Obnovit stránku

Odpovědi na často kladené dotazy o splátkách

Než zavoláte do našeho call centra, zkuste svou odpověď najít zde.

 • Mohu si zakoupit na splátky bazarové zboží?
  Ano, na splátky je možné zakoupit použité, zánovní a rozbalené zboží.
 • Mohu žádat o úvěr, pokud jsem student?
  Ne.
 • Je možné po schválení úvěru dělat dodatečné změny v objednávce?
  Možné to je, ale cena nové objednávky musí být stejná nebo vyšší než původní výše úvěru.
 • Mohu si zboží nechat doručit do práce?
  Ne, zboží může být doručeno pouze na adresu trvalého pobytu nebo současného místa pobytu (pokud je druhá adresa uvedena v úvěrové smlouvě).
 • Mohu si zboží převzít na prodejně?
  Ano, zboží si můžete vyzvednout na prodejně, kde stačí předložit pouze platný doklad totožnosti. Druhý doklad je potřeba pouze při úvěru nad 80 000 Kč (akceptujeme cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, průkaz TP, ZTP, ZTP/P).
 • Může zboží převzít jiná osoba?
  Ne, zboží může převzít pouze osoba uvedená na úvěrové smlouvě.
 • Kdy mi přijde zboží?
  Zboží standardně dodáváme do druhého dne od obdržení smluv. O možnosti odběru zboží na prodejně Vás budeme informovat prostřednictvím SMS.
 • Jakým způsobem obdržím úvěrové smlouvy?
  Úvěrové smlouvy obdržíte elektronicky přímo od BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (která v ČR užívá obchodní značku Hello bank! by Cetelem) do Vaší emailové schránky. Pokud odkaz na email neobdržíte, neváhejte nás kontaktovat na splatky@alza.cz.
 • Lze akceptovat jako druhý doklad rodný list? Co mám dělat, pokud nevlastním ani řidičský průkaz, pas, nebo zbrojní průkaz?
  Rodný list společnost Hello bank! by Cetelem jako druhý doklad neuznává. Jedinou možností je odebrat si zboží osobně na naší centrále, nebo jedné z  prodejen. Při úvěru nad 80 000 Kč stačí předložit jako druhý doklad cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, průkaz TP, ZTP, ZTP/P, jinak není druhý doklad požadován.
 • Nemám bankovní účet, mohu žádat o splátky?
  Ano, v úvěrové smlouvě je poté třeba nastavit způsob splácení složenkou. Zboží si ale můžete odebrat pouze osobně na naší centrále nebo jedné z prodejen.
 • Pokud si odebírám zboží na prodejně, mám též zasílat smlouvy na centrálu? 
  Ne, pokud bude potřeba, pracovníci prodejny si vytisknou smlouvy sami.
 • Mohu zaslat smlouvy elektronicky?
  Smlouvy elektronicky nezasílejte, nákup na splátky se tím neurychlí.
 • Kdy je třeba podpis partnera na úvěrové smlouvě?
  Podpis partnera již není vyžadován.
 • Je nutné dokládat výpis z bankovního účtu?
  Výpis z bankovního účtu je vždy nutný při zaslání zboží doručovací službou (PPL, pošta). Při osobním odběru lze nákup na splátky vyřídit i bez výpisu z bankovního účtu.
 • Jak se dozvím číslo účtu, na které mám splácet?
  Do 3 týdnů od obdržení zboží Vám přijde od společnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (která v ČR užívá obchodní značku Hello bank! by Cetelem) splátkový kalendář, ve kterém budou všechny informace ke splácení úvěru. Jednotlivé splátky určitě nezasílejte na bankovní účty společnosti Alza.cz. Pokud Vám splátkový kalendář do 3 týdnů nedorazí, neváhejte nás ihned kontaktovat na adrese splatky@alza.cz.
 • Je možné zboží na splátky vrátit ve lhůtě 14 dnů?
  Ano, i při nákupu na splátky je možné odstoupit od smlouvy.
 • V občanském průkazu nemám správně uvedený stav / adresu trvalého bydliště, mohu žádat o nákup splátky?
  V tomto případě je nutné si dojít na městský úřad a požádat o vydání nového občanského průkazu. Ke kopii občanského průkazu je nutné přiložit i kopii potvrzení o občanském průkazu (obdržíte na městském úřadě) a kopii dalšího dokumentu – tzn.:
  • u změny stavu: oddací list, rozvodový list, úmrtní list (nesmí být starší 45 dnů)
  • u změny bydliště: doklad o nové adrese (nesmí být starší 45 dnů) – např. vyúčtování telefonních služeb, SIPO
 • Jsem OSVČ a chci si dát úroky z úvěru do daní. Jak mám postupovat?
  Stačí, když si zavoláte na 257 080 080 nebo napíšete na info@hellobank.cz a požádáte o zaslání měsíčního vyčíslení úroků tzv. „amor“. Obratem Vám bude informace zaslána a Vy si můžete cenu zboží i úroky vložit do účetnictví.
 • Jsem občan Slovenské republiky, co potřebuji k vytvoření žádosti o nákup na splátky?
  V takovém případě se budete muset prokázat trvalým nebo přechodným pobytem v ČR, druhým dokladem s fotografií (cestovním pasem nebo řidičským průkazem) a výpisem z bankovního účtu za poslední dva měsíce, případně výplatnicí.
 • Jsem cizinec (mimo SK) a chci nakoupit zboží na splátky. Jaké podmínky musím splňovat?
  Pocházíte-li z jiného státu než z České či Slovenské republiky bude zapotřebí prokázat se povolením k trvalému pobytu v ČR vč. přiděleného RČ, trvalou, případně i korespondenční adresou v ČR a unikátním číslem mobilního telefonu poskytnutého jedním z českých operátorů. Zároveň upozorňujeme, že komunikace se společností Hello Bank! by Cetelem probíhá výhradně v českém jazyce a to zejména smluvní dokumentace a komunikace.
 • Podle čeho se rozhodnout, který z typů financování nákupu zboží na splátky si vybrat?
  Všechny možnosti financování Vašeho nákupu na splátky jsou pro Vás cenově stejné. Liší se jen dalšími možnostmi využití.

