Obnovit stránku

Nostr: decentralizovaná síť pro svobodnější sdílení obsahu na internetu

Publikováno • Autor: Matouš Wachutka

Pokud se zajímáte o Bitcoin, otevřené protokoly nebo inovace ve vývoji sociálních sítí, možná už jste se dříve s Nostrem setkali. Co přesně se za zkratkou Nostr skrývá? Jak Nostr souvisí právě se sociálními sítěmi, svobodou slova, Bitcoinem či Lightning Networkem a proč nejde pouze o alternativu k platformě X (Twitter), jak býva mnohdy prezentován? Vše se dozvíte v článku níže.

Nostr

Nostr: decentralizovaná síť pro svobodnější sdílení obsahu na internetu – OBSAH

 1. Co je to Nostr a proč vznikl?
 2. Technické fungování Nostru
 3. Jak Nostr souvisí s Bitcoinem
 4. Jak na sociální sítě na Nostru?
 5. Další aplikace nad Nostrem
 6. Nostr jako disruptor „kultury rušení“

Co je to Nostr a proč vznikl?

Nostr vychází ze spojení „Notes and Other Stuff Transmitted by Relays“, tedy v překladu „Poznámky a další věci přenášené relayi“ (relay aneb relé je server při zjednodušení přirovnatelný k bitcoinovému uzlu). Jedná se primárně o protokol pro sociální sítě, který nyní nachází využití především jako alternativa k Twitteru odolná vůči cenzuře. Jeho cílem má být vyřešení problémů cenzury a manipulace s uživatelskými příspěvky, které souvisí se zásadami a algoritmy hlavních sociálních sítí dneška. Paralela k Twitteru a sociálním sítím ale není zdaleka vším, co Nostr jako protokol představuje.

Dnes jsme zvyklí posílat online přes internet svému okolí nejrůznější informace, komunikovat a sdílet názory. Do kategorie takového sdílení se světem mnohdy spadají intimní detaily z vašeho života, jindy důležitá sdělení nebo politické a další názory na nejrůznější dění v naší společnosti.

Když Tim Berners-Lee v roce 1991 vynalezl web, jeho vizí bylo vytvořit globální síť, do které by se mohl připojit kdokoli a kde by šlo vzájemně komunikovat svobodně bez obav z cenzury.

Vůbec první web na světě vytvořil Tim Berner-Lee
První webová stránka v CERNu – a na světě – byla věnována samotnému projektu World Wide Web a byla hostována na Berners-Leeho počítači NeXT. V úvodu stálo: „WorldWideWeb (W3) je rozsáhlá hypermediální iniciativa pro vyhledávání informací, jejímž cílem je poskytnout univerzální přístup k velkému množství dokumentů.“

Bernersův sen měl však poměrně krátké trvání...

V současné době všem okolo svá data a informace rozesíláme nejčastěji skrze centralizované komunikační platformy a sociální sítě, které provozují a mají na svých serverech pod kontrolou velké korporace, jimž povětšinou pramálo záleží na ochraně vašich dat. Jejich hlavním cílem je udržet si vás jako uživatele a na vašich datech co nejvíce vydělat. Stále častěji si aktuálně můžeme všímat, že naše aktivita na internetu a všechna data, která sdílíme, už zdaleka nejsou tolik pod naší kontrolou, jako tomu bylo například v počátcích internetu. Tehdy byl samotný internet ve svém základu poměrně dobře fungujícím prostorem pro sociální propojování lidí a svobodné sdílení informací skrze osobní webovky, blogy, diskuzní fóra apod. Vlastní osobní stránky měli všichni, kdo chtěli svůj obsah sdílet se světem od prvních internetových geeků přes, malé i větší podnikatele snažící se propagovat prodej svých produktů či služeb až po běžné lidi, kteří na nich informovali o zajímavostech z vlastního života, prezentovali své názory nebo třeba chtěli dát na odiv svou sbírku Magic kartiček. Zlaté časy.

Osodbí web Járy Cimrmana
S nadsázkou lze říct, že první osobní stránkou na českém internetu byl (ne)oficiální web legendárního vynálezce, Járy Cimrmana (vlevo), vytvořený Ivem Lukačovičem. Ten byl vzápětí doprovázen skutečnou oficiální verzí (vpravo).

