Obnovit stránku

WowME Kids 4G – Návod k použití

• Autor: Redakce

Chytré hodinky WowME Kids 4G jsou určené pro mládež a mladší uživatele. Jak uvést hodinky do provozu a jak jednotlivé funkce používat? První kroky s vašimi novými chytrými hodinkami vám ulehčí tento návod k použití.

WowME Kids 4G

WowME Kids 4G+: Návod k použití – OBSAH

 1. Začínáme
 2. Vložení SIM karty do zařízení
 3. Zapnutí zařízení
 4. Poznejte své zařízení
 5. Párování
 6. Funkce zařízení
 7. Bezpečnostní prvky
 8. Další funkce
 9. Často kladené otázky
 10. Záruční podmínky

Začínáme

Zkontrolujte, zda máte v balení veškeré příslušenství

 • Návod k použití
 • Nabíjecí kabel
 • Nabíjecí adaptér EU
 • Plochý plastový nástroj
 • Adaptér karty SIM

Kartu SIM připravte podle následujících pokynů.

WowME Kids 4G
Karta SIM musí mít velikost NANO (viz obrázek).
 • Kód PIN musí být deaktivován. Kód PIN můžete deaktivovat při vložení karty SIM do mobilního telefonu.
 • Pro správnou funkci zařízení musí být na kartě SIM aktivovány služby internetu a volání.

i

Poznámka: Průměrná spotřeba dat zařízení je přibližně 100 MB měsíčně. Zkontrolujte, zda je karta SIM plně kompatibilní se sítí 4G.

Varování: Pokud nemáte aktivní datový tarif nebo dostatek peněz na předplacené kartě, hodinky se při opakovaných pokusech o navázání příslušného připojení rychle vybijí. Lokalizační a komunikační služby nejsou k dispozici.

Plně nabijte zařízení pomocí dodaného kabelu USB připojeného k napájecímu adaptéru. Nepoužívejte k nabíjení rychlonabíječku ani USB port notebooku! Po několika okamžicích se obrazovka automaticky zapne a zobrazí se indikátor nabíjení. Před prvním použitím nabíjejte zařízení alespoň 2 hodiny.

Vložení SIM karty do zařízení

Před vložením SIM karty musí být zařízení vypnuté. Vypnout jej můžete dlouhým stisknutím bočního tlačítka. Použijte adaptér, který je součástí hodinek, a vložte adaptér se SIM kartou ve směru, jak je znázorněno na obrázku níže. Pomocí dodaného plochého nástroje zasuňte SIM kartu do zařízení, dokud nezacvakne.

WowME Kids 4G
Vložte SIM do zařízení.

Zapnutí zařízení

Po úplném nabití zařízení a vložení karty SIM můžete zařízení zapnout pomocí tlačítka zapnout/vypnout. Načítání signálu GSM nebo GPS trvá přibližně tři minuty. Stavové ikony můžete vidět v levém horním rohu obrazovky. Je možné, že uvnitř budovy se signál GPS nenačte. Před prvním použitím doporučujeme zařízení vyjmout.

Poznejte své zařížení

WowME Kids 4G

Párování

Stáhněte si aplikaci WowME Tracker

Úplné funkce a veškerá nastavení zařízení jsou k dispozici v aplikaci WowME Tracker. Ke stažení aplikace vyhledejte aplikaci WowME Tracker v App Store nebo Google Play.

i

WowME Kids: dvojice chytrých hodinek dodávajících rodičům klid

Registrace zařízení

Po první registraci v aplikaci budete vyzváni k registraci zařízení. Naskenujte QR kód s registračním kódem nebo zadejte registrační číslo. Registrační číslo a QR kód najdete na zadní straně zařízení nebo v aplikaci. Poté se můžete znovu přihlásit do aplikace a začít používat všechny její funkce.

WowME Kids 4G, registrace

Funkce zařízení

Všechna nastavení jsou k dispozici v aplikaci WowME Tracker nebo také přímo v nabídce zařízení.

