Obnovit stránku

WowME ID205U: návod k použití

• Autor: Redakce

Chytré hodinky WowME ID205U zapůsobí kombinací solidní výbavy a velmi příjemné ceny. K tomu přidávají kvalitní zpracování, odolnost a uživatelsky přívětivé prostředí. Umí sledovat denní aktivity, počítat spálené kalorie, ale zvládnou i změřit srdeční tep, saturaci krve kyslíkem nebo krevní tlak. Jak hodinky ID205U spustit a co vše vlastně umí? Tento návod vám pomůže.

WowME ID205U

WowME ID205U: návod k použití – OBSAH

 1. Párování vašich hodinek
 2. Synchronizace
 3. Instrukce před použitím
 4. Instrukce k použití
 5. Parametry
 6. Čištění a údržba
 7. Často kladené otázky
 8. Bezpečnost a důležité informace k produktu
 9. Záruční podmínky

Párování vašich hodinek

1. Stažení a instalace aplikace

Hodinky můžete nastavit prostřednictvím aplikace VeryFitPro pro zařízení s operačním systémem Android nebo iOS. Kroky pro nastavení jsou uvedeny níže.

Poznámka: Hardware a operační systém vašeho zařízení musí splňovat následující požadavky:

>WowME ID205U, návod k použití >WowME ID205U, návod k použití

2. Postup párování

>WowME ID205U, návod k použití
 1. Zapněte Bluetooth a GPS na svém mobilním telefonu.
 2. Na domovské stránce aplikace vyhledejte v rozbalovacím seznamu požadavek na spárování.
 3. Zvolte model produktu: ID205U.
 4. Stiskněte „OK“ pro dokončení spárování.

i

Během procesu spárování vás aplikace VeryFitPro vyzve k zapnutí GPS a Bluetooth a k autorizaci aplikace VeryFitPro pro přístup k GPS ve vašem mobilním zařízení.

iPhony po vás nebudou vyžadovat žádná povolení, pokud po propojení zařízení nedokončíte process párování hodinek ID205U prostřednictvím funkce Bluetooth ve vašem mobilním telefonu.

Synchronizace dat

Během běžného denního nošení mohou hodinky shromáždit mnoho druhů dat. Před provedením synchronizace musí uživatel připojit hodinky k aplikaci skrze Bluetooth. Postup je následovný:

Otevřete mobilní aplikaci > přejeďte prstem po stránce dolů > zobrazí se výzva k synchronizaci.

>WowME ID205U, návod k použití, synchronizace

i

Synchronizujte data alespoň jednou za 7 dní. Předejdete tím možné ztrátě dat z vašich hodinek.

Základní pokyny

1. Nabíjení

Připojte a nabijte hodinky podle obrázku. Před první aktivací musí být hodinky nabité.

>WowME ID205U, návod k použití, nabíjení

2. Nošení

>WowME ID205U, návod k použití, nošení

Zařízení noste ve vzdálenosti jednoho prstu od zápěstní kosti a nastavte těsnost náramku do pohodlné polohy.

Zatlačte na tlačítko pro uvolnění řemínku a řemínek vyjměte.

Tip: Příliš volné nošení hodinek může ovlivnit přesnost údajů o vaší tepové frekvenci.

Návod k použití

1. Popis klíčových funkcí

Stisknutím pravého tlačítka se vrátíte do předchozího rozhraní.

2. Přepnutí ciferníku

Rozhraní pro výměnu číselníku se zobrazí po stisknutí a podržení číselníku.

3. Funkce hlavního rozhraní

Přejetím prstem po obrazovce vstoupíte do různých rozhraní vašich hodinek (interaktivní diagram dlaždic).

>WowME ID205U, návod k použití, funkce

Popis funkcí

1. Ikonky

>WowME ID205U, návod k použití, ikony funkcí
 • Sport: Vstup do sportovního režimu a volba sportovní aktivity. V aplikaci změníte nastavení výběru aktivit sportovního režimu.
 • Heart Rate: Spustí test tepové frekvence pro denní kontrolu údajů o vaší tepové frekvenci.
 • Blood Oxygen: Změří množství kyslíku v krvi.
>WowME ID205U, návod k použití, ikony funkcí
 • Blood Pressure: Změří váš systolický a diastolický krevní tlak (hodnoty měření krevního tlaku jsou pouze orientační).
 • Relax: Pomůže vám zklidnit dýchání a uvolnit se.
 • Alarm: Zobrazení, vypnutí nebo zapnutí budíku. Budík je třeba přidat v rámci mobilní aplikace.
>WowME ID205U, návod k použití, ikony funkcí
 • Music Controller: Ovládání hudby přehrávané ve vašem telefonu (hodinky neumožňují hudbu uložit).
 • Timer: Funkce stopek a časového odpočtu.
 • Sport Records: Záznam nedávných aktivit.

i

Poznámka: Další funkce (Spánek) a operace naleznete v aplikaci VeryFitPro na vašem mobilním telefonu.