Původní myšlenka a vznik Nostr protokolu

Ve své původní myšlence měl být Nostr pokusem o inovaci dnešní komunikace na internetu tím, že umožní sdílet data, informace či názory decentralizovaně a osvobodí tak jeho uživatele od spárů korporátů, které mají na sítích téměř monopolní sílu. Zatímco na Twitteru, Facebooku, Instagramu, Telegramu a dalších platformách odevzdáváte celou vaší online identitu, data i reputaci do rukou těchto centralizovaných entit. Na Nostru budete mít všechna vaše data plně pod kontrolou. Nikdo vám je jen tak nesmaže, pokud jsou z jakéhokoliv důvodu nevyhovující, nikdo vám kompletně nedokáže zablokovat účet a zamezit vám v dalším sdílení, nestanete se obětí shadow banů, které kradmo podrývají váš dosah a skrývají vaši aktivitu ostatním uživatelům opět z důvodu, že vaše názory nesedí administrátorovi centralizované platformy, nebo ještě hůř nesedí některým státním entitám, které společnostem provozujícím největší sociální sítě mohou diktovat, jak je to s pravdou k té nebo oné problematice.

Podobných projektů a pokusů typu Nostru za celou historii vzniklo mnoho. Většina z nich však zdaleka nenabízí skutečně robustní řešení, které by mělo šanci rozbít architekturu současného silně centralizovaného prostředí internetu. Proč tedy zrovna Nostr?

Manifest Nostru poprvé zveřejnil v listopadu 2019 jeho pseudonymní tvůrce Fiatjaf. Protokol byl pak na prvních relé serverech spuštěn 7. listopadu 2020. Před velkým přívalem pozornosti to byl jen tichý, niche projekt, který se prostě snažil přijít s alternativním návrhem sociálních sítí.

Nostr manifest
Původní ještě nijak technicky nerozvedené manifesto Nostru začíná slovy: „Nejjednodušší otevřený protokol, který dokáže jednou provždy vytvořit globální sociální síť odolnou vůči cenzuře.“ Celé si jej můžete přečíst na fiatjafově webu.

V prosinci 2022 však obdržela komunita Nostru grant ve výši 14 BTC od zakladatele Twitteru Jacka Dorseyho, což projektu přineslo nebývalou pozornost. Následoval růst počtu uživatelů, zejména z řad bitcoinerů. Nostr začátkem roku 2023 prudce rostl z 90 000 uživatelů na až nějaké 3 miliony s vyplněným profilem (při snaze nezapočítávat boty). Vlivem těchto událostí se na protokolu Nostru začalo ve velkém tvořit, navíc jeho jednoduchost a stavební kameny zaujaly mnoho zkušených vývojářů nejen z řad bitcoinerů. Protokolu si všiml a začal jej používat také například známý whistleblower, Edward Snowden.

Jack Dorsey už přispívá spíše skrze Nostr protokol než Twitter. Na Nostru najdete rovněž zmíněného Edwarda Snowdena.

Technické fungování Nostru

Nostr znamená jednoduchý otevřený protokol, který umožňuje vývojářům na jeho základě vytvářet globální, decentralizované a vůči cenzuře odolné sítě pro komunikaci, v mnoha ohledech podobně jako Bitcoin tvoří nestátní, svobodnou a necenzurovatelnou monetární síť. Nespoléhá se na žádný „(ne)důvěryhodný“ centrální server. Důležité je vyzdvihnout, že Nostr není přímo platformou sociálních sítí jako Twitter, Instagram či Facebook, za kterou bývá často mylně považován. Jde o skutečně otevřený standard, na kterém může kdokoli stavět v podstatě cokoliv i mimo aplikace sociálních sítí.

Hlavním posláním návrhu Nostru je jednoduchost. „Účty“ uživatelů jsou jednoduše páry kryptografických klíčů, které jim umožňují zcela vlastnit svou identitu, a všechny zprávy jsou podepisovány právě jejich klíči identity, což zabraňuje jakékoli formě manipulace se zprávami třetí stranou. Pro klíče a podepisování používá Nostr standardní kryptografii veřejného a soukromého klíče. Jádro protokolu pak tvoří dvě hlavní součásti: klienti a relé (relays). Klienti slouží jako webová, desktopová nebo mobilní rozhraní pro interakci uživatelů s Nostr protokolem, zatímco relé fungují jako backendové servery, které přijímají a ukládají zprávy od klientů. Tyto relé pak mohou zprávy přenášet k dalším připojeným klientům.

