Obnovit stránku

Pravidla pro létání s drony 2021 (LEGISLATIVA)

Aktualizováno

Létání s drony, nejčastěji v podobě kompaktní kvadrokoptéry s kamerou, se těší čím dál větší oblibě v rekreační i profesionální sféře. Ačkoliv svůj stroj ovládají bezchybně, mnozí piloti dlouho neznali platná pravidla, a tudíž svým létáním porušovali legislativu. Drony a jejich piloti se musí řídit zákonnými předpisy, což se od 31. 12. 2020 ověřuje on-line testem, který je spojen s povinnou registrací. Co potřebujete o pravidlech pro drony vědět, se dozvíte v tomto článku.

i

Nová pravidla pro drony – povinná registrace a testy jsou již spuštěny

Nová pravidla pro drony vycházející z evropské legislativy začala platit 31. 12. 2020. To znamená, že je otevřena registrace s on-line testem, kterým musí prakticky každý pilot (i běžného) dronu projít. Na test máte neomezený počet pokusů a musíte správně zodpovědět alespoň třicet otázek z celkových čtyřiceti. Od nového roku není možné většinu dronů bez této registrace provozovat. Registrační formulář i on-line test najdete na webu Úřadu pro civilní letectví.

Tento článek je plně aktualizovaný a reflektuje pravidla tak, jak platí od začátku roku 2021.

Pravidla pro drony (legislativa)

Pravidla pro létání s drony (legislativa) – OBSAH

 1. Změny stručně: jaké hlavní body evropská legislativa přináší?
 2. Drony: velký potenciál, ale i rizika
 3. Jak nahlíží na drony zákon?
 4. Kdo potřebuje „licenci na dron“? Od roku 2021 téměř každý
 5. Otevřená kategorie (Open): podkategorie, omezení a minimální parametry pro registraci
 6. Kategorie Specific a Certified: komu jsou určené?
 7. Jak probíhají testy a registrace?
 8. Nové drony musí mít štítky
 9. Přechodné období do roku 2022: Štítky, provoz starých dronů apod.
 10. Kde (ne)lze létat s dronem: Pozor hlavně na letiště
 11. Základním pravidlem pro drony je létání na dohled
 12. Létání kolem osob a budov: Potřebuje dron povolení (souhlas)?
 13. Rušička dronů vás může dostat do problémů

Změny stručně: jaké hlavní body evropská legislativa přináší?

Začátkem roku 2021 začala platit nová pravidla pro drony, která přinesla oproti těm starým několik změn. Ty si nejdříve představíme ve stručném souhrnu a níže je pak vysvětlíme i s detaily.

Hlavní body, které se mění:

 1. Dělení dronů do kategorií Open, Specific a Certified.
 2. Další dělení dronů v kategorii Open do tříd C0–C4. Tyto třídy dronů mají různé požadavky na pilota, které jsou určeny souvisejícími podkategoriemi provozních omezení A1–A3.
 3. Na základě třídy (C0–C4) musí být drony od výrobce označeny odpovídajícím štítkem.
 4. Provozovatel dronu má povinnost registrovat se na Úřadu pro civilní letectví – tím získá 12místné osobní identifikační číslo.
 5. Osobním identifikačním číslem musí provozovatel označit všechny své drony.
 6. Minimální věk pilota dronu pro samostatný let bez dozoru je nově stanoven na 16 let.
 7. Maximální výška letu s dronem mimo provozní zóny a řízené okrsky letišť je snížena na 120 metrů nad zemí.
 8. Mírně upravená pravidla pro létání v blízkosti osob. Drony odpovídající třídě C0 mohou létat nad nezúčastněnými osobami i bez jejich souhlasu (kromě shromáždění), drony kategorie C1 nad osobami s jejich souhlasem a drony C2 v horizontální vzdálenosti nejméně 30 m od nezúčastněných osob.
 9. Sjednocení pravidel pro horizontální vzdálenost letu od obytných, obchodních, rekreačních a průmyslových oblastí na minimálně 150 metrů pro třídy C3 a C4.
 10. Komerční provoz dronů, pro nějž nestačí provozní pravidla kategorie Open, se bude řídit pravidly pro kategorie Specific nebo Certified.

Drony: velký potenciál, ale i rizika

S rostoucím počtem uživatelů a typů dronů vzrůstá i množství jejich aplikací. Pokud mluvíme o rekreační a civilně výdělečné činnosti, nejčastěji myslíme využívání dronů k pořizování videozáznamů a fotografií. Není divu, drony nabízejí přístup do míst, do nichž se člověk běžně nedostane, a s dovedností pořizovat obrazové záznamy se naskýtá spousta možností jako například pořizování výškových panoramat v místech bez rozhleden nebo kopců, a navíc z mnohem větší výšky.

Drony legislativa - využití
Musíte s drony legislativu dodržovat, i když natáčíte pro soukromé účely na vlastním pozemku? Ano, samozřejmě.

Drony se navíc v posledních letech dostávají i do výbavy mnoha týmů záchranných složek. Zatímco hasiči je můžou používat k vyhledávání ohnisek požárů a policisté k monitorování demonstrací či fotbalových zápasů, jiné týmy, jako třeba záchranná nebo horská služba, jimi mohou hledat osoby v těžko dostupných místech, například ty, které zavalila lavina.

i Ze všech dronů stvořených pro amatéry a poloprofesionály je dnes nejlepší DJI Mavic 2 Pro.

