Obnovit stránku

Alkohol tester: jak funguje a jak chrání před pokutami (ČLÁNEK)

Aktualizováno • Autor: Redakce

Každý zákona dbalý řidič ví, že pod vlivem alkoholu se za volant nesedá. Za jak dlouho ale pozůstatky lihovin z krve vyprchají? To vám s jistotou řeknou jen alkohol testery. Jak fungují a jak mezi nimi správně vybírat? Proč se nevyplácí spoléhat na alkoholové kalkulačky? Jak se vyjadřuje zákon k alkoholu na pracovišti? Těmito všemi a dalšími otázkami se zabývá následující článek.

Alkohol testery

Alkohol testery – OBSAH

 1. Jak funguje alkohol tester
 2. Kalibrace alkohol testeru
 3. Odbourávání alkoholu: Alkoholová kalkulačka není jistota
 4. Alkohol za volantem: Odmítnutí dechové zkoušky přijde draho
 5. Opilý cyklista je opilý řidič
 6. Vodáci už na jedno pivo povolení dostali
 7. S alkoholem na sjezdovce pojištění neplatí
 8. Alkohol testerem vás může ozkoušet i zaměstnavatel

Jak funguje alkohol tester

Alkohol tester je zařízení schopné na základě dechové zkoušky určit množství alkoholu v dechu testované osoby. Pracuje na několika různých principech, přičemž obecně platí, že některé jsou lepší než jiné. Alkohol testery mohou být „obyčejné“, bez jakékoliv záruky přesnosti měření, nebo certifikované Českým metrologickým institutem. Na základě výsledků měření takových alkohol testerů je možné podnikat právní kroky.

i

Profesionální alkohol testery schválené Českým metrologickým institutem měří při pravidelné kalibraci velmi přesně a zmíněná státní instituce ručí za jejich maximální odchylku 0,018 ‰. Takové alkohol testery používá i Policie ČR, konkrétně se jedná o modely firmy Dräger.

Rozšířené principy funkčnosti alkohol testerů jsou v základu dva: technologie polovodičového senzoru a technologie elektrochemického senzoru (fuel cell – palivový článek). V nabídce máte možnost často vídat i jednorázové detekční trubičky, jejich funkčnost spíše spočívá v tom, že ukazují, jestli daná osoba je pod vlivem alkoholu, nebo ne. Přesné množství většinou neurčují, pokud ano, ze stupnice se špatně odečítá.

První zmíněnou technologii – polovodičový senzor – využívají výhradně levnější alkohol testery, jejichž výsledky legislativa obecně za směrodatné nepovažuje, a to z důvodu možnosti velkých odchylek i ovlivnění výsledků aktuálními podmínkami povětrnostními – změna teploty, vlhkosti a proudění vzduchu, ale i na oxid uhelnatý, cigaretový kouř a mnoho dalších plynů z okolního prostředí.

Polovodičové dechové analyzátory měří hladinu alkoholu ve vzorku dechu na základě změny odporu polovodičů uvnitř přístroje. Polovodiče vytvářejí malý stálý elektrický proud. Když se alkohol dostane do kontaktu s polovodičem, absorbuje se na jeho povrchu, změní odpor, a tím i elektrický proud. Tím se získá údaj o množství alkoholu ve vzorku dechu.

Alkohol testery - odběr krve
Kromě dechového alkohol testeru lze získat přesné výsledky už jen lékařským rozborem krve.

Mnohem přesnějším řešením jsou elektrochemické alkohol testery na bázi palivového článku (fuel cell). Funguje opět na základě generování elektrického proudu v důsledku chemické reakce probíhající na povrchu elektrodového systému. Oxidace etanolu na acetaldehyd probíhá v palivovém článku tvořeném nánosem zlata a platiny na porézním disku. Probíhající chemická reakce přeměňuje jakýkoli alkohol na kyselinu octovou, přičemž tato přeměna produkuje pevný počet elektronů na molekulu alkoholu. Vzniklý proud převede zařízení na promile alkoholu, což zobrazí displej alkohol testeru.

Kalibrace alkohol testeru

Alkohol testery obsahují citlivé senzory, které je nutné po určité době nebo počtech měření znovu seřídit tak, aby měřily správně. Kalibrací – jak se tento proces nazývá –dojde k nastavení senzoru v souladu s referenčním zařízením. Bez kalibrace nebude měřit alkohol tester dlouhodobě správně a nelze z jeho výsledků vyvozovat žádné právní závěry.

Kalibrace alkohol testeru
Aby alkohol tester správně fungoval, musí být náležitě zkalibrován.