Serverová schémata Nostr
Schéma klasického centralizovaného sdílení informací na internetu vs. sdílení dat přes decentralizovanou síť Nostru.

Identita na Nostru a podepisování eventů

Nostr není platforma, ale protokol. Neexistuje žádná společnost Nostr, žádný generální ředitel, správní rada ani Nostr účet – pouze vývojáři přispívající do protokolu s otevřeným zdrojovým kódem. Pokud ale na Nostru neexistují účty, jak lze na síti vytvořit identitu spjatou s konkrétní osobou? Odpovědí jsou veřejné a privátní klíče – pojem, který už možná znáte.

i Protokol je interoperabilní soubor pravidel použitelný na různých strojích a v různých kódovacích jazycích. Je to seznam operací, které probíhají v daném pořadí. Cokoli na internetu by se dalo rekonstruovat jako protokol. Ve skutečnosti vše na internetu začalo jako protokol, je iniciováno protokolem a je postaveno na protokolu. Protokol je vyabstrahovaný dílek skládačky, který se ztrácí do podoby uživatelského rozhraní na něm běžících aplikací.

Nostr je založen na kryptografických klíčích a podpisech, takže poskytuje uživatelům ochranu před neoprávněným nakládáním s jejich identitami. Abyste získali vlastní identitu a mohli prostřednictvím ní provádět interakce s protokolem, tedy podepisovat tzv. „eventy“, je třeba si na začátek vytvořit privátní a soukromý klíč. Privátní klíč (Nsec) je, jak už bývá zvykem, váš unikátní soukromý identifikátor, jež opravňuje držitele provádět změny v jeho Nostr identitě, přepínat klienty, připojovat a odpojovat relé nebo podepisovat publikaci dat do sítě. Privátní klíč nelze nijak obnovit, nahradit a je jediným přístupovým „heslem“ k vaší Nostr identitě. Nesmíte jej tedy nikdy ztratit nebo komukoliv ukazovat, naopak je třeba si jej střežit a uchovávat ideálně offline. Veřejný klíč (Npub) slouží v podstatě jako něco typu uživatelského jména. Na Nostru vás na jeho základě budou moci najít ostatní uživatelé a různě s vámi interagovat. Někteří Nostr klienti umožňují používat Npub pro připojení k jimi podporovaným relé a číst skrze ně proudící data. V případě takového připojení však nebudete moci bez zadání privátního klíče s daty nijak interagovat nebo sami na připojená relé zapisovat data vlastní.

Protokol je postaven na konceptu tzv. „eventů“ (událostí), což je základní formát zpráv (JSON), s nimiž klienti komunikují odesíláním nebo stahováním eventů na relay servery. Každý event má základní strukturu zahrnující veřejný klíč identity, který jej vytvořil, podpis soukromého klíče identity, vlastní obsah zprávy a další eventy, s nimiž může původní event souviset – například zprávy, na které uživatel eventem odpovídá. Protože jsou všechny eventy probíhající na Nostru podepsány klíčem identity uživatele, je nemožné, aby někdo podvodně zveřejňoval zprávy jako jiný uživatel, aniž by ohrozil jeho soukromý klíč.

Nostr – event architektura
Takto může vypadat například „kind: 1“ event (parametr eventu kind 1 definuje krátké textové poznámky - tj. něco jako tweety na Twitteru). Zde event slouží k publikování zprávy uvedené v oddílu „content“: „Z oplocených zahrad se staly věznice a Nostr je prvním krokem ke stržení vězeňských zdí“.

Strukturu eventů tvoří několik definujících prvků:

 • Pole „id“ nám sděluje ID daného eventu.
 • Z pole „pubkey“ vyčteme veřejný klíč uživatele, který event odeslal.
 • Pole „created_at“ nám říká, kdy byl event zveřejněn.
 • Pole „kind“ určuje, o jaký druh eventu se jedná.
 • Pole „tags“ uvádí všechny tagy eventu. Ty slouží k vytváření odkazů, přidávání médií a zmiňování jiných uživatelů nebo eventů.
 • V poli „content“ se nachází samotný obsah eventu. V případě na obrázku výše krátký textový příspěvek.
 • Pole „sig“ je podpis, který klienti používají k ověření toho, že uživatel s tímto pubkey skutečně odeslal tento event v uvedený čas.