  Pokud nakupujete na splátky často a nechcete si vždy žádat o nový úvěr, vyberte si financování revolvingovým úvěrem s kreditní kartou pro operativní využití. Pokud častěji cestujete do zahraničí, hodí se Vám tomuto typu úvěru vydaná kreditní karta také pro poskytnutí záruky například v hotelu a při půjčení auta, kde obvykle tento typ karty vyžadují.
 • Jak si zvolit vhodnou variantu splácení?
  Na obrazovce „VYBERTE VARIANTU SPLÁCENÍ“ najdete splátkovou kalkulačku, která Vám usnadní volbu způsobu splácení úvěru, který Vám bude nejlépe vyhovovat.

  Můžete si vybrat některou z přednastavených variant, např. „NEJNIŽŠÍ SPLÁTKA“, nebo si nastavit výši úvěru, měsíční splátky a dobu splácení podle svého.

  V každém kroku žádosti budete mít dále k dispozici přehled základních parametrů úvěru odpovídajících zvolené variantě splácení.
 • Kde zjistit informace o všech nákladech spojených s poskytnutým úvěrem?
  Na obrazovce „VYBERTE VARIANTU SPLÁCENÍ“ najdete přehled základních parametrů úvěru odpovídajících Vámi zvolené variantě splácení.

  Zde jsou uvedené údaje o prodejci financovaného zboží, ceně nákupu, výši úvěru a měsíční splátce úvěru, zahrnující i pojistné.

  Rozbalením detailů úvěru se dostanete k dalším údajům, jakými jsou úroková sazba úvěru, roční procentní sazba nákladů (RPSN), celkové náklady úvěru a pojistné. Tyto náklady již Vaše měsíční splátka zahrnuje a neplatíte nic navíc. Jde pouze o detailní přehled pro Vaši informaci. Zároveň si zde můžete nastavit i typ pojištění úvěru, případně zvolit úvěr bez pojištění.

