Obnovit stránku

Kontrola a oprava pevného disku

Ať už se s nějakou chybou pevného disku právě potýkáte, nebo se teprve připravujete na nejhorší, náš článek se vám pokusí pomoci s prevencí i hašením základních chyb disku. Zároveň probereme i možnosti obnovy dat. Pravdou je, že pevné disky nepatří k nejtrvanlivějším komponentám v osobních počítačích, a to díky pohyblivým částem. S jedním diskem můžete bez problémů fungovat pět a více let, nebo může dojít k nějaké fatální chybě už po roce. V takovém případě se na disk samozřejmě vztahuje záruka, která však platí pouze na hardware, nikoliv na data na něm uložená. Abyste o své soubory nepřišli, je dobré být připraven na všechny možnosti.

Kontrola a oprava pevného disku

Kontrola a oprava pevného disku– obsah

 1. Jak může vypadat poškození pevného disku?
 2. Jak předejít ztrátě dat při poškození HDD?
 3. Monitorování stavu disku
 4. Vadné sektory a kontrola pevného disku pomocí chkdsk
 5. Obnova dat pomocí software Recuva
 6. Shrnutí

Jak může vypadat poškození pevného disku?

Poruchy disku se mohou projevovat různě. Jedním z nepochybných příznaků je stav, kdy disk přestane úplně fungovat, například se vůbec „netočí“ nebo ho nedokáže rozpoznat ani BIOS počítače. Nemusí to však nutně znamenat, že je disk v křemíkovém nebi, závada totiž může být na jiné součástce počítače. Proto je dobré si ještě ověřit, zda je disk správně připojen a zda zbytek systému funguje, jak má. Nejjednodušším způsobem, jak takovou zkoušku provést, je zapojit na místo podezřelého disku nějaký jiný. Ukáže-li se nově připojený disk jako funkční, váš původní HDD je pravděpodobně vážně poškozen a bude potřeba vyhledat pomoc odborníků.

I funkční disk však může vykazovat chování, které ukazuje na nějakou poruchu. Ta může být dvojího charakteru: logického či fyzického. Pokud se jedná o logické chyby, pevný disk se po hardwarové stránce jeví jako plně funkční, nikoli však po té softwarové. Nejedná se tedy o poškození pevného disku v pravém slova smyslu, spíše o poškození dat na něm. Nejčastějším projevem logických selhání jsou poškozené nebo chybějící soubory, ale také nepřirozeně dlouhé trvání jakékoliv práce s daty.

i Čtecí hlava pevných disků se pohybuje velmi nízko nad povrchem ploten disku a zároveň se jich nijak nedotýká. Tato vzdálenost je měřitelná řádově v nanometrech, proto musí být konstrukce disků bezchybná.

Fyzická selhání můžeme ve všech případech považovat za ta horší. Sice se mohou z počátku jevit jako neškodná, ve výsledku ale mohou mít mnohem horší následky. Fyzické chyby se mohou projevovat stejně jako logické, jejich původ je však na úrovni hardwaru. Typickým příkladem jsou výrazně hlasitější zvukové projevy, jako například škrábání čtecí hlavy o plotny či klikání, které může dokonce znamenat úmrtí disku. Pokud k němu dojde, můžete budete nuceni koupit disk nový. S jeho výběrem vám poradíme v článku Jak vybrat SSD nebo HDD disk.

Hlava pevného disku

Jak předejít ztrátě dat při poškození HDD?

Nabízí se jedno velmi jednoduché řešení, a tím je zálohování. Pokud budete svá data pravidelně kopírovat na fyzicky oddělená média, je velmi nepravděpodobné, že by se vám pokazila obě naráz. Zálohování můžete provádět ručně, pomocí specializovaného software nebo formou obrazů disků, o kterém jsme nedávno také publikovali článek Jak na klonování disku. K tomu je samozřejmě nutné mít k dispozici další pevný disk. Klonovat můžete také samostatné oddíly, jak je vytvořit, se dozvíte v našem článku o klonování disků.

