Obnovit stránku

WowME Kids Smile: Návod k použití

• Autor: Redakce

Chytré hodinky pro děti WowME Kids Smile jsou spolehlivým zařízením, které nabídnou spoustu funkcí. Jsou pro vaše ratolesti ideálním vstupem do světa chytré nositelné elektroniky. Jak je zprovoznit a kde najdete ty nejdůležitější ovládací prvky? Odpovědi na tyto, ale i další, otázky najdete v tomto návodu k použití.

WowME Kids

WowME Kids: Návod k použití – OBSAH

 1. Začínáme
 2. Vložení SIM karty do zařízení
 3. Zapnutí zařízení
 4. Párování
 5. Rozhraní funkcí hodinek
 6. Bezpečnostní prvky
 7. Další funkce
 8. Často kladené otázky
 9. Záruční podmínky

Začínáme

Příprava před uvedením do provozu

Zkontrolujte, zda máte v balení veškeré příslušenství:

 • Návod k použití
 • Nabíjecí kabel
 • Nabíjecí adaptér EU
 • Plochý plastový nástroj

Kartu SIM připravte podle následujících pokynů

 • Karta SIM musí mít velikost MICRO (viz obrázek níže): WowMe Kids, návod, SIM
 • Kód PIN musí být deaktivován. Kód PIN můžete deaktivovat při vložení karty SIM do mobilního telefonu.
 • Pro správnou funkci zařízení musí být na kartě SIM aktivovány služby internetu a volání.

i

Poznámka: Průměrná spotřeba dat zařízení je přibližně 30 MB měsíčně. Zkontrolujte, zda je karta SIM plně kompatibilní se sítí 2G/GSM. Většina lokálně zakoupených SIM karet je kompatibilní.

Varování: Pokud nemáte aktivní datový tarif nebo dostatek peněz na předplacené kartě, hodinky se při opakovaných pokusech o navázání příslušného připojení rychle vybijí. Lokalizační a komunikační služby nejsou k dispozici

Varování: Toto zařízení nepodporuje síť 4G, a proto nemůže automaticky aktualizovat nastavení sítě po vložení SIM karty různých mobilních operátorů. Pokud se vyskytne problém s připojením (v aplikaci WowME Tracker se nezobrazí poloha zařízení), přečtěte si část uživatelské příručky věnovanou často kladeným otázkám nebo kontaktujte náš zákaznický servis.

Plně nabijte zařízení pomocí dodaného kabelu USB připojeného k napájecímu adaptéru. Nepoužívejte k nabíjení rychlonabíječku ani USB port notebooku! Po několika okamžicích se obrazovka automaticky zapne a zobrazí se indikátor nabíjení. Před prvním použitím nabíjejte zařízení alespoň 2 hodiny.

Vložení SIM karty do zařízení

Před vložením SIM karty musí být zařízení vypnuté. Vypnout jej můžete dlouhým stisknutím bočního tlačítka. Vložte SIM kartu ve směru, jak je znázorněno na obrázku níže. Pomocí dodaného plochého nástroje zasuňte SIM kartu do zařízení, dokud nezacvakne.

WowME Kids, návod, vložení SIM karty

Zapnutí zařízení

Po úplném nabití zařízení a vložení karty SIM můžete zařízení zapnout pomocí tlačítka zapnout/vypnout. Načítání signálu GSM nebo GPS trvá přibližně tři minuty. Stavové ikony můžete vidět v levém horním rohu obrazovky. Je možné, že uvnitř budovy se signál GPS nenačte. Před prvním použitím doporučujeme zařízení vyjmout.

Párování

Stáhněte si aplikaci WowME Tracker

Úplné funkce a veškerá nastavení zařízení jsou k dispozici v aplikaci WowME Tracker. Ke stažení aplikace použijte následující QR kód nebo vyhledejte aplikaci WowME Tracker v App Store nebo Play Store.

Registrace zařízení

Po první registraci v aplikaci budete vyzváni k registraci zařízení. Naskenujte QR kód s registračním kódem nebo zadejte registrační číslo. Registrační číslo a QR kód najdete na zadní straně zařízení nebo v aplikaci. Poté se můžete znovu přihlásit do aplikace a začít používat všechny její funkce.

