Obnovit stránku

WowME Vita: Návod k použití

• Autor: Redakce

Chytré hodinky WowME Vita v sobě spojují eleganci s širokou škálou užitečných funkcí. Jak uvést hodinky do provozu a jak jednotlivé funkce používat? První kroky s vašimi novými chytrými hodinkami vám ulehčí tento návod k použití.

Xiaomi Mi 9, recenze, design

WowME Vita: Návod k použití – OBSAH

 1. Správná metoda nošení
 2. Nabíjení
 3. Párování
 4. Používání hodinek
 5. Funkce
 6. Stránka hlavních funkcí
 7. Další funkce
 8. Běžné problémy
 9. Varování
 10. Záruční podmínky

Správná metoda nošení

Pro pohodlné každodenní používání si hodinky nastavte do vhodné polohy a teprve poté upravte těsnost tak, aby se hodinky přizpůsobily vašemu zápěstí. Viz obrázek níže.

WowME Vita

Nabíjení

Před prvním použitím nezapomeňte zařízení plně nabít.

Umístěte nabíjecí kabel do nabíjecího portu zařízení a ujistěte se, že jsou kovové kolíky zcela připojeny. Použijte správný nabíjecí adaptér s parametry 5 V a 0,5 A a vyšší.

Pokud chytré hodinky nelze zapnout po delší době nepoužívání, očistěte nabíjecí kovové kolíky, abyste zajistili správné spojení s nabíječkou.

Párování

WowME Vita, párování

Stáhněte si aplikaci aplikace GloryFit. Je k dispozici na pro Android i iOS.

Pokud se zařízení během párování nepodaří najít nebo připojit, restartujte zařízení dlouhým stisknutím ovládacího tlačítka nebo zařízení resetujte. Poté zařízení znovu vyhledejte.

Používání hodinek

 • Posuňte se z domovské stránky dolů na stránku Nastavení zkratek.
 • Posuňte se z domovské stránky nahoru na stránku Zprávy.
 • Posuňte se z domovské stránky doprava do hlavní nabídky.
 • Posuňte se z domovské stránky doleva na stránku zkratek hlavních funkcí.
 • Dlouhým stisknutím ciferníku na tři sekundy přejdete na stránku výběru. Přejetím doleva a doprava si můžete vybrat rozhraní ciferníku, které se vám nejvíce líbí.
 • Dlouhým stisknutím ovládacího tlačítka na tři sekundy zapnete hodinky. Na domovské stránce dlouze stiskněte ovládací tlačítko na tři sekundy a poté klepnutím na "✓" vypnete zařízení.
 • Stisknutím ovládacího tlačítka pozastavíte nebo pokračujete na stránce Stopky.

Klepnutím na ovládací tlačítko můžete provést:

 • Návrat do předchozí nabídky během běžného provozu.
 • Zapnutí/vypnutí displeje na domovské stránce hodinek.

Funkce

 • Krokoměr: Zaznamenávejte denní kroky, spálené kalorie a ušlou vzdálenost. V aplikaci si můžete prohlédnout historické údaje.
 • Monitor srdečního tepu: 24hodinový monitor srdečního tepu v reálném čase. V aplikaci lze zobrazit denní záznamy a historická data.
 • Kyslík v krvi: Monitor kyslíku v krvi. V aplikaci lze zobrazit denní záznamy a historická data. Poznámka: Údaje jsou pouze orientační.
 • Krevní tlak: Měřič krevního tlaku. V aplikaci lze zobrazit denní záznamy a historické údaje. Poznámka: Údaje jsou pouze orientační.
 • Sportovní režimy: Chůze, běh, jízda na kole, lezení, jóga, cvičení se švihadlem, badminton, spinningové kolo, sedy-lehy. V aplikaci lze zobrazit denní záznamy a historické údaje.
 • Oznámení: Z mobilního telefonu lze odesílat různá oznámení. Zařízení může na této stránce uchovávat až osm oznámení.
 • Monitor spánku: Zaznamenává dobu a kvalitu spánku. V aplikaci lze zobrazit denní záznamy a historická data.
 • Dálkové ovládání hudby: Dálkové ovládání hudebního přehrávače mobilního telefonu. Můžete pozastavit/přehrát skladbu nebo přeskočit na předchozí/následující skladbu.
 • Nastavení: Nastavení jasu/Kód QR pro stažení aplikace/Najít můj telefon/O hodinkách/Obnovení továrního nastavení/Vypnout.
 • Stopky

Stránka zkratek hlavních funkcí

 • Krokoměr: Zaznamenávejte denní kroky, spálené kalorie a ušlou vzdálenost. V aplikaci si můžete prohlédnout historické údaje.
 • Monitor srdečního tepu: 24hodinový monitor srdečního tepu v reálném čase. V aplikaci lze zobrazit denní záznamy a historická data.
 • Monitor spánku: Zaznamenává dobu a stav spánku. V aplikaci lze zobrazit denní záznamy a historická data.
 • Připomenutí menstruačního cyklu: Pokud je v osobních údajích v aplikaci nastaveno pohlaví na „žena“, můžete zapnout funkci menstruačního cyklu. Teprve pak se tato funkce zobrazí v nabídce hodinek. Na chytrých hodinkách se podle toho zobrazí odpovídající bezpečné období, menstruační období a připomenutí období ovulace.

Další funkce

Budík, upozornění na sedavé zaměstnání, dálkové ovládání fotoaparátu, upozornění na vybitou baterii, upozornění na volání, vyhledání hodinek, funkce přizpůsobení ciferníku, formát času 12 hodin/24 hodin, formát jednotek km/míle, nastavení jazyka.

