Obnovit stránku

Jednadvacet: první česká ryze bitcoinová komunita

Aktualizováno • Autor: Jan Jílek

Po vzoru německé bitcoinové komunity Einundzwanzig se v českých luzích a hájích zformovala komunita Jednadvacet. Slavnostní představení komunity proběhlo v září 2023 na konferenci ChainCamp v Ostravě. Jednadvacet si klade za cíl sdružovat bitcoinery a bitcoinerky po celé České republice, edukovat své členy i veřejnost, sdílet know-how a jít naproti adopci bitcoinu i mimo komunitu. 

Jednadvacet

Jednadvacet – OBSAH

  1. Prvopočátky bitcoinové komunity v Česku
  2. Komunity ve všech krajích a v mnoha městech
  3. Představení Jednadvacítky
  4. Akce pořádané Jednadvacítkou
  5. Komunikační kanály Jednadvacítky
  6. Jak komunitu podpořit
  7. Medailonky místních komunit Jednadvacet
  8. Závěrem

Prvopočátky bitcoinové komunity v Česku

Myšlenka vytvářet komunity je s bitcoinem spjata odjakživa. Už v jeho počátečních fázích, přibližně okolo roku 2011, probíhala v České republice první komunitní setkání. V pražském hackerském prostoru Brmlab se dali dohromady pánové Marek Palatinus a Pavol Rusnák neboli Slush a Stick, zakladatelé společnosti SatoshiLabs, kteří stáli u zrodu první hardwarové peněženky Trezor, svým produktovým názvem nenápadně odkazující na zemi svého původu.

Z Německa do celé Evropy (a možná ještě dál)

Koncept jednadvacítkových komunit vznikl v návaznosti na produkci podcastu Einundzwanzig. Tvůrci podcastu, bitcoineři Daniel a Fab, kteří mají na platformách Spotify nebo YouTube tisíce odběratelů, založili v roce 2021 spolek Einundzwanzig se sídlem ve švýcarském Zugu. A další komunity začaly záhy vznikat.

Jednadvacet
Homepage „původní“ komunity Einundzwanzig. (zdroj: https://einundzwanzig.space/)

Projekt původně zaměřený zejména na německojazyčné publikum funguje v současné době pod hlavičkou Twentyone.world v mnoha evropských zemích. Kromě takřka všech zemí střední Evropy nalezneme aktivní skupiny také ve Francii, Itálii nebo Turecku. Evropské komunity 21 budou mít možnost se osobně potkat v roce 2024 na druhém ročníku konference BTC Prague, na které jim pořadatelé připraví samostatný stánek. Komunitní leadeři se tak budou moci seznámit a vzájemně nasdílet know-how z jednotlivých národních komunit.

Z on-linu do off-line světa

Bitcoin je slovy Satoshi Nakamota „peer-to-peer elektronická hotovost“. Uživateli Redditu byl zase bitcoin ve svých počátcích překřtěn na „magic internet money“. Z virtuálního prostředí internetu přesouvá komunita Jednadvacet bitcoin a jeho příznivce zpátky do off-line světa.

Jednadvacet
Tehdejší úvodní fotografie subredditu r/Bitcoin. (zdroj: Reddit.com)

Z virtuálního prostředí internetu přesouvá komunita Jednadvacet bitcoin a jeho příznivce zpátky do off-line světa. Diskuse tak mohou probíhat například v rámci meetupů, přednášek nebo konferencí. O konkrétních akcích, které jsou v komunitách pravidelně pořádány, se dozvíte dále v samostatné kapitole a v medailoncích jednotlivých komunit.

Komunity ve všech krajích a v mnoha městech

První pomyslný milník, aby byly místní komunity v každém kraji České republiky, již byl pokořen. Komunity vznikly také v mnoha městech České republiky, zejména v oblasti Moravskoslezského a Středočeského kraje. Dalším důležitým postupem by mohlo být „pokrytí“ všech okresů.

