Obnovit stránku

Mýty a fakta kolem Bitcoinu

Aktualizováno

Příběh Bitcoinu je starý jako civilizace sama. První dokumenty, jež se dochovaly, byly účetní záznamy na hliněných destičkách. Lidé chtěli a potřebovali všeobecný platební ekvivalent, tedy pomyslný jazyk, jímž mohou vyjádřit hodnotu. Tím se staly peníze. Vývoj peněz byl trnitá a doposud nekončící cesta. Všechny její slepé uličky a nešvary formovaly to, čím je dnes Bitcoin. Média nedělají Bitcoinu a kryptoměnám obecně příliš dobré jméno. Pokud zapátráte v paměti, nejspíš si vybavíte spoustu negativních titulků. Financováním nelegální činnosti počínaje a - po velice dlouhém seznamu – ekologickými dopady konče. Pojďme se podívat na nejčastější mýty okolo Bitcoinu.

Mýty a fakta kolem Bitcoinu – OBSAH ČLÁNKU

  1. Musím si koupit celý bitcoin
  2. Bitcoin je prostředek nelegální činnosti
  3. Bitcoiny se jednoduše kradou
  4. Bitcoin je hračka pro geeky
  5. Bitcoin je anonymní
  6. Těžba kryptoměn způsobí globální katastrofu!

Musím si koupit celý bitcoin

Je možné si zakoupit libovolně velkou část bitcoinu. Jeden bitcoin je dělitelný na sto milionů částí. Těmto nejmenším jednotkám se říká satoshi, podle člověka nebo skupiny lidí, kteří Bitcoin spustili. Za předpokladu, že světová populace činí 7 miliard lidí, vychází na každého asi 300 000 satoshi – tedy 0,003 bitcoinu. Vzhledem k tomu, že v prvních několika letech byly ztraceny asi 4 miliony bitcoinů z celkového množství 21 milionů, které budou vytěžené, vychází na každého asi 220 000 satoshi.

i

Lekce blockchainového pravopisu:

Mluvíme-li o síti či technologii Bitcoinu, píšeme velké B. Těžíme a utrácíme však bitcoiny s malým b.

Co je to vlastně ten blockchain se dočtete zde.

Bitcoin je prostředek nelegální činnosti

V každé zemi je nelegální činností myšleno něco jiného. Některé nelegální činnosti jsou tzv. „zločin bez oběti“. Pak jsou tu „zločiny“, které nám mohou přijít naprosto absurdní. Například ve Venezuele je nezákonné přijímat pomoc zvenčí. Je zločinem nelegálně si koupit nezbytné léky nebo jídlo, kterého je v této zemi nedostatek? Nutno podotknout, že nedostatek jídla i léků způsobily právě státní intervence, které se platbou v kryptoměnách Venezuelané snaží obejít. V mnoha zemích není možné si legálně koupit určitou literaturu, kupříkladu Bibli.

Bitcoin pomáhá v částech světa, které nedisponují takovými privilegii jako například Česká republika.

Bitcoin pomáhá ženám v Afghánistánu oprostit se od tvrdého režimu. Ženy v Afghánistánu, a nejen tam, se potýkají s nerovnoprávností. Nemají možnost založit si vlastní bankovní účet či začít podnikat. Ke všemu potřebují souhlas svých otců nebo manželů. Code to Inspire je organizace, jež pomáhá ženám v Afghánistánu zapojit se do společnosti. Učí je programovat a používat kryptoměny, což jim dává svobodu. Díky těmto dovednostem si mohou zakládat své vlastní podnikatelské aktivity nebo našetřit peníze na cestu do svobodnější země.

„Jsem z Íránu a nemůžu používat Apple Pay, PayPal, Visu či MasterCard. Bitcoin používat MŮŽU!“

Bitcoin není ideální a ani nejpoužívanější měnou k porušování zákonů. Tou je každá hotovost, která je narozdíl od Bitcoinu naprosto anonymní, do jisté míry stabilní a poskytuje k těmto účelům dostatečnou likviditu. 

