohřívačky mléka, kojenecké váhy a podobně.

Můj byt organizace Nadání a dovednosti

14.3.2021 - Projekt je určen pro mladé lidi, které brzy čeká odchod z dětského domova, nebo z něj už odešli. Organizace Nadání a dovednosti jim pomáhá se základním vybavením nového domova, finanční gramotností a samostatností. Od roku 2021 se partnerem projektu stala Alza.cz, a tak můžeme společně podporovat mladé lidi z dětských domovů a pomáhat jim vybavit jejich první samostatné bydlení domácími spotřebiči.  

Neodkládej to, z.s. bojuje proti domácímu násilí

12.3.2021 - Každý dobrý projekt má svůj cíl. Cílem tohoto projektu je seznámit veřejnost s více formami domácího násilí a odbourat tak mýtus, že je nutné „čekat na facku“. Je přirozené, že újma způsobená dlouhodobým psychickým násilím může mít na osobnost oběti mnohem závažnější důsledky, než facka. Projekt Neodkládej to chce poukázat na to, co není normální a běžné a nemělo by se ve společném životě objevovat.

Nadační fond PRO ŽIVOT

12.3.2021 - Nadační fond PRO ŽIVOT je tu pro rodiče, kteří zůstali na všechno sami a hledají způsob, jak dětem vytvořit fungující zázemí. Jak pracovat a při tom se postarat o děti. Jak zaplatit kroužky nebo pomůcky do školy, když všechny peníze stačí sotva na bydlení a jídlo. Jak se postavit na vlastní nohy po odchodu z azylového domu, nebo kam vůbec jít. Pomáhá seniorům, kteří nechtějí zažívat samotu, pocity zbytečnosti a nemohoucnosti. Je tu pro všechny seniory, kteří touží po společnosti, naplnění a začlenění do života v rámci svých možností.

Alza opět daruje poškozené zboží ze skladů potřebným v Česku i na Slovensku

2.3.2021 - Alza.cz pravidelně daruje poškozené zboží ze skladů, které ale stále pomůže potřebným. Tentokrát jsme podpořili organizace Jako doma, Dejme dětem šanci a Súkromné liečebno – výchovné sanatórium Senec na Slovensku. 

Partnerství se Sdružením Neratov

1.3.2021 - Nezisková organizace Sdružení Neratov v horské vesnici Neratov v Orlických horách pomáhá lidem s postižením a společně s nimi se podílí na obnově poutního místa a návratu života do kdysi vysídlené vesnice. Tentokrát Alza.cz podpořila chod tamní prádelny darem v podobě parní pračky v hodnotě 13 431 Kč.

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

1.3.2021 - Od 1. března bude zpřístupněna registrace k očkování proti Covid-19 pro lidi starší 70 let. Dosud se mohli registrovat pouze senioři nad 80 let. TOTEMové call centrum určené pro pomoc s registrací lidem, kteří si neví rady a nemá jim kdo jiný pomoci, funguje zároveň pro obě věkové skupiny v Plzeňském kraji. 

Nízkoprahový klub Milovice

1.3.2021 - Nezisková organizace Maminky dětem z.s. provozuje dva nízkoprahové kluby pro děti od 6 do 26 let a pomáhá potřebným dětem i s online výukou. 

Paralelní Polis a kavárna Decentruck

1.3.2021 - Alza.cz darovala orgnizaci Paralelní Polis 150 kg AlzaCacé pro jejich Decentruck, který zásobuje kávou vyčerpané zdravotníky v českých nemocnicích. Z FN Bulovka se přestěhoval do Oblastní nemocnice Náchod. 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

1.3.2021 - Posláním organizace SONS je jednak sdružovat nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany a hájit jejich zájmy, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Alza.cz darovala do masérny slabozrakých nebo nevidomých masérů retro rádio.

Aliance žen s rakovinou prsu

1.3.2021 - Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. slouží jako informační a edukační centrum pro veřejnost, onkologicky nemocné a jejich rodiny. Zároveň poskytuje metodickou pomoc organizacím onkologicky nemocných, vytváří projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby nádorového onemocnění prsu, sjednocuje snahy pacientských organizací i jednotlivců o prosazování práv a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci žen s nádorovým onemocněním prsu a zastupuje české onkologické pacientky v mezinárodních strukturách.

Slezská diakonie Brno

1.3.2021 - Alza.cz poskytla Slezské diakonii v Brně multifunkční tiskárnu pro účely administrativního zázemí pro poskytované služby postiženým a předčasně narozeným dětem a jejich rodinám v Jihomoravském kraji. Dar byl poskytnut ve výši 6 291 Kč.

Alza.cz podpořila projekt Tablety ze šuplíku

11.2.2021 - Několik neziskových organizací spojilo síly dohromady (Metaculture z.s., MIROSA, z.s.) a vytvořily projekt Tablety ze šuplíku. V tomto projektu vyzývají ty, kteří mají doma starší nepotřebný tablet, aby jej darovali a následně je votí do domovů pro seniory. Alza.cz poskytla dar v podobě 10 ks tabletů v hodndotě 45 000 Kč, které budou distribuovány do vytypovaných domovů pro seniory v Jihomoravském kraji.

Alza.cz pokračuje v partnerství s Klubem nemocných cystickou fibrózou

11.2.2021 - Ročně je diagnostikováno cca 20 nových paciantů a Alza.cz již je již několik let partnerem nově diagnostikovaných dětí s cystickou fibrozou. Každému novému pacientovi darujeme balíček drobných dárků. 

Kávovar pro řidiče Fakultní nemocnice Ostrava

11.2.2021 - Alza.cz opakovaně podpořila FN Ostrava a podpořila práci řidičů darem v podobě kávovaru a AlzaCafé v hodnotě 8 500 Kč.

20 dalších...
P-DC1-WEB28