WowMe Kids, návod, registrace

Toto zařízení nepodporuje síť 4G, a proto nemůže automaticky aktualizovat nastavení sítě po vložení karty SIM jiného mobilního operátora. Zařízení se správně nepřipojí k aplikaci WowME Tracker a funkce (včetně lokalizačních služeb) nebudou k dispozici. Pro změnu nastavení zařízení použijte následující postup. V případě jakýchkoli problémů se obraťte na linku podpory společnosti Alza.

Aktualizace nastavení sítě

Zkontrolujte, zda jsou hodinky zapnuté a zda je zařízení připojeno k mobilní síti. Podle používaného mobilního operátora odešlete z mobilního telefonu na SIM kartu v zařízení textovou zprávu v následujícím tvaru. Upozorňujeme, že tyto kódy platí pro českou mobilní síť.

 • O2 – pw,123456,apn,internet,,,23002#
 • T-Mobile – pw,123456,apn,internet.t-mobile.cz,,,23001#
 • Vodafone – pw,123456,apn,internet,,,23003#

Po odeslání této textové zprávy vyčkejte jednu minutu a poté restartujte zařízení odesláním následující textové zprávy na kartu SIM v zařízení: pw,123456,reset#.

Po odeslání zprávy o resetování počkejte, dokud se zařízení automaticky nerestartuje. Zkontrolujte nastavení svého zařízení v části Často kladené otázky v této příručce (část "Nastavení APN je nesprávné").

i

Poznámka: Pokud používáte jiného mobilního operátora, musíte na kartě SIM najít nastavení svého operátora. Nejjednodušší je zjistit, jakou mobilní síť váš poskytovatel používá. Většina menších českých mobilních operátorů používá sítě některého z výše uvedených velkých poskytovatelů. Pokud tuto informaci nemůžete zjistit, můžete přímo zkontrolovat nastavení SIM karty po jejím vložení do telefonu. Tato metoda je dostupná pouze pro telefony se systémem Android. V nastavení mobilní sítě vyhledejte název APN, MCC a MNC. Název APN, MCC a MNC můžete také vyhledat na webových stránkách svého mobilního operátora.

Poté můžete na SIM kartu v hodinkách odeslat textovou zprávu v následujícím tvaru. Nahraďte tučné číslice svými hodnotami: pw,123456,apn,APNNAME,,,MCCMNC

Rozhraní funkcí hodinek

Níže si můžete prohlédnout funkce rozhraní hodinek. Většina funkcí hodinek se ovládá z aplikace WowME Tracker.

WowME Kids, návod, ovládací prvky

Funkce zařízení

Všechna níže uvedená nastavení a další nastavení lze zvolit v aplikaci WowME Tracker

WowME Kids, návod, funkce

Lokalizační služby

Při prvním použití hodinek GPS doporučujeme zařízení vyzkoušet venku, abyste zajistili správnou synchronizaci s polohou GPS ze satelitů a získali správné místní souřadnice v aplikaci WowME Tracker. Sledování zařízení bude přesnější, když jej později přenesete zpět dovnitř.

Pokud v aplikaci WowME Tracker ovládáte více zařízení (maximálně 50 zařízení na jednom účtu), musíte se odhlásit a znovu přihlásit. Všechna nastavení se automaticky aktualizují s ohledem na možnosti jednotlivých zařízení.

Zařízení může sledovat polohu ve třech režimech:

 • Normální režim (jednou za deset minut)
 • Úsporný režim (jednou za hodinu)
 • Režim sledování (jednou za minutu)

Zvolený režim ovlivňuje spotřebu baterie. Pro základní přehled o poloze vaší blízké osoby doporučujeme používat delší frekvence aktualizací, které zajistí delší provoz zařízení bez nabíjení. V úsporném režimu je výdrž baterie zařízení přibližně dva dny, zatímco v normálním režimu vydrží přibližně jeden den.

Po kliknutí na mapu na hlavní obrazovce aplikace WowME Tracker uvidíte polohu svých hodinek. Můžete zkontrolovat, kdy byla tato poloha naposledy aktualizována a jaký typ polohové služby byl použit (GPS, WiFi nebo LBS).

Stisknutím tlačítka ručního určení polohy (zelená značka, jak je vidět na obrázku níže) můžete ručně obnovit polohu v reálném čase. Nejprve se provede rychlá aktualizace pomocí GPS a po necelé minutě se zobrazí přesnější poloha GPS, pokud je k dispozici. Pokud vaše zařízení nepřijímá signál GPS, zobrazí se pouze poloha LBS.

