Obnovit stránku

Mechanickou klávesnici si zamilujete. Proč a jak ji vybrat?

Mechanické klávesnice

Jak vybrat mechanickou klávesnici?

Článek

Aktualizováno

Mechanické klávesnice jsou čím dál oblíbenější. Proč? Protože jsou zkrátka lepší. Jejich specifická hmatová odezva umožňuje přesnější ovládání pohybu ve hrách a také rychlejší psaní. Stisk každé klávesy vzbuzuje jistotu a pocit mechanické přesnosti. Tyto klávesnice jsou zpravidla také bytelnější, takže lze od nich očekávat delší životnost. Jenže v mechanických klávesnicích jsou velké rozdíly. Jak vybrat takovou, která vám bude vyhovovat?

Jak vybrat mechanickou klávesnici – OBSAH

 1. Proč si vybrat mechanickou klávesnici?
 2. Co přináší mechanické spínače hráčům?
 3. Proč má mechanická klávesnice smysl i v kanceláři?
 4. Vlastnosti a parametry mechanických spínačů
 5. Lineární mechanické spínače
 6. Taktilní mechanické spínače
 7. Mechanické spínače s proklikem
 8. Jakou velikost klávesnice vybrat? (PŘEHLED)

Proč si vybrat mechanickou klávesnici?

Když se podíváte do nabídky mechanických klávesnic, ihned si všimnete, že bývají výrazně dražší než klávesnice běžné. Má to celou řadu důvodů, mezi které patří lepší zpracování i vyšší odolnost, ale především vysoká cena mechanických spínačů. Ty jsou úplně jiné než klasické membránové spínače. Komplexnější, odolnější, lepší. Celý princip jejich fungování je úplně jiný. A právě to je jejich největší výhodou. Proč má smysl si za ně připlatit?

Mechanické klávesnice
Příjemným zpestřením je u mechanických klávesnic také možnost přizpůsobení díky snadné výměně „kloboučků“.
i

Custom klávesnice a modding

Na Alze najdete také potřeby pro výrobu a modding mechanických klávesnic. Patří mezi ně sety kláves, spínače dle vlastního výběru, modulární desky i všechno potřebné nářadí.

Co přináší mechanické spínače hráčům?

Hraní her je nejen o zážitcích, ale také o přesnosti a rychlosti. Zejména pak to kompetitivní, kde se snažíte být lepší než soupeř. Proto si mnozí kupují ultra citlivé myši, monitory s vysokou obnovovací frekvencí a také právě mechanické klávesnice. Jejich charakteristická tlaková odezva vám umožňuje přesně poznat moment aktivace klávesy a tak ovládat pohyb ve hře s větší precizností. Navíc, protože mají mechanické klávesy poměrně vysoký zdvih, ale aktivační bod bývá zhruba v jeho polovině, klávesnice reagují na stisk velmi rychle.

Mechanické klávesnice
Mechanické klávesnice často nabízejí RGB podsvícení, což je další z vlastností, které jsou hráčům většinou sympatické.

Další výhodou je vysoká odolnost nejen samotných spínačů, ale i celých klávesnic. V kvalitě provedení samozřejmě najdeme rozdíly – dražší klávesnice budou odolnější a lépe vyrobené než ty levnější. Ve srovnání s běžnou membránovou klávesnicí bude ale bytelnější i levná mechanická klávesnice. Pokud se při hrách nervujete a klávesnici silně mačkáte, nebo do ní dokonce trochu bušíte, „mechanika“ to většinou unese. Vše má pochopitelně svou míru a při výrazném poškození vám zanikne nárok na reklamaci. Membránovou klávesnici ale zkrátka rozbijete snáz.

Proč má mechanická klávesnice smysl i v kanceláři?

Mechanické klávesnice jsou náramně užitečné i v kanceláři. Umožňují totiž pohodlnější a rychlejší psaní. U membránových spínačů je bod odporu na začátku. Když ho překonáte, prst se vám zastaví až ve chvíli, kdy narazí na „dno“ klávesnice. Až tehdy klávesa sepne. Při rychlejším psaní může dojít až k tomu, že vás z neustálých nárazů začnou bolet konečky prstů. Mechanická klávesa má aktivační bod typicky v polovině svého zdvihu. Klávesy proto nemusíte domačkávat, ale stačí na ně „poklepávat“. Tedy pokud vám takový styl psaní vyhovuje.

