Obnovit stránku

Naše pobočky jsou otevřeny pro výdej zboží. Při jejich návštěvě dbejte pokynů obsluhy.

Vyzkoušejte bezpečné doručení zboží do jednoho z našich 451 AlzaBoxů.

Služby reklamace a vrácení zboží fungují beze změny.

Živá paměť, o. p. s.Vznik obecně prospěšné společnosti Živá paměť byl iniciován v průběhu procesu odškodnění z titulu nucených a otrockých prací během 2. světové války. Přes 120 000 osob zaslalo žádosti a zároveň i doklady o perzekuci během 2. světové války.


Vznikla tak unikátní sbírka originálních dokladů úřední i osobní povahy, fotografií a osobních výpovědí. Právě za účelem zachování, rozšíření a zpracování tohoto jedinečného archivu založili pracovníci Kanceláře pro oběti nacismu obecně prospěšnou společnost Živá paměť.


Cílem organizace je pečovat o společné vzpomínkové dědictví osob pronásledovaných během 2. světové války. Dále si klade za cíl poskytovat sociální a poradenské služby osobám pronásledovaným totalitními režimy, zejména pak obětem fašismu a nacionálního socialismu.
 

Společnost zajišťuje zejména tyto obecně prospěšné služby:

  • správa archivního materiálu shromážděného za účelem odškodnění otrocky a nuceně nasazených v období 2. světové války
  • shromažďování a zpracování archivního materiálu zejména vzpomínkového charakteru ve formě písemných, audio i audiovizuálních záznamů z oblasti moderních dějin
  • provádění a podpora výzkumných projektů, zpracování studií a odborných analýz z oblasti moderních dějin
  • informační, vzdělávací a osvětová činnost zaměřená na období moderních dějin, prováděná zejména formou přednášek a výstav
  • poradenské a asistenční služby poskytované v sociální oblasti obětem pronásledování, zejména totalitními režimy
  • organizování a poskytování humanitární pomoci obětem pronásledování, zejména totalitními režimy
  • podpora organizací a svazů zastupujících zájmy obětí pronásledování formou pořádání konferencí, setkávání s pamětníky, kulturních a společenských akcí
  • činnosti směřující k podpoře evropské integrace, dobrých sousedských vztahů a občanské společnosti


Alza.cz poskytla společnosti Živá paměť notebook, který bude využit pro bezplatnou výuku práce s PC v kurzech organizovaných pro klienty společnosti.

Živá paměť o. p. s.

www.zivapamet.cz
 

P-DC1-WEB28