Obnovit stránku

Jak přepsat auto?

Aktualizováno

Přepis vozidla je jednoduchý úkon, ale je k němu zapotřebí řada dokumentů a podkladů. Navíc je nutné zohlednit, za jakým účelem se přepis děje. V tomto článku vám poradíme, jak vyzrát na jednotlivé kroky a přidáme hned několik zajímavých tipů z praxe. Víte například, co je potřeba k přepisu ojetého auta?

Jak přepsat auto; SPZ

Obsah článku – Jak přepsat auto

 1. Kde se přepis vozidla realizuje?
 2. Průběh přepisu auta na úřadě
 3. Přihlášení nového automobilu
 4. Co je potřeba k přepisu nového auta
 5. Přepis při koupi nebo prodeji ojetého auta
 6. Co je k přepisu auta nutné doložit
 7. Aktuální mapa úřadů s rozšířenou působností
 8. Jaké povinnosti má prodávající?
 9. Jaké povinnosti má kupující?
 10. Na kolik celý přepis auta přijde a kdo ho zaplatí?
 11. Jak přepsat nepojízdné vozidlo?

Kde se přepis vozidla realizuje?

Veškeré převody vozidel se dnes provádí nejen na místě příslušného městského či obecního úřadu obce s rozšířenou působností, ale na kterémkoliv registru vozidel obce s rozšířenou působností (podrobná mapa s přehledem). Již tedy neplatí, že se přepis musí uskutečnit v místě trvalého bydliště prodávajícího. Abyste se vyhnuli frontám na úřadě, lze si předem online zarezervovat přesný den a hodinu. Hotovo máte komfortně, bez čekání a do půl hodiny. Pamatujte ale, že na přepis vozidla máte jen 10 dní.

iPřepis vozidla upravuje Zákon č. 56/2001 Sb.

Průběh přepisu auta na úřadě

Na úřadu vyplníte formulář k přihlášení vozidla na kupujícího a poté pracovníkovi úřadu doložíte požadované dokumenty k přepisu (viz výčet níže). Rovněž je potřeba doložit údaje o novém vlastníkovi – doklad totožnosti, u právnické osoby i výpis z veřejného rejstříku (ne starší 12 měsíců), případně plnou moc zmocněného zástupce. OSVČ pak předkládají živnostenský list, koncesní listinu, osvědčení o výkonu činnosti nebo rozhodnutí o registraci.

Co je potřeba k přepisu auta; úřad, fronta
Moderní úřady disponují vyvolávacím systémem a možností objednat se na konkrétní den a hodinu. Přepis vozidla tak zvládnete bez zbytečného čekání.

Přihlášení nového automobilu

Přihlášení a registrace zcela nového vozidla právě zakoupeného u prodejce se bát nemusíte. Při koupi automobilu obdržíte čistopis velkého technického průkazu. Ten dokládá, že se jedná o vůz, který dosud nebyl registrován. Za nový automobil se nepovažuje skladové či předváděcí vozidlo. To je totiž většinou zaregistrováno prodejcem, respektive dealerem dané značky.

Co je potřeba k přepisu nového auta

K přepisu nového auta je nutné doložit níže uvedené dokumenty:

 • Čistopis velkého technického průkazu a plnou moc prodávajícího
 • Přihlášku k registraci vozidla pro registr silničních vozidel
 • Originál dokladu o nabytí vozidla
 • Zelenou kartu a občanský průkaz

Přepis při koupi nebo prodeji ojetého auta

Přepis auta na nového majitele se provádí přímo na něj. Takzvaný polopřevod je od 1. 1. 2016 minulostí. S tím také souvisí, že odpadla povinnost odhlášení automobilu z registru vozidel.

Co je potřeba k přepisu nebo prodeji ojetého auta

I při přepisu ojetého auta se musíte vybavit celou řadou dokladů. O jaké jde?

 • Čistopis velkého technického průkazu a plná moc prodávajícího
 • Přihláška k registraci vozidla pro registr silničních vozidel
 • Originál dokladu o nabytí vozidla
 • Úředně ověřená plná moc od druhé zúčastněné osoby, případně se na úřad dostavte společně
 • Protokol o evidenční kontrole (ne starší 1 měsíce)
 • Zelená karta a občanský průkaz

Formuláře

Na internetu existuje řada vzorů a formulářů, které souvisí s přepisem vozidla: 

iOd června 2017 lze provést přihlášení auta (motocyklu) na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností.