Vše má ale svou odvrácenou stránku. S tím, jak se drony stávají čím dál rozšířenějšími a dostávají se i do rukou amatérů, vzrůstají i rizika. Jediný dron dokáže paralyzovat provoz celého letiště. V takovém případě jsou škody v řádech desítek milionů – například chaos vzniklý na londýnském letišti Gatwick způsobil dle BBC zrušení 400 letů, dotkl se 82 tisíců cestujících a jen aerolinkám EasyJet způsobil škodu 15 milionů liber. A to musíme připomenout, že v tomto případě ani nebyla skutečná přítomnost dronů prokázána. Je zřejmé, že legislativa regulující drony nabývá na důležitosti a ze strany států je vymáhána s čím dál větším důrazem, o čemž svědčí i nové povinnosti, které provozovatelé a piloti dronů mají.

Jak nahlíží na drony zákon?

Do konce roku 2020 se s drony létalo podle doplňku X předpisu L 2 Úřadu pro civilní letectví. Dnes je tomu ale jinak, neboť 31. 12. 2020 začala v ČR platit nová pravidla vycházející z legislativy Evropské unie. Stejně jako v doplňku X, ani v nové úpravě se nedočtete přímo o „dronech“, nýbrž o „bezpilotních letadlech“ neboli UA a o „bezpilotních systémech“ neboli UAS (Unmanned Aircraft Systems). Rozdíl UA vs. UAS je následující:

 • Bezpilotní letadlo (UA) = samotný dron či model, tedy samotný stroj, který je dálkově pilotován.
 • Bezpilotní systém (UAS) = celý systém nutný pro provoz bezpilotního letadla. Kromě UA jde tedy také o ovladač a o technologii, pomocí které obě zařízení komunikují.
Pravidla pro drony legislativa - zákony
Zákonem daná pravidla pro drony pro vás v tomto článku shrneme.

V příslušných pravidlech se výrazně častěji vyskytuje pojem „bezpilotní systém“, což je pochopitelné, jelikož se vztahuje nejen k hlavní části systému (k samotnému dronu), nýbrž k jejímu provozování se všemi technickými souvislostmi. Naopak termíny „autonomní letadlo“ a „letecký model“, které známe z doplňku X, se v nových pravidlech prakticky nevyskytují, i když tyto typy systémů v daném dokumentu samozřejmě také upravovány.

Kdo potřebuje „licenci na dron“? Od roku 2021 téměř každý

Nová legislativa nabrala ve srovnání s tou předchozí úplně jiný směr. Do konce roku 2020 jste pro běžné létání s dronem žádnou licenci nepotřebovali – ty byly vyhrazeny pouze pro létání za účelem výdělečným, experimentálním nebo výzkumným. To se se začátkem platnosti nové legislativy úplně změnilo a jakýsi „řidičák na dron“ potřebuje už téměř každý, kdo s dronem létá. Téměř každý se proto musí registrovat (níže se dočtete jak), nějaké výjimky ale existují.

Pravidla pro drony - dron spz
Nová pravidla pro drony nahrazují doplněk X leteckého předpisu L 2, kterým se provoz dronu řídil do konce roku 2020.

Vaše registrace bude platit ve všech zemích Evropské unie, a tato jednotná legislativa slibuje také snazší studium předpisů při cestě do zahraničí. Zda bude nějaké takové zjednodušení v praxi skutečně znatelné, nemůžeme v tuto chvíli ověřit. Podstatné ale je, že jako provozovatel dronu registrovaný v ČR můžete dron provozovat i v ostatních zemích EU.

Pro provoz dronů byly zavedeny nové kategorie:

 • Open – sem spadá běžný provoz prakticky všech dronů dostupných na Alza.cz, včetně nejpopulárnějších modelů od DJI.
 • Specific – kategorie určená především pro profesionální provoz dronů, která klade na provozovatele výrazně vyšší nároky.
 • Certified – certifikovaná kategorie hledí do budoucnosti a počítá např. se zařazením dronů určených k nákladní či osobní dopravě.

Popis, bližší specifika, konkrétní modely dronů, a také podrobné rozdělení a vysvětlení nejdůležitější kategorie Open, najdete níže v článku.

Otevřená kategorie (Open): podkategorie, omezení a minimální parametry pro registraci

Tato část článku je pro majitele běžných dronů naprosto zásadní, neboť do provozní kategorie Open spadá provoz prakticky všech modelů od RYZE Tello přes DJI Mavic Mini až po řadu DJI Phantom – mimochodem k provozu všech těchto zmíněných modelů je třeba mít v roce 2021 registraci. Jisté výjimky ale existují, a těmi jsou drony, které spadají do třídy C0, pro jejichž provoz se není třeba registrovat. Rovněž se není třeba registrovat, pokud dron splňuje všechny z následujících podmínek:

 • maximální vzletová hmotnost dronu nepřesahuje 250 g,
 • dron není při dopadu schopen vyvinout vyšší kinetickou energii než 80 joulů,
 • dron není vybaven kamerou ani jiným snímačem schopným zachytit osobní údaje (v případě hračky je přítomnost kamery přípustná.

Je tedy zřejmé, že dronů, které registraci provozovatele nevyžadují, je jen velmi málo. I ty modely, jejichž parametry jinak odpovídají třídě C0, musí provozovat registrovaný majitel, mají-li kameru. A kamera zajišťující fotografie a videa z ptačí perspektivy, je neoddělitelnou součástí i těch nejlevnějších dronů.

V případě, že spadá provozovaný dron do jiné třídy než C0, je vyžadováno, aby se provozovatel registroval u Úřadu pro civilní letectví a pokud je i pilotem, také splnil on-line test. O povinnostech spojených s registrací a značením dronu se dočtete v jedné z následujících kapitol.