Nabídka aplikací

Všechna níže uvedená nastavení a další nastavení lze zvolit v aplikaci WowME Tracker.

WowME Kids 4G, nabídka

Lokalizační služby

Při prvním použití hodinek GPS doporučujeme zařízení vyzkoušet venku, abyste zajistili správnou synchronizaci s polohou GPS ze satelitů a získali správné místní souřadnice v aplikaci WowME Tracker. Sledování zařízení bude přesnější, když jej později přenesete zpět dovnitř.

i

iPhone SE 2022 dostal nový čip, starý dobrý design a opět pěknou cenu

Pokud v aplikaci WowME Tracker ovládáte více zařízení (maximálně 50 zařízení na jednom účtu), musíte se odhlásit a znovu přihlásit. Všechna nastavení se automaticky aktualizují s ohledem na možnosti jednotlivých zařízení.

Zařízení může sledovat polohu ve třech režimech:

 • Normální režim (jednou za deset minut)
 • Úsporný režim (jednou za hodinu)
 • Režim sledování (jednou za minutu)

Zvolený režim ovlivňuje spotřebu baterie. Pro základní přehled o poloze vaší blízké osoby doporučujeme používat delší frekvence aktualizací, které zajistí delší provoz zařízení bez nabíjení. V úsporném režimu je výdrž baterie zařízení přibližně dva dny, zatímco v normálním režimu vydrží přibližně jeden den.

Po kliknutí na mapu na hlavní obrazovce aplikace WowME Tracker uvidíte polohu svých hodinek. Můžete zkontrolovat, kdy byla tato poloha naposledy aktualizována a jaký typ polohové služby byl použit (GPS, WiFi nebo LBS).

Stisknutím tlačítka ručního určení polohy (zelená značka, jak je vidět na obrázku níže) můžete ručně obnovit polohu v reálném čase. Nejprve se provede rychlá aktualizace pomocí GPS a po necelé minutě se zobrazí přesnější poloha GPS, pokud je k dispozici. Pokud vaše zařízení nepřijímá signál GPS, zobrazí se pouze poloha LBS.

WowME Kids 4G, poloha

Typy polohových služeb používaných zařízením

Toto zařízení využívá ke službě určování polohy GPS, WiFi nebo LBS (lokalizace pomocí sítě GSM).

 • GPS určuje polohu s přesností až pět metrů. Přesnost závisí na signálu GPS, který může být v prostředí s vysokými stromy nebo budovami oslaben. Signál GPS obvykle není k dispozici, pokud je zařízení v interiéru.
 • Lokalizace Wi-Fi využívá k určení polohy blízké sítě WiFi, která je založena na poloze uvedené ve veřejném seznamu sítí WiFi.
 • Služba LBS využívá síť GSM a závisí na hustotě signálních věží mobilního operátora ve vaší lokalitě. Obvykle je velmi nepřesná a v některých oblastech se může poloha zobrazená aplikací WowME Tracker lišit o 200 až 500 metrů.

Níže naleznete důležité informace týkající se používání služeb určování polohy:

 • Pokud chcete zobrazovat pouze přesnou polohu zařízení, můžete v aplikaci WowME Tracker vypnout používání LBS. Vezměte prosím na vědomí, že hodinky budou používat pouze GPS, které není k dispozici v interiéru. To znamená, že hodinky budou sledovat změny polohy pouze venku.
 • Pokud se zařízení přestane pohybovat nebo se třese, služba určování polohy automaticky aktivuje pohotovostní režim, aby šetřila baterii. Zařízení bude automaticky aktualizovat polohu, pouze pokud máte hodinky na ruce a pohybujete se.
 • Poloha v případě WiFi závisí na údajích zadaných správcem sítě WiFi. Může být nepřesná, pokud správce sítě WiFi neuvede správné údaje o své poloze WiFi. Tuto funkci nemůže zařízení ovlivnit.