Nostr a jeho relé (relays)

Jak již bylo řečeno, relé si lze představit jako jednoduché servery, jež zajišťují ukládání dat uživatelů, které lze zapisovat nebo číst skrze aplikační klienty. Žádná dvě relé spolu nikdy přímo nekomunikují, komunikují pouze s klienty používanými uživateli protokolu. Čtení a zapisování zpráv funguje bez ohledu na druh použitého klienta, pokud jeden uživatel zapíše na relé data prostřednictvím klienta A, druhý uživatel si pak bez problému může data číst prostřednictvím klienta B, který pracuje přibližně se stejným aplikačním formátem jako klient A.

Uživatelé se mohou připojit k více relé za účelem zálohování údajů o svém účtu, příspěvků a sociálních interakcí nebo jen se záměrem rozšířit svůj dosah či dostat vlastní sdílené informace ke skupině uživatelů připojených pouze na konkrétní relé. Připojení k několika relé zajišťuje, že uživatel má vždy přístup ke svým datům v případě, že jedno relé vypoví provoz nebo bude cenzurováno. Nostr také umožňuje uživatelům spustit vlastní soukromý relé server například na osobním počítači, aby se odstranily pochybnosti o tom, že se stanou cenzurovanými nebo jejich data nebudou ukládána dlouhodobě na cizích relé. V době psaní tohoto článku bylo online 617 Nostr relé.

Nostr relay – servery
Informace a data se mezi uživateli přesouvají pomocí aplikačních klientů, kteří se spojují s jednotlivými relé a skenují jejich obsah, nebo na ně naopak obsah nahrávají.

Na výše uvedeném schématu vidíte, že máme 3 relé a 3 uživatele. Každý z uživatelů se k Nostru připojuje pomocí jiného klienta (na jiné platformě). Vzhledem k tomu, že ve schématu jsou zobrazena čtení a zápisy, lze vyvodit že:

 • Bob vidí všechny Aliciny příspěvky, ale nevidí nic od Mary (a ani neví, že Mary na síti existuje).
 • Alice vidí všechny Bobovy příspěvky, ale nevidí nic od Mary (a ani neví, že Mary na síti existuje).
 • Mary vidí všechny příspěvky Boba a Alice, protože zatímco ona zapisuje data pouze na relé 3 (z nějž nikdo nečte), čte z relé 2, kam provádí zápisy dat Bob i Alice.

Schéma je jen zjednodušené a ilustrační. Ukazuje však, že volba relé, ke kterým se chcete připojit, může mít velký vliv na to, koho a co uvidíte při používání Nostru.

i Relé na Nostru existují v několika typech a jejich infrastruktura hostování může být veřejná, nebo i soukromá. Mezi těmito možnostmi vyniká soukromé relé jako vůči cenzuře nejodolnější dostupná volba.
Relé v Evropě – mapa
Takto vypadá rozmístění nostřích relé po Evropě. Pokud chcete kouknout, kde jinde ve světě se ještě nacházejí, koukněte na web nostr.watch

Nostr klienti

Klienti jsou webová, desktopová nebo mobilní rozhraní vytvořená nad protokolem Nostru, jež umožňují uživatelům využívat globální, decentralizovanou a cenzuře odolnou síť Nostru pro různé účely. Nejčastěji využívané implementace klientů slouží pro přidávání nejrůznějších typů příspěvků, peer-to-peer výměnu šifrovaných zpráv a zdaleka nejpopulárnějším modelem jsou aplikace pro microblogging – forma blogování prostřednictvím krátkých příspěvků, jaké lze vidět například právě na platformě X (Twitteru). Klienti se zkrátka snaží zabalovat Nostr protokol do uživatelsky přívětivých aplikací, které se vizuálem a funkcemi velmi podobají aplikacím běžných centralizovaných sociálních sítí.

Nostr – klient Damus uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní v oblíbeném nostřím klientovi Damus se velmi podobá tomu, co už znáte z Twitteru (X).