Pozor však na to, že zmínkou třídy C0 jsme jen hovořili o výjimkách z registrace. Provozní omezení otevřené kategorie (viz dále podkategorie A1-A3) však platí na všechny drony!

i

Typy kategorií a tříd: provozní omezení (A) vs. fyzické vlastnosti dronu (C)

Následující část může být matoucí, neboť obsahuje dva druhy třídění. Zatímco kategorie typu A specifikují provozní omezení, třídy typu C se týkají fyzických vlastností dronů. Kategorie provozních omezení (A) jsou přímo vázány na třídy bezpilotních letadel (C). To znamená, že provoz každé třídy dronů (C) je regulován jednou či více kategoriemi provozního omezení (A).

Provozní omezení podkategorie A1: pravidla letu, požadavky na pilota a zařazené drony

Platí pro bezpilotní systémy tříd:
C0, C1, v přechodném období i ostatní do 0,5 kg
Podmínky letu
 • Pilot bezpilotního letadla třídy C1, a v přech. období i ostatních dronů 250 – 500 g, nepřelétává nad shromážděními osob a důvodně předpokládá, že nepřeletí nad žádnou nezapojenou osobou.
 • Piloti bezpilotního letadla třídy C0, a v přech. období i ostatních dronů do 250 g, mohou přelétávat nad nezapojenými osobami, nikoli však nad shromážděními osob.
Nároky na pilota
 • Pro bezpilotní letadla třídy C1, a v přech. období i ostatních dronů 250 – 500 g: obeznámení s uživatelskou příručkou a absolvování on-line zkoušky (průkaz pro A1/A3).
 • Pro piloty bezpilotního letadla třídy C0, a v přech. období i ostatních dronů do 250 g: obeznámení s uživatelskou příručkou dronu.
Příklady dronů hmotnostně odpovídajících této třídě* DJI Mavic Air 2, Mavic Mini, DJI Mavic Pro

Provozní omezení podkategorie A2: pravidla letu, požadavky na pilota a zařazené drony

Platí pro bezpilotní systémy tříd:
C2, v přech. obd. i ostatní do 2 kg
Podmínky letu
 • Bezpilotní letadlo nepřelétává nad nezapojenými osobami a udržuje od nich bezpečnou vzdálenost minimálně 30 metrů, se stejnou hodnotou max. výšky letu.
 • Při provozování bezpilotního letadla v nízkorychlostním režimu (low speed mode) a po vyhodnocení situace lze minimální vzdálenost od nezapojených osob zkrátit na 5 metrů, se stejnou hodnotou max. výšky letu.
Nároky na pilota
 • Obeznámení s uživatelskou příručkou.
 • Absolvování on-line zkoušky.
 • Podání prohlášení o praktickém výcviku a složení další zkoušky z teorie (průkaz pro A2).
Příklady dronů hmotnostně odpovídajících této třídě* DJI Phantom 4 Pro+ V2.0, Mavic 2 Pro & Mavic 2 Zoom

Provozní omezení podkategorie A3: pravidla letu, požadavky na pilota a zařazené drony

Platí pro bezpilotní systémy tříd:
C2, C3, C4, v přech. obd. i ostatní 0,5 - 25 kg
Podmínky letu
 • Provoz pouze v prostoru, kde pilot důvodně očekává, že nebudou ohroženy žádné nezapojené osoby, a to po celou dobu provozu bezpilotního letadla
 • Let je prováděn v bezpečné vodorovné vzdálenosti nejméně 150 metrů od obytných, obchodních, průmyslových nebo rekreačních prostor.
Nároky na pilota
 • Složení on-line zkoušky z teoretických znalostí (průkaz pro A1/A3).
Příklady dronů hmotnostně odpovídajících této třídě* DJI Matrice 200 V2, Matrice 600 Pro apod.

*příklady dronů uvedené v tabulce do dané kategorie přímo nespadají, a to protože se jedná o modely, které nedisponují štítkem s označením třídy C0–C4. Jde o modely, které by byly do dané kategorie zařazeny na základě hmotnosti v případě, že by byly zároveň vyrobeny a vybaveny funkcemi  v souladu s novou legislativou. Provozování těchto dronů bez štítku třídy se řídí pravidly pro přechodné období.

i

Jaké třídy se týkají běžných uživatelů dronů?

Drony třídy C1 a C2 (resp. potkategorie provozu A1, A2 i A3).

Běžných uživatelů se týkají podkategorie provozních omezení A1 (v případě menších dronů – DJI Mavic Air 2, Mavic Mini) nebo A2/A3 (v případě větších dronů – DJI Phantom 4 Pro+ V2.0, Mavic 2 Pro).

Nároky na pilota jsou v případě podkategorií A1 a A3 totožné: obeznámení s uživatelskou příručkou a absolvování on-line testu. Rozdíly jsou v podmínkách letu. Podkategorie provozních omezení A2 klade na piloty vyšší nároky. Proč?

A2 vs. A3: kterou kategorií se řídit?

V tabulkách vysvětlujících pravidla podkategorií A1–A3 jste si možná všimli, že pokud vlastníte dron z třídy C2 (jde už například o modely DJI Mavic 2), není hned jasné, kterou kategorií provozních omezení se máte řídit. Drony třídy C2 mohou být provozovány jak v podkategorii A2, tak A3. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Povšimněte si, že provozní omezení A2 kladou nejpřísnější podmínky, co se povinností pilota týče. Kromě základní on-line zkoušky musíte absolvovat také praktický výcvik a hlavně navazující zkoušku z teorie přímo na Úřadě pro civilní letectví (ÚCL), abyste získali průkaz způsobilosti A2. Nasnadě je tedy otázka: „Pokud vlastním model, typově podobný např. modelu Mavic 2 Pro, musím toto vše absolvovat?“

Odpověď zní: Nemusíte, ale pak jste při letu povinováni se řídit kategorií omezení A3 jinak určenou pro větší stroje o hmotnosti 4 až 25 kg, a je tedy třeba se s dronem držet 150 m od obytných, obchodních, průmyslových nebo rekreačních prostor a létat pouze v místech, kde důvodně očekáváte, že nebudou ohroženy nezapojené osoby. O létání na loukách, kde jsou nějací další lidé, si tak můžete nechat jen zdát. Nebo si udělat průkaz pro A2.