Pokud nepočítáme indikační trubičky na jedno použití, levnější alkohol testery s polovodičovým senzorem, které měří jen orientačně, nelze kalibrovat. Je to dáno technologií samotného polovodiče a skutečností, že by u spousty modelů ani kalibrace nedávala finanční smysl při ceně nejlevnějších alkohol testerů. Co se týče elektrochemických alkohol testerů, u některý se senzor vyměňuje, u jiných se kalibruje.

Budeme-li se bavit o vyspělejších alkohol testerech s elektrochemickým článkem, tyto přístroje již kalibraci umožňují. Obecně se ji doporučuje provádět po maximálně 500 měřeních nebo po 6 až 12 měsících v závislosti na intenzitě používání a specifikacích výrobce. V České republice můžete na kalibraci využít služeb Českého metrologického institutu, který má k dispozici proškolené odborníky i vhodné nástroje. Za takovou kalibraci většinou nezaplatíte více než 1 000 Kč a budete mít jistotu, že váš alkohol tester měří přesně. Svépomocí kalibraci bohužel nezvládnete.

i

Musíte provádět pravidelnou kalibraci alkohol testeru co 6 měsíců jako běžný uživatel? Nemusíte! Pokud používáte alkohol tester pro osobní použití, stačí kalibrovat alkohol tester jednou za pět let. Odchylka v měření za tu dobu bude stejně menší než v případě pořízení alkohol testeru polovodičového typu.

Odbourávání alkoholu: Alkoholová kalkulačka není jistota

Každý řidič, zejména ten, který se občas napije, musí vědět, že alkohol v krvi se odbourává postupně. Existuje velké množství alkoholových kalkulaček a tabulek odbourávání alkoholu. Přinášíme vám je i v tomto článku. Upozorňujeme vás však, že doba, za jakou alkohol z krve vyprchá, se mění v závislosti na mnoha faktorech. Jedinou jistotou při určování hladiny alkoholu v krvi je kalibrovaný alkohol tester, případně lékařský rozbor krve.

Alkohol tester - odbourávání alkoholu
Pokud potřebujete brzy usednout za volant, raději si alkohol odepřete, odbourávání alkoholu není na chvíli.

Jak dlouho odbourávání alkoholu trvá?

Délku doby odbourávání alkoholu nelze jednoznačně určit, protože každý člověk odbourává alkohol jiným tempem. Orientačně se ale můžeme řídit alkoholovými kalkulačkami a tabulkami. Základním předpokladem jejich úspěšného užití je udržování přehledu o množství a druhu vypitého alkoholu, pohlaví a tělesné hmotnosti.

Vliv na rychlost odbourávání alkoholu má:

 • Pohlaví – mužům pomáhá ke štěpení enzym alkoholdehydrogenáza, který ženám chybí.
 • Tělesná konstituce – hmotnost člověka má vliv na míru zpracování a vyloučení alkoholu z těla.
 • Psychický stav – únava, stres nebo nedostatek spánku ovlivňují činnost jater a ledvin, které pak nefungují efektivně.

i

Mezi lidmi panují mýty ohledně urychlení spalování alkoholu, jako třeba tělesná zátěž, pití nealkoholických výrobků, jezení jídla, použití aspirinu apod. Všechny tyto způsoby sice snižují pocit opití, ale nemají vliv na odbourání alkoholu v těle.

Co je zbytkový alkohol?

Obecně se jako „zbytkový alkohol“ označuje ten alkohol, který máte v krvi ráno po večeru či noci strávené konzumací alkoholických nápojů. Mezi řidiči koluje fáma, že zbytkový alkohol už nemá takové negativní účinky jako alkohol právě zkonzumovaný, a tedy že řízení pod jeho vlivem je bezpečné. To ale není pravda.

Alkohol testery - zbytkový alkohol
Účinky „zbytkového“ alkoholu mohou být ještě posíleny únavou způsobenou nekvalitním spánkem.

Když ráno nadýcháte Policii ČR do alkohol testeru určitou hodnotu, je to stejné, jako byste ji nadýchali večer. Žádný „zbytkový alkohol“ český právní řád nezná. Hladina alkoholu naměřená po spánku má na tělo stejné efekty jako stejně vysoká hladina naměřená večer. Navíc může být podpořena rozespalostí či únavou po nekvalitním spánku, a tedy v některých případech představuje ještě vyšší nebezpečí. Pokud chcete ráno někam vyrazit autem, raději zkontrolujte hladinu alkoholu v krvi vlastním alkohol testerem.