Mechanické klávesnice
Mechanické klávesnice nemusí vypadat jen herně. Mohou být také elegantní a skvěle padnoucí na minimalistický kancelářský stůl.

A co rychlost? Rychlost psaní je nejvíce ovlivněna tím, jak nám klávesnice padne do ruky. A na tom se výrazně podílí charakter spínačů. Protože mají mechanické spínače výraznější hmatovou odezvu, snáze a rychleji zjistíte, kdy přesně byla klávesa stisknuta. Intuitivně proto víte, že už můžete přejít na další znak. Tato jistota se přímo propisuje do rychlosti, jakou nakonec píšete. Každému samozřejmě vyhovuje trochu jiný typ spínačů. Některé dokonce produkují výrazný cvakavý zvuk, který mnozí uživatelé od mechanické klávesnice očekávají.

i

Mechanické vs. membránové spínače – srovnání principů

Běžné membránové klávesy používají k vytváření hmatového odporu pouze gumovou báň, někdy doplněnou o „nůžkový“ mechanismus, díky čemuž mohou při stisku působit měkce a nekonkrétně. Samotné zaznamenávání stisku je řešeno několika plastovými fóliemi (membránami), které jsou poskládané na sobě. Dvě z membrán na sobě mají tištěný spoj. Pokud stisknete klávesu, tyto dva spoje přijdou do kontaktu a klávesnice vyšle signál do počítače s tím, že byla stisknuta specifická klávesa.

Mechanické klávesnice Mechanické klávesnice

Mechanické spínače jsou spolehlivější, a to proto, že jde o samostatné součástky s propracovaným mechanismem pohybu. Každý mechanický spínač zpravidla obsahuje kovovou odporovou pružinu, několik součástí z pevného plastu a také plnohodnotné kovové kontakty. Konkrétních provedení je ale celá řada. Například takto vypadají spínače Logitech Romer G, které vyrábí japonská firma Omron:

Mechanické klávesnice

Vlastnosti a parametry mechanických spínačů

Není mechanický spínač jako mechanický spínač. Pokud jste už nějakou mechanickou klávesnici zkoušeli, a třeba vám opravdu vyhovovala, ještě to neznamená, že vám bude vyhovovat jakákoliv mechanická klávesnice. Rozdíly jsou totiž velké. Každý typ mechanického spínače má určité parametry, které ovlivňují pocit při jeho stisku. A právě o těchto parametrech a vlastnostech se dozvíte v této kapitole.

Mechanické klávesnice
Kloboučky mechanických spínačů snadno sundáte a vyměníte. To se hodí nejen při jejich výměně, ale také při čištění klávesnice.

1. Odporová charakteristika

Máme tři základní odporové charakteristiky – lineární, taktilní a s proklikem. Prakticky každý mechanický spínač lze jednou z těchto charakteristik popsat:

 • Lineární spínače – lineární spínač má konzistentní odpor. To znamená, že když na něj začnete tlačit prstem, stačí tlačit stejnou silou a spínač bude plynule klesat až do koncové (nejnižší) polohy.
 • Taktilní spínače – taktilní spínač má proměnlivý odpor. Jeho síla závisí na fázi stisku, v níž se právě nacházíte. V první polovině stisku je odpor vyšší, v té druhé naopak nižší. Tento předěl mezi odpory je typicky spojen s aktivačním bodem spínače. To znamená, že přesně poznáte, v jakém momentě byl stisk klávesy zaznamenán.
 • Spínače s proklikem – také spínače s proklikem mají proměnlivý odpor, bývá ale výraznější a je doprovozen poměrně hlasitým „kliknutím“. První fáze stisku je zpravidla lehká, před aktivačním bodem se odpor náhle zvýší a po jeho překonání je opět nižší. Psaní na spínačích s proklikem je „nejmechaničtější“ a řada uživatelů na něj nedá dopustit.
Mechanický spínač – lineární Mechanický spínač – taktilní Mechanický spínač – s proklikem
Vizuální znázornění průběhu stisku různých typů spínačů. Lineární (červené), taktilní (hnědé) a s proklikem (modré). Jde o ilustraci spínačů značky Cherry.

2. Aktivační síla

Aktivační síla je nutná k aktivaci klávesy. To znamená, že tuto sílu potřebujete k překonání aktivačního bodu. Čím je tato síla nižší, tím snáze se klávesy mačkají. Nelze ale říci, co je horší a co lepší. Opět to závisí na osobních preferencích každého uživatele.