Pokud máte dron třídy C2, s průkazem způsobilosti A2 můžete létat dle provozních pravidel pro A2, což znamená, že se nemusíte držet 150 m od všech výše zmíněných prostor a k nezapojeným osobám se můžete přiblížit až na vzdálenost 30 m, nebo dokonce jen 5 m v případě, že budete dron provozovat v nízkorychlostním režimu. Jen je třeba upozornit, že dron musí být specificky označen štítkem třídy C2 a s klesající horizontální vzdáleností od osob klesá i maximální možná výška letu v poměru 1:1. Pokud dron štítkem označen není a jeho hmotnost nepřesahuje 2 kg, je nutné ho provozovat dle pravidel pro přechodné období, což s sebou nese přísnější letová pravidla (zejména vzdálenost od osob vždy alespoň 50 m).

Důvodem, proč mají tyto drony nejvyšší nároky na výcvik pilota, je jejich vysoká rizikovost. Jsou již poměrně velké, a pro člověka tedy představují potenciální nebezpečí v případě střetu. Zároveň je ale třeba (narozdíl např. od modelů C3), aby bylo majitelům umožněno tyto drony provozovat v relativní blízkosti nezapojených osob. To také mohou, ale jak bylo zmíněno výše – pouze s průkazem způsobilosti pro A2.

V současné době ovlivňuje rozřazení do jednotlivých kategorií také přechodné období, které trvá do konce roku 2022. Pokud vás zajímá, jestli a jak můžete dron provozovat do té doby, a jak tomu bude od roku 2023, určitě si přečtěte i jednu z následujících kapitol, která o tomto pojednává.

Třídy C0–C4 a jejich vymezení

Do jakých tříd drony pro provoz v kategorii Open dle specifikací řadíme, určují parametry obsažené v následující tabulce.

Třídy bezpilotních systémů v otevřené kategorii C0 C1 C2 C3 C4 (modely)
Provozní omezení A1 A1 A2, A3 A3 A3
Max. vzletová hmotnost < 250 g < 900 g nebo < 80 J (dopadová energie) < 4 kg < 25 kg a 3 m < 25 kg
Max. provozní rychlost < 19 m/s < 19 m/s nastavitelné < 3 m/s (kromě letounů) ne ne
Max. výška letu nad zemí < 120 m AGL < 120 m AGL < 120 m AGL < 120 m AGL ne
Omezení pohonu elektro < 24 V elektro < 24 V elektro < 48 V elektro < 48 V ne
Follow-me režim < 50 m < 50 m ne ne ne
Failsafe systém ne ano ano (kromě upoutaných) ano (kromě upoutaných) jen přednastavená poloha, zákaz automatického letu
Upoutaný provoz ne ne lanko < 50 m lanko < 50 m ne
Zabezpečený řídicí a kontrolní spoj ne ne ano (kromě upoutaných) ano (kromě upoutaných) ne
Limitovaná hlučnost ne < 85 dB (kromě letounů) < 97 dB dle MTOM (kromě letounů) ne, jen povinný štítek (kromě letounů) ne
Sériové číslo ne ano ano ano ne
Identifikace za letu ne ano ano (kromě upoutaných)* ano (kromě upoutaných)* ne
Geo-awereness ne ano** ano** ano** ne
Indikace nízkého stavu baterie ne ano ano ano ne
Světla pro řiditelnost a odlišení ne ano ano ano ne
Uživatelská příručka ano ano ano ano ano
Informační leták EASA ano ano ano ano ano

Zdroj: letejtezodpovedne.cz

*sériové číslo, registrační číslo provozovatele, poloha, výška, traťový úhel, rychlost a poloha pilota nebo místa vzletu

**upozornění pilota na omezené prostory

Kategorie Specific a Certified: komu jsou určené?

Jak již bylo několikrát zmíněno výše, naprosté většiny majitelů běžných dronů s kamerou se týká pouze tzv. otevřená kategorie provozních omezení (Open). Připomínáme, že v kategorii Open lze provozovat drony i komerčně, resp. profesionálně, pokud dodržíte její požadavky. O dalších kategoriích provozu tedy jen stručně:

Specifická kategorie (Specific)

Bezpilotní systémy v této kategorii nejsou výhradně děleny dle parametrů a provozních vlastností (jen drony třídy C5 a C6), nýbrž na základě typu provozování. Drony do ní spadají, pokud se podmínky jejich provozu nevejdou do podmínek kategorie otevřené. Jedná se o drony využívané především k profesionální činnosti a jejich provozovatel bude muset vypracovat tzv. posouzení provozních rizik, které buďto jen oznámí ÚCL nebo v případě složitějšího provozu je na ÚCL zašle ke zhodnocení a vyčká na vydání oprávnění k provozu.

Max. velikost dronu
Typ letu
Letová omezení:
1 m VLOS nelze létat nad shromážděními osob
3 m VLOS lze létat jen nad plochou, kde se nacházejí pouze zapojené osoby; nelze létat nad shromážděními osob
1 m BVLOS lze létat nad řídce osídlenými oblastmi, s využitím pozorovatele
3 m BVLOS lze létat jen nad plochou, kde se nacházejí pouze zapojené osoby

VLOS (Visual Line of Sight): přímý vizuální dohled pilota.
BVLOS (Beyond Visual Line of Sight): bez přímého vizuálního dohledu pilota.

