Obnovit stránku

Co o spánku prozradí chytré hodinky a fitness náramky?

Aktualizováno

Odkládáte chytré hodinky nebo fitness náramek před ulehnutím? Pak přicházíte o mnoho cenných údajů, které vás mohou nasměrovat ke zdravějšímu a kvalitnějšímu spánku. S lepším spánkem přitom souvisí pevnější zdraví, lepší soustředění, ale třeba i veselejší a stabilnější nálada. Spánek má zkrátka nezanedbatelný vliv na řadu fyzických i psychických stránek člověka, a jeho důležitost bychom tak rozhodně neměli podceňovat.

spánek; lehký spánek; hluboký spánek; chytré hodinky; wearables; nositelná elektronika; fitness náramek;

Co o spánku zjistí chytré hodinky – OBSAH

  1. Spánek jako ideální forma regenerace
  2. Spánek lehký, hluboký a REM
  3. Jak chytré hodinky monitorují spánek?
  4. Přesná data bez emocí
  5. Chytré hodinky pro lepší spánek
  6. Diagnostika aneb detekce zdravotních potíží

Spánek jako ideální forma regenerace

Význam spánku jakožto psychosomatického stavu dosud nebyl dokonale vysvětlen. Přestože souvislost s regenerací je zřejmá, účel spánku zdůvodňují také další teorie. Ty například hovoří o potřebě uložit informace do dlouhodobé paměti nebo o preventivním „uspání“ organismu z důvodu ochrany před pravěkými nočními hrozbami. V tomto textu si ale vystačíme s chápáním spánku jakožto základní formy regenerace, která se podílí na obnově tělesných a duševních sil.

Spánek lehký, hluboký a REM

Jak už možná víte, spánek se skládá z několika fází, které doprovází řada odlišných psychických a fyziologických procesů. Odborníci tato stádia obvykle rozlišují dle elektrické aktivity mozku, již popisují pomocí vln alfa, beta, delta a dalších. Laická veřejnost však bude znát spíše srozumitelnější dělení na spánek lehký, hluboký a REM. Tato označení jsou určitým souhrnem několika druhů vln, a nedá se tedy říct, že by například alfa vlny odpovídaly pouze lehkému spánku.

spánek; lehký spánek; hluboký spánek; REM; chytré hodinky; wearables; nositelná elektronika; fitness náramek;
Fitness náramek Huawei Band 4 a záznam spánku zobrazující jednotlivé fáze – hluboký spánek, lehký spánek, REM a čas bdění.

Po ulehnutí do postele obvykle probíhají velké změny polohy těla či jeho částí, prohlubuje se dýchání a nastává přechodný stav dřímoty. V tento okamžik se v rámci svalové křeče mohou objevit také výrazná škubnutí. Dále se snižuje svalové napětí, tepová frekvence i krevní tlak a pomalu nastává lehký spánek jakožto přechod mezi bděním a hlubokým spánkem.

V hlubokém spánku pokračuje pokles frekvence srdečního tepu, prohlubuje se dech i svalová relaxace a zcela zastaveny jsou pohyby očí či svalů. Aby došlo k maximálnímu odpočinku, hluboký spánek by měl probíhat nepřerušovaně. Toto stádium je spojováno především s obnovením fyzických sil.

REM fáze je zkratkou odvozenou od Rapid Eye Movement, tedy rychlého pohybu očí, který je pozorovatelný i skrze zavřená víčka. Protože mozek a srdce jsou v této fázi podobně aktivní, jako kdybychom byli vzhůru, můžeme se setkat také s označením „paradoxní spánek“. REM fáze začíná těžkým a nepravidelným dýcháním, zatímco svalové napětí je naopak na naprostém minimu. V REM fázi spánku je zároveň nejobtížnější člověka probudit.

spánek; lehký spánek; hluboký spánek; REM; chytré hodinky; wearables; nositelná elektronika; fitness náramek;
Vlevo chytré hodinky Amazfit Bip Lite, vpravo chytré hodinky Amazfit Verge.