Výhodou nostřích aplikací pro sociální sítě je jejich nemonopolní charakter. Zatímco pro sdílení fotek na centralizovaných sociálních sítích je jedinou relevantní volbou Instagram, pro sdílení krátkých videí TikTok, pro sdílení sexuálního obsahu mezi vaše sledující OnlyFans a pro microblogging Twitter nebo Threads, což je jako z bláta do louže, pro své působení na Nostru si pro každou aktivitu budete časem moci vybrat klienta, který nejvíce odpovídá vašim požadavkům nejen z hlediska přívětivosti uživatelského prostředí, ale rovněž v otázce přístupu k vašim datům a sdílení obsahu. Uživatelé mohou svobodně přecházet mezi různými decentralizovanými sociálními platformami postavenými na Nostru pomocí svých veřejných a soukromých klíčů. Pokud vám klient na platformě A znepřístupní některé relé, bude cenzurovat váš obsah na vlastních relé nebo vás rovnou zablokuje, můžete všechny své příspěvky, zprávy a sledující přesunout na jinou platformu XYZ, jejíž filtry obsahu a připojená relé více odpovídají vašim požadavkům, a pokračovat ve sdílení jako obvykle. Navíc si představte, jak snadné může být díky veřejného klíče přesouvat vaše sledující z jednoho typu sociální sítě na druhý. Pokud už máte zavedený účet na Twitteru s tisící followery, jen těžko je všechny dostanete na svůj nový Instagram. Na Nostru to díky propojení přes Npuby půjde jako po másle.

i Určitá forma filtrování obsahu a omezování aktivity existuje i na Nostru. Každý relé server může libovolně určit, kteří uživatelé na svůj veřejný klíč mohou nebo nemohou odesílat a číst eventy na daném relé. Celkově je síť Nostru i přesto schopna fungovat způsobem odolným vůči cenzuře, protože klienti se mohou dotazovat na eventy na kterémkoli online relé. Pokud jedno relé odmítne přijímat eventy od určitého uživatele, daný uživatel se může připojit k jiným relé, případně používat jiné klienty, které jeho eventy přijmou. Jeho sledující se pak jednoduše připojí ke stejným novým relé / klientům, aby mohli znovu vidět jím zveřejňované zprávy. Právě tato možnost klientů dotazovat se na eventy libovolného počtu nezávislých relé současně zaručuje, že vám na Nostru jen tak nikdo nezablokuje účet, neuvalí na vás shadow ban a nezruší vám tak například ze dne na den živobytí.

Jak Nostr souvisí s Bitcoinem

Nostr si vypůjčuje některé vlastnosti protokolu Bitcoinu, které se v průběhu času osvědčily. V povaze FOSS (free open-source software) platí, že co funguje, na tom se dál staví. Mnoho vývojářů, kteří pracují na Bitcoinu, pracuje také právě na Nostru. To například vysvětluje, proč je schéma generování párů veřejného a soukromého klíče naprosto stejné pro Bitcoin i Nostr.

Nostr a Bitcoin
Nostr + Bitcoin aneb kde se monetární svoboda potkává se svobodou slova.

Decentralizace, relé vs. uzly, držení vlastních klíčů a skutečná kontrola nad vlastním „účtem“

Na Nostru jsou necenzurovatelná komunikace, sdílení informací a dat zajištěny prostřednictvím globální sítě relé serverů. Spolehlivé fungování přenosu monetární hodnoty na Bitcoinu umožňuje zase globální síť uzlů.

Filozofie, jíž jsou tyto projekty utvářeny, klade velký důraz na decentralizaci. Stěžejní vlastností obou protokolů je zaručení schopnosti jednoho uživatele držet vlastní klíče a zcela samostatně tak spravovat vlastní data. Nostr to umožňuje pomocí relé, která ukládají a odesílají veškeré informace v rámci sítě. Díky jejich jednoduchosti může každý provozovat jedno nebo několik z nich. Tento koncept se zrcadlí v Bitcoinu: kdokoli může provozovat uzel, na kterém je uložena jeho kompletní blockchainová databáze.

Protokol Bitcoinu vytváří bezpečný kanál pro peer-to-peer, necenzurovatelné finanční transakce bez nutnosti důvěřování třetím stranám. Protokol Nostru přináší bezpečný způsob, jak komunikovat a sdílet obsah peer-to-peer, bez cenzury a bez nutnosti spoléhat se na prostředníky.

i Mezi další technologie, které si Nostr vzal z bitcoinového protokolu, patří například Schnorrovy podpisy používané v Nostru k podepisování zpráv. Dále jsou tu rovněž tzv. NIPy (Nostr Implementation Possibilities), jež slouží k nominaci nových technických vylepšení protokolu na GitHubu a vychází z podobně fungujících bitcoinových BIPů (Bitcoin Improvement Proposal).