WowME, návod, poloha

Typy polohových služeb používaných zařízením

Toto zařízení využívá ke službě určování polohy GPS nebo LBS (lokalizace pomocí sítě GSM).

 • GPS určuje polohu s přesností až pět metrů. Přesnost závisí na signálu GPS, který může být v prostředí s vysokými stromy nebo budovami oslaben. Signál GPS obvykle není k dispozici, pokud je zařízení v interiéru
 • LBS využívá síť GSM a závisí na hustotě signálních věží mobilního operátora ve vaší lokalitě. Obvykle je velmi nepřesná a v některých oblastech se může poloha zobrazená aplikací WowME Tracker lišit o 200 až 500 metrů.

Níže naleznete důležité informace týkající se používání služeb určování polohy:

 • Pokud chcete zobrazovat pouze přesnou polohu zařízení, můžete v aplikaci WowME Tracker vypnout používání LBS. Vezměte prosím na vědomí, že hodinky budou používat pouze GPS, které není k dispozici v interiéru. To znamená, že hodinky budou sledovat změny polohy pouze venku.
 • Pokud se zařízení přestane pohybovat nebo se třese, služba určování polohy automaticky aktivuje pohotovostní režim, aby šetřila baterii. Zařízení bude automaticky aktualizovat polohu, pouze pokud máte hodinky na ruce a pohybujete se.

Bezpečnostní prvky

SOS volání

V aplikaci WowME Tracker můžete nastavit až tři různá SOS čísla. Po dlouhém stisknutí červeného tlačítka zařízení automaticky vytočí čísla ve zvoleném pořadí. Pokud telefon nikdo nezvedne, zařízení to po 30 až 40 sekundách zkusí znovu. Tímto způsobem může každé číslo vytočit až dvakrát. Můžete také nastavit upozornění SMS (viz níže) s informacemi o SOS poplachu.

Upozornění SMS

>o uskutečnění SOS volání zařízení automaticky odešle na zvolené telefonní číslo textovou zprávu s informacemi o své poloze a čase SOS poplachu. Můžete také nastavit upozornění SMS pro situaci, kdy je baterie vybitá (pod 20 %).

Odmítnutí neznámých volání

Když je tato funkce aktivována, bude možné volat pouze na čísla ze seznamu kontaktů. V případě odmítnutí hovoru obdržíte oznámení také v aplikaci WowME Tracker.

Bezpečnostní zóna

Na mapě můžete nastavit bezpečnostní zóny. Zařízení vás automaticky upozorní, když uživatel opustí vybranou bezpečnou zónu

 • Na mapě otevřete „Bezpečnostní zónu“
 • Klikněte na tlačítko „+“ ve spodní části obrazovky
 • Najděte na mapě místo, kde chcete nastavit bezpečnostní zónu, a klikněte na něj.
 • Zadejte název zóny a nastavte poloměr a klikněte na tlačítko „OK“.

i

Poznámka: WowME Tracker umožňuje pro každé zařízení tři bezpečnostní zóny. Dbejte na to, aby se bezpečnostní zóny vzájemně nepřekrývaly

Další funkce

Nerušit

Můžete nastavit různý denní čas, kdy se hodinky automaticky přepnou do režimu Nerušit (např. v době školního vyučování). Hodinky se automaticky přepnou do tichého režimu a zastaví příchozí hovory.

Vzdálená kontrola stavu

Na kartě „Health“ (Zdraví) aplikace WowME Tracker můžete na dálku zkontrolovat zdravotní stav uživatele zařízení. V reálném čase si můžete zobrazit informace o fyzické aktivitě (kroky, spálené kalorie a ušlá vzdálenost). Upozorňujeme, že toto zařízení nenahrazuje lékařský přístroj a všechny naměřené hodnoty mají pouze informativní charakter

i

Vezměte prosím v úvahu, že funkci „Steps“ (Kroky) je třeba nejprve aktivovat v aplikaci WowME Tracker (klikněte na „Health“ → „Steps“ → „Switch“). Bez aktivace této funkce nemáte přístup k počítání kroků v aplikaci ani v zařízení. Pro aktuální měření kalorií nebo vzdálenosti nastavte v nabídce „Steps“ také další informace včetně hmotnosti a průměrné délky kroků.