  Přehled parametrů úvěru se Vám bude zobrazovat i na každé další obrazovce žádosti o úvěr.
 • Jaké jsou náklady v případě prodlení s úhradou splátek úvěru?
  • Náhrada nákladů spojených s vymáháním částky v prodlení je ve výši 600 Kč a účtovaná Vám bude nejvýše jednou u jednoho splatného závazku prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy jste se do prodlení s úhradou Vašeho závazku dostali;
  • Poplatek za odeslání upomínky k úhradě splatné splátky v měsíci následujícím po měsíci Vašeho prodlení činí 100 Kč, a je účtovaný nejvýše dvakrát za měsíc při odeslání k 1. a/nebo 17. dni v měsíci následujícím po prodlení s úhradou splátky;
  • Zákonný úrok z prodlení z částky splatného závazku ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ke dni podpisu Žádosti/Smlouvy, se splatností ode dne následujícího po splatnosti Vašeho závazku;
  • Smluvní pokuta za prodlení s úhradou splatné splátky ve výši 0,1 % z částky splátky v prodlení se splatností denně;
  • statní případné poplatky jsou stanovené v Sazebníku pro úvěry (www.hellobank.cz/dokumenty).
 • Je možné úvěr předčasně splatit?
  Revolvingový úvěr můžete kdykoliv doplatit. Celý zůstatek čerpání úvěru, nebo jen jeho část, můžete splatit formou mimořádné splátky. A to vše bez jakýchkoliv poplatků nebo náhrad námi vynaložených nákladů. Pokud předčasně nesplatíte celý zůstatek revolvingového úvěru, ale jen jeho část, nedochází předčasnou úhradou části revolvingového úvěru k předplacení následujících měsíčních splátek, tj. jste povinni i nadále hradit minimální splátky předepsané ze zůstatku revolvingového úvěru.

  Jednorázový úvěr na nákup zboží, také můžete kdykoliv během jeho trvání splatit, a to formou mimořádné splátky. Předčasnou úhradou pouze části jednorázového úvěru nedochází k předplacení následujících měsíčních splátek, tj. jste povinni i nadále hradit sjednané splátky, přičemž o mimořádnou úhradu se zkracuje celková doba splácení úvěru. V případě Vašeho zájmu se však můžeme dohodnout na uzavření dodatku úvěrové smlouvy za účelem snížení měsíční splátky.

  V případě předčasného splacení jednorázového úvěru nám ale navíc musíte uhradit účelně vynaložené náklady až do výše 1 % z předčasně splacené části úvěru, zbývá-li do sjednaného ukončení splácení více než jeden rok; jinak potom do výše 0,5 % z předčasně splacené části úvěru, maximálně ale do výše částky úroků za dobu od předčasného splacení do skončení úvěrové smlouvy.
 • Jaké jsou nejběžnější možnosti uhrazení předepsané nebo mimořádné splátky úvěru?
  • Převodem z Vašeho bankovního účtu (je nutné znát číslo účtu a variabilní symbol)
  • Poštovní poukázkou (nutné znát adresu banky, číslo účtu a variabilní symbol příjemce)
 • Je nutné mít úvěr pojištěný?
  Pojištění schopnosti splácet Vám sice doporučujeme, ale necháváme na Vás, jak se rozhodnete.

  Pojištění kryje neschopnost splácet úvěr z důvodů ztráty zaměstnání, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, invalidity II. nebo III. stupně a úmrtí.

  V přehledu základních parametrů úvěru, na obrazovce „VYBERTE VARIANTU SPLÁCENÍ“, si můžete v detailech úvěru vybrat rozsah pojistného plnění nebo také zvolit možnost úvěru bez pojištění.
 • Základní informace k pojištění schopnosti splácet
  Pojištění je poskytováno na základě rámcové pojistné smlouvy mezi naší Bankou a pojišťovnou BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., Česká republika, ke které se jako zájemce být pojištěným připojujete.