Certifikovaná kategorie (Certified)

Tato kategorie provozních omezení se zřejmě netýká současných provozovatelů dronů ani v rámci profesionální činnosti. Místo toho počítá s budoucností, v níž nám budou nad hlavami létat velké bezpilotní systémy převážející osoby a všelijaký náklad. A právě ty budou v rámci této kategorie regulovány. Proto se na certifikovanou kategorii podíváme jen zběžně.

Hlavním ukazatelem pro dělení mezi specifickou a certifikovanou kategorií je míra rizika, jakou provoz dronu představuje v případě nehody. Pravidla provozu bezpilotních systémů v certifikované kategorii budou do jisté míry srovnatelná s pravidly, jakými se již dnes řídí provoz letadel. Náročnou certifikací budou muset projít samotné bezpilotní stroje, ale i piloti a provozovatel. O zařazení do certifikované kategorie bude třeba usilovat v případě, že platí alespoň jedna z následujících podmínek:

 • provoz má probíhat i nad shromážděním osob,
 • je provozován bezpilotní systém s rozměry nad 3 m,
 • provoz zahrnuje přepravu osob,
 • provoz zahrnuje přepravu nebezpečného zboží, které v případě nehody představuje vysoké riziko pro třetí strany.

Jak probíhají testy a registrace?

V případě většiny dronů platí od 31. 12. 2020 pro jejich provozovatele povinnost registrace na Úřadu pro civilní letectví (ÚCL), pro pilota pak také on-line zkouška. Teprve ta umožňuje zákonné provozování bezpilotních systémů nejen v ČR, ale také v ostatních zemích EU. Zkoušku musí splnit prakticky každý pilot. Skládá se ze 40 otázek, přičemž pro splnění je třeba mít alespoň 30 správně. Odpovědi jsou zaškrtávací podle vzoru ABCD a na test máte neomezený počet pokusů. Po úspěšném složení zkoušky dostane pilot elektronicky průkaz pro provoz dle A1/A3. Oficiální studijní materiály najdete na webových stránkách Úřadu pro civilní letectví. Stejně tak tam najdete registrační formulář a on-line test.

Pravidla pro drony - dron spz
Výhodou nových pravidel pro drony je celounijní platnost registrace.

Po úspěšné registraci provozovatele získáte 12místné identifikační číslo, kterým označíte všechny své bezpilotní systémy. Dron lze přitom koupit i bez registrace, provozovat ho ale může pouze registrovaný provozovatel (s registračním číslem) a pilotovat pouze registrovaný pilot (s průkazem).

Registrace: Provozovatel vs. pilot (+ minimální věk)

Z textu výše je zřejmé, že nová pravidla počítají s provozovateli dronů a s jejich piloty. Zatímco provozovatel dronu je fyzická či právnická osoba, která dron vlastní (nebo ho má pronajatý), pilot je fyzická osoba, která dron během letu ovládá. Jak provozovatelé, tak piloti se musí registrovat. Typický majitel dronu, který dron vlastní, a zároveň s ním sám létá, je tedy současně provozovatelem i pilotem. V takovém případě se musí registrovat dvakrát – jednou jako provozovatel, jednou jako pilot.

Provozovatelem dronu se může stát jen osoba starší 18 let, tedy vždy alespoň zákonný zástupce. Minimální věk pilota dronu je 16 let. Mladší pilot může létat pod dozorem a na odpovědnost jiného pilota s průkazem. To platí pro kategorie C1 a vyšší. Pro kategorii C0, která registraci nevyžaduje, není žádný minimální věk určen. Důležité je, že provozovatel musí pro každý jednotlivý let určit pilota, jinými slovy musí vědět, kdo s dronem létá.

Nové drony musí mít štítky

Každý dron vyrobený dle nové legislativy bude muset být již z výroby označen štítkem určujícím jeho třídu (pro otevřenou kategorii provozu připadají v úvahu drony třídy C0–C4). K tomuto štítku označujícímu třídu dronu pak každý provozovatel na tělo dronu přilepí ještě vlastní identifikační číslo. Neregistrují se tedy přímo drony, nýbrž provozovatelé – provozovatel označí všechny své drony jedním číslem, které získá při registraci.

Pravidla pro drony - stitky
Takto vypadají štítky, jimiž budou muset být opatřeny všechny drony vyrobené pro kategorii Open (C0–C4).

Nicméně v současné době (první polovina roku 2021) drony z výroby označeny ještě nejsou, a tedy neexistuje záruka, že všemi náležitostmi skutečně splňují požadavky pro podkategorie Open, do níž by měly spadat mj. dle své hmotnosti. Tyto drony bude možné provozovat i po konci přechodného období, které trvá do konce roku 2022, má to ale také jistá pravidla. Více vám řekne následující kapitola pojednávající o přechodném období.

Přechodné období do roku 2022: Štítky, provoz starých dronů apod.

Drony v kategorii Open se budou dělit do tříd C0–C4, do kterých spadají na základě určitých parametrů, a podle kterých budou od 31. 12. 2022 už z výroby povinně označeny štítkem. Do té doby platí také pravidla pro přechodné období, která upravují i to, jakým způsobem mají být provozovány drony, které nejsou jasně rozřazeny do nových tříd. Do jaké podkategorie tedy zařadit dron, který žádný štítek nemá?

