Obnovit stránku

Jak na kalibraci monitoru: se sondou je to hračka (NÁVOD)

Článek

Aktualizováno

Když vedle sebe postavíte dva různé monitory, pravděpodobně si všimnete, že se jejich barvy liší. Zatímco běžní uživatelé nad tím často mávnou rukou, pro profesionály se jedná o zásadní problém. Mluvíme o fotografech, graficích, filmařích či designérech. Pro ně je zásadní, aby byly barvy monitoru co nejpřesnější, tedy co nejblíže skutečnosti. K tomu je třeba monitor zkalibrovat – buď přesně pomocí kalibrační sondy, nebo orientačně bez ní. V tomto článku najdete návod na kalibraci se sondou i přehled způsobů, jak obraz vylepšit bez ní.

Kalibrace monitoru

Jak na kalibraci monitoru – OBSAH

 1. Co je kalibrace monitoru a proč je důležitá?
 2. Než začnete kalibrovat: nastavení monitoru a umístění sondy
 3. Kalibrace monitoru se sondou pomocí DisplayCAL (NÁVOD)
 4. „Kalibrace“ bez sondy je nepřesná, jde to jen od oka

Co je kalibrace monitoru a proč je důležitá?

Všechny monitory nejsou stejné, ba naopak – prakticky všechny se navzájem více či méně liší. Proto když se díváme například na fotku a vidíme nějaké barvy, ještě to neznamená, že přesně takové barvy uvidí na svém zařízení i známý, kterému danou fotku pošleme. A už vůbec to neznamená, že přesně takové barvy bude fotka mít, když si zaplatíme její tisk u specializované firmy. Důvodem je to, že nekalibrovaný monitor může barvy reprodukovat nepřesně, a pokud se vám nenaskytne možnost přímého srovnání, jen těžko to odhalíte.

i

Zkalibrovaný monitor je takový monitor, jehož barvy jsou přesné, bez odchylek a odpovídají určitým referenčním hodnotám.

Pokud tedy zobrazíte na zkalibrovaném monitoru červenou, půjde o tu samou červenou, jakou uvidí všichni ostatní uživatelé se zkalibrovaným monitorem. Také půjde o identickou červenou, jakou byste našli vytisknutou na standardizovaném fyzickém vzorníku.

Nezkalibrovaný monitor by na druhou stranu mohl zobrazovat červenou barvu, která bude vychýlena k růžové nebo oranžové, a stejnou nepřesnost by pravděpodobně vykazoval i zbytek barevného spektra.

Nejedná se o nic, co by mělo běžným počítačovým uživatelům dělat zbytečné vrásky – používáte-li počítač ke standardním kancelářským činnostem, ke hraní her nebo ke sledování videí, kalibrace vám přinese spíše dobrý pocit než vysokou užitnou hodnotu. To samé však nelze říci o těch, kdo pracují s fotografiemi, videi či počítačovou grafikou – každý takový amatér či profesionál kalibraci monitoru určitě potřebuje, pro tuto práci je totiž přesnost barev stěžejní. Buď proto, že se zpracovávaný obsah bude zobrazovat na displejích mnoha uživatelů, nebo protože bude přesnými postupy vytištěn.

Kalibrace monitoru
Barevný gamut – soubor barevných hodnot, kterých je monitor schopen dosáhnout. Barvy mimo tento prostor lze na daném zařízení zobrazit pouze přibližně. Tento konkrétní gamut je typický pro sRGB.

Hardwarová kalibrace pomocí sondy vytváří na základě měření monitoru tzv. ICC profil. To je soubor dat, který softwaru počítače popisuje barevně-reprodukční vlastnosti daného zobrazovacího zařízení (monitoru). Zjednodušeně řečeno: ICC profil obsahuje data, která říkají, jak se skutečné barvy monitoru liší od cílových hodnot. Na základě toho ví operační systém i další software, jakým způsobem má barvy zobrazovat, aby se na monitoru zobrazovaly co možná nejpřesněji. Je třeba upozornit, že mezi monitory jsou velké kvalitativní rozdíly. Drahý fotografický monitor je schopen mnohem přesnější reprodukce než běžný monitor do kanceláře. Díky kalibraci ale získáte nejlepší možné výsledky, jakých je váš hardware schopen.

Než začnete kalibrovat: nastavení monitoru a umístění sondy

Aby byla kalibrace přesná, je nejprve nutné monitor připravit:

 • Zapněte monitor alespoň 30 minut před kalibrací – tím se zahřeje na běžnou provozní teplotu.
 • Najděte menu monitoru, do kterého se dostanete pomocí tlačítek na jeho těle.
 • V tomto menu vyhledejte reset do výchozího (továrního) nastavení a proveďte ho.
 • Zkontrolujte, že není zapnutá žádná speciální funkce (eco mode, low blue light / eye saver apod.). Pokud zapnutá je, vypněte ji.
 • Nastavte jas monitoru na úroveň, kterou chcete běžně využívat při práci.
 • Vyčistěte obrazovku – používejte pouze přípravky a utěrky určené k čištění monitorů.