  Pojištění Vás chrání před výpadkem příjmů z důvodů ztráty zaměstnání, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, invalidity II. nebo III. stupně a úmrtí.

  S výší pojistného plnění v případě vzniku pojistné události a výlukami pojištění se seznámíte v Informačním dokumentu o pojistném produktu. Úplný výčet Vašich práv a povinností naleznete v pojistné smlouvě a obchodních podmínkách.

  Úhrada za pojištění je stanovená procentním podílem ze sjednané měsíční splátky úvěru. Úhrada za pojištění se připočítává ke splátce a je pojištěným hrazena společně s touto splátkou.

  Pojištění automaticky zaniká se zánikem úvěru.
 • Co je to revolvingový úvěr Hello Kredit?
  Jedná se o typ úvěru, který můžete využít jako svou pohotovostní rezervu. Zkrátka ho můžete čerpat až do výše naší Bankou schváleného úvěrového rámce kdykoliv to potřebujete, a to i opakovaně.

  Revolvingový úvěr splácíte průběžně, minimálními předepsanými měsíčními splátkami ve výši 5 % z dlužné částky, nejméně však 500 Kč, nebo zrychleně - jednou nebo několika vyššími částkami.
 • Co je to úvěrový rámec a na čem závisí jeho výše?
  Maximální částka na Vašem úvěrovém účtu, kterou můžete využívat. Můžete mít tak vysoký úvěrový rámec, jaký si budete přát a můžete si dovolit. Maximální limit úvěrového rámce je 500 000 Kč. Banka posuzuje a ověřuje Vaši schopnost splatit úvěr ve výši úvěrového rámce do 2 dvou let. Dojde-li k růstu Vašeho zadlužení, snížení příjmů nebo zhoršení platební kázně, může vám Banka úvěrový rámec dle svého uvážení kdykoliv snížit.
 • Jakými způsoby mohu revolvingový úvěr čerpat?
  K čerpání revolvingového úvěru je nejčastěji používaná platební karta, kterou Vám k úvěrovému účtu vydá naše Banka.

  Po jejím doručení a aktivaci ji můžete v případě potřeby použít kdykoli:

  › k platbám za nákup zboží na platebním terminálu v obchodě,
  › přes platební bránu e-shopu,
  › výběrem hotovosti z bankomatu; případně u obchodníka, ve směnárně nebo pobočce jiné banky, která tuto službu nabízí.

  Revolvingový úvěr lze také čerpat příkazem k úhradě z Vašeho internetového bankovnictví nebo mobilní aplikace. Poslední možností je specifický způsob čerpání, který zadáte naší Bance předem určeným písemným pokynem.
 • Co je to specifické čerpání revolvingového úvěru – Extra Hello nákup?
  Jde o zvláštní možnost financování nákupů na splátky z úvěrového rámce Hello kredit se zvýhodněnou úrokovou sazbou. Na základě Vašeho písemného pokynu naše Banka převede určenou částku prodejci zboží, které jste si objednali. Úvěr splácíte ve splátkách, které si nastavíte ve specifických podmínkách pokynu, který se stává přílohou úvěrové smlouvy, přístupnou ve Vašem internetovém bankovnictví. Jedná se o předschválený limit, takže vyřízení tohoto typu čerpání je rychlé a jednoduché.
 • Co se stane při nedodržení podmínek splácení specifického čerpání revolvingového úvěru?
  Pokud budete v prodlení s úhradou více než jedné splátky, ztratíte výhody splácení podle dokumentu „Specifické podmínky“, a celý nesplacený zůstatek Vašeho specifického čerpání budete od následujícího měsíce splácet za stejných podmínek, jako při běžném čerpání revolvingového úvěru. To se týká jak zápůjční úrokové sazby, tak výše splátek a doby splácení úvěru, stejně jako plateb sjednaných pro případ prodlení. Současně jste povinni hradit standardní náklady podle Sazebníku pro úvěry a úhradu za pojištění, bylo-li sjednáno, a to vše až do okamžiku úplného splacení tohoto specifického čerpání revolvingového úvěru.
 • Jaké jsou výhody kreditní karty vydané k účtu Hello kredit?
  • Nejlepší směnný kurz pro zahraniční platby
  • Odměna až 150 Kč měsíčně za platby v obchodech
  • Výběry z bankomatů Hello bank! zdarma
  • 0% úrok až 55 dní u plateb v obchodech
  • 0 Kč za výběr hotovosti v obchodě
  • 0 Kč až za 3 bezkontaktní platební nálepky
  • 0 Kč za provedení plateb i převodů
  • Úspora 50 Kč za e-výpis namísto papírového
  • Pokud kreditní kartu nepoužíváte a revolvingový úvěr ani jinak nečerpáte, můžete si jej ponechat jako pohotovostní rezervu, za kterou nic neplatíte
 • Na co si dát pozor?
  Kreditní kartou se platí tak snadno, že svůj úvěrový rámec vyčerpáte, ani nevíte jak. Úvěr pak musíte splatit včetně úroků. Před nákupem proto dvakrát zvažte a jednou plaťte.