Jednadvacet
Mapa lokálních komunit české komunity Jednadvacet. (zdroj: https://jednadvacet.org/)

Místními komunitami je zatím obsazeno okolo 30 měst vč. všech krajských měst a Prahy. Více se o lokálních komunitách dozvíte v jednotlivých medailoncích, které mohly vzniknout díky aktivním členům, kteří aktivně reagovali na dotazy autora. Pokud vám v tomto článku chybí vaše komunita, neváhejte se ozvat. Článek pro vás budeme průběžně aktualizovat.

Představení Jednadvacítky

Jednadvacítka si zakládá na tom, že se jakožto komunita formuje zejména „odspodu“. Pomyslnou hlavní roli tak hrají „běžní členové“, kteří svojí dobrovolnou aktivitou tvoří základní kameny komunity.

Jednadvacet
Oficiální představení komunity Jednadvacet na konferenci ChainCamp v září 2023 v Ostravě.

O to zajímavější bylo vidět slavnostní představení Jednadvacítky na velké konferenci. Jsem přesvědčen, že prezentace tímto způsobem byl vlastně vítaný „boost“, který komunita do začátku potřebovala. Povědomí o 21 by jinak jistě nebylo hned od začátku tak znatelné.

Oficiální start na ChainCampu

Česká Jednadvacítka se oficiálně představila na bitcoinové konferenci ChainCamp v Ostravě v září 2023. Na podiu bylo při slavnostním představení přítomných přesně 21 členů z několika lokálních komunit. Číslo pochopitelně odkazovalo na název komunity odvozený od maximálního počtu jednotek Bitcoinu - 21 milionů.

Během celého konferenčního dne byl také otevřen výstavní stánek Jednadvacet, který byl přístupný všem účastníkům. Na stánku byl, alespoň soudě podle průběžného pozorování autora tohoto článku, stále čilý ruch a vždy přibližně stejný počet nově příchozích jako i členů Jednadvacítky, kteří měli v tu chvíli na stánku službu. Neustále zde bylo přítomno okolo 10 dobrovolníků. Ty bylo možné poznat podle typického minimalistického černého trička s nápisem „Jednadvacet“ na hrudi. Pokud měli na stánek příchozí zájemci nějakou otázku, nebyl problém se do pár okamžiků dozvědět odpověď.

Jednadvacet
Stánek komunity Jednadvacet na konferenci ChainCamp 2023. (autor: D@d@)

Současně byla představena také slovenská bitcoinová komunita, která funguje pod názvem Dvadsaťjeden. Více se o ní dozvíte na webu Dvadsatjeden.org.

Na stánku Jednadvacítky si nešlo nevšimnout také upomínkových předmětů. Kromě klasických letáčků, samolepek nebo méně obvyklých perníčků ve tvaru stylizovaného bitcoinového „B“ zaujala mnoho příchozích také fyzická NFC Bolt karta pro platby pomocí Lightning network.

Komunitní Bolt karty

Jedním z „highlightů“ představení Jednadvacítky byla fyzická NFC platební karta neboli Bolt Card. Kartu si mohl v jednom ze tří barevných motivů stánku na ChainCampu odnést každý, kdo za ni zaplatit drobný příspěvek na další rozvoj komunity.

Jednadvacet
Na stánku Jednadvacet bylo možné za příspěvek získat stylovou Bolt kartu. (zdroj: https://www.chaincamp.cz/galerie/8)

Každá ten den předaná karta měla přednastavenou peněženku, na kterou již jen stačilo nahrát požadované satoshi a poté je utrácet u některého ze stánků s občerstvením nebo bitcoinovým merchem. Na odpoledním chaincampovém workshopu vedeném Honzou Gorrdy Dvořákem bylo navíc možné se o fungování Bolt karet dozvědět více.

Je to podle mého názoru skvělá ukázka toho, jak může Jednadvacítka přenést bitcoin do reálného, fyzického světa.