Nostr pomocí bitcoinu mění monetizační model tvorby obsahu

Na běžných sociálních sítích hrají prim reklamy a spolupráce tvůrců s nejrůznějšími značkami, kterými jsou nuceni promovat všelijaké zboží, nebo fanoušci své oblíbené tvůrce musí podporovat sekundární cestou skrze další platformy jako Patreon apod. Nostr protokol a na něm běžící klienti sociálních sítí umožňují zpeněžit aktivitu na vašem profilu a vámi přidávaný necenzurovatelný obsah napřímo, a navíc k tomu v nativní implementaci využívají necenzurovatelné peníze – bitcoin.

Nostr totiž integruje platební síť nad Bitcoinem, Lightning Network, a umožňuje uživatelům oceňovat jednotlivé příspěvky drobnými tringelty, kterým se zde říká „zapy“. V rámci NIPu 57 byly definovány dva nové typy eventů, které reprezentují vypořádání lightningové platby zaslané lightningovým uzlem. Tzv. „zap request“ a „zap receipt“ přebírají údaje z lightningové faktury, konkrétně zaplacenou částku, příjemce a odesílatele platby, a poté tvoří nový event, který mohou zachytit relé a zobrazit klienti na svých platformách.

Jakmile si s Nostr klientem propojíte vaši lightningovou peněženku, budete u příspěvků moci klikat na malé ikonky blesku nebo „zap“ čudlíky, skrze které tvůrcům pošlete jako ocenění za jejich práci několik jednotek, desítek či tisíců satoshi.

Vyzapované satoshi, jenž obdarovaní najdou ve svých na Nostr napárovaných lightning peněženkách, mohou tvůrci využít k rozdávání příspěvků za obsah dalším uživatelům, k odemykání obsahu přímo na nostřích sociálních platformách, k předplacení funkcí klientů pro odvrácení spamu nebo s nimi třeba platit za zboží a služby v reálném světě.

Jak na sociální sítě na Nostru?

V současné době je na Nostru postaveno poměrně dost aplikací, které už pokrývají mnohé způsoby využití. Největší počet klientů se už od počátku soustředí na microblogging appky, v nichž najdete krátké příspěvky ve stylu twitterových tweetů. Je tedy zcela přirozené, že váš první kontakt s Nostr sítí proběhne právě přes některou z aplikací pro mikropříspěvky, pro jejich docela vysoký počet uživatelů už zde navíc najdete dostatek obsahu a příležitostí k interakcím. Zatímco někteří klienti si zakládají spíše na přívětivém uživatelském rozhraní, jiní se snaží implementovat co nejrychleji co nejvíce funkcí jako lightningové platby (zapy), skupinové chatovací místnosti a mnoho dalšího.

Poměrně univerzálním microblogging klientem je Plebstr (v budoucnu Openvibe) od českých vývojářů, kteří přišli s myšlenkou demokratizace byznys modelu sociálních sítí pomocí funkce zapování (tehda „satování“) v rámci projektu Tweetoshi ještě před tím, než začal být Nostr populární mezi bitcoinery. Plebstr je dostupný jako aplikace pro Android, iOS a pro počítače jako progresivní webová appka. Funguje v něm čeština, takže vás první zkušeností s Nostrem provede v mateřském jazyce. Pojďme se podívat jak probíhá vytvoření identity.

Vytvoření Nostr identity pro sociální sítě

Odkazy na stažení aplikací klientů berte vždy ideálně z jejich oficiálních webů. Jakmile máte appku například v mobilu, zvolíte možnost „Vytvořit účet“, pokud zatím žádný nemáte. Na úvodní obrazovce zadáte „zobrazované jméno“ a „uživatelské jméno“ jako na Twitteru, jiní klienti často ale vytvoří identitu pouze na „zobrazované jméno“, které bohatě stačí. Dále si můžete nastavit profilový obrázek, který se vloží pouze jako odkaz na externí centralizovanou webovou datábazi, protože Nostr ještě nepodporuje přímé vkládání médií. Jakmile potvrdíte vytvoření identity, vyskočí na vás zpravidla nově vzniklý soukromý klíč (Nsec), jenž si pečlivě opište a uschovejte ideálně někde offline, podobně jako bitcoinový seed.

Nostr klient Plebstr – tvorba identity
Vytvoření uživatelského jména a nastavení profilovky.