2. Spuštění sportovního režimu

 • Vstup do Sportovního režimu: klikněte na ikonku Sport → vyberte druh aktivity → automaticky spustíte sledování aktivity.
 • Při spuštěném Sportovním režimu: Pozastavení: stiskněte pravé tlačítko, Obnovení: opětovně stiskněte pravé tlačítko.
 • Ukončení Sportovního režimu: Ukončení: stiskněte a podržte pravé tlačítko → stiskněte tlačítko „Ukončit“ na obrazovce.

3. Sledování menstruačního cyklu

Umístění: v datové liště

Parametry

Parametr Hodnota
Kapacita baterie 210 mAh
Doba nabíjení zhruba 2,5 hodiny
Voděodolnost 5 ATM
Provozní teplota
-20°C – 45°C
Frekvence produktu 2 402–2 480 MHz
Obrazovka 1,3palcová barevná obrazovka
Nabíjecí napětí
5 V±0,2 V
Výdrž baterie 7–9 dní
Váha produktu 39 g
Bluetooth BLE 4.2
Max. spotřeba energie
při přenosu
0,75 dBm
 • Rozmezí teploty při nabíjení: 10 °C – 45 °C.
 • Výdrž baterie: Skutečná výdrž baterie a doba nabití se bude lišit v závislosti na použití, prostředí atd.
 • Vodotěsnost: Není vhodné na potápění, plavání v moři, do sauny, ale je vhodné na plavání v bazénu, sprchování (studená voda) a koupání na mělčině.

Čištění a údržba

Při nošení a údržbě výrobku doporučujeme dodržovat následující tři zásady:

 1. Udržujte hodinky čisté.
 2. Udržujte hodinky suché.
 3. Nenoste hodinky příliš natěsno.

K čištění hodinek nepoužívejte čisticí prostředky pro domácnost, ale čisticí prostředky neobsahující mýdlo. K čištění odolných skvrn a nečistot nedoporučujeme používat alkohol.

Často kladené otázky

Mobilní aplikace není schopna vyhledat hodinky

 • Aktualizujte aplikaci VeryFitPro a stáhněte si její nejnovější verzi.
 • Zavřete všechny programy, restartujte Bluetooth a pak se zkuste připojit znovu.
 • Ujistěte se, zda operační systém vašeho mobilního telefonu splňuje minimální systémové požadavky uvedené výše.

Hodinky nepřijímají žádná upozornění, textové zprávy ani telefonní hovory

 • Zapněte funkci chytrého připomenutí a funkci připomenutí hovoru v aplikaci a poté aplikaci synchronizujte s hodinkami.
 • Váš telefon musí být spárovaný s hodinkami prostřednictvím Bluetooth. Pro podrobnější popis si prosím přečtěte sekci Synchronizace dat v tomto manuálu.
 • Vaše hodinky musí mít nepřetržité Bluetooth připojení k vašemu mobilnímu telefonu.

Připojení Bluetooth se často odpojuje

 • Pokud je vzdálenost mezi hodinkami a mobilním telefonem příliš velká (více než 7 metrů), spojení bude slabší.
 • Ujistěte se, že mezi hodinkami a mobilním zařízením nejsou žádné předměty ani osoby. Nošení kovových šperků apod. může rovněž Bluetooth signál rušit.
 • Zkontrolujte, zda funkce Bluetooth ve vašem telefonu správně funguje.

Zálohování dat

 • Data z hodinek by měla být synchronizována s mobilním telefonem nejméně jednou za 7 dní (hodinky uchovávají pouze data za posledních 7 dní).

Restartování zařízení

 • Funkce vypnutí: Hodinky (Watch) → Nastavení (Settings) → Vypnout (Shutdown) → pravé tlačítko → Restart

Musím mít při nošení hodinek zapnutý Bluetooth signál?

 • Pro tři funkce, tj. počítání kroků, spánek a budík, není nutné mít hodinky neustále připojené k mobilnímu zařízení. Pokud hodinky nosíte pouze při cvičení, můžete je po skončení sportovní aktivity propojit s mobilním telefonem a zobrazit synchronizované údaje.
 • Pro funkce upozornění na hovor, upozornění na zprávu a nalezení telefonu je třeba zapnout Bluetooth signál mobilního telefonu a nechat zařízení propojená.
 • i

  Podrobnější odpovědi najdete ve funci nápovědy a zpětné vazby v aplikaci.