Drony vyrobené do konce roku 2022 a neoznačené štítkem C0–C4:

Pak je zde ale ještě problém s drony vážícími méně než 4 kg. Jde o kategorii, která bude v budoucnu označena štítkem třídy C2, a jejíž piloti se budou moci řídit podkategorií provozních omezení A2 umožňující let blízko nezapojených osob (jen v případě získání rozšířeného průkazu způsobilosti pro let dle A2). Do této hmotnostní kategorie dnes patří naprostá většina vyspělejších dronů včetně modelů DJI Mavic 2 nebo Phantom.

Vedle dvou výše zmíněných přechodných kategorií (do 0,5 kg a 0,5–25 kg) byla určena i třetí přechodná kategorie, která je do jisté míry ekvivalentní s novou kategorií A2. Do ní mohou spadat drony o hmotnosti 0,5–2 kg v případě, že jejich pilot splní přísnější požadavky na výcvik podobně jako v podkategorii provozních omezení A2. Pravidla však s kategorií A2 shodná nejsou.

Za prvé je zde rozdíl v hmotnosti – drony kategorie C2 vyrobené dle nové legislativy mohou mít hmotnost až 4 kg. Tato přechodná kategorie ale zahrnuje jen drony do 2 kg. Majitelé starších dronů v hmotnostním rozmezí 2–4 kg se tedy musí řídit podkategorií provozních omezení A3. To by však nemělo příliš vadit, jelikož většina nejpopulárnějších modelů je lehčí než 2 kg.

Za druhé se liší minimální vzdálenost od nezapojených osob. S drony se štítkem třídy C2 bude možné na základě provozních omezení A2 létat až do blízkosti 30 m od nezapojených osob, či dokonce 5 m v případě nízkorychlostního režimu. Se staršími drony je tomu ale jinak. V této přechodné kategorii je možné létat s dronem od nezapojených osob pouze ve vzdálenosti větší než 50 m. Vždy ale platí, že vzdálenost musí být bezpečná, jedná se tedy o naprostá minima a dále výška letu nesmí přesáhnout hodnotu horizontální vzdálenosti od osob, tedy poměr 1:1.

Kde (ne)lze létat s dronem: Pozor hlavně na letiště

S dronem nemůžete létat všude. Na rozdíl od RC modelů aut, které se nesmí provozovat v silničním provozu, ovládáním jakéhokoliv dronu se mimo vnitřních prostor budov a podzemí stáváte kdekoliv a kdykoliv účastníkem letového provozu, a musíte tedy počítat s tím, že po vás Úřad pro civilní letectví bude vyžadovat dodržování některých pravidel. Dříve upravoval zóny, v nichž byl provoz omezený či zakázaný, doplněk X leteckého předpisu L 2. Po zavedení nových pravidel na začátku roku 2021 jsou obdobná omezení vyhlášena v každé zemi EU systémem zeměpisných oblastí, tzv. geo-zón. Co z toho tedy platí a jak se ujistit, že při létání s dronem neporušujeme zákon?

Pravidla pro drony - zákaz létání kolem letišť.
Legislativa dronům a jejich pilotům přísně reguluje let dronů v blízkosti letišť, v zónách ATZ a CTR.

Porušení pravidel a let v zakázaných oblastech vás může přijít draho. S dronem nemůžete narušit bezletové zóny v okolí letišť, vojenských základen, elektráren, některých památek nebo center měst a také národních parků. Například létání blízko ruzyňského letiště Václava Havla nebo Pražského hradu by vás mohlo přijít velmi draho.

Kolem letišť rozlišujeme dva druhy zón, které jsou pro nás relevantní – ATZ (letištní provozní zóna) a CTR (řízený okrsek).

 • ATZ zónu najdeme v okolí letišť bez služby řízení letového provozu, od kterých musíme s drony udržovat odstup 5,5 km.
 • CTR zóny obklopují řízená letiště. Jejich horizontální rozloha je individuální a najdeme ji právě v mapě DronView.
 • Malé plochy pro ultralehká letadla (SLZ) pak jsou chráněny bez specifické vzdálenosti, stejně jako heliporty. Vše opět viditelné v mapě DronView. 

Zóna ATZ

„Letištní provozní zóna ATZ (Aerodrome traffic zone) je zřízena na letištích, kde není poskytována služba řízení letového provozu. Je vymezena horizontálně kružnicí (nebo její částí) o poloměru 3 NM (5,5 km) od vztažného bodu letiště a vertikálně zemským povrchem a nadmořskou výškou 4 000 ft (1 200 m), pokud ÚCL nestanoví jinak. Zasahuje-li vertikálně nebo horizontálně do takto vymezeného prostoru vzdušný prostor třídy C nebo D nebo zakázaný prostor, tvoří hranice ATZ hranice těchto prostorů. Do výšky 300 m AGL je ATZ vzdušný prostor třídy G, nad tuto výšku se jedná o třídu E.

ATZ jsou vyznačeny v mapové aplikaci DronView, včetně odkazů na detaily z VFR příručky.

Provoz bezpilotních letadel a/nebo modelů letadel v ATZ lze provádět na základě splnění podmínek provozovatele letiště a je zapotřebí jej koordinovat s letištní letovou informační službou (AFIS) či stanovištěm poskytování informací známému provozu nebo provozovatelem letiště (není-li služba AFIS nebo poskytování informací známému provozu zajištěno).

Zóna CTR

Řízený okrsek CTR (Control zone) je řízený vzdušný prostor sahající od povrchu země do nadmořské výšky 600 až 1 500 m. V CTR je poskytována služba řízení letového provozu a jedná se o vzdušný prostor třídy D.

Hranice CTR jsou vyznačeny v mapové aplikaci DronView, stejně jako bližší informace k podmínkám provozu v CTR.