Aktivační síla se udává v centinewtonech (cN). Sílu 1 cN lze při zemské gravitaci chápat přibližně jako zatížení závažím o hmotnosti 1 g. Aktivační síla mechanických spínačů se nejčastěji pohybuje v rozmezí 40–60 cN.

3. Aktivační vzdálenost

Aktivační vzdálenost je vzdálenost mezi nejvyšší (základní) polohou spínače a polohou, ve které se nachází aktivační bod. Obecně platí, že jde o polovinu celkového zdvihu spínače. Není to však absolutní pravidlo a některé spínače mají aktivační vzdálenost kratší.

4. Celková vzdálenost/zdvih

Tuto vzdálenost měříme mezi výchozím a koncovým bodem mechanického spínače. Jinak řečeno mezi nejvyšší polohou a polohou, v níž je spínač plně stlačen. Tento zdvih se u mechanických spínačů většinou pohybuje kolem 4 mm, někdy ale může být i nižší. Platí to zejména u nízkoprofilových mechanických kláves, které dnes najdeme například v dražších herních noteboocích.

5. Hlučnost

Hlučnost mechanických spínačů není radno podceňovat. Zejména u spínačů s proklikem se totiž může stát, že pro vás bude hluk nakonec problém. Například pokud sedíte ve společné kanceláři, kde by mohlo hlasité cvakání rušit vaše kolegy. Nebo i doma, jestliže pracujete v místnosti, kde tráví čas i další členové vaší rodiny. Hluk je také jeden z důvodů, proč se spínače s proklikem nehodí pro hráče. Cvakání klávesnice může zachytávat mikrofon a narušovat tím hlasovou komunikaci se spoluhráči.

Každý mechanický spínač je hlučný, pokud do klávesnice „tlučete“. I lineární spínače totiž mají koncovou polohu, a jestliže je do ní dotlačíte s velkou razancí, ozve se bouchnutí o dno klávesnice. Lineární a taktilní spínače ale dokážou být téměř neslyšné, pokud je mačkáte s citem. „Proklik“ u spínačů s proklikem je naopak slyšet i při nejjemnějším stisknutí. Jde totiž o cvaknutí ve spínači, ke kterému dojde při jakékoliv rychlosti.

5. Životnost

Životnost spínače pochopitelně není něco, co by ovlivnilo jeho každodenní používání. Jde o udávané množství úhozů, které spínač snese beze změny funkčnosti. Obvyklé hodnoty se pohybují mezi 50 a 80 miliony stisknutí. Výrobci se snaží v životnosti předhánět, ale v praxi nemá smysl spínače podle tohoto údaje vybírat. Jde spíše o marketing. I životnost 50 milionů stisků znamená desítky let používání, a to při velmi vysokém vytížení.

6. Značka

Co má naopak při výběru spínačů poměrně velkou váhu, je jejich značka. Protože právě ta má velký vliv na to, jak spínače při stisku ve skutečnosti působí. V dalších částech článku si všimnete, že spínače od různých výrobců jsou často parametrově shodné. Teoreticky by tak měly být zcela shodné i při používání. Pocitově se ale budou více či méně lišit. Pokud už jste si například zvykli na spínače Cherry MX Blue, ještě to nemusí nutně znamenat, že vám budou vyhovovat i parametricky identické Kailh Blue. Možné to ale určitě je.

Mezi nejznámější výrobce patří jednoznačně německá značka Cherry, která mechanické spínače vyrábí od začátku druhé poloviny 20. století. Ve své době samozřejmě nebyla jediná, ale její řada MX se na trhu drží od 80. let až dodnes a je považována za vzor moderního mechanického spínače. V nedávné době se proto objevilo několik značek, které produkují „klony“ těchto spínačů. Mluvíme především o značkách Kailh, Outemu a Gateron. Jejich výroba probíhá v Číně, což snižuje celkovou cenu spínačů.

Tito „alternativní“ výrobci potom dodávají spínače také značce Razer, která je inzeruje pod odlišným barevným schématem, než je to původní od značky Cherry. Odlišnou cestou se nejprve vydala značka Logitech. Přišla totiž s vlastními spínači Romer-G, které zkonstruovala a dodnes vyrábí ve spolupráci se slavnou japonskou značkou Omron ve dvou variantách – lineární a taktilní. Později však do své nabídky přidala také spínače Logitech GX, což jsou v podstatě výše zmiňované „klony“ spínačů Cherry vyráběné značkou Kailh.