Běžné problémy

Zde jsou uvedeny některé běžné problémy a způsoby, jak je můžete sami vyřešit.

Co mám dělat, když mám problémy s připojením nebo oznámeními?

Zkuste obnovit připojení zařízení podle následujících pokynů:

 1. Zrušte připojení zařízení v aplikaci GloryFit a u zařízení se systémem iOS zrušte připojení také v nastavení Bluetooth.
 2. Odinstalujte aplikaci GloryFit z telefonu.
 3. Resetujte hodinky v nastavení zařízení.
 4. Znovu si do telefonu nainstalujte aplikaci GloryFit.
 5. V aplikaci GloryFit hodinky opět spárujte.

Proč nedostávám oznámení z některých aplikací?

Mohou se vyskytnout dva problémy:

 1. Oznámení nejsou pro konkrétní aplikaci povolena. Přejděte do nastavení zařízení v aplikaci GloryFit v telefonu a zapněte oznámení pro vybranou aplikaci nebo zapněte oznámení pro „ostatní“. V zařízeních se systémem iOS bude možná nutné restartovat telefon, aby byla zajištěna správná funkce.
 2. V zařízení se systémem Android může telefon automaticky zavřít aplikaci GloryFit, pokud je spuštěna na pozadí. Když je aplikace GloryFit zavřená, nemůže komunikovat s hodinkami. Změňte prosím nastavení úspory baterie v telefonu, aby aplikace mohla běžet na pozadí.

Proč nemohu zařízení najít v Bluetooth?

Protože hodinky nejsou v dosahu Bluetooth, ujistěte se, že jsou hodinky nabity a zapnuty a nejsou připojeny k žádnému jinému telefonu. Poté přiložte hodinky k telefonu. Pokud stále nefungují, restartujte mobilní telefon.

Proč by se měly hodinky při měření tepové frekvence nosit pevněji?

Hodinky využívají principu odrazu světla, proniká světelným zdrojem do kůže a sbírá signál odražený do snímače, který vypočítá vaši tepovou frekvenci. Pokud je nebudete nosit pevně, bude do snímače pronikat okolní světlo, což ovlivní přesnost měření.

Jsou hodinky vodotěsné?

Zařízení podporuje certifikační standard IP67. To znamená, že zařízení můžete ponořit na 30 minut do hloubky jednoho metru. V praxi to znamená, že toto zařízení vydrží lehký déšť nebo mytí rukou. Zařízení s touto certifikací není vodotěsné v proudech vody, proti vysokému tlaku nebo vodě o vysoké teplotě.

Musí být připojení Bluetooth neustále zapnuto? Jsou po odpojení k dispozici nějaká data?

Před synchronizací se data uchovávají v hostitelském zařízení (v něm lze uchovávat data po dobu sedmi dnů). Jakmile dojde k úspěšnému spojení hodinek a mobilního telefonu pomocí Bluetooth, data z hodinek se automaticky nahrají do mobilního telefonu. Data do mobilního telefonu synchronizujte pravidelně.

Varování

Používáním tohoto produktu souhlasíte s tím, že měření je orientační, nelze na něj brát ohled a v žádném případě nenahrazuje diagnózu! Proto měření sami nevyhodnocujte a neurčujte si na jejich základě vlastní diagnózy. Řiďte se pokyny svého lékaře a důvěřujte jeho diagnóze. Užívejte léky tak, jak vám je předepsal lékař a nikdy neměňte jejich dávkování. Naměřené hodnoty slouží pouze pro vaši informaci – nenahrazují lékařské vyšetření! Své údaje konzultujte se svým lékařem a nečiňte na jejich základě žádná lékařská rozhodnutí (např. o užívání a dávkování léků)! Dovozce neručí za naměřené hodnoty.

Hodinky nepoužívejte při extrémních teplotách (pod -10 °C a nad 40 °C).

Opětovná montáž nebo úprava výrobku snižuje jeho bezpečnost. Veškeré úpravy a opravy zařízení nebo příslušenství musí provádět kvalifikovaný servisní technik. Nikdy výrobek sami neotevírejte ani neopravujte! S výrobkem zacházejte opatrně. Může se poškodit údery, nárazy nebo pádem z výšky.

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Baterii nikdy nezahřívejte na teplotu vyšší než 50 °C a nevhazujte ji do ohně, hrozí nebezpečí výbuchu/požáru! Baterii nezkratujte. Nevystavujte baterii mechanickému namáhání. Baterii neupouštějte, nenarážejte do ní, neohýbejte ji, nekruťte s ní a neřežte ji. Pokud se baterie přehřeje, okamžitě přerušte nabíjení. Baterie, která se během nabíjení přehřívá nebo deformuje, je vadná a neměla by se používat. Nikdy baterii zcela nevybíjejte, protože tím zkracujete její životnost. Akumulátor skladujte mimo dosah přímého slunečního světla při pokojové teplotě.

Výrobek uchovávejte mimo dosah malých dětí – hrozí nebezpečí udušení malými částmi.

Přístroj neumisťujte do blízkosti zdrojů tepla.

Připojení ke správným zdrojům napájení.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

 • Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
 • Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
 • Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
 • Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
 • Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.
i Mohlo by vás zajímat

Elegantní chytré hodinky WowME Vita nabídnou funkce jako přehled o vaší aktivitě a tělesných funkcích či notifikace na zprávy v telefonu. V tom, abyste se snáz zorientovali v prvotním nastavení hodinek a jejich funkcích, vám pomůže tento stručný návod.

WowME Vita WowME

Na vašem soukromí nám záleží

My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.

Více informací
Rozumím Podrobné nastavení Odmítnout vše
P-DC1-WEB14