Tabulka odbourávání alkoholu: Pivo, víno a lihoviny

I my vám přinášíme krátkou tabulku odbourávání alkoholu, nezapomeňte ale, že je, stejně jako každá jiná, jen orientační. Jedinou jistotu nulové hladiny alkoholu poskytuje jen kvalitní alkohol tester. Za jak dlouho vyprchá víno, pivo, nebo třeba 40% lihovina, se můžete podívat níže.

Muži/ Ženy 0,5 l 1 l 1,5 l 2 l 2,5 l 3 l 3,5 l 4 l 4,5 l 5 l
Pivo 10° (M) 2:15 h 4:30 h 6:45 h 9:00 h 11:15 h 13:30 h 15:45 h 18:00 h 20:15 h 22:30 h
Pivo 10° (Ž) 3:42 h 7:24 h 11:07 h 14:49 h 18:31 h 22:15 h 25:57 h 29:38 h 33:20 h 37:02 h
Pivo 12° (M) 2:45 h 5:30 h 8:15 h 11:00 h 13:45 h 16:30 h 19:15 h 22:00 h 24:45 h 27:30 h
Pivo 12° (Ž) 4:31 h 9:12 h 13:33 h 18:04 h 22:35 h 27:06 h 31:37 h 36:06 h 40:37 h 45:08 h


Muži/ Ženy 0,5 l 1 l 1,5 l 2 l 2,5 l 3 l 3,5 l 4 l 4,5 l 5 l
Víno (M) 2:28 h 4:56 h 7:24 h 9:52 h 12:20 h 14:48 h 17:16 h 19:44 h 22:12 h 24:40 h
Víno (Ž) 4:04 h 8:08 h 12:13 h 16:18 h 20:22 h 24:26 h 28:30 h 32:24 h 36:38 h 30:42 h


Muži/Ženy 0,05 l 0,1 l 0,15 l 0,2 l 0,25 l 0,3 l 0,35 l 0,4 l 0,45 l 0,5 l
Lihovina 40% (M) 3:15 h 4:30 h 6:45 h 9:00 h 11:15 h 13:30 h 15:45 h 18:00 h 20:15 h 22:30 h
Lihovina 40% (Ž) 3:42 h 7:24 h 11:07 h 14:49 h 18:31 h 22:15 hh 25:57 h 29:38 h 33:20 h 37:02 h

Modelová žena v tabulce váží 60 kg, modelový muž 80 kg. Zdroj: BESIP.

Alkohol za volantem: Odmítnutí dechové zkoušky přijde draho

Nejčastější z obav o množství alkoholu v krvi je ta při silniční kontrole. Každý ví, že pod vlivem se za volant nesedá, a i když se určitě najdou jedinci, kteří si toto pravidlo k srdci příliš neberou, měli by. A to nejen kvůli pokutám a jiným postihům při silniční kontrole, ale zejména z důvodu vysokého rizika újmy na zdraví či majetku.

Alkohol tester - dechová zkouška
I ráno se před vyjetím otestujte alkohol testerem.

Pro udělování trestů za jízdu se zvýšenou hladinou alkoholu v krvi jsou zásadní dělicí hodnoty 0,3 a 1 ‰ (promile). Když při silniční kontrole „nadýcháte“ do alkohol testeru méně než 0,3 ‰, nemusíte se bát postihu v rámci bodového systému, pokud nad, obdržíte penalizaci ve výši 7 bodů. Tyto dva případy jsou klasifikovány jako přestupek a hrozí vám při jejich spáchání také finanční pokuta ve správním řízení a zákaz řízení. Možné tresty blíže specifikuje tabulka níže.

Množství alkoholu Klasifikace Bodová penalizace Sankce ve správním řízení Zákaz řízení/činnosti Trest odnětí svobody
<0,3 ‰ přestupek 0 bodů 2 500–20 000 Kč 6–12 měsíců
0,3–1 ‰ přestupek 7 bodů 2 500–20 000 Kč 6–12 měsíců
nad 1 ‰ trestný čin 7 bodů 25 000–50 000 Kč 1–10 let až 3 roky
odmítnutí dechové zkoušky přestupek 7 bodů 25 000–50 000 Kč 1–2 roky

Jak si můžete všimnout v tabulce, tresty za jízdu pod vlivem alkoholu nejsou vůbec nízké. Po finanční stránce představují maxima 20 000 Kč pro hladinu do 1 ‰ a 50 000 Kč pro hladinu nad touto hodnotou. V případě přestupku vám též hrozí zákaz řízení až na 1 rok a při spáchání trestného činu až na 10 let navíc rozšířený o trest odnětí svobody až na 3 léta.