Lineární mechanické spínače

Lineární spínače se nejvíce hodí pro hráče. Jejich odpor, který je stejný po celé dráze stisku, umožňuje přesnou kontrolu a rychlejší reakce. Nebrzdí vás žádný bod zvýšeného odporu. Pokud chcete být ve stisku úplně nejrychlejší, můžete klávesu lehce přimáčknout těsně nad aktivační bod a při aktivaci ji vždy jen dotlačit o kousek níž. Největší výhoda těchto spínačů je ale také jejich velkou nevýhodou. Linearita se příliš nehodí na kancelářskou práci, absence hmatové odezvy totiž nepřeje rychlému a přesnému psaní.

Nejčastěji se setkáte s těmito lineárními spínači:


Cherry MX Red Cherry MX Black Cherry MX Speed Logitech Romer-G Linear Logitech GX Red Kailh Red
Charakteristika lineární
Aktivační síla (cN) 45 60 45 45 50 50
Aktivační vzdálenost (mm) 2 2 1,2 1,5 1,9 2
Celková vzdálenost (mm) 4 4 4 3,2 4 4
Životnost (mil. stisků) 50 50 50 70 50 50
Hlučnost nízká

Kailh BOX Red Outemu Red Gateron Red Razer Yellow HyperX Red
Charakteristika lineární
Aktivační síla (cN) 45 45 45 45 45
Aktivační vzdálenost (mm) 1,8 2 2 1,9 1,8
Celková vzdálenost (mm) 3,6 4 4 4 3,8
Životnost (mil. stisků) 50 50 50 80 80
Hlučnost nízká

Taktilní mechanické spínače

Mechanické spínače, kterým můžeme říkat například „taktilní“, se vyznačují bodem zvýšeného odporu umístěným zhruba v polovině celkového zdvihu. Ten poskytuje jasnou hmatovou odezvu, díky níž přesně víte, kdy byl stisk klávesy zaznamenán. Zároveň jsou ale tiché a zpravidla mají lehčí chod než spínače s proklikem. Hodí se proto jak do kanceláře, tak na hraní. Poskytují dobrý pocit při hraní a zároveň rychlou, tichou a nekomplikovanou reakci na stisk.


Cherry MX Brown Logitech Romer-G Tactile Logitech GX Brown Kailh Brown Kailh BOX Brown
Charakteristika taktilní
Aktivační síla (cN) 45 45 45 50 45
Aktivační vzdálenost (mm) 2 1,5 1,9 2 1,8
Celková vzdálenost (mm) 4 3,2 4 4 3,6
Životnost (mil. stisků) 50 70 50 50 50
Hlučnost nízká

Outemu Brown Gateron Brown Razer Orange HyperX Aqua
Charakteristika taktilní
Aktivační síla (cN) 45 45 45 45
Aktivační vzdálenost (mm) 2 2 1,9 1,8
Celková vzdálenost (mm) 4 4 4 3,8
Životnost (mil. stisků) 50 50 80 80
Hlučnost nízká

Mechanické spínače s proklikem

Spínače s proklikem jsou jako stvořené pro kancelářskou práci. Poskytují ještě výraznější hmatovou odezvu než taktilní spínače a přidávají k ní hlasité kliknutí. Díky tomu přesně víte, kdy jste jakou klávesu stiskli, a jste tak schopni psát velmi rychle a velmi přesně. Jen pozor na hluk, pokud pracujete v místnosti s dalšími lidmi. Na hraní se tyto spínače moc nehodí. Silná hmatová odezva komplikuje herní styl mačkání kláves, tedy mačkání v rychlém sledu a s různou intenzitou.


Cherry MX Blue Logitech GX Blue Kailh Blue Kailh BOX Blue
Charakteristika s proklikem
Aktivační síla (cN) 60 60 60 60
Aktivační vzdálenost (mm) 2 2 2 1,8
Celková vzdálenost (mm) 4 4 4 3,6
Životnost (mil. stisků) 50 50 50 50
Hlučnost vysoká

Outemu Blue Gateron Blue Razer Green HyperX Blue
Charakteristika s proklikem
Aktivační síla (cN) 60 60 50 50
Aktivační vzdálenost (mm) 2 2,3 1,9 1,8
Celková vzdálenost (mm) 4 4 4 3,8
Životnost (mil. stisků) 50 50 80 80
Hlučnost vysoká

Jakou velikost klávesnice vybrat? (PŘEHLED)

Herní mechanické klávesnice se vyrábějí v mnoha různých velikostech. Vždy platí, že větší klávesnice má více specializovaných kláves, takže se snáz používá při kancelářských činnostech, kde znaky navíc využijete. Menší klávesnice, disponující omezenou nabídkou kláves, jsou naopak lepší na hraní. U něj totiž nepotřebujete tolik různých funkcí, a naopak oceníte kompaktní rozměry, díky nimž získáte více místa pro pohyby myší.

