Obnovit stránku

Naše pobočky jsou otevřeny pro výdej zboží. Při jejich návštěvě dbejte pokynů obsluhy.

Vyzkoušejte bezpečné doručení zboží do jednoho z našich 451 AlzaBoxů.

Služby reklamace a vrácení zboží fungují beze změny.

RAID disková pole

Tento článek obsahuje stručný přehled typů RAID podporovaných zařízením Synology NAS (nejen), včetně požadavků na implementaci, jejich výhod a nevýhod.

Disková pole RAID

Typ svazkuPočet disků HDDTolerovatelný počet závad diskůPopisKapacita svazku
Základní10
 • Skládá se z jednoho disku jakožto nezávislé jednotky.
 • Neumožňuje redundanci dat.
1 x (velikost disku HDD)
JBOD≧10
 • Jednotlivé disky seskupuje do jednoho úložného prostoru, jehož kapacita se rovná součtu kapacit jednotlivých disků.
 • Neumožňuje redundanci dat.
Součet velikostí všech pevných disků HDD
RAID 0≧20
 • Obsahuje funkci „proužkování“, proces, při kterém jsou data rozdělena do bloků a tyto bloky rozmístěny na více discích, což zvyšuje výkonnost.
 • Neumožňuje redundanci dat.
Součet velikostí všech pevných disků HDD
RAID 1
(zrcadlení)
21
 • Souběžně na oba disky zapisuje stejná data.
 • Umožňuje redundanci dat.
Velikost nejmenšího disku HDD
32
43
RAID 5≧31
 • Zavádí funkci proužkování dat na úrovni bloku s paritou, kdy jsou data rozmístěna napříč všemi začleněnými disky, díky čemuž je redundance dat účinnější než u typu RAID 1.
(N – 1) x (velikost nejmenšího pevného disku HDD)
RAID 6≧42
 • Zavádí dvě vrstvy parity dat umožňující uložení redundantních dat v objemu odpovídajícím velikosti dvou disků, což znamená vyšší stupeň redundance dat než u typu RAID 5.
(N – 2) x (velikost nejmenšího pevného disku HDD)
RAID 10≧4
(sudé číslo)
Polovina celkového počtu disků HDD
 • Poskytuje výkon typu RAID 0 a ochranu dat na úrovni typu RAID 1, kdy se disky seskupují po dvou a data se zrcadlí z jednoho disku na druhý.
(N / 2) x (velikost nejmenšího pevného disku HDD)

RAID 0

Typ RAID 0 kombinací dvou či více disků zvyšuje výkon a kapacitu, nenabízí ale žádnou toleranci při závadě. Závada na jednom disku způsobí ztrátu všech dat v poli. Typ RAID 0 je vhodný pro méně důležité systémy, kde se vyžaduje rovnováha mezi vysokou cenou a výkonem.

RAID 0 diskové pole

RAID 1

Typ RAID 1 se nejčastěji používá se dvěma disky. Data na discích se zrcadlí, což zajišťuje toleranci při závadě disku. Při čtení je výkonnost vyšší, zatímco při zápisu je výkonnost podobná jako u jediného disku. Závada jednoho disku se tak může obejít bez ztráty dat. Typ RAID 1 se často používá tam, kde je klíčová tolerance při závadě, zatímco požadavky na prostor a výkon nejsou rozhodující.

RAID 1 diskové pole

RAID 5

Typ RAID 5 se vyznačuje tolerancí při závadě a vyšším výkonem při čtení. Jsou zapotřebí alespoň tři disky. Typ RAID 5 unese závadu jednoho disku. V případě závady disku se data z tohoto disku rekonstruují pomocí parity „naproužkované“ na ostatních discích. Když je pole RAID 5 ve stavu omezeného režimu, má to v konečném důsledku výrazný vliv na výkon při čtení i zápisu. Typ RAID 5 je ideální tam, kde jsou prostor a náklady důležitější než výkon.

RAID 5 diskové pole

RAID 6

Typ RAID 6 je podobný typu RAID 5 s tím rozdílem, že poskytuje jinou úroveň proužkování a dokáže unést dvě závady disku. Jsou zapotřebí alespoň čtyři disky. Typ RAID 6 je kvůli této zvýšené toleranci při závadách méně výkonný než typ RAID 5. Typ RAID 6 je vhodný tehdy, když jsou důležitým faktorem prostor a náklady a vyžaduje se, aby systém unesl více závad disků.

RAID 6 diskové pole

RAID 10

Typ RAID 10 představuje kombinaci výhod typů RAID 1 a RAID 0. Výkon při čtení a zápisu je vyšší, avšak k ukládání dat je dostupná pouze polovina celkového prostoru. Kvůli požadavku na čtyři a více disků se jedná o relativně nákladné řešení, které však nabízí skvělý výkon a zároveň toleranci při závadách. Typ RAID 10 je unese několik závad disků -- za předpokladu, že k závadám nedojde ve stejné podskupině. Typ RAID 10 se výborně hodí pro aplikace, které se vyznačují častými požadavky na čtení a zápis, např. databázové servery.

RAID 10 diskové pole

Podrobnější informace o méně často používaných diskových polích (RAID 01, RAID 50, RAID 60, RAID 2 atd) najdete v článku Wikipedia – RAID.

P-DC1-WEB29