U měření hladiny alkoholu v dechu alkohol testery se počítá s určitou odchylkou měření. Ta se skládá se z maximální odchylky měření přístroje 0,018 ‰ a fyziologického stavu člověka 0,22 ‰. Součet dává 0,24 ‰, které se od každého měření odečte. Nadýcháte-li po započtení odchylky pod tuto hranici opakovaně, sepíše se pouze úřední záznam. Jestliže nadýcháte nad 0,24 ‰, už se jedná o přestupek.

Alkohol testery - odmítnutí dechové zkoušky
Nulová tolerance alkoholu za volantem se v ČR promítá i do výše trestů.

!

Od roku 2024 se počítá se změnou bodovaných přestupků a výší pokuty. Konkrétně u alkoholových přestupků se plánuje snížit počet bodů ze 7 na 6. Pokuta se ale bude zvyšovat na 7 000–25 000 Kč a zákaz řízení se prodlouží až na 18 měsíců při naměření alkoholu nad 0,3 ‰. Pokud řidič odmítne dechovou zkoušku, pokuta bude činit 25 000–70 000 Kč a zákaz řízení se prodlouží na 18–36 měsíců.

Tvrzení, že cena kvalitního alkohol testeru může být nižší než jediná pokuta za řízení pod vlivem, je zcela pravdivé. Navíc koupě alkohol testeru se nepojí s bodovou penalizací, zákazem řízení ani odnětím svobody.

Opilý cyklista je opilý řidič

Cyklisté, kteří se většinou pohybují na cestách a silnicích, jsou řidiči nemotorových vozidel (kol, elektrokol) a policie má právo jim udělit trest velmi podobný tomu, který za své pochybení obdrží řidiči vozidel motorových. I tresty za alkohol pro cyklisty se řeší výhradně formou správního řízení, ve kterém může být dotyčnému udělena pokuta ve výši 10 000–20 000 Kč do 1 ‰ a 25 000–50 000 Kč nad 1 ‰.

Alkohol testery - alkohol na kole
Ani cyklisté nesmí jezdit pod vlivem alkoholu. I jejich reakce jsou zpožděné a mohou způsobit nehodu.

Cyklisté mají výhodu, že k řízení kola nepotřebují řidičský průkaz, o který by mohli přijít, a tudíž jim ani nemůže být udělen zákaz řízení. Stejně tak nemohou cyklisté přijít o body. Samotná hodnota 1 promile není v případě cyklistů dělicí pro trestný čin, jedná se pouze o přestupek. Pokud ale opilý cyklista někoho ohrozí na zdraví či životě, může být jeho skutek jako trestný čin klasifikován.

Vodáci už na jedno pivo povolení dostali

Od března roku 2023 se změnily zákony, které nyní již umožňují vodákům nadýchat až do 0,5 ‰ bez jakéhokoli postihu. Platí to ale pouze na některých úsecích českých řek. Výjimku dostaly úseky řek Labe od Přelouče po státní hranici, Vltavy od Českých Budějovic po soutok s Labem v Mělníku, Moravy od říčního kilometru 196 po soutok s Dyjí včetně Baťova kanálu ještě malého úseku na Ostravici a na Odře, kde stále platí nulová tolerance alkoholu.

Alkohol testery - alkohol na vodě
Sjíždění řek pod vlivem alkoholu, zejména těch náročnějších, je hazard se životem.

Tresty pro podnapilé vodáky představují pokutu až 50 000 Kč, kterou uděluje Policie ČR nebo Státní plavební správa, a zákaz plavby. Pokud osoba vedoucí plavidlo způsobí újmu na zdraví či majetku, kromě pokuty zaplatí také odpovídající finanční náhradu poškozenému.

Co je ale nutné zmínit, kdo se vlastně označuje jako vodák? Ze zákona je to osoba, která udává lodi směr, čili kormidelník. Ostatní osoby jsou pouze cestující, na které se omezení na požití alkoholových nápojů nevztahuje.

S alkoholem na sjezdovce pojištění neplatí

Dovolenou na horách si bez grogu či svařáku řada vyznavačů zimních sportů určitě ani nedokáže představit, pod vlivem alkoholu vás ale ohrožení ostatních účastníků provozu na sjezdovce může přijít draho. Stejné efekty alkoholu, kvůli nimž se nesmí pod vlivem za volant, jsou nežádoucí i na sjezdovce, a navíc se k nim přidává i zhoršená schopnost udržet rovnováhu.