Mezi těmito dvěma aspekty je důležité najít takový poměr, který bude vyhovovat vašemu stylu používání klávesnice. Pokud celý den pracujete na home office a sem tam si večer něco zahrajete, bude lepší vybrat větší klávesnici s numerickým blokem. Jestliže však počítač zapínáte téměř výhradně kvůli kompetitivnímu hraní, měli byste chtít klávesnici co nejmenší. A jestli se vaše používání pohybuje někde mezi, měla by být někde mezi i vaše klávesnice. Vybírat můžete z následujících velikostí:

100% / Full size klávesnice

 • Numerický blok
 • Standardní mezery mezi klávesami
 • Zaměření na přehlednost a pohodlí
Mechanické klávesnice
Full size klávesnice bývají někdy doplněny dodatečnými programovatelnými klávesami a nadstandardními ovládacími prvky. Ty ale také zabírají dost místa.

Full size / 100% klávesnice se hodí hlavně na práci. Má tradiční rozmístění s numerickým blokem a vše je pěkně roztříděno do částí oddělených mezerami. Může mít také větší „rámečky“ a nějaká „hluchá místa“. Na rozměry se u této varianty zpravidla moc nemyslí, neboť prioritou je pohodlné používání, dobrá přehlednost a povědomé rozmístění, kdy vše najdeme tam, kde to čekáme.

96% / 1800 compact klávesnice

 • Všechny klávesy jako 100% klávesnice
 • Zhuštěné umístění kláves bez velkých mezer
 • Zaměření na kompaktnost
Mechanické klávesnice
Jedna ze dvou variant 96% provedení. To druhé poznáte podle bloku šipek, který je oddělený mezerami a vysunutý směrem blíže k uživateli (viz kapitola o 80% klávesnici).

Pokud nutně potřebujete numerický blok, ale zároveň chcete více místa na stole, je pro vás 96% klávesnice naprosto ideální. Nabídne téměř všechny klávesy jako full size varianta, ale bez velkých mezer a rámečků. Mezi klávesami jsou menší nebo žádné mezery a některé jsou i jinak umístěné. Klávesnici to sice zmenšuje, ale také mírně znepřehledňuje. Ovšem pokud si na to zvyknete, jste schopni 96% klávesnici používat stejně efektivně jako klávesnici 100%.

87% / Tenkeyless (TKL) klávesnice

 • 100% klávesnice, ale bez numerického bloku
 • Šipky a řada F kláves odděleny mezerami
 • Klávesy Page Up, Delete apod. v bloku nad šipkami
Mechanické klávesnice
TKL klávesnici lze například spárovat se samostatným numerickým blokem, a tím získat flexibilní alternativu k full size klávesnici.

TKL je asi nejběžnější řešení kompaktních klávesnic. Prakticky jde o 100% klávesnici, která pouze nemá numerický blok a okolní klávesy. Proto také označení tenkeyless –⁠ bez deseti (numerických) kláves. Tyto 87% verze jsou ideální pro všechny, kdo chtějí klávesnici stejně přehlednou, jako je 100% klávesnice, ale nepotřebují při své práci numerický blok a rádi ho obětují, aby získali více místa na stole.

75% klávesnice

 • 96% klávesnice, ale bez numerického bloku
 • Minimalizace mezer mezi klávesami
 • Klávesy Page Up, Delete apod. ve sloupci na pravé straně
Mechanické klávesnice
Při srovnání s TKL si u této 75% klávesnice všimněte především funkčních kláves a kláves Page Up, Delete apod.

75% klávesnice také nemá numerický blok, zbytek rozmístění je ale stejný jako u 96% klávesnic (1800 compact). To znamená, že všechny klávesy jsou poskládány tak kompaktně, jak jen to jde, tedy bez velkých mezer a s mírnými úpravami v uspořádání. Klávesy Delete, Page Up apod. najdeme typicky ve sloupci na pravé straně, stejně jako pravou šipku.