Akce pořádané Jednadvacítkou

Mezi hlavní cíle Jednadvacítky patří spojovat bitcoinery, zejména na lokální úrovni, vzdělávat své členy i nově příchozí a podporovat adopci bitcoinu v komunitě i mimo ni. To vše je možné díky akcím, které pořádají členové jednotlivých lokálních komunit.

Kalendář komunitních akcí

Komunitní kalendář akcí je veřejně dostupný na webu komunity a zájemci si jej mohou přidat také do aplikace Google Kalendář. Na webu nebo v aplikaci je tak možné zobrazit všechny akce pořádané jednotlivými lokálními komunitami. Přidání akce je možné po dohodě se správci kalendáře.

Meetupy, hospodské quizy a vekslácké srazy

Většina komunitních srazů neboli meetupů se aktuálně nese ve značně neformálním duchu. Na první pohled fiktivního nezaujatého pozorovatele by se mohlo zdát, že jde „jen“ o posezení u piva. Na druhý nebo třetí pohled, nebo spíše poslech by takový pozorovatel zaznamenal na běžnou hospodu mnohdy až příliš sofistikované diskuse na téma, jak zabezpečit svůj bitcoin, jak jej v budoucnu předat vlastním dětem nebo kde se za bitcoin nejlépe v okolí najíst.

Jednadvacet
Zapeklitá kvízová otázka „Najdi Bitcoin osobnost“ z pražského pub quizu, který se konal 15. 11. 2023 v Café Decada. (autor: Jakub Černý)

Nad rámec neformálních meetupů proběhl (resp. v době psaní článku stále probíhá) přibližně v 10 místních komunitách na podzim 2023 tematický bitcoinový hospodský quiz. Jde o mutaci klasického pub quizu, kdy moderátor pokládá zúčastněným týmům sady otázek s tím rozdílem, že v tomto případě jsou odpovědi ryze na bitcoinovou tematiku.

V neposlední řadě se v některých komunitách, například v pardubické Jednadvacítce, pořádají pravidelná setkání zejména pro ty, kteří chtějí získat nonKYC bitcoin od kolegy „veksláka“ nebo kteří se chtějí jednoduše dozvědět více o Peer-to-peer nákupu bitcoinu.

Komunikační kanály Jednadvacítky

V české Jednadvacítce je hlavním komunikačním kanálem aplikace Signal. S konkrétními členy se samozřejmě po domluvě můžete domluvit také telefonicky nebo např. přes Discord. Signal nicméně zůstává dominantním komunikátorem.

Společná komunikace přes Signal

Ve zkratce, zejména pro nováčky nebo pro ty z vás, kteří tuto aplikaci nepoužíváte nebo neznáte, je to šifrovaná aplikace typu IM messenger, která oproti jiným nemá přímý přístup k uživatelským datům. Právě vzhledem k důrazu na soukromí, který je vlastní většině bitcoinerů, byl mezi nimi Signal populární ještě před založením Jednadvacet.

Každá lokální komunita má svoji vlastní Signal skupinu. Do jednotlivých skupin se může přidat každý člen komunity, ale primárně jsou určeny pro členy místní komunity. Zprávy odeslané (publikované) na místních skupinách by se ideálně měly týkat zejména lokální komunity.

Jednadvacet
Ve skupině Jednadvacet Novinky se mohli členové komunity dozvědět například o vydání namluveného bitcoinového whitepaperu v češtině od vydavatelství Braiins Publishing.

Nad lokálními skupinami fungují dvě speciální skupiny. Diskusní celorepubliková skupina je nazvaná jednoduše „Jednadvacet“. Její členové mohou celé komunitě sdělit jednak důležité organizační záležitostí a také novinky nebo postřehy ze světa bitcoinu a věcí okolo něj.