Bitcoiny se jednoduše kradou

Bitcoiny jsou chráněny asymetrickou kryptografií. To znamená, že přístup k bitcoinům má pouze ten, kdo k nim vlastní privátní klíče. Vlastnictvím privátního klíče uživatel dokazuje, že má právo bitcoiny utratit. O bitcoiny tak lze přijít pouze v případě špatného zacházení s privátními klíči, kdy se k nim dostane někdo jiný. 

Jedním z bezpečných způsobů uchování privátních klíčů je hardwarová peněženka.

Pokud o bitcoiny přijdete skrze útok hackerů na burzu, na které jste s nimi obchodovali, je nutné si uvědomit, že v tu chvíli už ani nešlo o vaše bitcoiny, jelikož jste k nim neměli privátní klíče. Ty měl někdo jiný, v tomto případě vykradená burza, které jste bitcoiny poslali. Pokud nemáte od bitcoinů privátní klíče, nejsou to vaše bitcoiny. Na vině případných krádeží tak není technologie, ale neopatrní uživatelé.

Bitcoin je hračka pro geeky

Z počátku byl Bitcoin využívaný pouze IT nadšenci, geeky a nerdy. Tato doba je však již dávno pryč. V České republice kupříkladu vznikla první kavárna na světě, která přijímá pouze bitcoiny. Místa, kde se nachází bitcoinové automaty, a kde směněné kryptoměny můžete použít, najdete zde.

i

„Zatímco Bitcoin je nový vynález digitálního věku, problémy, které primárně řeší – jmenovitě umožňuje člověku vlastnit peníze, které jsou plně pod jeho kontrolou a mají velkou šanci, že jejich hodnota v dlouhodobém horizontu vzroste – jsou staré jako lidstvo samo.“

V Evropě a vyspělých státech nepociťujeme takovou potřebu vlastnit kryptoměny, jako lidé v zemích, kde jim hyperinflace ničí životní úspory, vlády cenzurují toky plateb i informací, a bankovní služby nefungují, nebo je těžké a finančně náročné se k nim dostat. Proto jsou kryptoměny i přes svou současnou volatilitu bezpečným přístavem pro občany zemí jako je Venezuela, Turecko, Zimbabwe nebo Kypr.

Nejen v nevyspělých státech jsou však kryptoměny možnost, jak se vymanit ze systému. Využívají je lidé, kteří nechtějí používat neanonymní bankovní služby s vysokými poplatky a dlouhou časovou lhůtou mezi transakcemi. Využívají je i ti, kdo se chtějí vymanit z těžko viditelného zdanění – inflace, kterým stát financuje věci, se kterými občané často nesouhlasí.

Bitcoin je anonymní

Bitcoin je pseudonymní. To, do jaké míry dokáže být uživatel anonymní, závisí na jeho návycích. Dokud si někdo nespojí vaši identitu s vašimi bitcoiny, jste na síti anonymní. Toto spojení umožníte například pokud se verifikujete na burzách nebo směnárnách. Burzy se řídí zákony Know Your Customer a Anti Money Laundering. Pro zachování anonymity je důležité kryptoměny anonymně nabýt a také je tak používat.

bitcoin; pseudonymni
Ačkoliv by se mohlo na první pohled zdát, že všechny kryptoměny jsou ze své podstaty anonymní, opak je pravdou. V případě Bitcoinu je míra anonymity výrazně ovlivněna vašimi online akcemi a návyky.

Nejjednodušší je nákup za hotovost v bankomatech, které nejsou v prostorech sledovaných kamerovým systémem. Další možností je koupit si kryptoměny od prodejce na ulici za použití služby Local Bitcoins. Nebo v decentralizované směnárně. Vhodné je také nechat si pro sebe, kolik bitcoinů, případně jiných kryptoměn, vlastníte. Tím ztížíte pokusy o případné vystopování vaší identity. Dalším rozumným krokem je používat VPN nebo Tor pro zakrytí vaší reálné IP adresy.

