Obnovit stránku

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc


Spolek Trend vozíčkářů patří k významným poskytovatelům osobní asistence v rámci celé České republiky a byl jednou z prvních organizací, která u nás tuto službu začala poskytovat. Za svou existenci poskytla organizace služby řádově stovkám osob se zdravotním postižením a to i lidem za hranicemi Olomoucka. Poskytované služby:

  • osobní asistence
  • sociálně právní poradenství
  • půjčovna kompenzačních pomůcek
  • sociální rehabilitace
  • pomoc při hledání pracovního uplatnění zdravotně postižených
  • volnočasové aktivity (pobytové akce, výlety, besedy ..)
  • odbourávání architektonických i mezilidských bariér
  • sociální podnikání – zaměstnávání handicapovaných, pracoviště digitalizace a call centrumTrend vozíčkářů Olomouc poskytuje pracovní uplatnění na dvou hlavních pracovištích:

  • call centrum, 
  • digitalizace dokumentů.


 

Pracoviště digitalizace dokumentů začalo se skenováním listinných archivů do digitální verze. V současné době rozšířilo služby na tvorbu replik kronik, výrobu reklamních předmětů a v rámci náhradního plnění realizuje i obchodní činnost. Call centrum funguje především jako administrativní  kancelář. Pracovníci vykonávají práce sekretariátu, organizují pracovní čas manažerů,  provádějí průzkum trhu apod. Tyto služby nabízí spolek firmám, kterým se nevyplatí zaměstnat na uvedené práce pracovníka na plný úvazek.


 

Alza věnovala Trendu vozíčkářů Olomouc počítačové sestavy v hodnotě 82.295 Kč.
 


 

"Cílem Spolku Trend vozíčkářů je soběstačnost ve financování potřeb klientů díky těmto pracovištím. I přes naši snahu být samostatní se ještě stále musíme spoléhat na dotace a dary, bez nichž bychom naše služby nebyli dosud schopni zajistit. Naše poděkování za přízeň a podporu patří i společnosti Alza.cz, které si velice vážíme, jako našeho partnera," Tomáš Helísek, Fundraiser & PR manager Trend vozíčkářů Olomouc.

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

www.trendvozickaru.cz

P-DC1-WEB04