Aktuální mapa úřadů s rozšířenou působností

Povinnosti prodávajícího vozidla

Prodáváte vůz? Pak po podpisu smlouvy a inkasování kupní ceny je nutno vůz převést na nového majitele nejpozději do deseti dnů. Při překročení termínu byste mohli mít problém v podobě pokuty až 50 000 Kč. Doporučujeme nenechávat přepis na novém majiteli, ale realizovat jej na základě úředně ověřené plné moci sami coby prodávající.

Po prodeji máte také povinnost odhlásit automobil u pojišťovny z povinného i havarijního pojištění. Jako podklad si připravte kopii velkého technického průkazu, kterou můžete do pojišťovny donést osobně, anebo jej s krátkým průvodním dopisem zaslat poštou.

Povinnosti kupujícího vozidla

Jako kupující máte jako jednu z prvních povinností sjednat na vůz povinné ručení, což je otázka jedné návštěvy vybrané pojišťovny, kde můžete zároveň sjednat i případné havarijní pojištění. Veškeré pojištění lze však uzavřít i přes internet. Dále je nutné dohodnout se s prodávajícím, kdo zařídí požadovaný protokol o evidenční kontrole vozidla na STK. Bez těchto dokumentů přepis nelze realizovat. Pokud jste dali prodávajícímu plnou moc k přepisu vozidla, měl by vše zajistit.

Jak přepsat auto; Škoda
I jako kupující nového nebo ojetého automobilu máte celou řadu důležitých povinností.

Na kolik celý přepis auta přijde a kdo ho zaplatí?

Náležitosti přepisu, tedy vynaložené finanční náklady za přepis, hradí ve většině případů prodávající, proto doporučujeme započíst si náklady spojené s převodem do kupní ceny vozidla.

 • 400–600 Kč za evidenční kontrolu na STK dle typu subjektu
 • Poplatek za ověření podpisu (různí se dle využitého subjektu – notář nebo Czech POINT od 100 Kč nahoru)
 • 800 Kč za samotný převod vozidla, u motocyklu pak 400 Kč
 • Pokud je vozidlo převáděno poprvé a nesplňuje předepsané emisní normy, pak ještě počítejte s ekologickou daní, která se vypočítává podle toho, jaké emise vůz produkuje. Stáří vozu se v potaz nebere.
 • Ekologickou daň je dle novely zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, pro řidiče a majitele vozidel povinné uhradit při první registraci motorového vozidla o čtyřech kolech a do 3,5 t (kategorie M1 a N1). Povinnost se nevztahuje na motocykly veterány a vozy nad 3,5 t. Tato daň se hradí pouze jednou, při dalších změnách majitele již nikoli.

Emisní limity pro určení poplatku ekologické daně k nahlédnutí i ke stažení

Ceny ekologické daně pro rok 2018

 • 1. Vozidlo splňuje normu Euro 3, 4 a 5 – poplatek 0 Kč
 • 2. Vozidlo splňuje normu Euro 2 – poplatek 3 000 Kč
 • 3. Vozidlo splňuje normu Euro 1 – poplatek 5 000 Kč
 • 4. Vozidlo splňuje normu Euro 0 – poplatek 10 000 Kč
i S tématikou auto-moto pro vás máme připravené i další články:

Jak přepsat nepojízdné vozidlo?

Prodej nepojízdného auta sice není snadná záležitost, ale v případě dodržení základních pravidel se dá vše zvládnout s naprostou noblesou. Prvním krokem bude zrušení povinného ručení. Na pojišťovně se prokážete například potvrzením od policie (v případě havárie vozu). S novým zájemcem bude nutné za každých okolností sepsat kupní smlouvu, kterou je vhodné doprovodit obrazovou dokumentací nepojízdného vozidla. Kupec musí být prokazatelně seznámen se stavem vozidla. V roli kupce může také stát společnost, jejíž náplní je primárně odkup bouraných vozidel. Jako poslední variantu můžeme doporučit prodej na náhradní díly.

Co ještě mít při přepisu na paměti? Kupní smlouvu doporučujeme raději nechat vypracovat a realizovat u notáře, jelikož jen taková kupní smlouva má ty správné a vhodné právní náležitosti i případné klauzule. Také se obrňte větší dávkou trpělivosti, protože se ne všechno podaří na první pokus a občas se zkrátka na některý potřebný úkon zapomene.

WEB9