80% klávesnice

 • Varianta mezi TKL a 75% klávesnicí
 • Stejné rozmístění jako 75% klávesnice
 • S výjimkou řady F kláves, která je oddělena mezerou
Mechanické klávesnice
80% klávesnice. Tento konkrétní model je odvozen od jiné (druhé) varianty 96% klávesnice, než jakou jsme si ukázali výše v tomto článku.

80% klávesnice je uspořádána stejně úsporně jako ta 75%, ale stále má mezeru pod řadou funkčních kláves. Pokud tyto klávesy používáte často, mohla by pro vás být lepší volbou. Je tady ovšem jeden problém –⁠ 80% klávesnice se na trhu objevují jen velmi zřídka, takže budete mít velké štěstí, pokud někdy na nějakou narazíte.

65% klávesnice

 • Jako 75% klávesnice, ale bez funkčních kláves
 • Důraz na užší tvar
 • Více kláves má dvojí funkci
Mechanické klávesnice
Pokud je pro vás velikost prioritou, 65% klávesnice vám poskytne, co potřebujete, a to při zachování velké části nejužitečnějších kláves.

Někteří hráči mají ve zvyku si při hraní klávesnici natáčet o zhruba 45°, čímž si vytvářejí více místa pro ovládání myší. V tu chvíli je dobře, když je klávesnice co nejužší. Aby takové byly, zbavují se 65% klávesnice řady funkčních kláves. Mnoho tlačítek proto musí mít dvojí funkci, která se aktivuje klávesovou zkratkou.

60% klávesnice

 • Ultrakompaktní rozměr se všemi hlavními znaky
 • Bez šipek
 • Bez kláves Delete, Page Up apod.
Mechanické klávesnice
S 60% klávesnicemi se pohybujeme na samé hranici mimoherní (ne)použitelnosti.

Nepotřebujete šipky ani speciální klávesy, jako je Delete nebo Page up? Potom může být vaše klávesnice ještě menší. 60% varianta je prakticky výřez z full size klávesnice, kde chybí numerický blok, funkční a výše zmíněné ovládací klávesy. Klávesa Esc se nachází vedle číselné řady. Na této klávesnici stále napíšete vše, ale ne vždy to bude úplně pohodlné.

40% klávesnice

 • Málo vídané provedení
 • Chybí řada číselných kláves
 • Má šipky
Mechanické klávesnice
40% klávesnice jsou velmi neobvyklé. Až ale jednu uvidíte, její rozložení bude vypadat zhruba takto.

Podobně jako 80% klávesnice ani ty 40% nejsou příliš populární. Je proto málo pravděpodobné, že na nějakou narazíte. Každopádně jde o příslušenství, které stojí na samotné hraně použitelnosti, a je nutné si pořádně rozmyslet, jestli vám za to kapesní rozměry stojí. Chybějící řada číselných kláves vás totiž může mrzet nejen při psaní, ale i ve hrách.

Keypady / mini klávesnice

 • Miniaturní provedení
 • Jen několik dostupných kláves
 • Zpravidla pohodlné držení
Mechanické klávesnice
Takovéto keypady jsou vyloženě herní, a jde tedy jen o příslušenství k vaší hlavní klávesnici.

Máte-li jasno, že nechcete dělat kompromisy a raději budete mít jednu klávesnici na práci a jinou na hraní, můžete zvážit nákup keypadu. Jde o mini klávesnici s malým množstvím kláves nutných pro hraní. Jsou na dosah prstů levé ruky, která mívá k dispozici pohodlnou opěrku. Rozhodně platí, že na keypad je potřeba si zvyknout, protože vám mohou chybět klávesy, které teď považujete za samozřejmost a jejich používání ani nevnímáte.

i V AlzaMagazínu pro vás máme i další články:

Výběr mechanické klávesnice je radost. Zejména dnes, kdy můžete vybírat z mnoha různých modelů od mnoha různých značek, v různých provedeních a vzhledech a s různými spínači. Mechanickou klávesnici je nejlepší vybírat podle vlastních preferencí. Může vám totiž vyhovovat úplně jiná, než s jakou jste se dosud setkali.

Na vašem soukromí nám záleží

My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.

Více informací
Rozumím Podrobné nastavení Odmítnout vše
P-DC1-WEB02