Jakmile jste si uchovali soukromý klíč, ocitnete se svou fungl novou Nostr identitou v okně, kde dostanete doporučeny ke „sledování“ identity pro Nostr či Bitcoin významných osobností. Vždy ale záleží na nastavení klienta, existují i takoví, kteří nevzešli z bitcoinové komunity a identity doporučené ke sledování tedy nebudou jen samí bitcoineři. Následně na vás vyskočí timeline s příspěvky sledovaných uživatelů. Mnoho klientů má ale také globální timeline, na němž vidíte téměř nefiltrované příspěvky (očekávejte sem tam nějaký ten nevhodný obsah nebo spam) od všech uživatelů Nostru publikujících na relé, k nimž jste připojení. Na Plebstru se na globální timeline dostanete potažením doleva. Vyzkoušejte si přidání vlastního příspěvku a prohlédněte si profil, kde v hlavičce najdete kromě uživatelského jména i váš veřejný klíč (Npub), což je skutečný identifikátor na Nostr síti, pomocí kterého vás ostatní uživatelé najdou nejspolehlivěji.

i Pokud byste si rádi usnadnili nalézání zajímavých profilů ke sledování nebo sami chcete váš veřejný klíč přidat do databáze Nostr profilů propojte nostří Npub s vaším Twitter účtem a seznamem sledovaných uživatelů na webu nostr.directory.
Nostr klient Plebstr – prohlídka profilu
Přidání sledovaných uživatelů, prohlídka timelinu příspěvků a vlastního profilu.

V dalších krocích máte možnost prozkoumat nastavení a trochu si klienta přizpůsobit k obrazu svému, aby byly vaše interakce s Nostr sítí co nejvíce vyhovující. V Plebstru si vyberte vzhled rozhraní, nastavte filtrování příspěvků na timelinu, zprovozněte zapování přidáním výchozí lightningové peněženky a přednastavením zap částek, zobrazte si znovu pro zazálohování privátní klíč nebo si prohlédněte připojené relé servery a případně přidejte další – jejich adresy najdete například na webu nostr.watch.

Nostr klient Plebstr – customizace účtu
Customizace klienta a propojení s Nostr sítí.

Nostr „Twitter killer“ klienti

Klientů napodobujících sociální síť typu Twitteru najdete na Nostru hafo, jejich kompletní seznam a prezentaci si prohlédněte buď přímo na oficiálním webu protokolu nostr.com, nebo v šikovném průvodci nostrapps. Mezi ty nejpoužívanější a nejzajímavější patří:

 • Damus je nejpoužívanějším klientem na iOS a macOS, na dalších OS jej bohužel nenajdete. Jde o projekt Willa Casarina, který se ve finální fázi podílel na sestavování protokolu samotného Nostru. Klient se snaží implementovat co nejvíce nových funkcí, díky čemuž na něm jde sem tam vidět, že je ve výrazně vývojové fázi. Vše ale dohání skutečně přehledným UI.
 • Iris slouží jako multi-platformní open-source klient s jednoduchým uživatelským rozhraním. Získat jej lze na PC s Windowsem, macOS i Linuxem nebo na mobily s Androidem a iOSem. Na počítači jej rozjedete bez jakýchkoliv instalací i jen v progresivní webové appce.
 • Speciálně pro Android zařízení vyvíjený klient Amethyst podobně jako Damus drží krok s nejnovějšími NIPy a mimo jiné například podporuje i komunitní chatovací místnosti, takže jím lze částečně nahradit i Telegram či Discord.
 • Primal jakožto PWA na PC, ale i appka na iOS a Android nabízí široké možnosti customizace timelinů například podle trendujících či nejvíce zapovaných příspěvků.
Nostr – webové rohraní Iris klienta
Webové rozhraní Iris klienta a důkaz o tom, že na Nostru najdete kromě příspěvků o Nostru samotném, Bitcoinu či zapování také například nějakou tu kulturu.

Obecně se nedoporučuje přihlašování do Nostr klienta (například při jeho výměně) vložením privátního klíče (Nsec). Dobrou praktikou pro lepší ochranu vašeho privátního klíče, zejména při používání webových aplikací jako Primal či Iris, je proto využití bezpečnostního generátoru a úložiště klíčů. Jednou z možností je rozšíření prohlížeče, Alby, které má vestavěnou podporu pro Nostr. Umožňuje uživatelům vygenerovat vlastní privátní klíč nebo uložit stávající klíč.