  Bedlivě si hlídejte termíny splatnosti úvěru v bezúročném období a také splátek specifického čerpání, jinak ztratíte nárok na zvýhodněnou sazbu úroku.

  Důkladně svou kreditní kartu chraňte před ztrátou, odcizením nebo zneužitím neoprávněnými osobami. Kartu nepůjčujte ani rodinným příslušníkům. Pečlivě zabezpečte PIN ke kartě a přihlašovací údaje k internetovému bankovnictví před vyzrazením. Nesdělujte je ani svým nejbližším.
 • Kolik stojí revolvingový úvěr ve srovnání s úvěrem jednorázovým?
  Úroková sazba úvěru, který lze kdykoliv a opakovaně čerpat, až do výše úvěrového limitu stanoveného naší Bankou, je obvykle vyšší, než u jednorázového úvěru na nákup zboží. V případě Hello nákupů na splátky ovšem zájemcům umožňujeme využít revolvingový úvěr Hello kredit k financování nákupu u našich smluvních prodejců za stejných podmínek, jaké nabízíme u úvěrů jednorázových. K tomu slouží funkce specifického čerpání z úvěrového rámce Hello kredit, tzv. EXTRA Hello nákup, kterou lze využít prostřednictvím předem určeného písemného pokynu naší Bance, jímž si nastavíte způsob splácení za Specifických podmínek. Dokument Specifické podmínky se pak stává přílohou smlouvy o Hello kredit. Parametry nákupu na splátky jsou přitom stejné, jako pro jednorázový úvěr na nákup zboží.
 • Jak se revolvingový úvěr splácí?
  Běžné čerpání z úvěrového rámce revolvingového úvěru splácíte minimální měsíční splátkou ve výši 5 % z dlužné částky, zaokrouhlené nahoru, na celé 10 000 Kč. Splátku je nutné uhradit nejpozději do 17. dne v měsíci. Výši minimální splátky Vám spočítáme k uzávěrce měsíce a přesnou částku uvedeme v měsíčním výpisu z úvěrového účtu, který máte přístupný ve svém internetovém bankovnictví. Pokud nechcete splácení hlídat, nastavte si jednoduše v internetovém bankovnictví trvalý příkaz k úhradě. Samozřejmě můžete posílat i vyšší částky. O to dříve budete mít úvěr splacený a zaplatíte méně na úrocích.

  Pokud využijete k financování nákupu zboží u našich smluvních prodejců specifické čerpání úvěru se zvýhodněnou úrokovou sazbou, tzv. EXTRA Hello nákup, budete splácet podle splátkového kalendáře, který si nastavíte v pokynu k tomuto čerpání podle Specifických podmínek, které se stávají přílohou smlouvy o Hello kredit.

  Pokud platíte za nákup kreditní kartou, můžete mít úvěr zdarma, pokud ho splatíte do 25. dne následujícího měsíce v rámci bezúročného období.
P-DC1-WEB14