Obnovit stránku

NADĚJE ZlínNADĚJE Zlín poskytuje sociální služby:


 

pro seniory  

  •     Dům pokojného stáří - domov pro seniory

pro lidi s demencí

  •     Dům pokojného stáří - domov se zvláštním režimem
  •     Středisko Naděje Zlín - Jižní Svahy - denní stacionář pro lidi s demencí

pro lidi s handicapem               

  •     Dům Naděje Zlín - chráněné bydlení
  •     Dům Naděje Zlín - sociálně terapeutické dílny
  •     Středisko Naděje Zlín - sociálně terapeutické dílny Svíčkárna
  •     Středisko Naděje Zlín - sociálně terapeutické dílny Tkalcovna

Do sociálně terapeutických dílen dochází 50 klientů, pracují v tkalcovské, galanterní, košíkářské a svíčkařské dílně, na drobných zakázkách, jako obsluha v integrované kavárně.

V chráněném bydlení komunitního typu žije 12 klientů a 3 bydlí ve chráněných bytech.

V Domě pokojného stáří žije 19 seniorů postižených Alzheimerovou nemocí a 46 seniorů s velmi sníženou schopností sebepéče. K dispozici mají zahradu, kapli, rehabilitační ošetřování a odbornou ošetřovatelskou péči.

V denním stacionáři pro lidi s demencí mohou nemocní v kvalitní a laskavé péči strávit část dne. Pečujícím rodinní příslušníci tak mohou žít svůj život při současném zajištění kvalitní péče o blízkého člověka.
 

Hlavní cíle NADĚJE Zlín:

  • podpořit lidi s mentálním postižením v samostatném svébytném životě, schopnosti se o sebe postarat, vytvářet hodnoty, pracovat, mít kolem sebe blízké lidi;
  • vytvořit obyvatelům Domu pokojného stáří – seniorům a lidem postiženým Alzheimerovou nemocí přátelské, domácí a bezpečné prostředí, poskytnout vlídnou podporu a péči, zabránit samotě, umožnit žít hodnotný společenský život i v situaci nemoci.
  • poskytnout kvalitní a laskavou péči lidem s demencí, nabídnout komplexní systém podpory pro pečující rodiny nemocných lidí

Do Domu pokojného stáří věnovala Alza domácí spotřebiče v celkové hodnotě 21 tisíc Kč. "Velmi si vážíme vašeho přístupu k neziskovému sektoru a děkujeme Vám za podporu naší organizace," Zuzana Šlúchová, fundraiser NADĚJE Zlín.


                                  

NADĚJE Zlín

www.nadeje.cz/zlin

P-DC1-WEB29