Nacházíte-li se ve fázi, kdy je již na prevenci pozdě, čili váš disk se zdá být před jistou smrtí, je důležité ho příliš nezatěžovat. Pokud přesně víte, co z něho chcete zachránit a není toho příliš velké množství, zkopírujte data na vaše zálohovací médium. Pokud je dat více, nebo byste zkrátka chtěli zachránit celý obsah disku, není lepší řešení, než disk naklonovat či vytvořit jeho obraz. Možná vám to přijde stejné, jako prostě zkopírovat z disku všechny soubory, nicméně je zde důležitý rozdíl: při klonování jsou data čtena sekvenčně namísto kopírování po souborech, které se nachází na různých pozicích po disku. Takový způsob méně zatěžuje pohyblivé časti HDD a je zde tedy menší pravděpodobnost, že k fatálnímu vypovězení funkce disku dojde v průběhu extrakce dat.

i Udržet čtecí hlavu a plotnu ve vzájemně nehnuté pozici je při práci s nulovou tolerancí velmi těžké, vezmeme-li navíc v potaz, že vzdálenost obou povrchů od sebe je jen zlomek mikrometru. Ač se to při určité úrovni otřesů konstrukcím disků daří, při pádu z větších výšek si můžete být jisti, že pevný disk bez úhony nevyvázne.

Monitorování stavu disku

Kromě vlastní maličkosti se můžeme při odhadu aktuálního stavu disku spolehnout také na S.M.A.R.T. data, která shromažďuje systém Windows. Řada programů z nich pak dokáže vyčíst informace, z nichž lze stav pevného disku odvodit. Jedním z nejpopulárnějších nástrojů je HD Tune, který nabízí také benchmark disku a kontrolu chyb na něm. Jedná se o poměrně sofistikovaný a především jednoduchý způsob, jak rychle zkontrolovat disk.

Analýza stavu disku pomocí HD Tune Kontrola disku pomocí HD Tune

Vadné sektory a kontrola pevného disku pomocí chkdsk

Sektory disku jsou skupiny bytů situované na pevném disku. Standardní velikost jednoho sektoru je 512 B, moderní disky však dělí sektory po 4 KiB. Ve spojení s poškozením disku se často bavíme právě o množství sektorů, které byly postihnuty. Pokud dojde k fyzickému poškození sektorů, je možné je pomocí nástrojů vyřadit tak, že je systém Windows již nebude evidovat jako místo pro data. To se ve výsledku projeví na snížení kapacity HDD, ale nedojde k omezení jeho funkčnosti. Pokud jsou sektory postiženy logickou chybou, je možné je opravit, zachování dat však příliš pravděpodobné není.

Nejjednodušším způsobem kontroly disku a případné obnovy dat je použití nástroje chkdsk, který je součástí Windows a lze k němu přistoupit pomocí příkazového řádku. Postup je následující:

 1. Stiskněte klávesu Windows.
 2. Do pole vyhledávání napište „cmd“.
 3. Vyhledanou aplikaci „Příkazový řádek“ spusťte jako správce.
  Spusťte příkazovou řádku jako správce.
 4. Na řádek s kurzorem napište „chkdsk“, označení diskové jednotky, kterou chcete zkontrolovat (např. „D:“) a nakonec /f.
 5. Pokud příkazový řádek vrátí hlášku informující o nemožnosti zkontrolovat disk právě teď a nabídne kontrolu po restartu, potvrďte ji napsáním „y“ a stisknutím klávesy enter.
  Nabídku kontroly po restartu potvrďte enterem.
 6. Restartujte počítač.
 7. Po restartu začne kontrola disku, která může trvat různě dlouho.

Nástroj chkdsk má několik „přepínačů“, které specifikují, co přesně má provést. Příkaz samotný spustí pouhou kontrolu pevného disku a zobrazí případné chyby. Pokud za příkaz připíšete /f, nalezené chyby se systém Windows pokusí také opravit, a jestliže místo /f napíšete /r, nástroj chkdsk zkontroluje sektory disku a pokud najde některé vadné, pokusí se z nich obnovit data. Tyto vadné sektory také buď opraví, nebo vyřadí. Upozorňujeme, že provedení chkdsk /r může trvat hodiny, proto ho provádějte pouze v případě, že máte reálné podezření na chyby disku a neplánujete počítač v následujících chvílích používat.