Dále si ukážeme, jak sondu správně umístit na displej. To provedete až potom, co vás k tomu kalibrační software DisplayCAL vyzve.

 1. Kalibrační sondu vybalte.
 2. Kalibrace monitoru
 3. Připojte sondu k počítači pomocí USB.
 4. Kalibrace monitoru
 5. Odklopte kryt optiky.
 6. Kalibrace monitoru
 7. Uchopte závaží, stiskněte ho a táhněte – tímto způsobem jím lze posouvat po kabelu.
 8. Kalibrace monitoru
 9. Umístěte sondu doprostřed obrazovky a závaží nastavte tak, aby byla sonda v této poloze stabilní.
 10. Kalibrace monitoru
 11. Dále upravte pozici sondy tak, aby perfektně a bez jakékoliv mezery dolehla na displej.
 12. Kalibrace monitoru
 13. Sonda je v této poloze připravena k měření.

Kalibrace monitoru se sondou pomocí DisplayCAL (NÁVOD)

Uživatelé kalibračních sond X-Rite si sice mohou pro své zařízení stáhnout oficiální kalibrační software, my jsme se však rozhodli doporučit používání open-source programu DisplayCal, a to ze dvou důvodů: 1) je univerzální, a proto mohou tento návod využít i majitelé konkurenčních řešení, jako je např. DataColor SpyderX, 2) je považován za „oborový standard“ (společně s placeným softwarem Calman) a v případě jakýchkoliv problémů najdete rady na oficiálním anglickém fóru.

a) Instalace softwaru DisplayCAL

Nejprve software nainstalujte, odkaz ke stažení je dostupný na webu displaycal.net. Vyberte verzi pro svůj operační systém, stáhněte soubor, spusťte ho a software DisplayCal nainstalujte. Při instalaci softwaru není třeba nic nastavovat.

Kalibrace monitoru Kalibrace monitoru Kalibrace monitoru
Stručný přehled instalace softwaru DisplayCAL.

b) Spuštění softwaru DisplayCAL

Připojte sondu do USB a spusťte software DisplayCAL ikonou na ploše nebo položkou ve Start menu. Po otevření hlavního okna na vás vyskočí okno, které vám nabídne instalaci systému pro správu barev ArgyLLCMS – klikněte na „Download“. Stejně tak v dalším okně. Potom počkejte, až se vše nainstaluje.

Kalibrace monitoru Kalibrace monitoru Kalibrace monitoru
Po spuštění nainstalujte ArgyLLCMS – instalace se vám nabídne sama.

c) Instalace „instrument drivers“

Až se dostanete na hlavní okno programu DisplayCAL, nejprve nainstalujte tzv. „instrument drivers“ neboli ovladače nástrojů. To uděláte na horní liště v záložce Tools → Instrument → „Install ArgyllCMS instrument drivers...“. Můžete postupovat také dle následujících dvou screenshotů

Kalibrace monitoru Kalibrace monitoru
Nainstalujte ovladače nástrojů.

c) Nastavení parametrů kalibrace

V hlavním okně na vás čeká také řada základních parametrů, které je třeba před zahájením kalibrace nastavit. Pro základní kalibraci si vystačíte s aktuální záložkou „Display & instrument“, na ostatních záložkách není zpravidla nutné nic měnit. Relevantní prvky jsou vyznačeny na obrázku níže. Jejich vysvětlení a doporučené nastavení najdete pod obrázkem.

Kalibrace monitoru
Hlavní okno programu DisplayCAL. Nastavení jsou popsána níže.
 1. Settings: jde o nastavení pro kalibraci. Můžete si vybrat jednu z předvoleb nebo si je ručně nastavit v záložce „Calibration“. Doporučujeme vybrat předvolbu „sRGB“ nebo „Default (Gamma 2.2)“. Obě poskytnou velmi podobné až téměř nerozeznatelné výsledky a bez znalosti konkrétního typu použití monitoru je těžké doporučit jednu volbu před druhou. Můžete vytvořit profil dvakrát a potom zvolit ten, který vám vyhovuje více. Na běžných IPS či TN monitorech s relativně nízkým kontrastem by mělo nastavení Gamma 2.2 vykreslit hlubší černou, naopak na těch s vyšším kontrastem (VA, OLED) by mělo sRGB umožnit lepší rozlišitelnost tmavých odstínů.
 2. Display: Pokud máte připojeno více monitorů, zvolte zde ten, který chcete kalibrovat. Pokud máte monitor jen jeden, bude zvolený již při spuštění a toto nastavení tedy není třeba měnit.
 3. Instrument: Zde je zvolena připojená kalibrační sonda. Nastavení není třeba měnit.
 4. Mode: Ponechte nastavení „LCD (generic)“.
 5. Correction: Toto nastavení může mít vliv na přesnost měření a měli byste ho nastavit podle technologie displeje, který kalibrujete. Pokud ji nejste schopni zjistit, můžete toto nastavení nastavit na „Auto“, většina standardních LCD/LED monitorů je však korektovatelná pomocí volby „Spectral: LCD White LED family“. Pokud víte, že máte tzv. wide gamut monitor, je pro vás určena volba „Spectral: LCD PFS Phosphor WLED family“. Než se však rozhodnete, zkontrolujte všechny dostupné volby a ujistěte se, že v nich není zmíněn přímo váš monitor nebo alespoň specifická řada či technologie, pod niž spadá.