Častým tématem jsou zde lightningové aplikace, výběr vhodného hardwaru nebo to, jak si nejlépe sestavit vlastní full node. Skupina „Jednadvacet Novinky“ slouží jako rychlý přehled zejména akcí v komunitním kalendáři a pro běžného člena je read-only, přístup k zasílání zpráv má pouze její admin.

Blog Jednadvacítky

Součástí oficiálního webu Jednadvacítky je také komunitní blog, který aktuálně slouží, kromě uvádění aktualit, jako praktická wiki obsahující vybrané užitečné návody. Například se zde čtenář dozví, jak si nastavit fyzickou Bolt kartu pro NFC platby nebo jak přidat svůj oblíbený podnik přijímající bitcoin na mapu takových míst.

Jednadvacet
Blog publikovaný na webu Jednadvacet.org. (zdroj: https://jednadvacet.org/blog/)

Do budoucna by měli na blog také pravidelně přispívat samotní členové komunity a k psaní článků opakovaně vyzývají také autoři již publikovaných textů.

Jak komunitu podpořit

Pokud byste chtěli komunitu Jednadvacet podpořit, můžete tak učinit několika způsoby. Jednadvacítka na webu v prvé řadě vyzývá své podporovatele, kteří chtějí pomoci, aby se ozvali a uvedli, co umí nebo jak mohou Jednadvacítku dále rozvíjet.

Jednadvacet
Foto ze slavnostního představení komunity Jednadvacet. (autor: D@d@)

Komunita také přijímá finanční příspěvky, pochopitelně jak jinak než v bitcoinu přes Lightning network. Pokud byste chtěli podpořit například svoji lokální skupinu ještě jiným způsobem (materiálně nebo jinak alternativně), neváhejte se ozvat např. přes Signal dané místní skupině.

Medailonky místních komunit Jednadvacet

Každá komunita platformy Jednadvacet je trochu jiná. Některé skupiny se pravidelně scházejí každý měsíc na meetupech, v jiných komunitách fungují spíše konference nebo přednášky podle aktuálního zájmu. V medailoncích se dozvíte více o lokálních CZ komunitách, kterých je aktuálně více než 30 a jejich počet stále narůstá.

Praha

Meetupy pražské 21 bývají zatím vedeny velice neformálně. Do budoucna je v plánu prokládat setkání u piva také odbornými přednáškami, panelovými diskusemi nebo praktickými workshopy. Technickou specialitou místní komunity je možnost hlásit svoji účast na meetupu prostřednictvím Lightning Network pomocí technologie LNURL-auth.

Jednadvacet - Praha

Jednadvacet - Praha

Pražská skupina má za sebou k listopadu 2023 celkem 3 setkání (meetupy) a jeden hospodský kvíz. Pravidelné srazy bývají typicky na místech, která přijímají lightning bitcoin. V poslední době se útočištěm komunity stala příjemná hospoda (kavárna) nedaleko Palmovky.

Srazy navštěvuje pravidelně okolo 25 lidí včetně několika bitcoinových celebrit, se kterými si mohou všichni příchozí u piva neformálně popovídat. Podle komunitního leadera bývá na pražských akciích pravidelně okolo pětiny nováčku. To je jistě pozitivní, protože se tak kolektiv obměňuje a do komunity se dostanou nově příchozí. Cílem pro rok 2024 je uspořádat víkendovou konferenci, která by se do hloubky věnovala Lightning Network.

Brno

Počet účastníků na meetupech brněnské Jednadvacítky bývá okolo 20. Vyšší návštěvnost až okolo 50 zájemců je podle místních členů u větších přednášek např. na téma rakouské ekonomie nebo Lightning Protokolu. Speciálně pro brněnské srazy byla také již před rokem zprovozněna první lightning tombola, kterou následně převzali na akcích také v dalších městech.

Jednadvacet - Brno

Jednadvacet - Brno

Brněnská skupina Jednadvacet pořádá pravidelná setkání u piva nazvané Bitcoin Beer, které se typicky koná v hospodě akceptující bitcoin. Populární jsou také odborné přednášky, na kterých přednášejí zajímavý hosté, například zde své projekty prezentovala společnost SatoshiLabs. Na místních vánočních trzích na Zelném trhu je již druhým rokem stánek, který přijímá platby v bitcoinu.