Bezpečnostní prvky

SOS volání

V aplikaci WowME Tracker můžete nastavit až tři různá SOS čísla. Po dlouhém stisknutí červeného tlačítka zařízení automaticky vytočí čísla ve zvoleném pořadí. Pokud telefon nikdo nezvedne, zařízení to po 30 až 40 sekundách zkusí znovu. Tímto způsobem může každé číslo vytočit až dvakrát. Můžete také nastavit upozornění SMS (viz níže) s informacemi o SOS poplachu.

i

Poznámka: Když je baterie zařízení vybitá, jsou všechny funkce vypnuté a dotykové tlačítko nefunguje, aby se ušetřila zbývající kapacita baterie pro SOS volání. Funkce spuštění SOS Call bočním tlačítkem je v režimu nízké spotřeby energie stále aktivní.

Upozornění SMS

Po uskutečnění SOS volání zařízení automaticky odešle na zvolené telefonní číslo textovou zprávu s informacemi o své poloze a čase SOS poplachu. Můžete také nastavit upozornění SMS pro situaci, kdy je baterie vybitá (pod 20 %).

Odmítnutí neznámých volání

Chcete-li uživatele zařízení chránit před podvodníky a nevyžádanými hovory, můžete nastavit odmítání neznámých hovorů. Pokud na vaše zařízení zavolá neznámé číslo (to znamená, že není uloženo v seznamu kontaktů hodinek), obdržíte oznámení do aplikace WowME Tracker.

Pomocí funkce „Retrieve watch SMS“ si můžete v aplikaci WowME Tracker přečíst také SMS přijaté v zařízení. Je to užitečné pro příjem ověřovacích kódů nebo jiných důležitých SMS zpráv.

Bezpečnostní zóna

Na mapě můžete nastavit bezpečnostní zóny. Zařízení vás automaticky upozorní, když uživatel opustí vybranou bezpečnou zónu.

 • Na mapě otevřete „Bezpečnostní zónu“.
 • Klikněte na tlačítko „+“ ve spodní části obrazovky.
 • Najděte na mapě místo, kde chcete nastavit bezpečnostní zónu, a klikněte na něj.
 • Zadejte název zóny a nastavte poloměr a klikněte na tlačítko „OK“.

i

Poznámka: WowME Tracker umožňuje pro každé zařízení tři bezpečnostní zóny. Dbejte na to, aby se bezpečnostní zóny vzájemně nepřekrývaly.

Zakázat funkce

Pokud nechcete, aby uživatel zařízení volal na jiná čísla než ta, která jsou uložena v seznamu kontaktů, můžete vypnout přístup k číselníku. Můžete také na dálku vypnout GPS, abyste šetřili baterii. Zařízení používá pouze lokalizaci sítě WiFi nebo nepřesnou lokalizaci mobilní sítě.

Vzdálená kontrola stavu

Na kartě „Health“ (Zdraví) aplikace WowME Tracker můžete na dálku zkontrolovat zdravotní stav uživatele zařízení. V reálném čase si můžete zobrazit informace o fyzické aktivitě (kroky, spálené kalorie a ušlá vzdálenost). Upozorňujeme, že toto zařízení nenahrazuje lékařský přístroj a všechny naměřené hodnoty mají pouze informativní charakter.

Vezměte prosím v úvahu, že funkci „Steps“ (Kroky) je třeba nejprve aktivovat v aplikaci WowME Tracker (klikněte na „Health“ → „Steps“ → „Switch“). Bez aktivace této funkce nemáte přístup k počítání kroků v aplikaci ani v zařízení. Pro aktuální měření kalorií nebo vzdálenosti nastavte v nabídce „Steps“ také další informace včetně hmotnosti a průměrné délky kroků.

i

Poznámka: Hodinky automaticky detekují sundání, když se změní vzdálenost od povrchu pod hodinkami. V případě, že hodinky položíte na stůl se senzory směrem nahoru, mohou opakovaně vydávat upozornění na sundání. Pokud hodinky nepoužíváte, položte je snímačem směrem dolů nebo tuto funkci zcela vypněte.