Zajištění střízlivosti lyžařů a snowboardistů je v kompetenci provozovatelů areálu. V případě, že se někdo chová nepřijatelně a jeví zjevné známky opilosti, může být z aktivit na sjezdovce vyloučen nebo přijít o skipas.

Alkohol testery - alkohol na lyžích
Pokud se v opilosti zúčastníte nehody na lyžích, vina nejspíš spadne na vaše bedra a pojišťovna se za vás nepostaví.

Pokud v podnapilosti způsobíte zranění či škodu, například poškodíte lyže, jinému lyžaři, může horská služba k místu nehody přivolat policii. Zjistí-li u vás alkohol v dechu, hrozí vám pokuta až 50 000 Kč. Navíc také můžete rovnou zapomenout na jakékoliv pojištění, které máte sjednané. Pojišťovna za škodu sice zaplatí, bude ji od vás ale následně vymáhat. Stejně to funguje, pokud přijdete pod vlivem alkoholu k úrazu vy sami. Pojišťovna to při vyplácení finanční náhrady zohlední – buď ji sníží, nebo zcela zamítne.

Alkohol testerem vás může ozkoušet i zaměstnavatel

Ze zákona platí zákaz užívání alkoholu a jiných návykových na pracovištích všech zaměstnavatelů i v pracovní době mimo zaměstnání (třeba v pauze na oběd). V případě, že zaměstnavatel dodržování tohoto zákazu nezajistí, vystavuje se riziku vysoké pokuty až 300 000 Kč. I proto byste neměli na pracovišti alkohol užívat, při zjišťování jeho hladiny má zaměstnavatel všechny zákonné nástroje, které k vymáhání těchto pravidel potřebuje.

i

Zákaz konzumace alkoholu se nevztahuje na zaměstnance, kteří ji mají jako součást pracovní náplně, nebo pracují v náročném prostředí, např. sklárny, hutě... V přiměřeném množství se toleruje například při některých jednáních. Stále ale platí, že by člověk neměl vypít takové množství, které by ohrožovalo jeho nebo cizí bezpečnost na pracovišti a vedlo ke škodě.

Alkohol tester v zaměstnání
Tolerance alkoholu v zaměstnání je často na zaměstnavateli, tomu ale zákon ukládá zajistit pracoviště bez alkoholu.

Stejně jako na pracovišti nesmíte pít alkoholové nápoje, nesmíte přijít ani zjevně v podnapilém stavu. Zbytkovou hladinou alkoholu z minulého večera nikdo většinou moc řešit nebude, ale náhoda je blbec. I přesto že byste nadýchali, nemůže vás zaměstnavatel vyhodit, může vás pouze pokárat. Pokud by se to opakovalo, může vám snížit mzdu, nebo při hrubém porušení pracovní kázně vyhodit. Jinak opět platí, že pokud zpsůobíte někomu újmu na majetku či zdraví, může vám pojišťovna krátit plnění.

i

Zajímavostí je, že zákon zakazuje konzumaci alkoholu na pracovišti i po pracovní době. Pokud jste zaměstnavatelem, dávejte si v těchto prostorech pozor na organizaci např. firemních večírků.

Zkoušku na ověření alkoholu v dechu provádí písemně určený vedoucí, případně jiný specializovaný pracovník. Aby byla platná, musí být dechová zkouška provedena schváleným a zkalibrovaným alkohol testerem, ideálně za přítomnosti svědka. Pokud zaměstnanec dechovou zkoušku odmítne, musí se podrobit odbornému lékařskému vyšetření. Pokud i tu odmítne, jedná se s ním, jako by byl pod vlivem alkoholu a může mu být udělena též pokuta až do výše 50 000 Kč. Náhradu na laboratorní vyšetření platí zaměstnanec, je-li ale zkouška negativní, hradí ji zaměstnavatel.

O alkoholu na pracovišti pojednává § 106 zákoníku práce a zákon č. 65/2017 Sb.

Alkohol testery BACtrack s palivovým článkem

i

V AlzaMagazínu pro vás máme i další články:

Existuje mnoho situací, v nichž je hladina alkoholu v krvi nežádoucí. Ať je to řízení, lyžování, nebo vykonávání pracovní činnosti, opilost vás může přijít draho. V takových situacích vás před pokutami spolehlivě ochrání jedině státem schválený alkohol tester, všechny ostatní rychlé testy jsou přinejlepším orientační.

Na vašem soukromí nám záleží

My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.

Více informací
Rozumím Podrobné nastavení Odmítnout vše
P-DC1-WEB17