Do budoucna mají v Brně velké plány. Chtějí postupně onboardovat další podniky pro platbu lightningem, zavést sdílené koloběžky s platbou v BTC, a někteří by dokonce rádi založili brněnskou pobočku Paralelní Polis.

Ostrava

Ostravská komunita je pravděpodobně jedna z nejstarších bitcoinových skupin, která má poměrně velké zázemí. Ostravská skupina vznikla již v roce 2022, původně pod názvem „Moravští bitcoineři,“ a čítala přibližně 200 členů. V návaznosti na představení celorepublikové komunity 21 v září 2023 na ChainCampu se skupina transformuje na Jednadvacet Ostrava.

Jednadvacet - Brno

Jednadvacet - Ostrava

Ostravská Jednadvacítka pořádá pravidelná měsíční setkání nazvané Zkouška sirén. Na rozdíl od notoricky známé zkoušky první středu v měsíci probíhá tento meetup až večer, a to v jednom ze tří podniků, které si ostravská skupina zvolila. Setkání se zde historicky účastnili např. Kicom, ekonom Josef Tětek, dále pořadatelé ChainCampu bratři Kuchařovi nebo odborník nejen na Lightning Network Jan “Gorrdy” Dvořák.

Na pravidelné posezení chodí v lokální komunitě každý měsíc cca 20 účastníků. Jádro komunity tvoří přibližně tři čtvrtiny pravidelní návštěvníci, kteří na akci přivádí také nováčky. Na ostravské akce také často dojíždí účastníci z Olomouce.

Olomouc

Bitcoinová komunita se v Olomouci schází již přibližně od konce roku 2022. První meetup proběhl v podniku Bla Bla Olomouc, kde se srazy konají pravidelně dodnes. Další velkou a oblíbenou akcí byl Bitcoin Pizza Day, kterou pořádá mnoho komunit po celém světě na počest první reálné bitcoinové transakce.

Jednadvacet - Olomouc

Jednadvacet - Olomouc

Členové olomoucké Jednadvacítky se s pravidelností schází v podniku Bla Bla Bla Olomouc. V Olomouci již proběhlo také mnoho přednášek s hosty, nechyběl Kicom nebo Jan “Gorrdy” Dvořák. Zájemci mohli prohloubit své vědomosti o bitcoinu a financích obecně, a to na BTC Tour, která proběhla v roce 2023 a která zavítala také do Olomouce.

Meetupy místní komunity mají obvyklou účast mezi 20 a 60 návštěvníky. Horní hranice je naplněna zejména v případě přednášek, zatímco na pravidelné „pivo a pokec“ chodí spíše mezi 20 a 30. Dalšími akcemi pořádanými v Olomouci je bitcoinový hospodský kvíz nebo již zmíněný Bitcoin Pizza, na který dokonce přišlo až 90 lidí. Členové olomoucké skupiny si mohli komunitně „zagemblit“ na velmi specifické akci – turnaji nazvaném Texas Hodlem Poker. Tato akce, která proběhla v září 2023, je patrně jediná svého druhu v celé komunitě.

Beroun

V Berouně proběhly zatím celkem dvě komunitní akce. První z nich se konala v dubnu 2023. Šlo o speciální setkání, tzv. Vexl meetup. Na něm se setkali příznivci vexlování, čili nákupu a prodeje bitcoinu peer-to-peer, tedy v souladu s původním záměrem Satoshiho Nakamota. Doprovodným hostem zde byl Michal Novák, autor oblíbené knihy „Lightning Network: Platby budoucnosti”. Druhá akce proběhla v říjnu 2023 na téma Adopce bitcoinu, součástí byla také panelová diskuse.