Máte-li vše nastaveno, klikněte na tlačítko „Calibrate & profile“, které najdete ve spodní části okna.

d) Umístění sondy

Pokud jste dokončili předchozí krok, zobrazí se vám uprostřed obrazovky malé okno s bodem ve středu. Přesně na tento bod nyní umístěte střed kalibrační sondy. Jak na to, jsme popsali výše v tomto článku. Zejména se ujistěte, že sonda doléhá a těsní, tedy že se do prostoru mezi optiku a obrazovku nedostává okolní světlo. Potom klikněte na tlačítko „Start measurement“ a počkejte.

Kalibrace monitoru Kalibrace monitoru Kalibrace monitoru
Umístěte sondu na monitor a spusťte měření.

e) Nastavení bílého bodu

Následně se zobrazí nové okno, které po několika vteřinách umožní kliknout na tlačítko „Start measurement“. Potom proběhne měření, které po chvíli vykreslí pruhy reprezentující jas a zastoupení základních barev RGB. Pokud jsou pak řádky „Target“ a „Current“ zelené, můžete pokračovat dál.

Pokud zelené nejsou, nechte volbu „Start measurement“ aktivní a pomocí ovládacích prvků přímo na monitoru vyhledejte posuvníky pro úpravu barev. Měňte jejich úrovně tak, aby byly složky červené, zelené a modré co nejvyváženější. Ideální stav poznáte podle toho, že řádky „Target“ a „Current“ zezelenají. Pokud se změnil i jas, upravte ho tak, aby co nejvíce odpovídal původní hodnotě.

Potom můžete kliknout na „Stop measurement“ a „Continue on to calibration“.

Kalibrace monitoru Kalibrace monitoru Kalibrace monitoru
Proveďte ruční úpravu barev monitoru.

f) Dokončení kalibrace

Nyní bude několik minut probíhat kalibrace. Monitor během ní nepoužívejte. Po jejím dokončení se vám opět zobrazí hlavní okno programu DisplayCAL s menším oknem vyzývajícím k instalaci vytvořeného profilu. Zde si můžete vybrat, zda chcete profil nainstalovat pouze pro aktuálního uživatele (current user only), nebo jako výchozí nastavení systému (system default).

Klikněte na „Install profile“ a kalibraci monitoru máte hotovou.

Kalibrace monitoru Kalibrace monitoru Kalibrace monitoru
Kalibrace monitoru a její dokončení.

„Kalibrace“ bez sondy je nepřesná, jde to jen od oka

Zkalibrovat monitor bez kalibrační sondy je nemožné, lze však provést určitá nastavení, která zobrazovací vlastnosti monitoru zpřesní tak, aby se alespoň trochu přiblížily ideálnímu stavu. Taková „kalibrace od oka“ ani zdaleka neposkytne přesnost, s jakou pracují kalibrační sondy, a určitě nebudete mít žádnou záruku, že je reprodukce barev monitoru přesná. Pokud ale sondu nemáte k dispozici a podobně nedostupný je i rozpočet k její koupi, určitě byste měli některý z následujících testů provést, neboť představuje „nutné minimum“.

Kalibrace monitoru
Ve Windows 10 funguje úprava hodnoty gamma následovně: v levém sloupci upravujete její úroveň a přitom sledujete, jak se mění obrázek vpravo. Jak má vypadat, vám řeknou popisky.

Ve Windows najdete vestavěný nástroj pro úpravu barev displeje, pokud zadáte do systémového vyhledávání „Kalibrovat barvy displeje“. Otevře se vám okno, které vás pomocí vysvětlivek všemi nastaveními provede. Některá nastavení (gamma, bílý bod) vás nechá udělat přímo tento průvodce a na jejich základě potom vytvoří profil podobný tomu, jaký vytváří software, jako je DisplayCAL. Jiná nastavení (kontrast, jas) budete muset nastavit pomocí tlačítek a menu monitoru. Pro přesnější nastavení můžete použít také LCD test na webové stránce lagom.nl.

i V AlzaMagazínu pro vás máme i další články:

Kalibrace monitoru je snadná a relativně rychlá věc. Tedy alespoň v případě, že máte k dispozici kalibrační sondu. Bez ní monitor k zobrazování přesných barev nepřesvědčíte. Alespoň ne s jistotou. Grafici, fotografové či designéři by proto měli nákup sondy přinejmenším zvážit.

Na vašem soukromí nám záleží

My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.

Více informací
Rozumím Podrobné nastavení Odmítnout vše
P-DC1-WEB07