Skenování disku lze spustit také přes průzkumníka Windows. K této možnosti se dostanete pravým kliknutím na disk, který chcete skenovat -> „Vlastnosti“ -> záložka „Nástroje“ -> „Zkontrolovat“. Kontrola této úrovně však zpravidla není nutná, protože ji Windows provádí automaticky a pravidelně.

Obnova dat pomocí software Recuva

Průvodce obnovou dat Recuva Wizard Průvodce obnovou dat Recuva Wizard

Recuva patří k nejpopulárnějším programům používaným k obnově dat. Umožní vám, pokud je to reálné, obnovit data, která průzkumník souborů neregistruje. Ač se to může na první pohled zdát jako nevysvětlitelný proces, je poměrně jednoduchý. Pokud svá data smažete, nebo jsou nějakým způsobem odstraněna, neznamená to, že se z disku vypaří. Stále jsou tam uložena, jen je Windows označil jako volné k zápisu. Dokud tedy jejich umístění nepřepíšete jinými soubory, můžete je přečíst specializovanými programy, jako je například Recuva. Kromě obnovení omylem smazaných souborů nebo nechtěnému vyprázdnění koše vám Recuva pomůže také v případě, že na disku nemůžete najít data, u kterých jste si jejich pozicí jisti. Typickým příkladem použití je například obnova dat z flash disku nebo pevného disku, který se jeví jako prázdný, přestože na něm data jsou.

Průvodce obnovou dat Recuva Wizard Obnova dat pomocí nástroje Recuva

Recuva dokáže taková data najít a často také obnovit. Po skenování disku se zobrazí nalezená data s indikátorem pravděpodobnosti obnovení, názvem, cestou a dalšími parametry. Zelený indikátor znamená jistou obnovu, oranžový říká, že existuje určitá šance, a červená značí soubory, jejichž úspěšná obnova je spíše nepravděpodobná.

Celé prostředí aplikace Recuva je intuitivní a navíc v češtině, základní obnovu dat tak zvládne každý. Po zapnutí aplikace se vám dokonce nabídne průvodce obnovením dat, který jednoduchost celého procesu přenáší na novou úroveň.

Shrnutí

Ať už potkal váš disk jakýkoliv osud, mějte na paměti, že preventivní zálohování dat je zdarma, jednoduché a může vám ušetřit mnoho nervů. Jednorázovou zálohu proveďte také před jakýmikoliv pokusy o obnovu dat či opravu disku. V případě logických chyb lze zpravidla disk opravit provedením „plného“ formátování pevného disku, to ale všechna data smaže a jejich obnovení je téměř nemožné, proto v tomto případě na zálohu také nezapomeňte.

Pevný disk a lupa.

Takhle sice ztracená data na HDD nenajdete, i lupa je ale při opravách elektroniky užitečnou pomůckou.

Je-li poškození vašeho disku fyzického charakteru, doporučujeme vyhledat pomoc odborníků, kterým za služby sice zaplatíte, zároveň ale zvýšíte šance na zachování dat. Také zvažte, jak dlouho pevný disk máte, v případě jakýchkoliv hardwarových problémů je nejlepším řešením koupit disk nový, na který můžete obsah starého naklonovat, čímž odstraníte problémy a zároveň zachováte soubory tak, jak jste na ně byli zvyklí. Vzhledem k nízké ceně za GB není pevný disk nijak nákladnou záležitostí. Případně můžete také zvážit upgrade na SSD, které již na fyzické chyby netrpí a poskytuje mnohonásobně vyšší rychlosti.

i Pokud by přes veškerá snahy došlo k neštěstí, bude s váím hodit také článek, který vám poradí, jak nainstalovat Windows 10.

Na vašem soukromí nám záleží

My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.

Více informací
Rozumím Podrobné nastavení Odmítnout vše
P-DC1-WEB07