Jednadvacet - Beroun

Jednadvacet - Beroun

Do Berouna na první meetup přijelo přibližně 70 lidí, což je vzhledem k velikosti tohoto města v porovnání s ostatními komunitami skvělé číslo. Lokální komunita se může také pochlubit tím, že jejích akcí se zúčastnilo mnoho lidí ze sousedních komunit, např. z Kladna, z Plzně nebo z Prahy.

Do budoucna členové komunity uvažují o uspořádání hospodského bitcoinového kvízu, tak jako proběhl například v Praze nebo v Olomouci. Nejen členové si také pochvalují dobrou lokaci pro srazy a akce této komunity, má blízko jak k Praze, tak právě k jiným okresním městům Středočeského kraje. Komunita dává také velký důraz na podporu adopce bitcoinu a ochotně pomáhá všem zájemcům, kteří chtějí bitcoin implementovat.

Varnsdorf

Varnsdorfskou komunitu vybírám proto, aby reprezentovala ty celkově spíše menší lokální skupiny Jednadvacet. Ve Varnsdorfu zatím neprobíhají akce úplně pravidelně, ale členové komunity se snaží o aktivní adopci bitcoinu ve svém podnikání.

Jednadvacet - Varnsdorf

Jednadvacet - Varnsdorf

Komunita Jednadvacet ve Varnsdorfu si dala v září 2023 nemalý cíl, a to uspořádat bitcoinovou konferenci “BTCVDF”. Konference se vydařila a členové místní skupiny už mají cíl na příští léto - uspořádat AnKap festival. Mezi průběžné plány navíc patří podpora adopce bitcoinu u místních podnikatelů a v plánu jsou také vzdělávací projekty s přesahem mimo samotný bitcoin.

Nemalé plány do budoucna má aktivní člen Jednadvacet Varnsdorf, jehož sen je otevřít si v budoucnu školu, která by svým zaměřením učila studenty jednak o bitcoinu a také o sebeřízeném vzdělávání. Jak ale sám přiznává, jde spíše o hudbu budoucnosti. Této i dalším komornějším lokálním komunitám tak nezbývá než popřát mnoho úspěchů a energie!

Závěrem

Česká komunita Jednadvacet vznikla velice spontánně. Jako akce lidí, kteří mají zájem se setkávat s ostatními, sdílet zkušenosti a prohloubit své znalosti a dovednosti nejen co se bitcoinu týče.

Jednadvacet
Rollupy, které návštěvníkům na ChainCampu 2023 prezentovaly hlavní cíle CZ a SK komunity Jednadvacet. (autor: D@d@)

Od slavnostního představení Jednadvacítky v září 2023 již členové lokálních komunit po celé České republice uspořádali a nadále pravidelně pořádají mnoho setkání, která jsou vždy otevřená všem zájemcům bez rozdílu, včetně začátečníků.

Soudě podle dojmů autora i podle mnoha oslovených členů napříč komunitami se meetupy setkávají s čilým zájmem a ohlas na ně je pozitivní. Nezbývá než popřát komunitě do dalších měsíců a let mnoho štěstí a organizátorům setkání mnoho energie a trpělivosti.

Bitcoin roste odspodu, Bitcoin jsi i Ty! Více informací na webu Jednadvacet.org.

Jan Jílek

Jan Jílek

Jsem právník, srdcem bitcoiner. Po pádu do pomyslné králičí nory jsem začal studovat bitcoin a další související obory, zejména ekonomii a moderní historii. Rád objevuji a prakticky zkouším nové technologie. Poslední dobou se věnuji adopci bitcoinu, Lightning Network a digitálnímu dědictví. Společně s kolegy z advokátní kanceláře Blockchain Legal pomáhám klientům zabezpečit jejich kryptodědictví, aby mohli v klidu hodlovat za života i po něm.

Na vašem soukromí nám záleží

My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.

Více informací
Rozumím Podrobné nastavení Odmítnout vše
P-DC1-WEB12