Geo-zóny

Společně s novými pravidly byly na konci roku 2020 zavedeny tzv. geo-zóny. Jde o oblasti, do nichž je vlet buď zakázaný, nebo pohyb v nich omezený. Zejména upozorňujeme na ochranná pásma kolem silnic a železnic.  Z hlediska zeměpisného umístění se však tyto geo-zóny prakticky nijak neliší od oblastí, které platily dříve. Jejich výhodou je budoucí digitalizace, která umožní nahrát polohy geo-zón přímo do navigačního systému dronu a dron vás na kraji takovýchto zón na jejich přítomnost upozorní, případně i automaticky zastaví. Digitalizace by měla být hotová do konce roku 2021, zmíněné schopnosti dronů (tzv. geo-awareness funkce) pak budou zaručeně funkční až u nových modelů se štítkem třídy C1 – C3, i když i některé stávající toto mohou umět

i Pokud chcete vědět, zda v oblasti, kterou se chystáte navštívit, náhodou neplatí zákaz létání z pohledu vzdušného prostoru, pomůže vám již nyní webová aplikace DronView provozovaná Řízením letového provozu ČR.

Jestli se vám nyní zatemnilo a máte pocit, že s dronem nemůžete létat téměř nikde, určitě vás potěší, že zákon zase tak přísný není. Stejně jako dříve doplněk X, také nová legislativa vám umožňuje za určitých přísnějších podmínek létat i v zónách CTR, ATZ, apod. Jak je zřejmé z mapy DronView, ty pokrývají například téměř celou Prahu.

Pravidla pro drony legislativa - DronView
Když se podíváte v aplikaci DronView na Prahu, zjistíte, že je téměř celá pokryta řízenými okrsky letišť Ruzyně (Václava Havla Praha), Vodochody a Kbely.

Pravidla omezující maximální výšku pro zóny CTR a ATZ jsou následující:

 • CTR: Ve vzdálenosti větší než 5,5 km od řízeného letiště (celá červená zóna mimo červené kruhy) je možné létat se všemi drony, avšak do snížené výšky 100 metrů nad zemí.
 • CTR: Ve vzdálenosti menší než 5.5 km od řízeného letiště (uvnitř červených kruhů) lze létat
  1. bez koordinace s příslušným letištěm, jestliže má dron hmotnost nižší než 0,91 kg, nebo 
  2. pouze na základě koordinace s příslušným letištěm, jestliže je hmotnost dronu vyšší než 0,91 kg. Maximální výška letu je v obou případech omezena ochrannými pásmy zvedajícími se od země (u letiště), nikdy však nesmí být vyšší, než 100 metrů nad zemí.
 • ATZ: V zónách neřízených letišť (uvnitř oranžových kruhů) lze létat taktéž pouze do výšky 100 metrů nad zemí, a to buď
  1. bez koordinace s dronem lehčím než 0,91 kg, nebo
  2. na základě koordinace se službou AFIS a při splnění podmínek daného letiště s dronem přesahujícím 0,91 kg.
DronView
Pro koordinaci se službou na letišti lze využít kontaktních údajů v DronView, pod odkazem WEB, VFR.
!

Výšková omezení v nejbližším okolí letišť

Výšku letu v okolí letišť musíte přizpůsobit nejen 100m omezení, ale především ochranným pásmům s výškovým omezením staveb, která klesají směrem k letišti až na zem. Již letos (2021) dojde k publikaci mapy, v níž budou tyto zóny jasně zaneseny s konkrétními maximálními výškami. Nyní lze tuto přísnou podmínku splnit tak, že budete létat maximálně do takové výšky, do které sahají nedaleké budovy či jiné překážky.

Kompletní pravidla najdete popsaná v opatření obecné povahy vydaném 30. 12. 2020.

Všude mimo zóny letišť a další zvláštní oblasti lze létat maximálně 120 m nad zemí. Za dob starých pravidel to bylo 300 metrů, to už ale neplatí.

Základním pravidlem pro drony je létání na dohled

Mnohé láká létání s dronem čistě podle přístrojů, přesněji řečeno výhradně podle obrazového přenosu z připevněné kamery. Rázem si připadáte jako ve vrtulníku a otevírá se vám spousta průzkumnických možností. Kdo by nechtěl letět někam, kam zrovna nemůže dojít pěšky, případně tam, kam se pěšky nedostane téměř nikdo?

Drony legislativa - létání na dohled
V otevřené kategorii provozu  můžete létat s dronem jen na dohled.

V EU totiž můžete s drony v otevřené kategorii provozu létat jen na dohled očí vlastních nebo vašeho pozorovatele, který stojí těsně při vás, a to bez jakýchkoliv vizuálních pomůcek vyjma lékařem předepsaných brýlí a čoček. Znamená to tedy, že s dronem nesmíte letět tak daleko, abyste s ním vy nebo váš pozorovatel ztratili zřetelný vizuální kontakt a ani mezi dron a sebe nesmíte nechat vstoupit žádnou překážku, která by vám ve výhledu bránila (stromy, budovu, kopec).

Létání kolem osob a budov: Potřebuje dron povolení (souhlas)?

I když to tak z některých videí na internetu nepůsobí, se svým dronem skutečně nesmíte létat v bezprostřední blízkosti budov a osob. Důvodem těchto opatření je zejména bezpečnost, a to nejen ve smyslu ochrany zdraví, ale také jako opatření pro zachování soukromí.

Dron zákon - létání v zástavbě
Pravidla pro drony praví, že v husté městské zástavbě si zalétáte málokde na světě.

Plošně platí zákaz létání nad osobami bez jejich souhlasu, pokud byste tedy chtěli pořídit výškové záběry na koncertě plném lidí a vystoupali nad jejich hlavy, kdokoliv z davu si může stěžovat na policii, která by v takovém případě s největší pravděpodobností zasáhla a učinila kroky potřebné pro zahájení správního řízení s Úřadem pro civilní letectví. To by zřejmě skončilo značnou finanční penalizací.