Další aplikace nad Nostrem

I když se nyní ve většině klienti snaží postavit na Nostru decentralizovanou obdobu Twitteru, v zásadě lze s protokolem udělat mnohem více. Například je možné vytvořit další varianty sociálních sítí typu Instagramu nebo Facebooku. Možností jsou dokonce i decentralizované verze aplikací, jako je GitHub nebo Google Docs. Potenciální typy aplikací, které lze na Nostru postavit, jsou pro jednoduchost základního protokolu omezeny v podstatě pouze představivostí vývojářů.

 • zap.stream nabízí využití jako streamovací a hostingová platforma s funkcí zapů podobné té na klientech jako Plebstr, Damus atd.
 • Habla.news, Yakihonne nebo Blogstack jsou platformy určené pro sdílení dlouhých blogových příspěvků, za které mohou tvůrci opět získávat lightningové zapy.
 • Pro komunitní chaty s koncovým šifrováním vyzkoušejte NostrChat nebo 0xChat.
 • End-to-end šifrovaný chat mezi dvěma zařízeními poskytne Nostr klient Sendstr.
 • Mutiny Wallet je progresivní webová appka, která poslouží jako šikovná non-custodial lightningová peněženka, kompatibilní s Nostr klienty pro zapování přímo pod příspěvky.
 • A pokud hledáte nějaké zábavnější využití Nostru, pak je tu pro vás třeba platforma pro online šachové partie – Jester.
i Jestli vás Nostr zaujal a chtěli byste jej více prozkoumat a vyzkoušet si různé principy fungování protokolu, existuje nástroj NostrPlayground, v němž si můžete pohrávat s vlastními filtry, prozkoumávat parametry nejrůznějších relé, vizualizovat data formátovaná v JSON souborech a testovat různé části sítě třeba za účelem vývoje vlastního klienta.

Nostr jako disruptor „kultury rušení“

Nostr svým bezprecedentním designem může přinést východisko lidem, kteří se stali obětí v dnešní době bující „kultury rušení“ (cancel culture). Což znamená, že přišli pro své mainstreamu nehodící se názory nebo třeba jen ojedinělý výrokový přešlap o veškeré své účty na sociálních sítích a mnohdy i dobrou reputaci ve společnosti obecně. Na Nostru vás jednoduše nikdo nezruší, ať už si myslíte a říkáte cokoliv, a díky flexibilitě sítě si vždy můžete udržet věrnost alespoň nějaké části publika, která vás zachrání před jinak nevyhnutelným pádem do hluboké studny „zrušených“. Tím, že se vyhnete naprosté anihilaci vaší existence z internetu, navíc zároveň získáte určitý prostor pro zmírnění poškození vaší reputace i v reálném světě.

Nostr vs. cancel culture
Jakýkoliv nástroj zabraňující vyloučení jedince ze společnosti pro jeho postoje je dobrý nástroj, nástroj střežící svobodu slova.

Do budoucna může Nostr rovněž sloužit jako preventivní opatření proti rozmachu kultury rušení, kterou by mohly k ještě větší krutosti dovést návrhy Evropské komise z roku 2021 týkající se možnosti propojení plánované evropské digitální peněženky s uživatelskými profily na klasických sociálních sítích. Pokud by se evropské identifikační peněženky obsahující veškerá vaše data z občanského, řidičského nebo očkovacího průkazu staly prostředkem přihlašování na platformy, jako je Facebook, Google apod., vašimi potenciálními „rušiteli“ by najednou nemuseli být jen uživatelé a správci centralizovaných sociálních sítí, ale i úředníci, tentokrát už zcela neskrytě.

Nostr díky nepotřeby centrální identifikace, necenzurovatelnosti a decentralizaci přináší možnost úniku ze svazujících struktur, jež se pomalu stávají součástí naší reality.

Nostr bojuje proti závislostním a mnohdy diskriminačním algoritmům dnes dominantních sociálních sítí. Rovněž vrací uživatelům kontrolu nad vlastními daty a přináší možnost monetizovat obsah sdílený se světem bez účasti třetích stran a ve znamení modelu value-for-value. Dále Nostr podporuje vznik různých alternativních perspektiv na sociální propojování a svobodu projevu bez obav z cenzury nebo „zrušení“. Uvidíme, zda tato nová technologie obstojí a třeba kromě revoluce sociálních sítí obohatí i vývoj Bitcoinu.

Na vašem soukromí nám záleží

My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.

Více informací
Rozumím Podrobné nastavení Odmítnout vše
P-DC1-WEB16