V některých studiích byli účastníci záměrně buzeni na začátku REM fáze, díky čemuž byli dlouhou dobu bez tohoto stádia. U těchto lidí narůstalo napětí, úzkost, zhoršovalo se soustředění, pozornost i paměť. Naopak osoby buzené v jiných fázích tyto psychické problémy neměly. Proto je dnes stádium REM považováno za klíčové při obnově psychických sil. A protože se nám v této fázi zdá valná většina snů, je snění často považováno za činitele duševní hygieny. Chcete o spánku vědět více? Pak by vám neměla uniknout výborná kniha Proč Spíme.

Jak chytré hodinky monitorují spánek?

Jak jsme uvedli výše, průběh spánku má rozmanité projevy napříč celým organismem. Proto se nabízí otázka, které reakce chytré hodinky či fitness náramky vlastně měří. Odpověď závisí na konkrétním výrobci, avšak typicky se nositelná elektronika zaměřuje především na pohyb. Ten lze totiž snadno měřit a zároveň je dobrým ukazatelem jak samotného usnutí/probuzení, tak odlišných fází spánku. Sledování pohybu obstarává tříosý akcelerometr rozeznávající změnu v jakémkoliv směru, zatímco záznam rotace a orientace zajišťuje gyroskop. Mnohdy jsou však zohledněny také další fyziologické parametry, jako je srdeční tep a jeho variabilita, dýchání či okysličení krve. To vše je měřeno skrze optický senzor, zpravidla umístěný na spodní straně hodinek.

spánek; lehký spánek; hluboký spánek; REM; chytré hodinky; wearables; nositelná elektronika; fitness náramek;
Ačkoliv několik dní může trvat, než si na hodinky zvykneme, brzy s nimi budeme spát bez povšimnutí.

Přesná data bez emocí

Ačkoliv únavu do určité míry přirozeně vnímáme, aktuální pocit není zrovna přesným indikátorem kvality proběhlého spánku nebo zbývajících energetických zásob. Obtížně rozeznatelný je například i sedmi a osmihodinový spánek, přestože z dlouhodobého hlediska jde o významný rozdíl. Stejně tak z velmi krátkého spánku lze mít dočasný pocit svěžesti, což se v průběhu dne samozřejmě rychle změní. Zdá se být tedy rozumné nespoléhat na subjektivní dojmy a využít raději moderních technologií. Chytré hodinky a fitness náramky nabízí přesné údaje, které lze kdykoliv zobrazit, a dokonce i porovnávat mezi sebou.

Nositelná elektronika zjistí o spánku celou řadu informací, byť mnoho údajů najdeme jen u některých výrobců. Typicky je k dispozici celková doba spánku, čas usnutí i probuzení a podíl jednotlivých fází. Výrobci chytrých hodinek si samozřejmě uvědomují, že menší změny ve struktuře a délce spánku nejsou snadno interpretovatelné. Jinými slovy, pokud dnes máme o 30 minut více hlubokého spánku a celkově o 20 minut kratší spánek, těžko spánek zhodnotíme jako celek. Proto mnoho značek, jako je třeba Huawei, Honor nebo Fitbit, začalo udávat skóre, tedy jakési vyhodnocení proběhlého spánku. Čísla nabývají hodnot od 0 do 100 a čím vyšší číslo, tím odpočatěji se budeme cítit.

spánek; lehký spánek; hluboký spánek; REM; chytré hodinky; wearables; nositelná elektronika; fitness náramek;
Záznam spánku v mobilní aplikaci Garmin Connect, která je dostupná pro chytré hodinky a fitness náramky značky Garmin.

Dle konkrétního výrobce se pak setkáváme s mnoha dalšími údaji, jako je vyhodnocení kontinuity hlubokého spánku, počet probuzení, ale třeba i kvalita dýchání, časová osa kyslíku, srdeční tep či jeho variabilita. Amazfit zase nabízí srovnání s jinými uživateli, a tak kupříkladu zjistíme, že jsme v daný den usnuli dříve než 80 % ostatních.

Na spánek zároveň navazují některé pokročilé funkce, jako je například Body Battery od společnosti Garmin. Ta porovnává kvalitu a kvantitu spánku s celkovou zátěží organismu a vypočítává zbývající energii uživatele. Podrobnosti o této funkci najdete v článku Plánování tréninku s hodinkami Garmin.

spánek; lehký spánek; hluboký spánek; REM; chytré hodinky; wearables; nositelná elektronika; fitness náramek;
Záznam spánku v mobilní aplikaci Amazfit, která je dostupná pro chytré hodinky a fitness náramky Amazfit, Huami a Xiaomi.