Úprava vzdálenosti od nezapojených osob se liší v závislosti na provozní podkategorii dronu a na jeho třídě:

 • Nejlehčí drony kategorie C0, ale i ty bez štítku C0, pokud neváží více než 250 g, mají jistou výjimku a mohou přelétávat nad nezapojenými jednotlivci, ovšem nad shromážděními osob už ne.
 • Pilot ostatních dronů z podkategorie provozních omezení A1, tedy dronů se štítkem třídy C1, nebo bez něj do 500 g, důvodně předpokládá, že nepřeletí nad žádnou nezapojenou osobou, při náhodném přeletu se musí co nejrychleji vzdálit..
 • V rámci podkategorie provozních omezení A3 je provoz dronu povolen pouze v prostoru „kde pilot důvodně očekává, že nebudou ohroženy žádné nezapojené osoby“, navíc platí minimální vzdálenost 150 m od obytných, rekreačních, obchodních a průmyslových oblastí.
 • Podkategorie provozních omezení A2, která v rámci otevřené kategorie klade nejvyšší nároky na výcvik pilota, taktéž zakazuje přelet nad nezapojenými osobami, umožňuje však přiblížení na bezpečnou horizontální vzdálenost, která může být až 30 metrů či dokonce 5 metrů v případě nízkorychlostního režimu dronu (s omezením výšky v poměru 1:1).
 • Pro ostatní kategorie není minimální horizontální vzdálenost jasně určená, zůstává na pilotovi, aby ji individuálně stanovil jako bezpečnou. Tyto osoby se však nesmí nacházet v prostoru, kde je dron provozován.
 • Starší drony neoznačené žádným štítkem třídy C0–C4 se řídí podmínkami, jaké popisujeme v kapitole Přechodné období do roku 2022: Štítky, provoz starých dronů apod.

Rušička dronů vás může dostat do problémů

Pro majitele dronů je určitě dobrá zpráva, že jim v ČR nikdo kromě příslušníka Policie ČR a ozbrojených sil ČR dron sestřelit nesmí, a to ani na cizím soukromém pozemku. To ale neocení nikdo z těch, komu neslušný pilot dronu naruší soukromí neoprávněným náhledem do zahrady. V případě, že se tak stane, nemáte prakticky příliš mnoho možností, jak se ihned bránit. Na internetu určitě najdete návody na sestrojení zachytávací sítě do podvěsu pod vlastní dron nebo články o speciálních zbraních, které dron šetrně uzemní, že by ale byl někdo ochotný tato finančně nákladná řešení využít v domácích podmínkách, spíše pochybujeme.

Co ale v případě, kdy dron narušuje vaše soukromí, udělat můžete, je pořídit vlastní fotografie dronu a zavolat Policii ČR. Pilot by měl být na dohled od dronu, můžete se po něm podívat a pokusit se ho identifikovat. Můžete ho i vyfotit, jeho fotografii však nesmíte nikde zveřejnit, pouze ji proto předejte policii. Pokud není pilot v přímém vizuálním kontaktu s dronem, opět porušuje legislativu.

Nová pravidla identifikaci neslušných pilotů do jisté míry usnadňují kvůli osobnímu registračnímu číslu, které musí být na každém dronu nalepeno. Jeho přečtení je ale uvažováno jen po přistání, navíc může být i skryto pod baterií. Nové drony však dle EU legislativy budou automaticky vysílat registrační číslo pilota i jeho polohu a toto budete moci zjistit až na vzdálenost 1 km s klasickým mobilem s aplikací.

i Drony komunikují se svými ovladači ve dvou režimech. Zatímco v EU schválený CE mód má výkon 25 mW, v ostatních zemích můžete používat (pokud to tamní zákony nezakazují) FCC mód s výkonem 100 mW a tudíž vyšším dosahem.

A nyní ke zmíněným rušičkám: drony lze vyrušit i speciálním vysílačem – rušičkou dronů – který můžete buď zakoupit, nebo i vyrobit. Jejich používání je ale nelegální. Mnoho dronů používá ke komunikaci s ovládacími prvky síť WiFi, kterou takováto zařízení zcela zahltí. Takovéto rušení je ilegální, stejně jako rušení dalších sítí včetně GSM. Zakazuje to zákon č. 127/2005 Sb. v § 100.

Odstavec 1 a 2 § 100 zákona č. 127/2005 Sb.

Provozovatelé strojů, přístrojů a zařízení (dále jen „zařízení“), jejichž provozováním vzniká vysokofrekvenční energie, jsou povinni zajistit, aby vysokofrekvenční energie těchto zařízení nezpůsobovala rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí, popřípadě rušení poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Rušením provozu se rozumí elektromagnetické rušení, které zhoršuje, znemožňuje nebo opakovaně přerušuje provoz elektronického komunikačního zařízení, sítě elektronických komunikací, popřípadě poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb.

i V AlzaMagazínu pro vás máme i další články:

V současné době platí nová legislativa, která harmonizuje pravidla pro drony napříč EU. Kvůli ní je třeba se pro provoz i registrovat, a pro pilotování je navíc třeba složit on-line zkoušku. Dron si ale můžete koupit kdykoliv i bez registrace, tu si ale zařiďte ještě předtím, než ho poprvé uvedete do provozu. Také na něj nezapomeňte nalepit své registrační číslo.

Na vašem soukromí nám záleží

My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.

Více informací
Rozumím Podrobné nastavení Odmítnout vše
P-DC1-WEB07