  Bezpečnost a důležité informace k produktu

  Varování

  Baterie

  Baterie nerozebírejte ani jinak nepoškozujte. Nerozebírejte vestavěné baterie ani nevyměnitelná bateriová zařízení. K vyjmutí baterie nepoužívejte ostré předměty.

  Zdraví

  Pokud mate kardiostimulátor nebo jiná implantovaná elektronická zařízení, poraďte se prosím se svým lékařem před použitím zařízení na měření vaší tepové frekvence.

  Optický snímač tepové frekvence hodinek svítí a bliká zeleně. Pokud trpíte epilepsií nebo jste citliví na blikající zdroje světla, poraďte se se svým lékařem, zda je pro vás tento produkt vhodný.

  Zařízení sleduje prostřednictvím senzorů vaši každodenní aktivitu. Tato data vám mají poskytnout informace o vašich každodenních činnostech, jako je počet kroků, spánek, vzdálenost, tepová frekvence a počet spálených kalorií, ale nemusí být zcela přesná.

  Používáním tohoto výrobku souhlasíte s tím, že měření je pouze orientační a v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči! Nehodnoťte proto naměřené hodnoty sami a neurčujte si podle nich sami léčbu. Řiďte se podle pokynů svého lékaře a důvěřujte jím stanovené diagnóze. Léky užívejte podle pokynů lékaře a nikdy neměňte jejich dávky. Vámi zjištěné naměřené hodnoty mohou sloužit jen k vaší informaci – nenahrazují lékařské vyšetření! Naměřené hodnoty proberte se svým lékařem, rozhodně ale na jejich základě nepřijímejte žádná lékařská rozhodnutí (například potřebu užívání léků a jejich dávkování)! Dovozce neručí za naměřené hodnoty.

  Nepoužívejte hodinky při extrémních teplotách (pod −10 °C a nad 40 °C).

  Opětovné sestavení nebo úprava produktu zhoršuje jeho bezpečnost. Veškeré úpravy a opravy zařízení nebo příslušenství musí být provedeny odborným servisem. Nikdy produkt sami neotvírejte ani neopravujte! S výrobkem zacházejte opatrně. Může být poškozen údery nebo pádem z výšky.

  Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Baterii nikdy nezahřívejte na teplotu nad 50 °C a nevhazujte do ohně, hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru! Baterii nezkratujte. Nevystavujte baterii mechanickému namáhání. Vyvarujte se pádu, nárazům, ohýbání, kroucení nebo řezání baterie. V případě přehřátí baterie okamžitě přerušte nabíjení. Baterie, která se během nabíjení přehřeje nebo zdeformuje, je vadná a neměla by se dále používat. Nikdy nevybíjejte baterii úplně, protože se tím zkracuje její životnost. Skladujte mimo přímé sluneční světlo při pokojové teplotě.

  Uchovávejte výrobek mimo dosah malých dětí – nebezpečí zadušení malými díly.

  Nepokládejte zařízení poblíž zdrojů tepla.

  Připojujte ke správným zdrojům napájení.

  Jízda na kole

  Vždy prosím udržujte dobrý úsudek a jezděte bezpečně. Ujistěte se, že vaše kolo a hardware jsou správně udržovány a všechny komponenty jsou správně nainstalovány.

  Upozornění

  • Data z vašich hodinek musí být ukládána jednou za 7 dní, abyste tak předešli jejich ztrátě.
  • Hodinky nejsou zcela chráněné vůči působení mořské vody, kyselých a alkalických roztoků, chemických činidel a jiných korozivních kapalin. Na poškození nebo vady způsobené nevhodným zacházením nebo nesprávným použitím se záruka nevztahuje.
  • Sportovní režim podporuje až 6 hodin cvičení najednou.
  • Při každodenním nošení nenoste hodinky příliš těsně. Prosím udržujte části pokožky dotýkající se hodinek suché.
  • Během testu měření tepové frekvence držte ruku ve stejné pozici.

  Záruční podmínky

  Na nový výrobek pořízený v prodejní síti Alza.cz je poskytnuta záruka 2 roky. Pokud potřebujete opravu nebo jiné služby během záruční doby, kontaktujte přímo prodejce výrobku. Je nutné předložit doklad o zakoupení s původním datem zakoupení.

  Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemusí být uplatněný reklamační nárok uznán, se považuje:

  • Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.
  • Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
  • Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou např. baterie atd.).
  • Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů, např. použitých napájecích článků apod.
  • Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo použití neoriginálních součástek.
  i Mohlo by vás zajímat

  Pokud nevíte, jak poprvé spustit své nové chytré hodinky WowME ID205U a jak se vyznat v jejich funkcích, tento návod vám pomůže.

  WowME ID205U WowME

Na vašem soukromí nám záleží

My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.

Více informací
Rozumím Podrobné nastavení Odmítnout vše
P-DC1-WEB08