Chat

Ke komunikaci s dítětem můžete použít hlasový nebo textový chat. Chat otevřete v hlavním rozhraní aplikace WowME Tracker. V levém dolním rohu okna chatu můžete přepnout z hlasového chatu na textový chat.

Pořizování snímků na dálku

Pomocí fotoaparátu na hodinkách můžete na dálku pořizovat snímky, které se automaticky odešlou do telefonu. Snímky si můžete prohlédnout ve stejné části aplikace, ve které snímky vzdáleně pořizujete.

Často kladené otázky

Spotřeba baterie zařízení je příliš vysoká. Jak mohu prodloužit životnost zařízení?

Spotřebu baterie určují především služby určování polohy. Pokud se baterie vašeho zařízení vybíjí dříve, než byste chtěli, zkuste delší frekvenci aktualizace polohy. Doporučujeme delší intervaly pro úsporu baterie, protože polohu můžete vždy ručně zkontrolovat v aplikaci WowME Tracker a ostatní služby fungují bez omezení (například bezpečnostní zóny atd.). Popis různých frekvencí aktualizace polohy najdete v kapitole „Polohové služby“.

Zařízení je v aplikaci WowME Tracker offline

Chybějící spojení mezi zařízením a aplikací WowME Tracker může být způsobeno několika problémy. Zkontrolujte, zda vaše zařízení splňuje následující kritéria:

 • Baterie zařízení je nabitá.
 • PIN kód SIM karty je deaktivován
 • SIM karta má aktivní datový tarif nebo dostatek peněz na placená data.
 • Nastavení APN je správně nastaveno. Protože toto zařízení nepodporuje připojení 4G, nemůže automaticky upravit nastavení pro nové karty SIM. Tento problém vyřešíte v kapitole "Aktualizace nastavení sítě".

Nastavení APN je nesprávné.

Nesprávné nastavení APN blokuje připojení k mobilní síti, protože toto zařízení se nemůže automaticky přizpůsobit novým kartám SIM 4G. Podle níže uvedených pokynů zkontrolujte nastavení svého zařízení a naučte se je upravit.

 • Odeslání textové zprávy na číslo používané v zařízení v následujícím formátu: pw,123456,ts#
 • Zobrazí se stavová zpráva. Zkontrolujte řádek „GPRS“. Pokud je tam „OK“, je zařízení připojeno k síti a není problém s nastavením APN. Pokud se v položce „GPRS“ zobrazí „NO“ a zařízení splňuje všechna výše uvedená kritéria, viz kapitola „Aktualizace nastavení sítě“.

Lokalizační služby jsou velmi nepřesné.

Přesnost lokalizačních služeb vašeho zařízení závisí na metodě, která je aktuálně používána v provozu. Je určena následujícími faktory.

Když je zařízení venku, používá především GPS, které je ovlivněno okolním prostředím. V blízkosti vysokých budov, stromů apod. má GPS slabší signál. Pokud GPS není k dispozici nebo ještě není načten, zařízení použije LBS, která určuje polohu z mobilní sítě. To je závislé na hustotě signálu věží sítě. Lokalizaci pomocí LBS můžete v zařízení WowME Tracker vypnout, abyste zachovali přesnější lokalizaci pouze pomocí GPS.

V interiéru není systém GPS k dispozici. Zařízení používá především polohu LBS, která je velmi nepřesná. Polohu lze aktualizovat, když se zařízení připojí k blízké síti Wi-Fi. Pokud chcete přesnější službu určování polohy, vypněte v aplikaci WowME Tracker lokalizaci LBS. Zařízení zobrazí polohu WiFi a v případě, že WiFi není k dispozici, zobrazí poslední aktualizaci venkovní polohy GPS.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

 • Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
 • Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
 • Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
 • Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
 • Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.
i Mohlo by vás zajímat

Prvotní spuštění dětských chytrých hodinek WowME i jejich ovládání je velice jednoduché. Případné potíže vám pomůže vyřešit náš stručný návod.

WowME Kids Smile WowMe

Na vašem soukromí nám záleží

My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.

Více informací
Rozumím Podrobné nastavení Odmítnout vše
P-DC1-WEB16