Obnovit stránku

Centrum Terapie Autismu


Co je to Autismus?

Narušená schopnost porozumět signálům okolí (sociální a emoční dyslexie), vyhodnocovat je a chovat se přiměřeně situaci. Důsledkem je selhání v oblasti sociálně - komunikačních interakcí, sebepojetí a představivosti, které se projevuje neschopností nalézt vnitřní motivaci k učení a má za následek úzkosti, které ovlivňují chování člověka s autismem na mnoha úrovních. Základem je narušení schopnosti komunikace (schopnost vnímat komunikaci jako sdílení s druhým), následkem je neschopnost ošetřit své pohodlí a narušení schopnosti interakce s okolím. Dítě se přestává na lidi dívat, není schopné číst sociální a emoční projevy, nerozumí samo sobě a začíná být uzamčeno ve svém vlastním světě.


CTA bylo založeno v červenci 2012. V současné době nabízí následující typy služeb:

  • Skupinové nácviky
  • Pobytové kurzy pro celé rodiny
  • Poradenství
  • Kurzy a přednášky
  • Nácviky her
  • Nácviky pracovního chování
  • Sebeobsluhu

Alza.cz podpořila činnost tohoto centra věnováním elektroniky - kamery,digitálního fotoaparátu a externího disku, díky kterým pomůže monitorovat práci s dětmi i celou rodinou. 

Více infomací se dozvíte na stránkách Centra Terapie Autismu zde nebo na Facebooku.

P-DC1-WEB14