Další funkce

 • Noční úspora energie: Pokud víte, že uživatel zařízení nenosí hodinky během spánku, můžete nastavit automatickou úsporu energie na noční dobu.
 • Nastavení WiFi: Chcete-li šetřit baterii a spotřebu dat, můžete ručně nastavit připojení WiFi pro sítě, ve kterých uživatel zařízení často tráví čas, stejně jako na svém smartphonu. Toto zařízení také automaticky používá všechny sítě WiFi k určení své polohy (používá všechny dostupné sítě WiFi, nejen ty, které jste nastavili v „Nastavení WiFi sledování“).
 • Nerušit Můžete nastavit různý denní čas, kdy se hodinky automaticky přepnou do režimu Nerušit (např. v době školního vyučování). Hodinky se automaticky přepnou do tichého režimu a zastaví příchozí hovory.
 • Harmonogram aktivit: V aplikaci WowME Tracker můžete nastavit rozvrh školních nebo jiných aktivit svých dětí, který se může zobrazit na chytrých hodinkách, pokud jej chcete dítěti připomenout.

Často kladené otázky

Spotřeba baterie zařízení je příliš vysoká. Jak mohu prodloužit životnost zařízení?

Spotřebu baterie určují především služby určování polohy. Pokud se baterie vašeho zařízení vybíjí dříve, než byste chtěli, zkuste delší frekvenci aktualizace polohy. Doporučujeme delší intervaly pro úsporu baterie, protože polohu můžete vždy ručně zkontrolovat v aplikaci WowME Tracker a ostatní služby fungují bez omezení (například bezpečnostní zóny atd.). Spotřebu baterie snižuje také používání WiFi, pokud se používá místo mobilních dat. Nastavte připojení WiFi v aplikaci WowME Tracker nebo přímo v nabídce hodinek.

Zařízení je v aplikaci WowME Tracker offline.

Chybějící spojení mezi zařízením a aplikací WowME Tracker může být způsobeno několika problémy. Zkontrolujte, zda vaše zařízení splňuje následující kritéria:

 1. Baterie zařízení je nabitá.
 2. PIN Kód SIM karty je deaktivován.
 3. SIM karta má aktivní datový tarif nebo dostatek peněz na placená data.

Lokalizační služby jsou velmi nepřesné.

Přesnost lokalizačních služeb vašeho zařízení závisí na metodě, která je aktuálně používána v provozu. Je určena následujícími faktory.

Když je zařízení venku, používá především GPS, které je ovlivněno okolním prostředím. V blízkosti vysokých budov, stromů apod. má GPS slabší signál. Pokud GPS není k dispozici nebo ještě není načteno, zařízení použije LBS, které určuje polohu z mobilní sítě. To je závislé na hustotě signálu věží sítě. Lokalizaci pomocí LBS můžete v zařízení WowME Tracker vypnout, abyste zachovali přesnější lokalizaci pouze pomocí GPS.

i

Nejlepší telefony 2022 (AKTUALIZOVÁNO)

V interiéru není systém GPS k dispozici. Zařízení používá především polohu LBS, která je velmi nepřesná. Polohu lze aktualizovat, když se zařízení připojí k blízké síti WiFi. Pokud chcete přesnější službu určování polohy, vypněte v aplikaci WowME Tracker lokalizaci LBS. Zařízení zobrazí polohu WiFi a v případě, že WiFi není k dispozici, zobrazí poslední aktualizaci venkovní polohy GPS.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

 • Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
 • Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
 • Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
 • Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
 • Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.
i Mohlo by vás zajímat

Chytré hodinky WowME Kids 4G jsou určené pro mládež a mladší uživatele. Nabídnou funkce jako přehled o vaší aktivitě a tělesných funkcích či notifikace na zprávy v telefonu. V tom, abyste se snáz zorientovali v prvotním nastavení hodinek a jejich funkcích, vám pomůže tento stručný návod.

WowME Kids 4G WowME

Na vašem soukromí nám záleží

My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.

Více informací
Rozumím Podrobné nastavení Odmítnout vše
P-DC1-WEB04