Těžba kryptoměn způsobí globální katastrofu!

Ekologičtí aktivisté se nás pomocí masových médií snaží přesvědčit o tom, že Bitcoin je katalyzátorem globálního oteplování, případně jiné environmentální katastrofy. V posledních letech bylo napsáno mnoho článků a vydáno několik studií, které předpovídaly globální ekologické katastrofy způsobené těžbou bitcoinu. Podrobněji se tomu věnuji ve svém článku Bitcoin a ekologie.

bitcoin; pseudonymni
Těžba bitcoinu sice spotřebuje velké množství elektrické energie, ale to i vánoční osvětlení v USA.

Je pravda, že těžba bitcoinu stojí velké množství elektrické energie. Jádrem porovnání spotřeby energie by však vždy mělo být to, co za propálenou energii společnost jako celek dostane. Pokud víme a chápeme, co vše Bitcoin z monetárního a technologického hlediska přináší, je jeho spotřeba elektrické energie logicky mnohem lépe odůvodnitelná, než například 6.63 miliardy kWh propálených během pár dní kvůli vánočním svátkům v USA.

i

Těžba bitcoinu

Za tvorbu bloku dostává těžař 12,5 bitcoinu. Tato odměna se každé 4 roky (210 000 bloků) snižuje na polovinu. V roce 2009 při spuštění Bitcoinu byla odměna 50 bitcoinů za ověřený blok, mezi lety 2013-2016 byla odměna 12,5 bitcoinu, v roce 2020 se bude odměna znovu půlit na 6,25 bitcoinu. Protože je bitcoinů omezené množství, tedy 21 milionů mincí, probíhá u Bitcoinu jev zvaný deterministická inflace. Víme tedy, kdy se dotěží poslední bitcoin. To se stane v roce 2140 (většina bitcoinů však bude vytěžena do roku 2033), do té doby se budou odměny za vytěžený blok neustále zmenšovat. Protože těžaři musí být k těžbě ekonomicky motivováni i po vytěžení všech bitcoinů, dostávají odměny i v podobě transakčních poplatků.

Lze v Bitcoinu podvádět? Dost težko. A pokud to zkusíte, vyjde vás to draho.

Před pár dny se těžař, který vytěžil blok, pokusil odeslat do sítě nárok na odměnu větší než 12,5 BTC, která je pevně zakódována ve zdrojovém kódu. Full nody mu tento nárok zamítly a tím pádem nejenže tvůrce bloku přišel o 12,5 BTC, které by si jinak zasloužil, ale i o celkové náklady na vytěžení bloku, které se dají odhadnout na cca 150 000 USD. V přepočtu tak neférového těžaře tento chabý pokus vyšel na cca 6 200 000 Kč.

i Mohlo by vás zajímat
1. Proč vůbec potřebujeme kryptoměny? Dává to smysl!
2. SimpleMiningNet (NÁVOD) Jak začít s těžbou kryptoměn?
3. Kryptoměny (KURZY) Ty nejznámější a nejdůležitější kryptoměny!
4. Libra Kryptoměnový projekt společnosti Facebook.
5. Wasabi Wallet (NÁVOD) Bitcoin peněženka, které na vás záleží.
6. Kryptoměny v účetnictví a v daních Vše, co chcete vědět!
7. Paralelní Polis. Vejdi ven do paralelní společnosti!

Kryptoměny vznikly jako reakce na státní zásahy do života lidí. Směr, kterým se ubíral vývoj kryptoměn, spočíval především v poučení z nespočtu nezdařených alternativních měn. Všechny kryptoměny se neustále vyvíjí. Už dnes však dokáží posunovat hranice svobody jednotlivce mílovými kroky. Mýty, které média s oblibou využívají pro zvýšení čtenosti, jsou často jen projevem nevědomosti.


WEB14