Chytré hodinky pro lepší spánek

Přehledná data jsou sice užitečná, mnohdy bychom však raději věděli, jak vlastně spánek zlepšit. Některé společnosti proto skrze wearables nabízí tipy, triky a různé návrhy, jak kvalitu spánku zdokonalit. Funkce TruSleep™ společnosti Huawei například zhodnotí náš týdenní spánek včetně pravidelného rytmu a poradí třeba i v jakém časovém rozpětí se nejlépe vyspíme. Právě dlouhodobější měřítko je často relevantnějším ukazatelem, jelikož data nejsou natolik ovlivněna náhodnými událostmi, a tak lze lépe vysledovat určité zvyky a tendence. Větší měřítko zároveň umožňuje zhodnotit další parametry, jako je pravidelnost a průměrný čas odchodu do postele či vstávání.

Odborníci mnohdy poukazují také na paradoxní zlepšení našich návyků už jen z důvodu vědomí, že jsou naše fyziologické údaje zaznamenávány. Zároveň se na tato data sem tam díváme, díky čemuž na své potřeby myslíme o něco častěji. V důsledku toho pro sebe děláme více, než kdybychom si na své zdraví ani nevzpomněli. Výjimečně se bohužel může objevit také opačný efekt, kdy se uživatelé stanou informacemi z hodinek natolik posedlými, až je dodržování ideálního stavu vyloženě stresuje. Tito uživatelé však samozřejmě mohou měření údajů jednoduše vypnout.

spánek; lehký spánek; REM; hluboký spánek; chytré hodinky; wearables; nositelná elektronika; fitness náramek;
Fitness náramek Mi Band 4 se rychle stal celosvětově oblíbeným. Naši recenzi najdete zde.

U některých chytrých hodinek a fitness náramků lze nastavit také tzv. chytrý budík. Ten nabízí možnost zadat rozmezí vstávání, během nějž nás zařízení vzbudí v ideální fázi, takže se budeme cítit co možná nejodpočatější. Velmi užitečné je také nastavení vibrací, díky nimž není třeba zvukové upozornění, a zbytečně tak neprobudíme své blízké.

Diagnostika aneb detekce zdravotních potíží

Vedle řady údajů uvedených výše dokážou vybrané chytré hodinky diagnostikovat také některé poruchy spánku. Například funkce TruSleep™ rozpozná hned 6 typů spánkových potíží, a tím předchází rozvoji onemocnění či zbytečným komplikacím. Ačkoliv chytré hodinky odborná vyšetření samozřejmě nenahradí, díky svému masivnímu rozšíření dokážou odhalit skryté anomálie, a zajistit tak včasnější diagnostiku i léčbu.

V souvislosti s chytrými hodinkami je zřejmě nejdiskutovanější spánkovou poruchou syndrom spánkové apnoe, tedy opakovaná zástava dechu v průběhu spánku. Ta vede k horšímu okysličení těla, což se pochopitelně projeví také v cévách končetin. Proto lze k diagnostice spánkové apnoe využít měření okysličení krve, které zvládají například hodinky výrobců Apple, Garmin nebo Fitbit. Při podezřelých hodnotách pak stačí jednoduše navštívit lékaře, který už zajistí další náležité kroky. Ačkoliv chytré hodinky mohou rozeznat určitou poruchu, definitivní diagnózu by mělo vždy určit teprve odborné vyšetření.

spánek; lehký spánek; hluboký spánek; REM; chytré hodinky; wearables; nositelná elektronika; fitness náramek;
Záznam spánku v mobilní aplikaci Zdraví, která je dostupná pro chytré hodinky a fitness náramky Huawei a Honor.
i Mohlo by vás zajímat

O významu spánku není třeba vést dlouhé diskuse. Proto si nenechme ujít možnost získat o něm souhrnná data, užitečné tipy na zlepšení a třeba i odhalit nějakou tu poruchu. V tomto ohledu nám chytré hodinky a fitness náramky otevírají cestu ke kvalitnějšímu spánku, a tím i životu plnému energie.

Na vašem soukromí nám záleží

My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.

Více informací
Rozumím Podrobné nastavení Odmítnout vše
P-DC1-WEB08